PDA

View Full Version : KHỐI LƯỢNG VŨ KHÍ LX VÀ TQ VIỆN TRỢ VNdiem_xua131
31-12-2007, 12:22 AM
Bài viết thống kê những con số về vũ khí, đạn dược và trang bị kỹ thuật mà khối XHCN đã viện trợ.[/color
[attachment=2:209b5u0h]F4 CON MA -HẢI QUÂN USA.jpg[/attachment:209b5u0h]


Khối lượng hàng quân sự Liên Xô, Trung Quốc và các nước xã hội chủ nghĩa viện trợ từ năm 1955 đến 1975, qua từng giai đoạn:

Giai đoạn 1955-1960: tổng số 49.585 tấn, gồm: 4.105 tấn hàng hậu cần, 45.480 tấn vũ khí, trang bị-kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: viện trợ 29.996 tấn, Trung Quốc viện trợ 19.589 tấn.

Giai đoạn 1961-1964: tổng số 70.295 tấn, gồm: 230 tấn hàng hậu cần, 70.065 tấn vũ khí, trang bị - kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: 47.223 tấn: Trung Quốc 22.982 tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác: 442 tấn.

Giai đoạn 1965-1968: tổng số 517.393 tấn, gồm: 105.614 tấn hàng hậu cần, 411.779 tấn vũ khí, trang bị-kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: 226.969 tấn, Trung Quốc: 170.798 tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác 119.626 tấn.

Giai đoạn 1969-1972: tổng số 1.000.796 tấn, gồm: 316.130 tấn hàng hậu cần, 684.666 tấn vũ khí, trang bị-kỹ thuật; trong đó, Liên Xô 143.793 tấn, Trung Quốc 761.001 tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác 96.002 tấn.

Giai đoạn 1973-1975: Tổng số 724.512 tấn, gồm: 75.267 tấn hàng hậu cần, 49.246 tấn vũ khí, trang bị - kỹ thuật; trong đó, Liên Xô: 65.601 tấn, Trung Quốc: 620.354 tấn, các nước xã hội chủ nghĩa khác: 38.557 tấn.

Tính tổng cộng qua 20 năm, theo thống kê chính thức của Việt Nam, số viện trợ mà Việt Nam nhận được là 2.362.581 tấn hàng hóa; khối lượng hàng hóa quân sự trên quy đổi thành tiền, tương đương 7 tỉ rúp.

Về chủng loại vũ khí, đạn dược và phương tiện chiến đấu, các tác giả ở Viện lịch sử Quân sự cho biết số liệu:

Súng bộ binh (khẩu): Liên Xô 439.198; Trung Quốc 2.227.677; các nước khác 942.988

Súng chống tăng (khẩu): Liên Xô 5.630; Trung Quốc 43.584; các nước khác 16.412

Súng cối các loại (khẩu): Liên Xô 1.076; Trung Quốc 24.134; các nước khác 2.759

Đạn tên lửa (quả): Liên Xô 10.169

Máy bay chiến đấu (chiếc) Liên Xô 316; Trung Quốc 142
[attachment=0:209b5u0h]su 22 VN.jpg[/attachment:209b5u0h]

Trong bài viết được báo Quân đội nhân dân trích thuật, các tác giả kết luận: "Thắng lợi của chính sách ngoại giao thời đại Hồ Chí Minh là thắng lợi của đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ; của chính sách ngoại giao trên tinh thần quốc tế vô sản trong sáng, mềm dẻo, có tình, có lý."

"Chính vì vậy, ở vào thời điểm hai nước Liên Xô và Trung Quốc xảy ra những bất đồng quan điểm, vào lúc cuộc chiến tranh ở Việt Nam được Mỹ đẩy lên tới mức cao nhất, thì sự ủng hộ, giúp đỡ của Liên Xô, Trung Quốc cho cách mạng nước ta vẫn được bảo đảm."

Các số liệu trong bài viết được ghi nhận là tương tự số liệu trong công trình tổng kết "Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước - Thắng lợi và bài học" (NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội, 1996).

Theo đánh giá của Ban chỉ đạo tổng kết chiến tranh của Việt Nam đưa ra năm 2000, tổng chi phí Hoa Kỳ bỏ ra từ 1954 - 1975 cho cuộc xung đột ở Việt Nam là hơn 700 tỉ đôla.

Cuốn sách "Chiến tranh cách mạng Việt Nam 1945 - 1975: Thắng lợi và bài học" ghi nhận bình quân mỗi ngày Hoa Kỳ tiêu tốn 77 triệu đôla, và một năm tiêu tốn 700 triệu đôla, bằng 3% thu nhập cả nước Mỹ

Hội thảo do Bộ Quốc phòng Việt Nam phối hợp với Ban Tư tưởng-Văn hóa Trung ương và Thành ủy TP. HCM tổ chức tại hội trường dinh Thống Nhất.

