PDA

View Full Version : Cùng vượt qua bất đồng vì Hoàng Sa Trường Sasuthatmatlong
05-01-2008, 08:02 PM
Cùng vượt qua bất đồng vì Hoàng Sa Trường Sa

Lần đầu tiên trong lịch sử Việt Nam 32 năm qua, ngày 22/12/2007, những người Việt từ hai mầu cờ khác nhau đã cùng đứng sát bên nhau trong cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc tại thủ đô Luân Đôn của nước Anh để đòi lại Hoàng Sa Trường Sa về cho Việt Nam. Không ai có thể phân biệt được trong đoàn biểu tình đầy khí thế đó ai là du học sinh từ Việt Nam và ai là người Việt của chế độ Việt Nam cộng hòa cũ định cư tại Anh mà chỉ thấy đó là những người Việt Nam yêu nước đang sôi sục căm hờn để đòi lại Hoàng sa Trường Sa. Đoàn Biểu tình không có cờ ba sọc cũng như cờ Đỏ sao vàng, chỉ có một biểu tượng chung là bức chân dung Việt Nam mầu da cam với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, một biểu tượng đẹp tuyệt vời! Tình yêu nước chân chính đã khiến cho mọi người cùng vượt qua nhưng mẫu thuẫn rào cản trong qua khứ để vì một tổ quốc Việt Nam duy nhất.Người Việt Nam ở trên toàn thế giới hãy đoàn kết lại khép lại quá khứ, không phân biệt tầng lớp giai cấp địa vị xã hội cùng nhau đấu tranh đòi lại Hoàng Sa Trường Sa, để cho kẻ thù phải khiếp sợ trước tinh thần yêu nươc của dân tộc ta.
Bài viết lấy từ blog: http://360.yahoo.com/huangsatruongsa