PDA

View Full Version : [Clip] - Diễn tập chiến đấu của HV trường sĩ quan lục quân IVutuan
01-05-2010, 09:41 PM
TRUONG SI QUAN LUC QUAN I

3SAtBXcF2xo

Vutuan
01-05-2010, 09:47 PM
aQxpw1A4z8s
Học viện kỹ thuật quân sự

Vutuan
01-05-2010, 09:50 PM
_ji6nAGEypE
Đoàn Xe Tăng H.01