PDA

View Full Version : Tham luận của Tiến sĩ Nguyễn Nhã tại Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần 3 (12/2008)anh2
07-12-2008, 10:13 PM
HOÀN CẢNH LỊCH SỬ DẪN ĐẾN TRANH CHẤP CHỦ QUYỀN CỦA VIỆT NAM TẠI QUẦN ĐẢO HOÀNG SA & TRƯỜNG SA - NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁPHãn Nguyên Nguyễn Nhã, Tiến sĩ sử học
(Hội Khoa Học Lịch Sử Việt Nam)

Hoàn cảnh lịch sử bắt đầu từ năm 1909, Chinh quyền tỉnh Quảng Đông, Trung Hoa cho rằng Hoàng Sa của Việt Nam là đất vô chủ, nên đã có hành động khảo sát, chiếm hữu theo cung cách của Phương Tây, đã không gặp bất cứ phản ứng nào của Việt Nam vì Việt Nam bị mất chủ quyền ngoại giao vào tay người Pháp, trong khi Pháp vốn biết trước ý đồ của chính quyền Quảng Đông, song vẫn không can thiệp ngay vì sợ chủ nghĩa dân tộc “Chauvin” bùng dậy ở Trung Hoa, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của Pháp ở Trung Hoa. Tùy theo từng thời kỳ lịch sử từ giai đoạn 1 (1909-1930), giai đọan 2 (1930-1945), giai đoạn 3 (1945-1954), giai đoạn 4 (1954-1975), giai đoạn hiện nay (1975 đến nay), có những hoàn cảnh lịch sử khác nhau, dẫn đến những nguyên nhân tranh chấp khác nhau, tính chất tranh chấp khác nhau, liên tiếp không ngừng cho đến tận ngay nay.

Chính đầu thế kỷ XX Việt Nam bị Pháp thuộc, mất hết chủ quyền, trong khi các thế lực bành trướng mới như Nhật sau chiến thắng Trung Nhật (1894-1895) và chiến thắng Nga Nhật (1904-1905) phát triển Chủ nghĩa Đại Đông Á đã dẫn đến chính quyền Quảng Đông e ngại lại lặp lại sự kiện như người Nhật chiếm giữ đảo Pratas mà Trung Hoa đã đặt tên là Đông Sa, bắt đầu hành động chủ động khảo sát Hoàng Sa vì cho Hoàng Sa là đất vô chủ vào năm 1909 là hoàn cảnh cụ thể cũng là nguyên nhân chủ yếu gây ra sự tranh chấp lẽ ra không đáng có, nếu Việt Nam độc lập , không mất chủ quyền vào tay người Pháp. Sau đó vào năm 1921, Chính quyền Nam Trung Hoa đã quyết định sát nhập trái phép Hoàng Sa tức Tây Sa vào tỉnh Quảng Đông. Chính quyền thực dân Pháp vì nhiều lý do trong đó có quyền lợi của Pháp ở Trung Hoa, đã tiếp tục phản ứng quá chậm chạp, mãi sau vài thập niên, đến năm 1930 mới hết do dự. Song khi ấy, Pháp nhân danh nước bảo hộ Annam hay đất thuộc địa đã thực thi chủ quyền chủ yếu bằng sức mạnh quân sự tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đã không đủ tính thuyết phục chấm dứt sự tranh chấp của Trung Hoa, bởi Pháp cũng chỉ là kẻ đi xâm lược mà thôi.

Sau đó năm 1938, 1939, Nhật đã chiếm Hoàng Sa & Trường Sa làm bàn đạp chiếm Đông Dương trước khi bùng nổ thế chiến thứ 2. Sau khi Nhật bại trận ở thế chiến thứ 2 (1945) phải từ bỏ sự chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa.

Với những biến động sau Cách Mạng Tháng 8 thành công, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa bận lo kháng chiến chống Pháp đô hộ trở lại, Trung Hoa Dân Quốc đã lợi dụng thời cơ tiếp quản nơi Nhật chiếm đóng, vào cuối năm 1946, đã chiếm đóng Hoàng Sa và Trường Sa, song đến năm 1950 đã phải rút hết khỏi Hoàng Sa và Trường Sa, trong khi hải quân Pháp vẫn làm chủ Biển Đông, và xây dựng chính quyền bù nhìn, quốc gia Việt Nam do Bảo Đại làm quốc trưởng, thực thi chủ quyền nhân danh Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa. Nguyên nhân tranh chấp vẫn không thay đổi, song về chính trị ở Việt Nam cũng như ở Trung Quốc thay đổi, động cơ tranh chấp có khác, nhất là còn vai trò người Pháp ở thế kẻ đi xâm lược, không có khả năng thuyết phục chấm dút sự tranh chấp.

Khi Thực dân Pháp rút quân khỏi Việt Nam vào tháng 4/1956 để lại khoảng trống lực lượng bố phòng rồi đến thời chiến tranh chiến tranh lạnh, thế giới chia hai phe: phe Tư bản chủ nghĩa và phe Xã hội chủ nghĩa, Việt Nam bị chia cắt và chiến tranh lạnh cũng như nóng, phải đối đầu, không thể bảo vệ hiệu quả chủ quyền vốn có của mình tại Hoàng Sa và Trường Sa, trong khi thế giới có nhiều biến động, khiến các nước Trung Quốc, Đài Loan, Philippines trong bối cảnh chiến tranh lạnh ấy đã vội vã chiếm cứ một số đảo tại Hoàng Sa và Trường Sa, tranh chấp với Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam dưới vĩ tuyến 17, được Mỹ bảo trợ. Khi Mỹ ký Thông cáo chung Thượng Hải với Trung Quốc năm 1972 và ký Hiệp Định Paris năm 1973, rút quân ra khỏi Việt Nam, không can thiệp để Trung Quốc chiếm toàn thể Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974. Nguyên nhân tranh chấp đã thay đổi về chất, sự đối đầu trong chiến tranh lạnh, và nhất là trong chiến tranh nóng hai chính quyền Nam Bắc có những đồng minh, đồng chí anh em ủng hộ lẫn nhau trong tranh chấp mang tính quốc tế này.

Sau năm 1975, Việt Nam đã thống nhất, thế lực chính trị quốc tế có nhiều biến động ảnh hưởng đến Việt Nam trong đó có việc tranh chấp về Hoàng Sa và Trường Sa vẫn tiếp tục, không những vì vị trí chiến lược vốn có tầm quan trọng lớn lao cũng như tài nguyên nhất là trữ lượng dầu khí tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa được cho là có khả năng cao cùng tiềm năng kinh tế cũng là yếu tố dẫn đến những tranh chấp khác nhau không ngừng tại quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa mà từ lâu người Việt cũng như Phương Tây vẫn cho là một dải san hô dài hàng vạn dặm.

Từ những hoàn cảnh lịch sử từng thời kỳ trện đã dẫn đến những nguyên nhân, nguyên nhân xa hay nguyên nhân gần; nguyên nhân trực tiếp hay nguyên nhân gián tiếp; nguyên nhân chủ quan, hay nguyên nhân khách quan, phần nào đã nói ở trên, dẫn đến tranh chấp từng thời kỳ.

Sự thực lịch sử ra sao và giải pháp?

Nguyên nhân chủ yếu là Việt Nam mất chủ quyền vào tay người Pháp để xảy ra sự tranh chấp rất đáng tiếc và rồi chiến tranh lạnh, chiến tranh nóng, các thế lực quốc tế ảnh hưởng đến sự tranh chấp triền miên.

Bây giờ Việt Nam đã được độc lập, thống nhất và làm bạn với tất cả các nước kể cả Trung Quốc, Mỹ, Nga… Các nguyên nhân tranh chấp ngoài kinh tế dầu mỏ không còn nữa, thì cái gì của César phải trả lại cho César. Đã đến lúc các sử gia, các nhà nghiên cứu các nước phải nghiêm túc nhìn vào sự thực lịch sử.

Các tư liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam đã xuất hiện liên tục qua các đời: từ đầu thời Chúa Nguyễn (tức đầu thế kỷ XVII), sang thời Tây Sơn rồi tới triều Nguyễn (từ vua Gia Long), Việt Nam có khoảng gần 30 tư liệu các loại, chủ yếu là tài liệu công trong đó có đặc biệt cả châu bản, hội điển chép lệ hàng năm những hành động của nhà nước chiếm hữu, thực thi chủ quyền như vẽ bản đồ, cắm mốc, dựng bia, xây miếu thờ (Hoàng Sa tự), trồng cây, đào giếng… của thủy quân triều Nguyễn chứ không còn ít ỏi như thư của Toàn Quyền Pasquier gửi cho Bộ Trưởng Bộ Thuộc Địa ngày 18-10-1930, mà người Pháp lúc ấy cũng đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam hết sức rõ ràng.


- Về những tư liệu của Trung Quốc minh chứng chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, người ta thấy:


+ Hải Ngoại Ký Sự của Thích Đại Sán (người Trung Quốc) năm 1696. Trong quyển 3 của Hải Ngoại Ký Sự đã nói đến Vạn Lý Trường Sa khẳng định Chúa Nguyễn đã sai thuyền ra khai thác các sản vật từ các tàu đắm trên quần đảo Vạn Lý Trường Sa.

+ Các bản đồ cổ Trung Quốc do chính người Trung Quốc vẽ từ năm 1909 trở về trước đều minh chứng Tây Sa và Nam Sa không thuộc về Trung Quốc.


Khảo sát tất cả bản đồ cổ của Trung Quốc từ năm 1909 trở về trước, người ta thấy tất cả bản đồ cổ nước Trung Quốc do người Trung Quốc vẽ không có bản đồ nào có ghi các quần đảo Tây Sa, Nam Sa. Tất cả bản đồ cổ ấy đều xác định đảo Hải Nam là cực nam của biên giới phía nam của Trung Quốc.


Sau khi Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng Hoàng Sa tháng 1-1974, nhiều đoàn khảo cổ Trung Quốc đến các đảo thuộc quần đảo này và gọi là “phát hiện” nhiều cổ vật như tiền cổ, đồ sứ, đồ đá chạm trổ trên các hòn đảo này, song đều không có giá trị gì để minh xác chủ quyền Trung Quốc, trái lại họ lại phát hiện ở mặt bắc ngôi miếu “Hoàng Sa Tự” ở đảo Vĩnh Hưng, tức đảo Phú Lâm (Ile Boisée), lại là bằng chứng hiển nhiên vết tích của việc xác lập chủ quyền của Việt Nam.


- Về những tư liệu Phương Tây cũng xác nhận chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cũng có rất nhiều như: Nhật Ký trên tàu Amphitrite (năm 1701) xác nhận Paracels là một quần đảo thuộc về nước An Nam, “Le Mémoire sur la Cochinchine” của Jean Baptiste Chaigneau (1769 - 1825) viết vào những năm cuối đời Gia Long (hoàn tất năm 1820) đã khẳng định năm 1816 vua Gia Long đã xác lập chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Paracels, “Univers, histoire et description de tous les peuples, de leurs religions, moeurs et coutumes” của giám mục Taberd xuất bản năm 1833 cho rằng hoàng đế Gia Long chính thức khẳng định chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa năm 1816. Đặc biệt An Nam Đại Quốc Họa Đồ của giám mục Taberd xuất bản năm 1838, phụ bản của cuốn từ điển La tinh- Annam, ghi rõ « Paracels seu Cát Vàng » với tọa độ rõ ràng như hiện nay chứ không phải như Trung Quốc cho là ven bờ biển. (« Seu » tiếng Latinh có nghĩa « hay là », Cát Vàng: chữ Nôm, Hoàng Sa: chữ Hán). Cũng như “The Journal of the Geographycal Society of London” (năm 1849) GutzLaff cũng ghi rõ tọa độ và ghi nhận chính quyền An Nam lập ra những trưng thuyền và một trại quân nhỏ để thu thuế ở Paracels...


Sự thực chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa đã rõ ràng như trên.


Vì thế một chính quyền nào cũng như bất cứ người Việt Nam nào dù khác nhau chính kiến đều coi trọng việc đòi lại Hoàng Sa về với Việt Nam và bảo toàn toàn vẹn Trường Sa. Lịch sử cho biết dù có hàng ngàn năm bị lệ thuộc rồi cũng có ngày với sự kiên cường, bất khuất, sẽ có ngày, khi có thời cơ, sẽ đấu tranh thành công.


