PDA

View Full Version : Tuyên truyền trên mặt trận thông tin đại chúng !ke8lang
17-12-2007, 12:34 AM
Hay lắm , càng ngày càng thấy tinh thần dâng lên . Ai đó văn hay , học rộng , ngoại ngữ giỏi , vào trang wikipedia.org viết thông tin về hai quần đảo và nêu nên bằng chứng ( trích dẫn của các bài viết là kết quả nghiên cứu lịch sử của các nhà sử học) chứng tỏ hai quần đảo đó là của VN mình nhé . Mặt trận tuyên truyền trên Internet và các phương tiện truyền thông cũng cần mọi người thống nhất , không nên đấu tranh lẻ tẻ , rải rác . Bao giờ tất cả chúng ta - người Việt Nam đang đấu tranh , mới thống nhất thành một tổ chức để đấu tranh có phương pháp ,bài bản nhỉ . Theo mình hiểu thì chính phủ có lẽ vẫn không phản đối ( ít nhất là không có văn bản nào cấm dân tình chúng ta tuần hành biểu tình ) , tuy báo đài không đưa tin có thể giống như một điều khó nói , nhưng biết đâu lại đã có 1 tổ chức đã được lập bởi chính phủ để dần dần thống nhất hành động của chúng ta rồi thì sao . Anh em, chú bác đừng vội mất lòng tin vào lãnh đạo thế nhé !
[attachment=1:2v13p9fr]0002.png[/attachment:2v13p9fr]
[attachment=0:2v13p9fr]0004.png[/attachment:2v13p9fr]