PDA

View Full Version : Tìm hiểu Luật biển Việt Nam và Quốc tế 1. Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật biển
 2. Ranh giới trên biển và vấn đề Biển Đông
 3. Quy chế Pháp Lý Theo UNCLOS82
 4. Công ước của liên hợp quốc về luật biển, 1982 (UNCLOS82)
 5. Các luật liên quan phòng chống tội phạm xuyên quốc gia
 6. Ba hiệp định ranh giới biển của Việt Nam
 7. Hai quyển sách mới về Luật biển
 8. Danh mục bài viết trong box Luật biển - Thuật ngữ
 9. Dự án Tài trợ Sinh viên Nghiên cứu Khoa học về Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông
 10. Luật quốc tế đối với hoàng sa, trường sa
 11. Tìm hiểu về Luật biển của Trung Quốc
 12. Lãnh hải Việt Nam, luật biển và Biển Đông - những điều cần biết
 13. Hoạch định ranh giới biển giữa VN và TQ
 14. Giới thiệu một số vấn đề cơ bản của luật biển ở Việt Nam
 15. Giải pháp nào tối ưu cho Biển Đông?
 16. Tìm kiếm Công ước La haye
 17. Đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông - sự coi thường luật biển quốc tế? (Việt Long)
 18. Luật Biển phải tính đến yếu tố phức tạp của Biển Đông
 19. Tìm hiểu luật biển, đảo
 20. Một bài viết ngắn trên Pacific Forum CSIS về tranh chấp Biển Đông
 21. Tìm sách về pháp luật biển
 22. Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Nam Trung Hoa (DOC)
 23. [Giới thiệu sách] Luật quốc tế và chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa
 24. [Tin tức] Quốc hội xem xét thảo luận về Luật Biển Việt Nam vào đầu năm 2011
 25. [Tin tức] Brunei xử 11 ngư dân chúng ta, không thể nhịn được rồi
 26. [Thảo luận] Luật Biển - Luật Biểu Tình - Luật Nhà Thơ- Việt Nam không cần cái nào?
 27. Giải pháp đòi lại Hoàng Sa
 28. [Hỏi Đáp] “Đường lưỡi bò” của Trung Quốc
 29. [Hỏi Đáp] Đảo nào, Phú Lâm hay Trụ Cầu?
 30. [Thảo luận] Nhiều tranh chấp về biển đã được xử tại Tòa án quốc tế
 31. [Thảo luận] Làm gì ở tòa án quốc tế LAHAYE ???
 32. [Trương Nhân Tuấn] Vài nhận định sơ khởi về bộ Luật Biển Việt Nam 2012.
 33. [Thông báo] Toàn văn đầy đủ Luật Biển Việt Nam 2012
 34. [Thảo luận] VN có thể kiện CNOOC ra tòa án quốc tế
 35. [Tin tức] Công bố Luật Biển Việt Nam
 36. [Tin tức] [TTO] Bảo vệ quyền lợi hợp pháp của VN trên biển Đông
 37. [Thảo luận] NNC Lê Minh Phiếu: "Hoàng Sa-Trường Sa theo án lệ quốc tế"
 38. [Thảo luận] Trung Quốc mời thầu tại Hoàng Sa
 39. [Hỏi Đáp] Thừa cơ thôn tính Hoàng Sa không có giá trị pháp lý cho yêu sách của TQ
 40. [Hỏi Đáp] TS Trần Công Trục giải đáp về Luật Biển
 41. [Thảo luận] Vũ Quang Việt - Ý nghĩa của vụ Phi kiện Trung Quốc trong tranh chấp biển