Đối với các nước ASEAN trên cơ sở Công ước 1982 về luật biển sẽ tương nhượng trong tinh thần hợp tác giữa các thành viên trong khối càng ngày càng chặt chẽ, đôi bên đều có lợi.


Việt Nam và Trung Quốc núi liền núi, sông liền sông, đã có những bài học lịch sử quí giá. Việt Nam với truyền thống hàng ngàn năm luôn kiên quyết bảo vệ quyền độc lập tự chủ của mình, song luôn luôn tôn trọng nước đàn anh Trung Quốc, luôn theo truyền thống làm “phên dậu của Trung Quốc”, không bao giờ làm hại đến quyền lợi Trung Quốc.


Bất cứ giải pháp nào dựa vào sức mạnh như người Nhật đánh chiếm bằng vũ lực Hoàng Sa, Trường Sa năm 1938, 1939 hoặc thực dân Pháp suốt thập niên 20 đến thập niên 50 thế kỷ XX dựa vào ưu thế quân sự của mình cũng như Trung Quốc dùng võ lực năm 1974 chỉ mang tính nhất thời. Có đế quốc nào mạnh như đế quốc Lã Mã thời Cổ đại hay đế quốc Mông Cổ thời Trung đại hay đế quốc Anh, Pháp thời cận đại, rồi có ngày cũng suy yếu, phải bỏ những lãnh thổ chiếm giữ bằng võ lực.


Bất cứ giải pháp nào muốn vững bền phải dựa trên sự thực lịch sử nhà nước Việt Nam trực tiếp hay được nhân danh đã chiếm hữu thật sự trước tiên, chưa có ai tranh chấp và phải dựa vào trật tự thế giới hiện hành khi có Hiến chương Liên Hiệp Quốc năm 1945 và những Nghị quyết của Liên Hiệp Quốc sau đó và Công ước quốc tế về luật biển năm 1982.


Mọi người kể cả người Trung Quốc phải thấy rõ sự thật lịch sử trên!


Khi nội lực Việt Nam chưa đủ mạnh thì dứt khoát không ký kết bất cứ một hiệp định nào gây sự thiệt thòi cho Việt Nam.


Việc cần làm ngay là làm rõ, quảng bá lịch sử nhà nước Việt Nam đã từ lâu chiếm hữu thật sự Hoàng Sa & Trưởng Sa và xây dựng nội lực Việt Nam vững mạnh, đoàn kết hùng cường.

cá trường sa
08-12-2008, 06:04 PM
cho em coppy về nhé:d

phitruongyeunuoc
08-12-2008, 07:09 PM
Hoàng sa-trường sa là của chúng ta...bằng mọi giá phải đòi lại nó...

tuoitrevn08
20-12-2008, 11:35 AM
bọn trung quốc là mấy tên mất nết !!!!
Mất nết còn đỡ,bọn lãnh đạo TQ là những thằng "súc animal" là bọn "Mất teach".

duyetmt
27-12-2008, 08:20 PM
Q có ý kiến, vì hình như hiện giờ vẫn chưa có chủ cho tháng 1, nên Q nghĩ có thể lấy bài này làm chủ đề cho tháng sắp tới để "quảng bá lịch sử" theo như tinh thần của tham luận.
Không biết anh2 có ý kiến thế nào?

anh2
27-12-2008, 10:34 PM
Chào AQ,
tất nhiên là mình đồng ý với đề nghị của bạn.

lehuanpro
10-01-2009, 10:39 PM
Nhà có thể tan, người có thể chết chứ nhất quyết không để mất nước
Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam, không 1 quốc gia nào có thể phủ nhận điều đó được

Tổ quốc: Trường Hoàng
13-01-2009, 04:22 PM
.............
Việt Nam bị chia cắt và chiến tranh lạnh cũng như nóng, phải đối đầu, không thể bảo vệ hiệu quả chủ quyền vốn có của mình tại Hoàng Sa và Trường Sa, trong khi thế giới có nhiều biến động, khiến các nước Trung Quốc, Đài Loan, Philippines trong bối cảnh chiến tranh lạnh ấy đã vội vã chiếm cứ một số đảo tại Hoàng Sa và Trường Sa, tranh chấp với Việt Nam Cộng Hòa ở Miền Nam dưới vĩ tuyến 17, được Mỹ bảo trợ.
1. Việt Nam Dân Chủ Công Hoà im lặng không phản đối sự xâm lấn Hoàng sa của Trung quốc do đang nhận bảo trợ từ phe XHCN, từ đồng chí anh em Trung Quốc
2. Việt Nam Cộng Hoà đơn thân đưa chiến thuyền đánh trả bọn xâm lăng Trung Quốc, khi không còn sự bảo trợ của Mỹ.Khi Mỹ ký Thông cáo chung Thượng Hải với Trung Quốc năm 1972 và ký Hiệp Định Paris năm 1973, rút quân ra khỏi Việt Nam, không can thiệp để Trung Quốc chiếm toàn thể Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974.

Mỹ rút ra khỏi miền nam VN năm 1973 thì Mỹ lấy cớ gì để can thiệp không cho Trung Quốc chiếm Hoàng sa

Bác viết sử này chỉ xứng đáng làm giáo viên lịch sử. Bài tham luận này thế giới đọc xong rồi vất thùng rác là phải. Người VN mà viết sử VN còn không đúng sự thật, không đầy đủ chi tiết thì thằng nước ngoài nó can thiệp và ủng hộ cái gì được.

anh2
13-01-2009, 07:45 PM
Cái mà bác nói không đúng "sự thật" (theo suy nghĩ của bác) thì tôi thấy ấu trĩ quá.
1. Giai đoạn 1974, Bắc Việt không quản lý quần đảo Hoàng Sa. Vậy lấy cớ gì phản đối?
2. Nam Việt vẫn còn trang thiết bị quân sự hiện đại của Hoa Kỳ nên vẫn có thể tự vệ được và Hoa Kỳ đã cam kết sẽ can thiệp bảo vệ lãnh thổ Nam Việt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sau đó Hoa Kỳ đã bỏ rơi "đồng minh".


http://i339.photobucket.com/albums/n465/hoangsa_org/camcamketbv.jpg

Tổ quốc: Trường Hoàng
15-01-2009, 01:37 PM
Cái mà bác nói không đúng "sự thật" (theo suy nghĩ của bác) thì tôi thấy ấu trĩ quá.
1. Giai đoạn 1974, Bắc Việt không quản lý quần đảo Hoàng Sa. Vậy lấy cớ gì phản đối?

Em diễn giải câu nói của bác nhá:
cha mẹ để lại cho 2 đứa con tài sản, trong đó thằng em quản lý cái xe dream, cái xe dream đó thằng cướp nó cướp của thằng em và lấy chạy nhong nhong ngoài đường, thằng anh thì đứng đó xem và nói " Xe của thằng em quản lý làm mất là chuyện của nó"
ĐẸP MẶT THẰNG ANH LẮM BÁC NHỈ

như tôi đã viết: Mỹ không có cớ gì để thực hiện chiến dịch quân sự sau khi đã ký hiệp định Paris, vì theo hiệp định này Mỹ không được phép can thiệp vào chuyện nội bộ của Việt Nam.
Bất cứ ai trông chờ hành động quân sự của Mỹ đều là những người ngây ngô.
Bác nói đi:
1. Mỹ lấy tư cách gì để đem tàu chiến của mình đánh đuổi Trung Quốc khỏi Hoàng sa
2. Nếu đánh đuổi xong Mỷ sẽ phải giao HS cho ai? cho Miền Nam hay miền Bắc. Nếu giao miền Nam thì đó là hành động vi phạm HĐ Paris, còn giao miền Bắc thì đúng là Cộng Hoà XHXH Liên bang Hoa kỳ :^o:^o2. Nam Việt vẫn còn trang thiết bị quân sự hiện đại của Hoa Kỳ nên vẫn có thể tự vệ được và Hoa Kỳ đã cam kết sẽ can thiệp bảo vệ lãnh thổ Nam Việt trong bất cứ hoàn cảnh nào. Sau đó Hoa Kỳ đã bỏ rơi "đồng minh".


http://i339.photobucket.com/albums/n465/hoangsa_org/camcamketbv.jpg

anh2
16-01-2009, 12:01 AM
Cách ví von chuyện hai anh em của bác nghe "khéo" quá,
vậy tôi ví von lại nhé: hai nhà hàng xóm A với B tranh nhau khoảng đất giữa hai bên, tự dưng có kẻ hàng xóm C (nhà ở sau lưng tay hàng xóm A) nhảy vào cà khịa với tay hàng xóm A đòi chia khoảng vườn sân sau, nơi mà cả A và C đang có quyền lợi và hai bên cũng đang tranh chấp. Như vậy chắc hẳn tay hàng xóm B phải đứng ra can thiệp, nói rằng tay C không được lấn lướt tay A chắc? Tay B sẽ dùng tư cách nào đứng ra nói vậy?
Về trả lời liên quan đến mối quan hệ Hoa Kỳ-Hiệp định Paris-Nam Việt, trong bài viết trước tôi cũng đã gửi lên 1 bức thư của Tổng thống Hoa Kỳ (viết trong năm 1973) cam kết sẽ bảo vệ Nam Việt, nhưng do điễn đàn bị lỗi nên file hình không hiển thị lên được. Vậy tôi cũng chẳng thể giải thích gì hơn với bác và bác vui lòng xem lại bức thư này (link download http://rapidshare.com/files/183755832/bamcamketbv.jpg) để hiểu rõ mối quan hệ "đồng minh" giữa Hoa Kỳ với Nam Việt như thế nào nhé.

http://rapidshare.com/files/183755832/bamcamketbv.jpg

sanleo
16-01-2009, 06:47 AM
chào bác Hoàng!
Bác quá nặng lời rồi đó. Xin được trao đổi với bác vài điều với bác Hoàng

Thứ nhất chuyện có tham chiến hay không tham chiến không phải phụ thuộc vào tư cách hay cớ như bác nói mà phụ thuộc vào ý đồ và năng lực của các bên liên quan. Bác nói Mỹ chẳng có cớ gì mà can thiệp, tôi lại cho rằng nếu Mỹ muốn can thiệp thì khó gì mà không có cớ. Ví dụ hiệp định Paris yêu cầu các bên nước ngoài phải rút hết khỏi Việt Nam Vậy thì tại sao TQ lại mang quân đến Hoàng Sa thuộc Nam Việt Nam. Cớ ở chỗ đó nếu Mỹ muốn can thiệp. Tất nhiên Mỹ đã không can thiệp gì vì Mỹ chẳng có lợi lộc gì ở đó. Cũng như việc Trung Quốc chiếm bãi Vành Khăn đang được Phi kiểm soát, Phi đã yêu cầu Mỹ giúp đỡ theo hiệp định tương trợ an ninh của Mỹ với Phi (tôi không nhớ chính xác tên hiệp định nhưng đại khái là vậy). Vậy là có cớ để Mỹ can thiệp chứ? Nhưng Clinton đã trả lời vùng Trường Sa nằm ngoài hiệp định. Chuyện can thiệp hay không can thiệp chẳng phải do có cớ hay không có cớ mà là do Mỹ có muốn hay không vậy thôi.
Bác dùng chuyện Mỹ không có cớ để phê bình TS Nguyễn Nhã rằng
Bác viết sử này chỉ xứng đáng làm giáo viên lịch sử. Bài tham luận này thế giới đọc xong rồi vất thùng rác là phải. Người VN mà viết sử VN còn không đúng sự thật, không đầy đủ chi tiết thì thằng nước ngoài nó can thiệp và ủng hộ cái gì được. là quá thiếu suy nghĩ và quá hỗn hào đấy.
-Bác đánh giá giáo viên dạy sử là người như thế nào mà lại sử dụng từ xứng đáng hay không xứng đáng??? Cho dù là một nhà sử học, một giáo viên dạy sử hay một người không liên quan đến ngành sử mà có được những công trình nghiên cứu tâm huyết như TS thì đó là điều vô cùng đáng trân trọng
-Chỉ dựa vào vài cái nhìn của cá nhân bác (tôi chưa bàn chuyện đúng sai trong cái nhìn của bác) mà đã to tiếng nói bài tham luận vứt vào thùng rác là sao hả? Mà bác biết thế giới đọc tham luận này như thế nào mà đã vội "vứt hộ" cho thế giới vậy???
-Xin được trích nguyên văn câu mà bác cho rằng không đúng sự thực và không đủ chi tiết.
Khi Mỹ ký Thông cáo chung Thượng Hải với Trung Quốc năm 1972 và ký Hiệp Định Paris năm 1973, rút quân ra khỏi Việt Nam, không can thiệp để Trung Quốc chiếm toàn thể Hoàng Sa vào tháng 1 năm 1974 Câu này nói lên 3 sự kiện: Thông cáo chung Mỹ Trung 1972, hiệp định Paris và Mỹ rút quân 1973, Trung Quốc chiếm Hoàng Sa và Mỹ không can thiệp 1974. Câu này không đúng sự thực ở chỗ nào và không đầy đủ chi tiết ở chỗ nào vậy bác Hoàng???
Đó là điều thứ nhất tôi muốn nói không phải chuyện có cớ hay không có cớ
Còn chuyện VNDCCH có cớ phản đối hay không thì chắc khỏi phải giải thích bác cũng hiểu là VNDCCH làm được gì? Về pháp lý 2 quần đảo dưới vĩ tuyến 17 thuộc VNCH, về quân sự thì chỉ có vài cái tầu vận tải, đau đớn nhưng vẫn phải chịu, liệu có cách nào để đẹp mặt như bác nói không?
Bác nói rằng Mỹ không thể can thiệp vào Việt Nam sau Hiệp định thì bác có thể hỏi lại cựu trung tướng của chính quyền Sài Gòn Nguyễn Hữu Có xem Mỹ còn viện trợ (ít thôi) cho VNCH sau Hiệp định không nhé. Ông này nói rằng sau 1973 Mỹ vẫn còn viện trợ quân sự cho VNCH

