PDA

View Full Version : Pháp gọi, Ý trả lời, Tây Ban Nha quátdinh_van_buoi
25-06-2010, 10:50 PM
WC này chứng kiến ông đế quốc Pháp, phát xít Ý và hôm nay sẽ là Ông Tây Bán Nhà.

Mạnh dạn với kèo Chi Lê + 1

Anh chị em cùng máu thì lên thuyền ngồi nào. Mua vài bình OXY để tiếp sức nhé