Mang tên "Đại thắng mùa xuân 1975-bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam”, hội thảo tập hợp nhiều tham luận của các sử gia và tướng lĩnh trong quân đội nhân dân Việt Nam.

Các phi công át chủ bài MiG-17 và MiG-21 trong chiến tranh Việt Nam:
[attachment=1:209b5u0h]mig17.jpg[/attachment:209b5u0h]
Phi công Át chủ bài của Không quân Việt Nam
Chiến công (*)
Chi tiết
Trung đoàn không quân tiêm kích
Máy bay

Nguyễn Văn Cốc
9 (7)
2 F-4D, 1 F-4B, 2 F-105F, 1 F-105D và 1 F-102A
921
MiG-21PF

Nguyễn Hồng Nhị
8 (3)
1 UAV, 1 F-4D, 1 F-105D. Bị bắn rơi một lần.
921
MiG-21

Phạm Thanh Ngân
8 (1)
1 RF-101C
921
MiG-21F-13

Mai Văn Cương
8 (?)
-
921
MiG-21

Đặng Ngọc Ngữ
7 (1)
1 F-4C (22 tháng Năm 1967)
921
MiG-21

Nguyễn Văn Bảy
7 (5)
2 F-8, 1 F-4B, 1 A-4C và 1 F-105D
923
MiG-17F

Nguyễn Đức Soát
6 (5)
3 F-4E, 1 F-4J, 1 A-7B
927
MiG-21PFM

Nguyễn Ngọc Độ
6 (2)
1 F-105F, 1 RF-101C
921
MiG-21

Nguyễn Nhật Chiêu
6 (2)
1 F-4 (trên MiG-17), 1 F-105D
921
MiG-17 & MiG-21

Vũ Ngọc Đỉnh
6 (5)
3 F-105D, 1 F-4D, 1 HH-53C
921
MiG-21

Lê Thanh Đạo
6 (2)
1 F-4D, 1 F-4J
927
MiG-21PFM

Nguyễn Danh Kính
6 (3)
1 F-105D, 1 EB-66C, 1 UAV
921
MiG-21

Nguyễn Tiến Sâm
6 (1)
1 F-4E
927
MiG-21PFM

Lê Hải
6 (2)
1 F-4C, 1 F-4B
923
MiG-17F

Lưu Huy Chao
6 (1)
1 RC-47 606 ACS
923
MiG-17F

Nguyễn Văn Nghĩa
5 (1)
-
927
MiG-21PFM

(*) Trong ngoặc là con số dc ghi nhận chính thức trong báo cáo thiệt hại của Hoa

donghailongvuong
31-12-2007, 12:40 AM
Thực ra đọc bài của bạn, ĐHLV và có thể nhiều người khác sẽ thấy rất buồn !
Tôi là con cháu của những người tham gia cách mạng nhưng...
...miền Bắc nhận viện trợ của LX, China, các nước XHCN còn miền Nam nhận viện trợ của Mỹ và của các nước đồng minh để rồi.....
...Dù là chính nghĩa hay phi nghĩa hay với bất cứ tên gọi gì thì kết cục mà cuộc chiến tranh này mang lại thì người hứng chịu hậu quả đa số là nông dân, người vô sản (trắng tay) bị thiệt hại nhiều nhất như : binh lính - sỹ quan cấp thấp, thường dân bị tên rơi đạn lạc, thanh niên xung phong, dân vệ, thuyền nhân,....

Cuối cùng dù thống nhất vẫn phải mang cái nợ của cả khối XHCN và cái nợ tương trưng của VNCH với nước Mỹ (thì mới bình thường hóa) và di họa của chiến tranh vẫn còn đến ngày nay :cry:

Và nay thì chính người đồng chí - người anh em China có dã tâm truyền kiếp để chiếm nốt Trường Sa nếu như chúng ta mất cảnh giác huặc ấu trĩ như cụ Đồng năm 1958 và 1974-1988.

Lãnh đạo ấu trĩ hay muốn duy trì quyền lực tuyệt đối của nhóm nhỏ sẽ đẩy cả dân tộc đi xuống bùn đen huặc là nô lệ một cách tinh vi cho ngoại bang !

yuefeng
31-12-2007, 10:28 AM
Bao nhiêu năm làm nô lệ
Anh - Em ta nhận vũ khí
Quê ta bãi hoang chiến trường diệt nhau như thú ....