Thứ hai bác ví von 2 anh em nghe lạ quá. Cùng một dân tộc nhưng 2 bên đang là kẻ thù của nhau chứ đâu phải là 2 anh em đang cãi nhau to. Xin đưa ví dụ 2 anh em cho bác nhé: Các nước Arập như Jordan, Palestine mới là anh em (không có xích mích gì với nhau) và có kẻ thù chung là Israel. Chuyện anh em nhà này không giúp nhau trước kia là ở chỗ ông Araphat từng bị Israel ám sát rất nhiều lần nhưng nhiều khi Jordan cự tuyệt việc bảo vệ ông Araphat. Anh em bất hòa ở chỗ đó
Còn trường hợp VNCH và VNDCCH cho dù cùng dòng máu Lạc Hồng nhưng đang là kẻ thù đánh nhau chí tử chứ có coi nhau là anh em tí nào đâu ạ. GS Hoàng Xuân Hãn cũng từng nói rằng đất nước đang bị chia cắt thì chẳng có cách nào lấy lại Hoàng Sa được cả. Bác ví von "thằng anh" VNDCCH chẳng đẹp mặt tý nào khi không giúp "thằng em" VNCH là việc của bác. Nhưng bác lại to tiếng chỉ trích Bài tham luận "không đúng sự thực" "vứt vào thùng rác" thì chắc rằng các thành viên hoangsa.org sẽ phải lăn tăn bác có bị làm sao không???

Tổ quốc: Trường Hoàng
16-01-2009, 11:39 AM
à, vậy theo bác: dân tộc VN cùng 1 bọc trứng theo truyền thuyết là đúng hay sai? và cái câu "Dân tộc VN là một" là đúng hay sai? Cái ví dụ em dùng không đúng à, hay cái lịch sử chúng ta học : dân tộc chúng ta khởi nguồn từ bọc trăm trứng Lạc - Âu là không đúng?
Cùng là dân tộc VN, cùng sống chung trên 1 dãi đất hình chữ S, chỉ vì chính kiến khác nhau nên đánh nhau như kẻ thù không đội trời chung, mục đích đánh nhau là gì nếu không phải giết thằng kia để thống nhất toàn bộ cái chử S đó về một nơi quản lý? mà đã nhằm mục đích thống nhất đất nước rồi thì thằng khựa nó chiếm hải đảo thì ngậm miệng để làm gì?

Bác dùng cái ví dụ của Jordan và Palestine để đối chứng lại có vẻ khiên cưởng lắm không? Nếu rảnh bác giải thích giùm em cái ví dụ của bác, giống như em đã viết nha.

Cái thư mà bác scan em có đọc được đấy chứ, và hình như cũng vì cái thư này nên sau khi kết thúc cuộc hội nghị Paris, thì ông Thiệu có chửi bới là Đồng Minh Hoa kỳ bỏ rơi VNCH, đúng không?, hay là sau hội nghị muốn xoa dịu ông Thiệu nên gởi cái thư này, ông Thiệu ngu ngu nên tin theo ;));)). Bác xem ngày tháng của lá thư rồi đối chiếu với ngày của hội nghị Paris giùm, em không rành cái này lắm.

Viện trợ QS sau 1973 hầu hết là các khí cụ QĐ Mỹ không đem về nước, mà chuyển giao lại cho phía VNCH, do QH Mỹ đã cắt giãm việc tài trợ.

Em nói chính xác mà, thằng Mỹ nó có cớ gì để đổi TQ khỏi HS - TS, vì các mỏ dầu à - thời điểm chả có báo chí nào lên tiếng có dầu cả. Mỹ thấy mình chả có lợi lộc gì thì việc quái gì phải bảo vệ HS-TS cho VN, mà hơn nữa bảo vệ cho cho phe nào của VN?

Tổ quốc: Trường Hoàng
16-01-2009, 12:37 PM
Cách ví von chuyện hai anh em của bác nghe "khéo" quá,
vậy tôi ví von lại nhé: hai nhà hàng xóm A với B tranh nhau khoảng đất giữa hai bên, tự dưng có kẻ hàng xóm C (nhà ở sau lưng tay hàng xóm A) nhảy vào cà khịa với tay hàng xóm A đòi chia khoảng vườn sân sau, nơi mà cả A và C đang có quyền lợi và hai bên cũng đang tranh chấp. Như vậy chắc hẳn tay hàng xóm B phải đứng ra can thiệp, nói rằng tay C không được lấn lướt tay A chắc? Tay B sẽ dùng tư cách nào đứng ra nói vậy?

Hai thằng hàng xóm tranh chấp nhau thì kệ bà nó,
nếu mình là thằng C thì cứ nhảy vào chiếm đại đất của thằng A hay B cũng thế, ngoài ra còn phải xui cho chúng nó giết nhau để có gì thì lượm cả 2.
Nếu mình là thằng B thì kệ cha nó thằng C chiếm đất của thằng A, không phải của mình.
Em trả lời như thế bác hài lòng chứ ạ.
Thưa bác, cái ví dụ của bác áp dụng cho 2 phe tại VN là trật lất
Bác có cần em ghi rỏ ra thêm không? bác tự hiểu cái ví dụ của mình không đúng ở chổ nào được chứ ạ

Tổ quốc: Trường Hoàng
16-01-2009, 01:05 PM
em thấy thế này:
1. Bác Nhã không đề cập đến cuộc chiến bão vệ lãnh thổ của dân tộc VN thông qua chính quyền VNCH, đưa quân tham chiến chống TQ
2. Bác Nhã cũng lờ luôn việc dân tộc VN gián tiếp không công nhận chủ HS-TS thông qua chính quyền VNDCCH, không có các hành động gì chứng tỏ mình phản đối sự xâm lăng của TQ.
Mà cả 2 chính quyền này, vào thời điểm đó đều cho rằng mình là đại diện cho dân tộc VN.
Một người là sử gia, theo em họ phải: nêu đầy đủ các sự kiện mà họ biết, rồi sau đó đưa ý kiến của mình.
vì thế với em bác Nhã đã không nêu đầy đủ và chính xác sự kiện lịch sử, đồng thời không ghi rỏ ý kiến của mình thì em thấy cái Tham luận của bác chả giúp ích cho dân tộc VN.

Dựa trên cái tham luận, Tụi tàu khựa chỉ cần hỏi:
Tính đến năm 1974, HS-TS thuộc tài sản của ai?
a. Thuộc phe VNCH, vậy thì tao cướp đất của phe VNCH chứ không phải của nước CHXHCNVN, mắc mớ gì đòi?
b. Thuộc phe VNDCCH, và bi giờ là CHXHCNVN, vậy sao hồi năm 1974 không thấy VNDCCH lên tiếng.


chào bác Hoàng!
Bác quá nặng lời rồi đó. Xin được trao đổi với bác vài điều với bác Hoàng

Ít nhất bác Nhã phải ghi là: năm 1974 dân tộc VN chúng tôi đã chứng tỏ quyền sở hữu HS-TS bằng cách đưa tàu chiến chống trả TQ (phe VNCH) đồng thời phía VNDCCH cũng có các công hàm phản đối ....(có đâu mà dẫn chứng), hoặc phía VNDCCH do không có hải quân, hay do sai lầm của LĐ đã không có cơ hội tỏ rỏ thái độ của mình, nay chúng tôi tái khẳng định chúng tôi đồng thuận với việc phe VNCH trogn việc bảo vệ chủ quyền của VN tại HS-TS .... thì cái tham luận mới có giá trị
Làm sử phải trung thực và có chính kiến. em không nói đến chính kiến của bác Nhã, em chỉ nói đến sự trung thực với sự kiện lịch sử của bác ấy mà thôi.

anh2
16-01-2009, 06:03 PM
Nhìn lại vấn đề thì cách nói chuyện của bác chỉ là muốn kích động làm thế nào để dân Việt Nam càng tiếp tục chống chọi với nhau càng nhiều càng tốt, ý kiến của bác chỉ dựa trên quan điểm khách quan của một hậu bối chứ bác có nghĩ đến hoàn cảnh lịch sử và giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ không?
Bác nói trước năm 1974 Hoa Kỳ không có cớ để phản ứng với Trung Quốc vì chưa nhận ra vị thế chiến lược Hoàng Sa-Trường Sa hay tiềm năng dầu mỏ của biển Đông à? Nếu bác là một người Cộng hòa đã từng sinh sống tại Nam Việt thì mời bác đọc lại luận án Tiến sĩ của nhà nghiên cứu Lê Thành Khê hay luận văn tốt nghiệp của bác Đinh Phan Cư giúp.
Về cách ví von của bác, sở dĩ tôi nói bác "khéo" vì bác nhấn mạnh đến quan hệ huyết thống giữa hai anh em và bác lờ đi bối cảnh lịch sử là chuyện sống mái một mất một còn giữa hai bên.
Chuyện Nam Việt để mất Hoàng Sa năm 1974 và đến khi thống nhất hai miền và chúng ta mới đòi lại Hoàng Sa từ tay Trung Quốc, theo lập luận bác nêu ra thì tôi cũng botay.com, vì nếu vậy thì Liên Hiệp Quốc làm sao công nhận được sự tồn tại của Nhà nước Việt Nam hiện nay. Bác có nghĩ rằng năm 1974 Trung Quốc tạm chiếm Hoàng Sa là dựa trên quan điểm, yêu sách nào không, hay chỉ là thủ đoạn thấy hai thằng hàng xóm lục đục với nhau nên ta thừa cơ hội "đục nước béo cò", và chắc bác cũng biết thêm rằng không chỉ riêng một mình Trung Quốc mà còn có vài nước lân bang trong khu vực biển Đông muốn "thừa nước đục thả câu" chiếm hữu chủ quyền quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa nữa kia.
Bác đòi hỏi dữ kiện lịch sử phải trung thực, và bác chỉ ra bối cảnh không "trung thực" theo quan điểm của bác. Vậy thì bác có thể tham gia biên tập xuất bản thêm cuốn Tập San Sử Địa số...30 và Hội nghị Việt Nam học vừa qua không may mắn được mời bác tham dự với vai trò là Giáo sư lịch sử để tham gia phản biện nhỉ.

