PDA

View Full Version : Đảo Hoa Lau (Malaysia chiếm)sanleo
27-11-2009, 09:37 PM
Bác nào làm về đảo Hoa Lau có thể sử dụng các hình ảnh này cho phong phú hình ảnh minh họa

http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe43e41434.gif (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3917)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b2c21dd7d916.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4551)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe40a6ef3d.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3913)

http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe4343f68c.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3916)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe4295674a.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3915)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe3f1d46a6.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3912)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe41ad72bc.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3914)

sanleo
27-11-2009, 09:52 PM
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe78bb714a.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3929)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe7801c61e.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3928)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe77601645.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3927)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe76cc6c6f.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3926)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe761c0458.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3925)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe755e53a6.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3924)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe73b9cd97.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3923)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe71807366.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3921)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe6d72ab39.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3919)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe72c891ff.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3922)

sanleo
27-11-2009, 09:55 PM
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe85ec0fe4.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3941)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe8511d3ee.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3940)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe8455be8a.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3939)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe839d5fd0.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3938)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe82e11132.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3937)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe824c9fb7.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3936)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe815d5417.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3935)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe80bad8fc.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3934)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe7ffab757.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3933)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe7f4b8b92.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3932)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe7e6bcf15.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3931)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe7d49cf6c.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3930)

http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b12fb89f1f02.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4078)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b12fb9893e3e.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4079)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b12fbaa03d4c.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4080)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b12fbc9e26e7.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4081)

sanleo
27-11-2009, 10:00 PM
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe9809ee42.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3959)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe97331c10.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3958)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe964e72e1.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3957)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe958f08a2.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3956)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe94c59fc1.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3955)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe9430bf85.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3954)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe93967a5d.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3953)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe92e32fee.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3952)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe9205c8f6.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3951)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe914028f5.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3950)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe90a93736.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3949)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe8fec39fd.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3948)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe8f2c75e4.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3947)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe8e75ff49.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3946)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe8ddab412.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3945)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe8d05c78c.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3944)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe8ae48b74.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3943)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe8a16903b.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3942)

Neko gorudo
27-11-2009, 10:02 PM
Mất rồi,còn đâu nữa mà giữ:(
Chúng ta phải giành lại!

baovechuquyen
27-11-2009, 10:06 PM
Tiếc quá, một quần thể tự nhiên trời phú cho, thế mà chẳng còn.

sanleo
27-11-2009, 10:06 PM
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0feada804e5.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3977)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0feacdedbf7.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3976)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0feac15632e.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3975)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0feab87321f.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3974)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0feaab67bb9.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3973)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0feaa29457a.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3972)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fea956192a.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3971)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fea8adf6be.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3970)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fea7ddd47a.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3969)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fea74771a7.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3968)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fea679a191.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3967)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fea5c64f4d.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3966)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fea53097e8.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3965)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fea43a073f.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3964)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fea36076c4.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3963)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fea1529a91.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3962)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b0fe9d8e1a76.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3960)

Hình ảnh từ http://www.pbase.com/divevr2ham/spratly_danwanjiao

Lưu ý các bác là đảo Hoa Lau, tên tiếng Anh là Swallow Reef, Tung Của gọi là 弹丸礁 (Danwan Jiao), Malaysia gọi là Terumbu Layang Layang, Phillipines gọi là Celerio, đã bị Malaysia chiếm từ lâu rồi ạ:D, giữ bằng niềm tin à:smilie_crazy:

Bác nào làm ebook về đảo Hoa Lau thì dùng những cái này thôi. Các bác nào giỏi hô khẩu hiệu thì cũng phải tìm hiểu trước tiên là đang hô cái gì đã chớ:D

sanleo
28-11-2009, 06:07 AM
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b105b942892b.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3998)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b105b8971a9b.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3997)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b105b745d9ba.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3996)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b105b62acb58.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=3995)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b12fcd7e8885.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4082)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b12fce55734f.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4083)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b12fcf66557c.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4084)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b12fd06e0dd8.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4085)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b12fe929b83f.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4086)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b12fea404de4.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4087)
http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b12feb505d5c.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4088)http://hoangsa.org/forum/imagehosting/85614b12fec453e8c.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4089)

ThanhThuong
28-11-2009, 08:42 AM
Thế bây giờ mình không có quyền đòi lại à? Đảo này đẹp mà mất thì tiếc quá ! Hjc !!!

yeutoquoc_vietnam
28-11-2009, 08:54 AM
ôi đẹp quá!....thằng "mã" trả đảo lại cho Việt Nam.....không ngờ biển đảo Việt Nam mình quá đẹp...

Bien_dao_of_vietnam
28-11-2009, 09:41 AM
có khi VN ta nên cân nhắc việc đòi lại những đảo nhỏ trước khi muốn đòi lại những đảo khác như HS, vì
- Đảo nhỏ này đều thuộc những nước có tầm như VN.
- về kinh tế chính trị chúng ta và họ ngang ngang nhau không chênh quá nhiều.
- trong khối asean thì VN ta vẫn có tiếng nói "TO".
....
ổn không các pác

vaputin
28-11-2009, 11:01 AM
Phần Mã chiếm các bác có thể coi như bị mất luôn rồi, hình như chính phủ ko có ý định đòi (sau khi làm chung UNCLOS)

CUSAM
28-11-2009, 11:14 AM
Đòi thằng Trung Khựa trước. Đòi được thì mấy thằng khia tự trả lại cho ta thôi. Chẳng mất công làm gì.

Winner
28-11-2009, 11:22 AM
Đảo đẹp thật.

tandathero
28-11-2009, 11:38 AM
Thôi mất rồi, mà nghe nói mất lâu lắm rồi mà Việt Nam đâu có ý định đòi đâu, ngay cả HS và TS còn chưa muốn lấy huống hồ! Càng xem ảnh đảo Hoa Lau càng chán! :(

kamikaze
28-11-2009, 11:42 AM
nhìn mấy con cá thấy đói bụng quá.

toetoet
28-11-2009, 12:00 PM
có bằng chứng gì ko mà đòi lại ? đừng lố như bọn Khựa ! Với sức VN thì giữ được những gì mình đang có và cố gắng đòi lại những thứ mình bị cướp mà có bằng chứng rõ ràng cũng là một cố gắng lớn. Những đảo như Hoa Lau thì cứ tuyên bố thế, về sau hẵng hay

Bien_dao_of_vietnam
28-11-2009, 01:04 PM
mưa dầm thấm lâu, đòi thằng to không được thì chúng ta phải đòi thằng nhỏ chứ, nếu thằng nhỏ trả thì thằng to thế nào cũng zao động.

cha Rồng mẹ Tiên
28-11-2009, 01:19 PM
của ta rùi lại về ta
miễn ta còn nhớ nó thuộc về ta