PDA

View Full Version : Hồn dân tộc tự hào biết mấychinhnghiaquocgia
17-12-2007, 02:54 PM
Ôi Việt Nam hai tiếng thiêng liêng
Hồn dân tộc tự hào biết mấy
Hỡi đồng bào xin hãy đứng dậy
Giữ Hoàng Sa trước kẻ ngoại bang

Rồi mai đây những trang sử vàng
Ghi tên bạn vào thiên lịch sử
Dù đổ máu ta cũng phải giữ
Hoàng Sa này mãi của Việt Nam

17.12.2007

Yêu nước
17-12-2007, 03:50 PM
Thơ của bạn có sự chú trọng trong gieo vần ở giữa khổ và gieo vần nối hai khổ, tuy nhiên còn nghèo về ý tưởng và không đảm bảo về luật bằng trắc,về nhịp thơ, đọc lên không xuôi tai.
Nếu vẫn giữ nguyên ý như bạn thì có thể sửa như sau (sửa thành thơ 8 chữ):

Ôi Việt Nam!Những tiếng gọi thiêng liêng
Hồn dân tộc ta tự hào biết mấy
Hỡi đồng bào sao không mau đứng dậy?
Giữ Hoàng Sa đánh đuổi kẻ ngoại bang

Rồi mai đây sáng những trang sử vàng
Tên chúng ta chói những hàng lịch sử
Dù máu đổ, thanh niên ta quyết giữ
Biển đảo kia mãi của mẹ Việt Nam!

Bạn có thể pos những sáng tác tập trung vào topic này, để mọi người có thể tập trung theo dõi và không loãng nội dung
http://hoangsa.org/diendan/viewtopic.php?f=14&t=80&start=10