sanleo
16-01-2009, 06:43 PM
1. Bác còn đặt câu hỏi bọc trăm trứng thật giả như thế nào thì thật không thể hiểu nổi bác nữa. Bác có vẻ không hiểu truyền thuyết là gì phải không? Bác có phân biệt được lịch sử và truyền thuyết không vậy?
2.Ví dụ của tôi nói về trường hợp 2 anh em không đâm chém xích mích gì nhau mà không giúp đỡ nhau. Đồng ý khi nào rảnh tôi sẽ thảo luận với bác về cuộc chiến tranh Arập - Israel trong topic khác
3. Bác nói
Em nói chính xác mà, thằng Mỹ nó có cớ gì để đổi TQ khỏi HS - TS, vì các mỏ dầu à - thời điểm chả có báo chí nào lên tiếng có dầu cả. thì tôi có thể giúp bác sự thật là Thiệu đã thăm dò được mỏ dầu Hoa Hồng nhé. Bác cứ vào google gõ sẽ biết có phải năm 1974 Thiệu đã muốn mời các nhà thầu khai thác dầu để lấy tiền ném vào cuộc chiến khi viện trợ từ Mỹ bị cắt giảm nghiêm trọng. Vì VN đang có chiến tranh nên tất nhiên chẳng nhà thầu nào dám.
4. Hình như bác vẫn cứ cố lý luận rằng TS Nguyễn Nhã không viết bài theo ý bác tức là không đúng lịch sử??? Và bác vẫn cứ có ý rằng năm 1974 "thằng anh" không lên tiếng tức là bây giờ VN không có quyền gì phải không? Có phải bác muốn nói rằng TS Nhã không đề cập đến cái này theo ý bác tức là không trung thực, và như vậy bác vứt vào sọt rác hộ thế giới không?
Để tôi chỉ cho bác nhé: Bác có hiểu gì về vấn đề thừa kế quốc gia không?
-Xét về pháp lý: năm 1974, HS TS thuộc nhà nước VNCH. Nhà nước VNDCCH không liên quan
-Năm 1975, chính quyền cộng hoà miền Nam Việt Nam (tức mặt trận giải phóng) chiếm Sài Gòn và lật đổ chính quyền VNCH. Khi đó cộng hoà miền Nam Việt Nam (xét về pháp lý) sẽ kế thừa toàn bộ gia sản của VNCH, trong đó có HSTS và cả các khoản nợ mà chính quyền VNCH để lại
-Năm 1976, cộng hoà miền Nam Việt Nam tự động giải thể và sát nhập với VNDCCH thành nhà nước CHXHCNVN. Nhà nước thống nhất này kế thừa toàn bộ các gia sản, nợ nần v.v... nói chung là tất tần tật mọi thứ của cộng hoà miền Nam Việt Nam (mà kế thừa từ VNCH) và VNDCCH. Vì vậy, nhà nước VN bây giờ có quyền đòi Khựa quần đảo Hoàng Sa bị chiếm trái phép năm 1974 mà nhà nước CHXHCNVN được thừa hưởng hợp pháp. Còn về tính kế thừa lịch sử thì bác hãy đọc lại từ thời chúa Nguyễn nhé, luận án của TS Nguyễn Nhã nêu rất rõ ràng chi tiết, đầy đủ và đúng sự thật và rất dễ hiểu đối với hầu hết người Việt Nam

5.Hình như bác cũng không có khái niệm thế nào là bản tham luận??? Bản tham luận tại một hội thảo chỉ là tóm tắt một số điều chứ không thể đủ thời lượng để nói tất tần tật mọi đường cùng ngõ hẻm chân tơ kẽ tóc cho bác. Còn bác muốn tìm hiểu xem tiến sĩ Nguyễn Nhã có đề cập đến các vấn đề mà bác cho là không đúng sự thực hay không thì hãy đọc toàn bộ luận án của TS cũng như các tài liệu khác mà một con người cả đời vì Hoàng Sa đã làm. Bác nói về chính kiến, về sự thực nhưng trước hết hãy tự đọc kỹ xem bác đã hiểu đến đâu các công trình của TS Nguyễn Nhã trước khi vứt vào sọt rác hộ thế giới nhé

sanleo
17-01-2009, 02:27 AM
Bác anh2 cho hỏi fullname của TS là Hãn Nguyên Nguyễn Nhã hay Hãn Nguyên là bút danh :-)
Tôi có đọc một bài báo (không nhớ rõ có phải của TS Nguyễn Nhã hay không) có nói đến đội Bắc Hải. Nhưng bài báo lại nói đến đội Bắc Hải khai thác cù lao Côn Lôn (tức Côn Đảo ngày nay) thì nó phải ở phía Nam mới phải. Và chắc đội Bắc Hải cũng không thể khai thác ở phía bắc QĐ Hoàng Sa vì đó là vùng của chúa Trịnh. Tôi xin hỏi TS Nguyễn Nhã đã có nghiên cứu gì về xuất xứ tên gọi đội Bắc Hải còn nghi vấn hay không?

Trước và sau luận án của TS Nguyễn Nhã, Tập san Sử Địa, Địa lý Biển Đông v.v... thì còn có những cá nhân nào khác có công trình đáng kể về Hoàng Sa hay không?

anh2
17-01-2009, 12:09 PM
Chào bác sanleo,
Hãn Nguyên là tên hiệu của TS Nguyễn Nhã.
Về tên gọi và xuất xứ của đội Bắc Hải, TS Nhã đã nêu lên trong rất nhiều bài viết rồi và gần đây nhất là tham luận tại Hội thảo về lịch sử triều Nguyễn (gửi kèm tài liệu cho bác, trong trang 6-7 có nhắc đến đội Bắc Hải)
Có rất nhiều cá nhân tâm huyết để nghiên cứu về vấn đề chủ quyền VN tại quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa như bác Nguyễn Hồng Thao, Lưu Văn Lợi, Lê Minh Nghĩa, Phạm Kim Hùng... Các bác trên đều công tác tại Ủy ban biên giới nên việc tìm hiểu, phân tích và viết bài về Hoàng Sa-Trường Sa là một phần trách nhiệm của họ, riêng về cá nhân có tâm huyết và được nhìn nhận dưới góc độ một nhà nghiên cứu độc lập thì tôi biết có bác Phạm Hoàng Quân với công trình về cổ sử của Trung Quốc (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=3733). Sau thế hệ các bậc đàn anh trên thì đến thế hệ sinh viên như bạn Vương Quốc Khanh với đề tài "Quá trình tranh chấp quần đảo Trường Sa trên biển Đông và khuynh hướng giải quyết"; bạn Nguyễn thị Khánh Ngọc với đề tài "Le litige des archipels Paracels, Spratlys et le souveraineté du Vietnam sur ces deux archipels"; nhóm bạn sinh viên ở trường ĐH Mở với đề tài "Vấn đề tên gọi và chủ quyền Quốc gia trên vùng biển Đông" (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=3956).
Nhìn chung các nhà nghiên khi đã chú tâm vào vấn đề Hoàng Sa hay Trường Sa thì họ sẽ có cách nhìn bao quát hơn, không chỉ gói gọn trong mỗi vấn đề tranh chấp Việt-Trung tại quần đảo Hoàng Sa mà xa hơn nữa là vấn đề ngăn cản Trung Quốc thực hiện mưu đồ bành trướng để kiểm soát toàn bộ biển Đông.
Thế còn công trình vẽ lại bản đồ hải đảo của Việt Nam bác thực hiện đến đâu rồi?

sanleo
17-01-2009, 07:15 PM
Thanks bác con đường màu xanh,
Tôi có ý kiến như thế này, không biết có nên hay không:
Các tài liệu của TQ mà bác post có cả tên tiếng Việt và Hán tự. Chắc chắn là có rất rất ít người có thể đọc được chữ Hán nhưng tiếng Anh thì đa phần đọc được. Bác có thể chú thích thêm thông tin tiếng Anh phiên âm cách đọc của bọn Tầu không? Ví dụ bọn Tầu gọi vùng Vũng Mây Tư Chính (tên gọi quốc tế là Vanguard Bank) là Vạn An Bắc (Hán tự là %#!?^$ gì đó, tôi không biết :d), còn bọn Tầu sẽ viết trong tiếng Anh là Wan Anbei gì đó. Nếu chú thích đầy đủ cả Hán tự, phiên âm sang tiếng Việt, và cả cách viết của bọn nó trong tiếng Anh thì sẽ dễ dàng cho người không biết Hán văn hơn. Chắc chắn chúng nó sẽ dịch ra tiếng Anh rất nhiều để tuyên truyền "chủ quyền thiêng liêng" của chúng nó. Vì vậy nếu tìm tài liệu theo keyword Wan Anbei sẽ dễ dàng hơn là Vạn An Bắc. VN cần thu thập nhiều tài liệu tiếng Anh của bọn nó để phản bác lại chúng nó. Tài liệu theo tiếng Anh thì chắc phải đến 70-80% người đọc (đoán vậy :d) có thể hiểu còn tiếng Trung thì cực kỳ ít.
Vì vậy nếu có đủ thông tin thì nên ghi tên tiếng Việt, tên quốc tế (tiếng Anh, Pháp), Hán tự, phiên âm tiếng Việt của Hán tự, phiên âm tiếng Anh của Hán tự (mà chúng nó dịch sang tiếng Anh). Như vậy sẽ dễ dàng tìm thêm các nguồn tài liệu tiếng Anh của chính chúng nó để đập lại chúng nó

Tổ quốc: Trường Hoàng
19-01-2009, 04:28 PM
Nhìn lại vấn đề thì cách nói chuyện của bác chỉ là muốn kích động làm thế nào để dân Việt Nam càng tiếp tục chống chọi với nhau càng nhiều càng tốt, ý kiến của bác chỉ dựa trên quan điểm khách quan của một hậu bối chứ bác có nghĩ đến hoàn cảnh lịch sử và giai đoạn lịch sử lúc bấy giờ không?
Bác nhận định thế này là sai rồi
Toàn bộ những gì tôi viết chỉ nhằm mục đích hãy nhìn nhận các sự kiện lịch sử.

Tổ quốc: Trường Hoàng
19-01-2009, 04:53 PM
Về cách ví von của bác, sở dĩ tôi nói bác "khéo" vì bác nhấn mạnh đến quan hệ huyết thống giữa hai anh em và bác lờ đi bối cảnh lịch sử là chuyện sống mái một mất một còn giữa hai bên.

Tôi không hề lờ đi cái chuyện sống mái một mất một còn giữa 2 bên. Tôi chỉ mong bác trả lời vì sao cứ chém nhau đi, mặc kệ HS-TS bị cướpChuyện Nam Việt để mất Hoàng Sa năm 1974 và đến khi thống nhất hai miền và chúng ta mới đòi lại Hoàng Sa từ tay Trung Quốc, theo lập luận bác nêu ra thì tôi cũng botay.com, vì nếu vậy thì Liên Hiệp Quốc làm sao công nhận được sự tồn tại của Nhà nước Việt Nam hiện nay. Bác có nghĩ rằng năm 1974 Trung Quốc tạm chiếm Hoàng Sa là dựa trên quan điểm, yêu sách nào không, hay chỉ là thủ đoạn thấy hai thằng hàng xóm lục đục với nhau nên ta thừa cơ hội "đục nước béo cò", và chắc bác cũng biết thêm rằng không chỉ riêng một mình Trung Quốc mà còn có vài nước lân bang trong khu vực biển Đông muốn "thừa nước đục thả câu" chiếm hữu chủ quyền quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa nữa kia.
Bác đòi hỏi dữ kiện lịch sử phải trung thực, và bác chỉ ra bối cảnh không "trung thực" theo quan điểm của bác. Vậy thì bác có thể tham gia biên tập xuất bản thêm cuốn Tập San Sử Địa số...30 và Hội nghị Việt Nam học vừa qua không may mắn được mời bác tham dự với vai trò là Giáo sư lịch sử để tham gia phản biện nhỉ.
Chính bản thân bác xem VNCH là một quốc gia khác, cần lật đổ, nên bác không thể cản tụi TQ và các nứơc như Malay, Indo, Philipin mới nhảy vào cứơp đất của VNCH.
Liên hiệp quốc vẫn công nhận nứơc CHXHCNVN là đúng, vì sau sự kiện 30-04-75 chỉ còn 1 nước VN mà thôi.

Tổ quốc: Trường Hoàng
19-01-2009, 05:02 PM
1. ...........
5.Hình như bác cũng không có khái niệm thế nào là bản tham luận??? ...........

Nếu Bản tham luận này làm cho LHQ ra nghị quyết lên án TQ xâm chiếm HS-TS của VN thì nó mới có giá trị.

