PDA

View Full Version : Hợp tác với Mỹ và các nước trong quản lý biểnNGUOI VIET YEU NUOC
19-04-2010, 06:46 PM
nguồn từ : http://phapluattp.vn/20100419121824524p0c1013/hop-tac-voi-my-va-cac-nuoc-trong-quan-ly-bien.htm
Theo dự thảo đề án Hợp tác tăng cường năng lực cho hệ thống quản lý nhà nước về biển do Tổng cục Biển và hải đảo Việt Nam soạn thảo thì Việt Nam cần ưu tiên hợp tác quốc tế với một số nước có trình độ quản lý biển tiên tiến như Mỹ, Đức, Hà Lan, Nhật Bản... để khắc phục các hạn chế trên.

--Trong đó, Mỹ được đánh giá là một trong số những nhà tài trợ tiềm năng. Việt Nam sẽ tiếp cận với chính phủ Mỹ nhằm lồng ghép việc tăng cường năng lực quản lý vùng ven biển, đặc biệt ở khu vực duyên hải miền Trung và vịnh Thái Lan vào các hoạt động trong khuôn khổ chiến lược môi trường của chính phủ Mỹ tại Việt Nam trong năm năm tới. Được biết, Tổng cục Khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ đã và đang hỗ trợ cho Việt Nam trong việc quản lý vùng ven biển vịnh Bắc Bộ.
--Trước mắt, nội dung hợp tác với một số nước sẽ tập trung hỗ trợ cho việc hoàn thiện chính sách, bộ máy quản lý và đào tạo kiến thức quản lý biển và vùng ven biển cho cán bộ…

NGUOI VIET YEU NUOC
19-04-2010, 07:16 PM
Với quyết tâm quốc tế hóa biển đông dường như rất được nhiều nước trên thế giới quan tâm. Việc nhà nước ta sẽ tiếp cận với chính phủ Mỹ nhằm lồng ghép việc tăng cường năng lực quản lý biển, theo nhận định Mỹ sẽ tham gia và giúp đỡ cho Việt Nam về quản lý biển. Vậy để có quyền lợi Mỹ ,Nhật, Đức, Hà lan chắc chắn trong thâm tâm họ mong muốn và công nhận Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Vì Đối với Trung Quốc họ chắn sẽ có lợi ích gì khi công nhận Hoàng Sa thuộc Trung Quốc,
--Việc Việt Nam thông qua, và mời gọi cho họ thuận lợi lưu thông, và quản lý trên tuyến đường biển quốc tế Biển Đông, như vậy Việt Nam ta đã cho họ quyền lợi, trong đó Mỹ, Nhật là nước hiểu rỏ và rất cần tuyến đường này luôn ổn định và thuận lợi nhất. Vậy vấn đề của Việt Nam trên khu vực biển đông cũng là quyền lợi của họ ở 1 phạm vi nào đó.
--Trung Quốc cố tình không cho quốc tế hóa khu vực biển đông chẳng khác nào hạn chế 1 phần quyền lợi của các nước Mỹ , Nhật ,Đức...trong việc lưu thông trên biển đông. Vậy trong tương lai vấn đề chủ quyền đảo Hoàng Sa chủ quyền của Việt Nam cần được xúc tiến trong hội đàm thỏa thuận, mặc cả với các nước Mỹ , Nhật Đức...về quản lý tuyến đường biển trên khu vực biển đông. Việc nước nào cố tình gây bất ổn, hay mong muốn chiếm đoạt các nước thành viên sẽ bị lên án.