PDA

View Full Version : VN nhấn mạnh đến Công ước Luật biểnabc
21-12-2007, 11:55 AM
Việt Nam nhấn mạnh đến Công ước về Luật biển của Liên Hiệp Quốc trong bước đi ngoại giao đáp lại các động thái của Trung Quốc về Biển Đông.

Nguồn:
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam ... laws.shtml (http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/story/2007/12/071211_vietnammaritimelaws.shtml)

Lời bàn của em:

Cũng vì như hai nhà tranh chấp đất đai. Một nhà thì máu lửa toàn anh em họ hàng nghiện hút, trộm cắp. Thế thì nhà kia chỉ còn biết mong vào luật pháp của nhà nước thôi.

Bây giờ VN ta cũng thế, phải trông vào luật quốc tế chứ còn sao nữa. Đây cũng là đòn cảnh cáo đối với TQ, nếu tiếp tục lấn tới thì ta mang ra tòa quốc tế. Ít ra hình ảnh về đất nước Trung Hoa sẽ là: Kẻ ăn cướp. Sẽ chẳng hay ho gì lắm về một hình tượng người TQ mà họ đang xây dựng và đi tuyên truyền khắp nơi...