Truyền thuyết nói lên điều gì? nói lên rằng chúng ta cùng là dân Việt nam, cho dù là người kinh, Mường, H'mong ... Nếu bác cho là tôi và bác không phải là hai thằng Việt nam thì, tôi đúng là phải học lại lịch sử

sanleo
20-01-2009, 02:17 AM
Xem ra các thảo luận kiểu này chỉ đi đến tranh cãi chày cối, và bác vẫn cứ không muốn hiểu tinh thần của bản tham luận. Diễn đàn này được lập ra với 2 mục đích:
-Nâng cao hiểu biết về Hoàng Sa - Trường Sa - Biển Đông cho người dân VN, nhất là thanh niên VN. Càng có nhiều người Việt Nam biết và quan tâm đến HS-TS-BĐ sẽ càng tốt cho đất nước VN
-Là diễn đàn học thuật, thu hút các học giả/nhà chuyên môn tham gia thảo luận, phản biện về các vấn đề và giải pháp HS-TS-BĐ.
Mong muốn của diễn đàn là các thành viên tham gia thảo luận với tinh thần xây dựng và tôn trọng Tất nhiên con
đường để xây dựng diễn đàn còn dài


Bác anh2 là một người tổ chức diễn đàn và cũng là người phụ giúp cho TS. Nguyễn Nhã nên đã post rất nhiều bài tham luận, các công trình nghiên cứu, các tài liệu của TS. Nguyễn Nhã cũng như của nhiều cá nhân khác. Chính vì thế nên bác anh2 không muốn ý kiến nhiều về những tranh cãi chày cối của bác. Bác anh2 đã cố giải thích mà bác Hoàng vẫn cứ không thể hiểu? Những bài của bác Hoàng trong topic này cho thấy bác là người rất thiếu kiến thức nhưng lại cứ to tiếng buộc người khác phải suy nghĩ theo mình và phê phán bậy bạ về "sự thực".


Tôi đã chỉ ra cho bác ở phần 4 bài viết số 18 về việc tại sao nhà nước CHXHCNVN có quyền thừa kế hợp pháp với HS bị TQ chiếm từ tay VNCH, mặc dù VNDCCH là bên không liên quan năm 1974. Bác có thấy khó hiểu chỗ này không?

Tôi chỉ ra cho bác thêm sự thiếu kiến thức mà lại to tiếng nhé
Chính bản thân bác xem VNCH là một quốc gia khác, cần lật đổ, nên bác không thể cản tụi TQ và các nứơc như Malay, Indo, Philipin mới nhảy vào cứơp đất của VNCH.
Indonesia hoàn toàn không có tí tranh chấp nào về các đảo ở Trường Sa nên đâu có nhảy vào cướp đất. Vùng chồng lấn giữa VN-Indonesia liên quan đến thềm lục địa đã từng được đàm phán từ thời VNCH. Và sau này, sự tranh chấp đó (chẳng có tý đất nào nhé) đã được giải quyết bằng một Hiệp định ký giữa chủ tịch nước CNXHCNVN Trần Đức Lương và tổng thống Indonesia Megawati Sukarnoputri và đã có hiệu lực. Trong quá khứ VN chả có tranh chấp gì về đất đai với INDO, còn hiện tại mọi tranh chấp về thềm lục địa với INDO đã được giải quyết.


Câu cãi cố của bác
Nếu Bản tham luận này làm cho LHQ ra nghị quyết lên án TQ xâm chiếm HS-TS của VN thì nó mới có giá trị. cho thấy là bác không có ý định đóng góp tích cực mà hình như chỉ muốn phá đám thì phải. Tôi chưa thấy có ai đánh giá TS. Nguyễn Nhã theo cách xấc xược như bác. Nếu các công trình của TS. Nguyễn Nhã đã đủ để LHQ lên án TQ thì đó là điều vô cùng hạnh phúc cho dân tộc VN, còn nếu chưa thể làm TQ phải hắt hơi sổ mũi thì có nghĩa là TS. Nguyễn Nhã và các trí thức tên tuổi sẽ còn lao tâm khổ tứ nhiều. Cũng như các thế hệ trẻ sẽ phải chung tay làm tiếp nhiều việc trên chặng đường rất dài đi đến công lý.
Nhân đầu xuân xin chúc TS. Nguyễn Nhã có nhiều công trình hơn nữa góp phần vào sự nghiệp giữ vững, từng bước lấy lại, và bảo vệ chủ quyền HS-TS-BĐ. Chúc TS. Nguyễn Nhã luôn vui khoẻ để truyền đạt tri thức và tinh thần dân tộc cho thế hệ trẻ VN

Tổ quốc: Trường Hoàng
02-02-2009, 03:15 PM
Ha ha ha
chính quyền cộng hoà miền Nam Việt Nam (tức mặt trận giải phóng) cũng đâu có lên tiếng phản đối TQ chiếm HS đâu bác, thế thì nó có quyền sở hữu gì đến HS - tài sản của VNCH, mà đòi chuyển giao
Không chừng những người thuộc cái chính quyền đó cũng chả biết HS là của VN nửa đó chứ

Đừng lên tiếng chửi người khác phá đám, khi bản thân mình không có đủ các lập luận vững chắc.
Chỉ mới vài câu hỏi của tôi, mà bác đã sôi máu, nổ đom đóm mắt không trả lời được, bắt đầu kêu tôi là phá đám thì đúng là bó tay


Để tôi chỉ cho bác nhé: Bác có hiểu gì về vấn đề thừa kế quốc gia không?

-Xét về pháp lý: năm 1974, HS TS thuộc nhà nước VNCH. Nhà nước VNDCCH không liên quan
-Năm 1975, chính quyền cộng hoà miền Nam Việt Nam (tức mặt trận giải phóng) chiếm Sài Gòn và lật đổ chính quyền VNCH. Khi đó cộng hoà miền Nam Việt Nam (xét về pháp lý) sẽ kế thừa toàn bộ gia sản của VNCH, trong đó có HSTS và cả các khoản nợ mà chính quyền VNCH để lại
-Năm 1976, cộng hoà miền Nam Việt Nam tự động giải thể và sát nhập với VNDCCH thành nhà nước CHXHCNVN. Nhà nước thống nhất này kế thừa toàn bộ các gia sản, nợ nần v.v... nói chung là tất tần tật mọi thứ của cộng hoà miền Nam Việt Nam (mà kế thừa từ VNCH) và VNDCCH. Vì vậy, nhà nước VN bây giờ có quyền đòi Khựa quần đảo Hoàng Sa bị chiếm trái phép năm 1974 mà nhà nước CHXHCNVN được thừa hưởng hợp pháp. Còn về tính kế thừa lịch sử thì bác hãy đọc lại từ thời chúa Nguyễn nhé, luận án của TS Nguyễn Nhã nêu rất rõ ràng chi tiết, đầy đủ và đúng sự thật và rất dễ hiểu đối với hầu hết người Việt Nam
Tôi có nói rỏ cái Luận án này nêu chưa đúng và đủ các sự kiện lịch sử, do đó những điều tôi đề cập sẽ có thể là những điểm gây hại đến luận án
và nếu đềiu đó thật sự xảy ra, thì cái luận án sẽ có chổ trong sọt rác

sanleo
02-02-2009, 04:09 PM
Ha ha ha
chính quyền cộng hoà miền Nam Việt Nam (tức mặt trận giải phóng) cũng đâu có lên tiếng phản đối TQ chiếm HS đâu bác, thế thì nó có quyền sở hữu gì đến HS - tài sản của VNCH, mà đòi chuyển giao
Không chừng những người thuộc cái chính quyền đó cũng chả biết HS là của VN nửa đó chứ


Chào chính trị gia "chổi xể cùn". Có cần thiết phải bù đắp sự thiếu hụt kiến thức bằng cách đấy không vậy? Hãy đọc cái này đi đã http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Sa trong đó có đoạn nói
Ngày 20 tháng 1 năm 1974: Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam (Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam) đã ra bản tuyên bố phản đối hành động này của phía Trung Quốc. Có tài liệu khác cũng nói Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấp hành luật pháp quốc tế và mọi sự tranh chấp giữa hai nước phải được giải quyết bằng con đường hoà bình.
Tôi đã post bài từ ngày 19/01/2009 cho đến hôm nay khá lâu rồi mà bạn mới trả lời sao? Từng ấy ngày rồi mà bạn không thể tìm nổi thông tin trên wikipedia.org à?
Sao lại có kẻ lý luận theo cách của kẻ cướp rằng vì anh bị nó dí dao vào cổ không hô cướp được nên không có quyền vậy? Đọc lại thế nào là công ước Viên về kế thừa quốc gia năm 1978 nhé Lý luận ở công đường quốc tế thì phải nói theo luật chứ không phải thứ tranh cãi chổi xể cùn


Tôi có nói rỏ cái Luận án này nêu chưa đúng và đủ các sự kiện lịch sử, do đó những điều tôi đề cập sẽ có thể là những điểm gây hại đến luận án
và nếu đềiu đó thật sự xảy ra, thì cái luận án sẽ có chổ trong sọt rác
Thiếu kiến thức trầm trọng mà lại nói càn rỡ và cùn đến thế này thì không thể hiểu nổi nữa. Không có khả năng hiểu thế nào là "đúng" và "đủ" mà cứ phán bừa bãi "sai sự thật"


Đừng lên tiếng chửi người khác phá đám, khi bản thân mình không có đủ các lập luận vững chắc.
Chỉ mới vài câu hỏi của tôi, mà bác đã sôi máu, nổ đom đóm mắt không trả lời được, bắt đầu kêu tôi là phá đám thì đúng là bó tay
Có cần thiết phải kích động quá không bạn? Thảo luận trao đổi mà phải đến mức "chửi", "sôi máu", "nổ đom đóm" đến thế cơ à. Hy vọng bạn có khả năng đọc kỹ các bài viết từ đầu trong chủ đề này và có khả năng hiểu người khác nói gì để có thảo luận tích cực hơn. Cheers

Tổ quốc: Trường Hoàng
02-02-2009, 04:51 PM
1. ờ , nhờ sự khai sáng của bác nên em thấy được cái dòng chử này.

"Bài viết này có nhiều yêu cầu chú thích nguồn gốc (http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Ch%C3%BA_th%C3%ADch_ngu%E1%BB%93n_g%E1%B B%91c) chưa được đáp ứng. Xin giúp cải thiện bài viết (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_D%C3%A2n_ t%E1%BB%99c_Gi%E1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_N am_Vi%E1%BB%87t_Nam&action=edit) bằng cách chú giải từ các nguồn có uy tín để người đọc có thể kiểm chứng được thông tin (http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Th%C3%B4ng_tin_ki%E1%BB%83m_ch%E1%BB%A9n g_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c). Những câu văn hay đoạn văn không có chú thích kiểm chứng được (http://vi.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Th%C3%B4ng_tin_ki%E1%BB%83m_ch%E1%BB%A9n g_%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c) có thể bị thay thế hoặc xóa đi bất cứ lúc nào."

