PDA

View Full Version : Trung Quốc: Đất rộng, dân đông nhưng lắm bát ổn nội tại.



Nỗ Nhĩ Cáp Xích
23-09-2008, 01:56 PM
Trung Quốc tuy đất rộng dân đông nhưng lắm bất ổn như: Xung đột sắc tộc; chênh lệch giàu nghèo quá lớn ; phát triển quá nóng gây nhiều hậu quả to lớn về môi trường; nạn quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, con ông cháu cha cậy quyền cậy thế làm càn khiến dân chúng bất bình; ... Nếu bạn có những bài viết hay nói về vấn đề này thì xin mời post lên đây để chúng ta có cái nhìn toàn cảnh về vấn đề này .