PDA

View Full Version : [RSS-VNN-Trang chủ] Clip Thứ 4: Cung điện Haiti rung chuyển vì động đấtduyetmt
09-06-2010, 04:05 PM
(* Đây là bản tin cập nhật tự động từ trang chủ của báo Việt Nam Net)
Chính phủ Haiti vừa phát đoạn video clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh các nhân viên trong cung điện chạynbsp;khỏi toà nhà trước khi sập đổ.

More... ( http://vietnamnet.vn/3g/201006/Clip-Thu-4-Cung-dien-Haiti-rung-chuyen-vi-dong-dat-915044/ )