2. Em chả phải là dân chuyên nghiệp trên mạng, nên chả tìm thấy cái công văn mộc xanh mộc đỏ mà bác nói, Bác cho em bản sì-can được không? Bác nói mà không có văn bản thì cũng nói càn, nói bậy giống như em thôi

anh2
02-02-2009, 06:59 PM
Gửi "Tổ quốc: Trường Hoàng" vài văn bản để tham khảo, giúp cho mở rộng tầm nhìn.


http://i339.photobucket.com/albums/n465/hoangsa_org/anh2/t5.jpg

http://i339.photobucket.com/albums/n465/hoangsa_org/anh2/t4.jpg

http://i339.photobucket.com/albums/n465/hoangsa_org/anh2/t3-1.jpg

http://i339.photobucket.com/albums/n465/hoangsa_org/anh2/t.jpg

http://i339.photobucket.com/albums/n465/hoangsa_org/anh2/t2-1.jpg

http://i339.photobucket.com/albums/n465/hoangsa_org/anh2/t1-1.jpg

http://i339.photobucket.com/albums/n465/hoangsa_org/anh2/t0.jpg

Tamrofsk
02-02-2009, 08:48 PM
Lời nhắn cho "Tổ Quốc: Trường Hoàng"
Năm mới chúc "ngài" khỏe, đến khi trăm tuổi mắt vẫn mở và sáng để luôn nhìn thấu không gian !
Kính "thỉnh" những "cái loa dè" đồng cấp nào đó rưa rứa như "ngài" nữa thì vào đây "chiêm ngưỡng" những tài liệu vô giá này.

dinhchung8x
03-02-2009, 12:25 AM
Chúng ta không sợ bọn Khựa ,chúng ta sẽ dùng mọi phương pháp ,mọi thủ đoạn để lấy lại HS và TS dù phải bắt tay cả với Quỷ chúng ta cũng sẽ làm

Tổ quốc: Trường Hoàng
10-02-2009, 04:41 PM
Lời nhắn cho "Tổ Quốc: Trường Hoàng"
Năm mới chúc "ngài" khỏe, đến khi trăm tuổi mắt vẫn mở và sáng để luôn nhìn thấu không gian !
Kính "thỉnh" những "cái loa dè" đồng cấp nào đó rưa rứa như "ngài" nữa thì vào đây "chiêm ngưỡng" những tài liệu vô giá này.
À mắt tôi mờ nên không thấy cái công văn nào của Mặt trận dân tộc giải phóng miền nam thì phải.
Các bác đưa đúng cái mà các bác nói đi, đưa làm chi mấy cái công văn của thời Pháp thuộc, thời ông Bảo Đại, hay của Việt Nam Cộng Hoà, mấy cái đó tôi có đầy

Tổ quốc: Trường Hoàng
10-02-2009, 04:48 PM
Chào chính trị gia "chổi xể cùn". Có cần thiết phải bù đắp sự thiếu hụt kiến thức bằng cách đấy không vậy? Hãy đọc cái này đi đã http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Sa trong đó có đoạn nói Có tài liệu khác cũng nói Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa Miền Nam Việt Nam yêu cầu phía Trung Quốc chấp hành luật pháp quốc tế và mọi sự tranh chấp giữa hai nước phải được giải quyết bằng con đường hoà bình.
Tôi đã post bài từ ngày 19/01/2009 cho đến hôm nay khá lâu rồi mà bạn mới trả lời sao? Từng ấy ngày rồi mà bạn không thể tìm nổi thông tin trên wikipedia.org à?

Bác có công văn kiểm chứng chưa?
Theo tôi hiểu wikipedia.org không chịu trách nhiệm về sự chân thực của những bài viết trong wiki, và đồng ý thay đổi nếu có các bằng chứng khác xác thực hơn.

Tổ quốc: Trường Hoàng
10-02-2009, 04:52 PM
Chúng ta không sợ bọn Khựa ,chúng ta sẽ dùng mọi phương pháp ,mọi thủ đoạn để lấy lại HS và TS dù phải bắt tay cả với Quỷ chúng ta cũng sẽ làm
"Mục đích biện minh cho hành động" - bó chiếu

anh2
10-02-2009, 06:34 PM
http://i339.photobucket.com/albums/n465/hoangsa_org/anh2/DSCN0285.jpgĐây là bản trích về nội dung văn bản do MTGP soạn thảo, hiện nay đang được lưu trữ tại Phòng truyền thống của UBND huyện đảo Hoàng Sa ở Đà Nẵng. Bản chính đã bị thất lạc trong chiến tranh, do vậy bác muốn khẳng định về văn bản này có thật hay không thật thì bác cứ in tấm hình này ra rồi mang đến UBND huyện đảo Hoàng Sa đối chiếu và đề nghị Lãnh đạo huyện chứng thực vào đó cho ra nhẽ. Tôi tin chắc rằng họ sẽ chứng thực cho bác ngay tức khắc để bác khỏi băn khoăn suy nghĩ xem "ở trong đám tro tàn này không biết còn có cọng lông nào nữa hay không".

sanleo
10-02-2009, 07:03 PM
Vẫn cùn như chiếc chổi xể ngày nào!
Bác Hoàng Trường chỉ có khả năng viết bài để thể hiện sự lệch lạc về kiến thức và không đủ sáng mắt như tự nhận để hiểu những thảo luận thì phải. Bác Trường Hoàng không cần phải trả lễ bài viết của tôi như vậy đâu, vì bác không đủ năng lực để tự biết mục đích của chính bác là tranh cãi cùn. :))

Chứng minh cho bác rõ nhé: Bác nói chẳng có mỏ dầu nào năm 74, tôi chỉ cho bác tìm thông tin về mỏ dầu Hoa Hồng thì bác rút sang chiếc chổi xể khác. Tôi nói cho bác về 3 sự kiện mà bác "chổi xể" rằng sai sự thực thì bác không phản biện được tí nào mà vẫn cứ cố chổi xể là "sai sự thực". Tôi cũng chỉ cho bác là Indo chẳng có cướp tí đất nào thì bác vẫn chưa đủ khả năng để hiểu và vẫn cứ "chổi xể" tiếp. Bác vẫn còn tự nhận là không đủ sáng mắt để đọc công ước Viên về quyền thừa kế quốc gia nên không thể hiểu được tại sao nhà nước Việt Nam thống nhất có quyền thừa kế HS-TS mặc dù VNDCCH không có liên quan năm 1974.

Và cuối cùng tôi gợi ý cho bác tìm đọc tuyên bố của chính phủ cách mạng lâm thời cộng hoà miền Nam Việt Nam năm 1974 để bác tự nhìn thấu không gian sẽ tốt hơn là múa chổi xể. Khó khai sáng cho bác lắm đấy. Tôi không dám nhận dòng chữ "nhờ sự khai sáng của bác nên em thấy được cái dòng chữ này" đâu. Tôi có đưa thêm các chứng minh liên quan về tuyên bố đó thì chắc chắn bác lại lòi ra thêm một cái chổi xể nữa thôi. Có cần phải cãi cố để chứng minh nhận thức "chổi xể" không vậy bác?

Tôi khẳng định rằng nếu mặt trận giải phóng có thể kính trình cái công văn đấy cho bác thì cũng sẽ thua với cái chổi xể khác của nhà bác thôi. Không cần thiết phải đưa thêm các tài liệu khác của tôi cho bác làm gì nữa Nhưng ai muốn tìm hiểu thêm thì có thể liên hệ riêng với tôi. Welcome.

Bác không cần phải biện bạch tài liệu tôi có đầy đâu. Đối với bác, nó giống như khoe rằng thế giới tôi đang sống có đầy những tri thức có thể giúp tôi sáng mắt hơn.
Nên giữ bình tĩnh và cố gắng hết sức để hiểu được mục đích thảo luận là gì nhé
Chúc bác sống khoẻ, sống vui vẻ, minh mẫn và... sống có ích

DT9
10-02-2009, 08:55 PM
nghe các bác tran luận thật dữ dội.8-}nhưng tôi chỉ thây1bên đưa ra băng chứng khoa học đầy đủ còn 1 bên thì chỉ võ mồm 3:-O. anh hoàng gì đó sao phản bác ý kiến người khác .thì mình đưa ra bằng chứng cụ thể đi(mộc đỏ ,mộc xanh ấy)cho bà con cùng chiêm ngưỡng.ha ha:)):-h

Hoi Nghi Dien Hong
11-02-2009, 12:04 AM
Tôi thấy thành viên "Tổ quốc: Trường Hoàng (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=9639)" tham gia diễn đàn không hướng đến mục tiêu của diễn đàn. Tôi thấy anh ta chỉ có cãi ngang vậy thôi, không thể hiện được chút kiến thức nào. Đọc mấy bài viết của anh ta tôi thấy rất khó chịu. Tôi nghĩ có thể anh ta là người TQ vào đây để gây xáo trộn và làm phân tâm các thành viên chủ chốt của diễn đàn. Tôi nghĩ đồng chí anh2 và sanleo đừng mất công giảng giải cho anh "Chí Phèo" đó nữa. Cho dù có là GS TS thì cũng đâu có thể cãi lại anh "Chí Phèo" được chứ, bởi vì những người như thế thì đâu có cãi lý được. Các đồng chí còn nhiều việc quan trọng hơn phải làm mà. Chúc các đồng chí sức khỏe để xây dựng diễn đàn ngày càng mạnh hơn.

Tổ quốc: Trường Hoàng
16-02-2009, 12:26 PM
nghe các bác tran luận thật dữ dội.8-}nhưng tôi chỉ thây1bên đưa ra băng chứng khoa học đầy đủ còn 1 bên thì chỉ võ mồm 3:-O. anh hoàng gì đó sao phản bác ý kiến người khác .thì mình đưa ra bằng chứng cụ thể đi(mộc đỏ ,mộc xanh ấy)cho bà con cùng chiêm ngưỡng.ha ha:)):-h
Buồn cười quá. Các anh đưa ra tham luận, đưa ra các luận điểm, tôi đọc xong thì tôi phải hỏi các bằng chứng. Mấy anh đưa bằng chứng, cái thì có, cái thì không rồi bảo tôi là chổi cùn, là chí phèo =))=))=))
Đã vậy còn kêu tôi đưa ra bằng chứng? Tôi là người lập topic à? hay tôi là người được TS Nhã cho tham gia vào nhóm làm việc của TS, mà các anh đòi tôi đưa bằng chứng? ha ha trong topic này cũng nhiều chú Chí phèo / Chổi cùn giống y hệt mình :)):)):))

Trong topic này, tôi chả có lúc nào nói HS-TS không phải của dân tộc Việt Nam, của người Việt Nam (không phân biệt chính kiến) thế thì căn cứ vào đâu mà các anh chụp mũ tôi là Khựa?

Năm 1974 Hoàng Sa có phải là tài sản của người Việt Nam, thuộc dân tộc Việt Nam (dù thuộc sự quản lý của VNCH - phe phái khác chính kiến) , khi bị TQ xâm chiếm không? Vậy trong tham luận của TS Nhã có ghi nhận điều đó không? Lý do?

Câu này có phải của TS Nguyễn Nhã không? tham luận có phản ánh được hết các ý trong câu này không
Suy ngẫm: Chúng tôi cũng đặt vấn đề Hoàng Sa trước lương tâm của tất cả người Việt Nam, ở bên này hay bên kia, hãy đặt quyền lợi tối thượng muôn đời lên trên mọi tranh chấp nhất thời, đừng đổ lỗi cho nhau, đừng chia cách (Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã)

Câu này có phải của Cố TT VV Kiệt không? các anh có đọc được câu này không vậy
Suy ngẫm: Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả (Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt)

Nói trước: 2 câu này tôi copy lại từ cái dòng SUY NGẪM trong forum Hoàng Sa này đấy, đừng có giở giọng cùn hỏi tôi lấy ở đâu? rồi đòi mực xanh, dấu đỏ nhá

sanleo
16-02-2009, 07:09 PM
...Đã vậy còn kêu tôi đưa ra bằng chứng? Tôi là người lập topic à? Tranh luận là bình đẳng, người nói phải là A,người bảo phải là B, nhưng điều quan trọng là phải đưa ra lý lẽ, dẫn chứng để phản biện và bảo vệ lý lẽ chứ không phải phán bừa vô căn cứ dựa trên sự thiếu hiểu biết. Nói vậy chắc bạn đã hiểu


...Trong topic này, tôi chả có lúc nào nói HS-TS không phải của dân tộc Việt Nam, của người Việt Nam (không phân biệt chính kiến) thế thì căn cứ vào đâu mà các anh chụp mũ tôi là Khựa?
Tôi xin giải đáp giúp Hoi Nghi Dien Hong rằng Tổ quốc: Trường Hoàng chính xác là một người Việt.


...Năm 1974 Hoàng Sa có phải là tài sản của người Việt Nam, thuộc dân tộc Việt Nam (dù thuộc sự quản lý của VNCH - phe phái khác chính kiến), khi bị TQ xâm chiếm không? Vậy trong tham luận của TS Nhã có ghi nhận điều đó không? Lý do?
Câu này có phải của TS Nguyễn Nhã không? tham luận có phản ánh được hết các ý trong câu này không

Đã có câu hỏi, nhưng câu trả lời đã được nêu ra trước khi đặt câu hỏi ở bài viết trước. Tôi trích lại nhé

Bản tham luận tại một hội thảo chỉ là tóm tắt một số điều chứ không thể đủ thời lượng để nói tất tần tật mọi đường cùng ngõ hẻm chân tơ kẽ tóc cho bác. Còn bác muốn tìm hiểu xem tiến sĩ Nguyễn Nhã có đề cập đến các vấn đề mà bác cho là không đúng sự thực hay không thì hãy đọc toàn bộ luận án của TS cũng như các tài liệu khác mà một con người cả đời vì Hoàng Sa đã làm. Tôi đã viết rõ ràng như thế rồi, chắc bạn có thể nhìn thấy ở bài trước chứ.