Trịnh Công Sơn

labs
06-01-2008, 03:36 PM
Chiến tranh chống MỸ : VN nhận viện trợ vũ khí từ LX,TQ.
Ngày nay VN reform có thể nhận viện trợ vũ khí từ Mỹ để chống lại TQ không ?

vu quang thanh
08-01-2008, 08:36 PM
Không biết cácbanj nghĩ thế nào ? còn tôi thì nghĩ rằng chiến tranh là điều tất yếu . ta phải tiêu diệt bọn phản động để thống nhất nước nhà chứ . Đó là nguyện vọng của nhân dân ta . Đừng cho rằng chiến tranh thống nhất đất nước là một sai lầm . Xưa TQ viện trợ cho ta vì ta là đồng minh của họ . giờ nếu có chiến tranh mà với đế quốc tôi nghĩ họ vẫn viện trợ cho ta như thường . Tôi còn được biết trong cuộc chiến trước kia họ còn gửi 300.000 quân đến giúp ta . Còn mâu thuẫn với TQ hiện nay nó hoàn toàn khác với việc này .

ddtelE02
08-01-2008, 09:49 PM
Không biết cácbanj nghĩ thế nào ? còn tôi thì nghĩ rằng chiến tranh là điều tất yếu . ta phải tiêu diệt bọn phản động để thống nhất nước nhà chứ . Đó là nguyện vọng của nhân dân ta . Đừng cho rằng chiến tranh thống nhất đất nước là một sai lầm . Xưa TQ viện trợ cho ta vì ta là đồng minh của họ . giờ nếu có chiến tranh mà với đế quốc tôi nghĩ họ vẫn viện trợ cho ta như thường . Tôi còn được biết trong cuộc chiến trước kia họ còn gửi 300.000 quân đến giúp ta . Còn mâu thuẫn với TQ hiện nay nó hoàn toàn khác với việc này .

Nó viện trợ cho ta bởi vì nó không muốn có kẻ thù Mẽo sát vách nhà nó, bây giờ mà chiến tranh với đế quốc thì chưa chắc, nó tranh thủ chiếm nốt cái Trường Sa cho xong :mrgreen: . Bác này ngây thơ giống tớ nhỉ, sự thật là sự thật, "kẻ thù trực tiếp là Tàu, kẻ thù số 1 là Mẽo". Bây giờ nguyện vọng của nhân dân ta là thằng Tàu cút khỏi Hoàng Sa - Trường Sa và biển Đông là ok, muốn hảo hảo sao cũng được, còn không thì kẻ thù của kẻ thù là bạn (anh Ấn đấy).

mackeno
10-01-2008, 05:13 AM
Không biết cácbanj nghĩ thế nào ? còn tôi thì nghĩ rằng chiến tranh là điều tất yếu . ta phải tiêu diệt bọn phản động để thống nhất nước nhà chứ . Đó là nguyện vọng của nhân dân ta . Đừng cho rằng chiến tranh thống nhất đất nước là một sai lầm . Xưa TQ viện trợ cho ta vì ta là đồng minh của họ . giờ nếu có chiến tranh mà với đế quốc tôi nghĩ họ vẫn viện trợ cho ta như thường . Tôi còn được biết trong cuộc chiến trước kia họ còn gửi 300.000 quân đến giúp ta . Còn mâu thuẫn với TQ hiện nay nó hoàn toàn khác với việc này .
Tôi không biết bạn ở vùng nào của đất nước, còn bản thân tôi thì ở Bảo Lộc - Lâm Đồng. Tôi cho rằng đó không phải là cuộc chiến để thống nhất đất nước. Từ ngày 30/4/75 gia đình tôi đã trở thành nô lệ của chế độ này.
Và ba tôi đã bị "tiêu diệt" trong trại cải tạo vì ba tôi là "phản động". Anh hai tôi mặc dù học rất giỏi nhưng không được vào đại học vì là con của phản động. Hàng đêm tôi ngủ không yên vì bị dựng dậy bởi những "chiến sĩ du kích xã" để kiểm tra hộ khẩu. Vào giờ ăn của gia đình cũng thường có vài chú du kích xã ghé thăm để dùng "bữa ăn thân mật".
Còn Trung Quốc à, tôi nghe nói họ còn muốn hỗ trợ bằng cách gởi quân qua để giúp miền Bắc quét sạch miền Nam tới tận Mũi Cà Mau kìa.
Rất may là chính phủ miền Bắc không đồng ý. Nếu không thì chắc bây giờ Trung Quốc còn đóng quân rải rác ở khắp miền Nam này đấy.