PDA

View Full Version : Thơ biểu tình vì Hoàng-Trường Salukaluky
28-12-2007, 01:01 AM
Toàn dân ta đi biểu tình

Nghe tiếng trống dạo thập thình bên tai

Người Việt yêu nước chen vai

Cùng nhau tỏ trí anh tài một phen

Đánh cho thằng Tàu nhỏ nhen

Sang dăm ba bận bon chen đường về

Dẫu rằng mình chẳng cùng quê

Nhưng cùng máu thịt, cùng lời thề chung

Nước non trước hoạ giặc hung

Người Nam, người Bắc ta cùng đứng lên

Cho dù mũi đạn, hòn tên

Quyết tâm đánh giặc viết nên sử vàng

Giặc Tàu vốn đã huênh hoang

Công khai sở hữu đất Hoàng-Trường Sa

Nhưng đất rõ là của ta

Vô trong sách sử tra là ra ngay

Bây giờ chúng cứ cãi bay

Thì đây ta đánh cho bay đỡ thèm!

Nào, đừng lên, hỡi anh em.

Quyết chiến! Quyết chiến! Đuổi giặc Tàu!

Đoàn kết! Đoàn kết! Chống xâm lăng!


L.V.H 2007/12/21
http://blog.360.yahoo.com/blog-VlccWmc5bqgi9UZU0hda7sbX?p=1037

NguoiDauKho
10-06-2008, 08:48 PM
Hay lắm bạn-Một bài thơ mang đầy ý nghĩa!Chúng ta thề sẽ đuổi hết quân xâm lược!Đánh cho chúng nó ko còn mảnh giáp!