Câu suy ngẫm

Suy ngẫm: Chúng tôi cũng đặt vấn đề Hoàng Sa trước lương tâm của tất cả người Việt Nam, ở bên này hay bên kia, hãy đặt quyền lợi tối thượng muôn đời lên trên mọi tranh chấp nhất thời, đừng đổ lỗi cho nhau, đừng chia cách (Tiến sĩ sử học Nguyễn Nhã)
mà bạn quan tâm cho thấy bạn có khả năng hiểu được tấm lòng của tiến sĩ Nguyễn Nhã. Như vậy thì cũng không khó lắm để hiểu được tinh thần bản tham luận cũng như các công trình của tiến sĩ phải không?


Câu suy ngẫm

Câu này có phải của Cố TT VV Kiệt không? các anh có đọc được câu này không vậy
Suy ngẫm: Tổ quốc là của mình, dân tộc là của mình, quốc gia là của mình, Việt Nam là của mình, chứ không phải là của riêng của người cộng sản hay của bất cứ tôn giáo hay phe phái nào cả (Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt)
Đặt ra vấn đề cần suy ngẫm là cần đoàn kết vì HS-TS. Tôi cho rằng để có đoàn kết thì phải tăng cường hiểu biết về HS-TS. Những công trình của TS Nguyễn Nhã, của TS Nguyễn Hồng Thao, nhà nghiên cứu Phạm Hoàng Quân, của rất rất nhiều người khác chính là hướng tới tăng sự hiểu biết cho thế hệ trẻ. Tôi tin rằng những nhà nghiên cứu đó sẵn sàng giải đáp thắc mắc với tinh thần học hỏi của thế hệ trẻ


ha ha trong topic này cũng nhiều chú Chí phèo / Chổi cùn giống y hệt mình
Còn tôi lại thấy trong topic này có đa số giống mình muốn tìm hiểu về HS-TS, muốn tranh luận, phản biện để thêm kiến thức, và có khả năng hiểu giá trị những công trình của tiến sỹ Nguyễn Nhã. Tôi cũng thấy trong diễn đàn này có đa số không Chí Phèo và không chổi xể cùn

Những điều này có gì gây khó khăn cho nhận thức của bạn không? Tôi thấy không nhất thiết phải gỡ gạc bằng cách này đâu bạn ạ. Diễn đàn là nơi để trao đổi, thu thập thêm kiến thức cho tất cả thành viên, để thế hệ trẻ hiểu và sẽ phải tiếp bước những bậc tiền bối như TS Nguyễn Nhã.

Hy vọng rằng tôi sẽ không phải giải thích thêm điều gì.

Khế Ngọt
15-05-2010, 03:35 PM
Tất cả tranh luận vừa qua đã sai CHỦ ĐỀ.
Đề nghị các anh em quay lại, đừng đi quá xa Chủ Đề. Tranh luận ngu dốt khi không hiểu cả nguyên nhân vì sao có chiến tranh giữa anh em 1 nhà, chuyện anh em trong nhà cầm súng bắn nhau là nổi nhục nhã to lớn của người VN, CẦN THIẾT PHẢI QUÊN ĐI, và rút ra bài học không cho phép điều này xãy ra 1 lần nửa.
YÊU CẦU A/E QUAY LẠI CHỦ ĐỀ

hoangsatruongsax
15-05-2010, 05:01 PM
Trong cuộc tranh luận này tôi thấy Sanleo có sơ hở ở chỗ: CÔng nhận VNCH là 1 nước, thế có lẽ ko đúng, họ chỉ là 1 chế độ(dù là bù nhìn kiều Bảo Đại) và khác với chế độ VNDCCH ngoài Bắc, vì thế khi HS bị TQ chiếm, ta phải lên tiếng Mạnh Mẽ hơn, vì HS lúc đó ko thuộc chế độ VNDCCH, nhưgn HS vẫn thuộc Vn nói chung.

Cái này tôi hơi yếu, xin nghe chỉ giáo thêm

hoangsatruongsax
15-05-2010, 07:19 PM
he he bác hstsx chỉ được cái nói đúng :)) nói chung cái bóng ma VNCH còn vương vấn dương gian lắm cơ :D ko nhờ Mỹ trước đây thì bây giờ nhờ TQ ám hộ :)) à mà vậy hóa ra TQ phải cám ơn VNCH à :-s
Thì đấy , làm tạp chí mà ko để ý, sơ sểnh là Toi mạng với TQ ngay, tôi ko down về là vì thế, đấy, mọi chuyện nó phức tạp lắm, sai 1 ly, đi 1 dặm. Thay vì cãi nhau , các bác tập trung vào vô hiệu hóa cái này đi ^^

vihong
15-05-2010, 08:18 PM
Cái gì thuộc về chúng ta thì phải đòi lại.

Dinh_Kim_Phuc
16-05-2010, 07:50 PM
Gửi các bác, trước nhất tôi xin nói là tôi không tham gia chủ đề này. Chỉ nói một chi tiết:các bác nào nói VNCH không phải là một nước thì xin xem lại trang cuối cùng của Hiệp định Paris ngày 27/1/1973.

chiaki649
16-05-2010, 08:55 PM
Gửi các bác, trước nhất tôi xin nói là tôi không tham gia chủ đề này. Chỉ nói một chi tiết:các bác nào nói VNCH không phải là một nước thì xin xem lại trang cuối cùng của Hiệp định Paris ngày 27/1/1973.

Hí hí , bác Kim Phúc có phải là người có bài phản bác lại Đỗ Ngọc Bích ko nhỉ @@


Bác viết rất hay >"<

hoangsatruongsax
16-05-2010, 09:33 PM
Gửi các bác, trước nhất tôi xin nói là tôi không tham gia chủ đề này. Chỉ nói một chi tiết:các bác nào nói VNCH không phải là một nước thì xin xem lại trang cuối cùng của Hiệp định Paris ngày 27/1/1973.

Ơ, thế thì hóa ra VNDCCH đi Xâm lược 1 nước VNCH có chủ quyền à ????

Xin nói trước là cái này tôi ko rõ, vì thế muốn hỏi cho rõ, nếu đã đi Xâm Lược rồi thì sẽ ăn nói sao giờ ???

Nếu mà bị mang tiếng Xâm lược thì quả là KO ĐỠ Nổi, tôi sẽ ko chấp nhận tay nào làm ăn tệ hại thế .

cavang91
16-05-2010, 09:41 PM
Gửi các bác, trước nhất tôi xin nói là tôi không tham gia chủ đề này. Chỉ nói một chi tiết:các bác nào nói VNCH không phải là một nước thì xin xem lại trang cuối cùng của Hiệp định Paris ngày 27/1/1973.

Ơ, thế thì hóa ra VNDCCH đi Xâm lược 1 nước VNCH có chủ quyền à ????

Xin nói trước là cái này tôi ko rõ, vì thế muốn hỏi cho rõ, nếu đã đi Xâm Lược rồi thì sẽ ăn nói sao giờ ???

Nếu mà bị mang tiếng Xâm lược thì quả là KO ĐỠ Nổi, tôi sẽ ko chấp nhận tay nào làm ăn tệ hại thế .
Ừ, cứ cho là vậy đi, nhưng mà là chuyện quá khứ roài, bây giờ làm gì nhau nào ? :unhappy-028:

hoangsatruongsax
16-05-2010, 09:45 PM
Gửi các bác, trước nhất tôi xin nói là tôi không tham gia chủ đề này. Chỉ nói một chi tiết:các bác nào nói VNCH không phải là một nước thì xin xem lại trang cuối cùng của Hiệp định Paris ngày 27/1/1973.

Ơ, thế thì hóa ra VNDCCH đi Xâm lược 1 nước VNCH có chủ quyền à ????

Xin nói trước là cái này tôi ko rõ, vì thế muốn hỏi cho rõ, nếu đã đi Xâm Lược rồi thì sẽ ăn nói sao giờ ???

Nếu mà bị mang tiếng Xâm lược thì quả là KO ĐỠ Nổi, tôi sẽ ko chấp nhận tay nào làm ăn tệ hại thế .
Ừ, cứ cho là vậy đi, nhưng mà là chuyện quá khứ roài, bây giờ làm gì nhau nào ? :unhappy-028:
Thứ 1: TQ có thể nói: Ông Xâm Lược VNCH dc thì Tôi cũng Xâm lược dc-----> Dek trả HS

Thứ 2: TQ cũng có thể nói : Tôi giữ dùm HS cho VNCH, bao giờ họ sống lại thì sẽ tính tiếp

----> HSO dẹp tiệm dc rồi,

Dinh_Kim_Phuc
16-05-2010, 10:03 PM
Bác hoangsatruongsax,
Tôi đề nghị nghiêm túc: bác hãy đọc từ đầu đến cuối HĐ Paris đi rồi hãy phát biểu.

cavang91
16-05-2010, 10:04 PM
Gửi các bác, trước nhất tôi xin nói là tôi không tham gia chủ đề này. Chỉ nói một chi tiết:các bác nào nói VNCH không phải là một nước thì xin xem lại trang cuối cùng của Hiệp định Paris ngày 27/1/1973.

Ơ, thế thì hóa ra VNDCCH đi Xâm lược 1 nước VNCH có chủ quyền à ????

Xin nói trước là cái này tôi ko rõ, vì thế muốn hỏi cho rõ, nếu đã đi Xâm Lược rồi thì sẽ ăn nói sao giờ ???

Nếu mà bị mang tiếng Xâm lược thì quả là KO ĐỠ Nổi, tôi sẽ ko chấp nhận tay nào làm ăn tệ hại thế .
Ừ, cứ cho là vậy đi, nhưng mà là chuyện quá khứ roài, bây giờ làm gì nhau nào ? :unhappy-028:
Thứ 1: TQ có thể nói: Ông Xâm Lược VNCH dc thì Tôi cũng Xâm lược dc-----> Dek trả HS

Thứ 2: TQ cũng có thể nói : Tôi giữ dùm HS cho VNCH, bao giờ họ sống lại thì sẽ tính tiếp

----> HSO dẹp tiệm dc rồi,
Thứ 1: =)), =)), =)), =)), =))
Thứ 2: Tq nói gì là quyền của nó, bộ bạn tưởng sẽ có 1 ngày đẹp trời nào đó, Tq sau khi xem xét đầy đủ bằng chứng, lý luận do Việt Nam trưng ra nó sẽ nói " Các đồng chí thật có lý, chúng tớ sai rồi, tớ sẽ trả lại Hoàng Sa, Trường Sa cho bạn, khuyến mãi thêm 2 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây nữa, đừng giận tụi tớ nha, tụi mình là bạn mà"--> thế chắc =))
Thứ 3: HSO chỉ dẹp tiệm khi nào tất cả người Việt Nam từ bỏ đấu tranh cho việc lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa.

hoangsatruongsax
16-05-2010, 10:22 PM
Bác hoangsatruongsax,
Tôi đề nghị nghiêm túc: bác hãy đọc từ đầu đến cuối HĐ Paris đi rồi hãy phát biểu.
Miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát. Các bên tạo điều kiện cho dân chúng sinh sống đi lại tự do giữa hai vùng. Nhân dân Nam Việt Nam sẽ quyết định tương lai chính trị của mình qua "tổng tuyển cử tự do và dân chủ dưới sự sát quốc tế".

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973

Tôi đọc trên Wiki, ko thấy ghi : Nước VNCH, vậy bác cho tôi cái nguồn khác về hiệp dịnh ko ??

Vả lại theo nhu wiki thì tất cả các bên phải Tôn TRỌNG HIỆP ĐINH, vậy hình như VNDCCH đã Phá vỡ hiệp định ???

Thứ 1: =)), =)), =)), =)), =))
Thứ 2: Tq nói gì là quyền của nó, bộ bạn tưởng sẽ có 1 ngày đẹp trời nào đó, Tq sau khi xem xét đầy đủ bằng chứng, lý luận do Việt Nam trưng ra nó sẽ nói " Các đồng chí thật có lý, chúng tớ sai rồi, tớ sẽ trả lại Hoàng Sa, Trường Sa cho bạn, khuyến mãi thêm 2 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây nữa, đừng giận tụi tớ nha, tụi mình là bạn mà"--> thế chắc =))
Thứ 3: HSO chỉ dẹp tiệm khi nào tất cả người Việt Nam từ bỏ đấu tranh cho việc lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa.
Muốn đấu tranh, phải có thắng dc về Lý Luận đã, như thế mới đấu tranh tới Ngàn đời sau dc.Như VNCH chẳng hạn, đấu tranh , nhưng ko thắng dc lý lẽ thì sẽ Tàn Lụi

cavang91
16-05-2010, 10:40 PM
Ờ, Thì tớ có nói cậu vô lý đâu. hi hi, thì chẳng phải bác Phuc đã nhắc bạn rồi còn gì. Bạn có biết cái gọi là "Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam" không? Bạn có biết sau khi lật đổ chính quyền Sài Gòn thì có cái gọi là " Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam " không ? Bạn có biết ngoài cờ đỏ sao vàng và cờ 3 que ra thì còn một lá cờ nữa, mà, chính nó chứ không phải 2 lá cờ kia phấp phới trên nóc dinh độc lập ngày 30/4 không ? Và một năm sau thì có cái gọi là tổng tuyển cử cả nước để thống nhất đất nước không ? Cậu chắc cũng học lịch sử rồi chứ nhỉ ? Ý tớ là gì, là các cụ nhà mình cao tay lắm. Đấu tranh là lâu dài và muốn thành công thì phải vững vàng về cả kiến thức lẫn bản lĩnh chính trị. Thế nên, tớ hok nhịn dc cười khi đọc mấy dòng ngô nghê của bạn. Đọc cứ như là đội lốt chiên ấy, hehe.

tinh_anh21
16-05-2010, 10:46 PM
Gửi các bác, trước nhất tôi xin nói là tôi không tham gia chủ đề này. Chỉ nói một chi tiết:các bác nào nói VNCH không phải là một nước thì xin xem lại trang cuối cùng của Hiệp định Paris ngày 27/1/1973.

Ơ, thế thì hóa ra VNDCCH đi Xâm lược 1 nước VNCH có chủ quyền à ????

Xin nói trước là cái này tôi ko rõ, vì thế muốn hỏi cho rõ, nếu đã đi Xâm Lược rồi thì sẽ ăn nói sao giờ ???

Nếu mà bị mang tiếng Xâm lược thì quả là KO ĐỠ Nổi, tôi sẽ ko chấp nhận tay nào làm ăn tệ hại thế .
Vậy là VNDCCH ký hiệp định Pari với Mĩ chứ ko phải với VNCH ah

tinh_anh21
16-05-2010, 10:48 PM
Bác hoangsatruongsax,
Tôi đề nghị nghiêm túc: bác hãy đọc từ đầu đến cuối HĐ Paris đi rồi hãy phát biểu.
Miền Nam Việt Nam có hai chính quyền, hai quân đội, hai vùng kiểm soát. Các bên tạo điều kiện cho dân chúng sinh sống đi lại tự do giữa hai vùng. Nhân dân Nam Việt Nam sẽ quyết định tương lai chính trị của mình qua "tổng tuyển cử tự do và dân chủ dưới sự sát quốc tế".

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973

Tôi đọc trên Wiki, ko thấy ghi : Nước VNCH, vậy bác cho tôi cái nguồn khác về hiệp dịnh ko ??

Vả lại theo nhu wiki thì tất cả các bên phải Tôn TRỌNG HIỆP ĐINH, vậy hình như VNDCCH đã Phá vỡ hiệp định ???

Thứ 1: =)), =)), =)), =)), =))
Thứ 2: Tq nói gì là quyền của nó, bộ bạn tưởng sẽ có 1 ngày đẹp trời nào đó, Tq sau khi xem xét đầy đủ bằng chứng, lý luận do Việt Nam trưng ra nó sẽ nói " Các đồng chí thật có lý, chúng tớ sai rồi, tớ sẽ trả lại Hoàng Sa, Trường Sa cho bạn, khuyến mãi thêm 2 tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây nữa, đừng giận tụi tớ nha, tụi mình là bạn mà"--> thế chắc =))
Thứ 3: HSO chỉ dẹp tiệm khi nào tất cả người Việt Nam từ bỏ đấu tranh cho việc lấy lại Hoàng Sa, Trường Sa.
Muốn đấu tranh, phải có thắng dc về Lý Luận đã, như thế mới đấu tranh tới Ngàn đời sau dc.Như VNCH chẳng hạn, đấu tranh , nhưng ko thắng dc lý lẽ thì sẽ Tàn Lụi
Như anh nói VNCH và VNDCCH là đấu lý chứ không đúng súng àh

hoangsatruongsax
16-05-2010, 10:50 PM
Ờ, Thì tớ có nói cậu vô lý đâu. hi hi, thì chẳng phải bác Phuc đã nhắc bạn rồi còn gì. Bạn có biết cái gọi là "Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam" không? Bạn có biết sau khi lật đổ chính quyền Sài Gòn thì có cái gọi là " Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam " không ? Bạn có biết ngoài cờ đỏ sao vàng và cờ 3 que ra thì còn một lá cờ nữa, mà, chính nó chứ không phải 2 lá cờ kia phấp phới trên nóc dinh độc lập ngày 30/4 không ? Và một năm sau thì có cái gọi là tổng tuyển cử cả nước để thống nhất đất nước không ? Cậu chắc cũng học lịch sử rồi chứ nhỉ ? Ý tớ là gì, là các cụ nhà mình cao tay lắm. Đấu tranh là lâu dài và muốn thành công thì phải vững vàng về cả kiến thức lẫn bản lĩnh chính trị. Thế nên, tớ hok nhịn dc cười khi đọc mấy dòng ngô nghê của bạn.
O hay, thế HS_TS lúc đó thuộc MTGPMN à ???, ai ngô nghê nhỉ.TT Cử đâu, VNDCCH hình như Phá vỡ cơ mà, nên LHT mới phải đi gặp Kisiger

Thôi rồi, xem ra mấy ông ngoại giao nhà mình thuộc loại ấm ớ rồi

Như anh nói VNCH và VNDCCH là đấu lý chứ không đúng súng àh
Nếu đấu súng ko thì đã ko có chuyện Chính Nghĩa hay Phi Nghĩa trong cuộc chiến, vì ta có chính nghĩa: Đánh Mẽo nên mới làm dc điều thần kỳ đó, chứ ko thì còn lâu

cavang91
16-05-2010, 11:04 PM
Hử, HS_TS liên quan gì ở đây:unhappy-028:. Đang tranh luận là có phải VNDCH có xâm lược VNCH không mừ :unhappy-028:. Tổng tuyển cử ở đâu :unhappy-028:, hử :unhappy-028:, nói gì vậy ? Hỏi thật nha, bạn học lịch sử lớp 12 chưa ? Hay sách lớp 9 cũng có nói sơ sơ mừ. Hông chơi học sinh lớp 6,7,8 với cả tiểu học, mẫu giáo lên đây chém nhau về chính trị nha :5:

Dinh_Kim_Phuc
16-05-2010, 11:26 PM
Bác hoangsatruongsax ơi, học trò của tôi gọi điện lại nói sao tôi lại tranh luận với người không đọc mà thích nói càn!

Tôi chấm dứt ở đây, khi nào bác đọc hết HĐ Paris mới nói tiếp được, nếu không tôi nhồi máu cơ tim quá.

hoangsatruongsax
17-05-2010, 12:18 AM
Bác hoangsatruongsax ơi, học trò của tôi gọi điện lại nói sao tôi lại tranh luận với người không đọc mà thích nói càn!

Tôi chấm dứt ở đây, khi nào bác đọc hết HĐ Paris mới nói tiếp được, nếu không tôi nhồi máu cơ tim quá.
A, vậy thì tôi nói thế này cho Gọn nhé, nếu bác là công chức nhà nước thì nhân dân phải nuôi 1 vị Toi cơm, vì nếu VNCH là 1 nước thì VNDCCH là Xâm Lược, như thế TQ cũng có quyền Xâm Lược, và khỏi đòi HS chi , mất công

Tôi ko có bản chính xác về Hiệp định Pari, xin bác, bác lại lên giọng , quá thất vọng

Như thế ngoai giao Vn quả thật tồi tệ ko thể đỡ, tôi ko còn hy vọng gì vào lớp người sống vào thời HS-1f TS bị mất , vì họ quá Toi Cơm, 1 sự ngoại giao tồi tệ và kém cỏi

Khẳng định luôn: đừng mơ đòi HS với khả nag của mấy vị Toi cơm này, tin hay ko thì Tùy, nhưn sẽ đúng tới 95 %

Tôi xin đưa ý kiến cá nhân: Các vị ko xứng ăn tiền thuế của n.d

Jinlilac
17-05-2010, 12:25 AM
Bác hoangsatruongsax ơi, học trò của tôi gọi điện lại nói sao tôi lại tranh luận với người không đọc mà thích nói càn!

Tôi chấm dứt ở đây, khi nào bác đọc hết HĐ Paris mới nói tiếp được, nếu không tôi nhồi máu cơ tim quá.
A, vậy thì tôi nói thế này cho Gọn nhé, nếu bác là công chức nhà nước thì nhân dân phải nuôi 1 vị Toi cơm, vì nếu VNCH là 1 nước thì VNDCCH là Xâm Lược, như thế TQ cũng có quyền Xâm Lược, và khỏi đòi HS chi , mất công

Tôi ko có bản chính xác về Hiệp định Pari, xin bác, bác lại lên giọng , quá thất vọng

Như thế ngoai giao Vn quả thật tồi tệ ko thể đỡ, tôi ko còn hy vọng gì vào lớp người sống vào thời HS-1f TS bị mất , vì họ quá Toi Cơm, 1 sự ngoại giao tồi tệ và kém cỏi

Khẳng định luôn: đừng mơ đòi HS với khả nag của mấy vị Toi cơm này, tin hay ko thì Tùy, nhưn sẽ đúng tới 95 %

Tôi xin đưa ý kiến cá nhân: Các vị ko xứng ăn tiền thuế của n.d

Này, cậu có phải là người bình thường không vậy? Có mắt không ? Đã đọc đầy đủ bản hiệp định Paris mà bác Phúc nói chưa ?

quangduong2008
17-05-2010, 12:31 AM
Ờ, Thì tớ có nói cậu vô lý đâu. hi hi, thì chẳng phải bác Phuc đã nhắc bạn rồi còn gì. Bạn có biết cái gọi là "Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam" không? Bạn có biết sau khi lật đổ chính quyền Sài Gòn thì có cái gọi là " Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam " không ? Bạn có biết ngoài cờ đỏ sao vàng và cờ 3 que ra thì còn một lá cờ nữa, mà, chính nó chứ không phải 2 lá cờ kia phấp phới trên nóc dinh độc lập ngày 30/4 không ? Và một năm sau thì có cái gọi là tổng tuyển cử cả nước để thống nhất đất nước không ? Cậu chắc cũng học lịch sử rồi chứ nhỉ ? Ý tớ là gì, là các cụ nhà mình cao tay lắm. Đấu tranh là lâu dài và muốn thành công thì phải vững vàng về cả kiến thức lẫn bản lĩnh chính trị. Thế nên, tớ hok nhịn dc cười khi đọc mấy dòng ngô nghê của bạn.
O hay, thế HS_TS lúc đó thuộc MTGPMN à ???, ai ngô nghê nhỉ.TT Cử đâu, VNDCCH hình như Phá vỡ cơ mà, nên LHT mới phải đi gặp Kisiger

Thôi rồi, xem ra mấy ông ngoại giao nhà mình thuộc loại ấm ớ rồi

Như anh nói VNCH và VNDCCH là đấu lý chứ không đúng súng àh
Nếu đấu súng ko thì đã ko có chuyện Chính Nghĩa hay Phi Nghĩa trong cuộc chiến, vì ta có chính nghĩa: Đánh Mẽo nên mới làm dc điều thần kỳ đó, chứ ko thì còn lâu
chắc bác sax biết trực tiếp đấu tranh với VNCH là mặt trận giải phóng miền nam VN chứ , cho nên không thể nói là VNDCCH xâm lược , còn sau năm 73 thì khác , khi dó mĩ đã rút , lúc đó là chuyện nội bộ của việt nam , mà việt nam thì gồm bao nhiêu thành phần nào.....cho nên không thể nói là xâm lược mà phải nói lúc đó là giải quyết vấn đề nội bộ rùi....ý kiến của em thế....chả biết đúng không

hoangsatruongsax
17-05-2010, 12:33 AM
Ờ, Thì tớ có nói cậu vô lý đâu. hi hi, thì chẳng phải bác Phuc đã nhắc bạn rồi còn gì. Bạn có biết cái gọi là "Mặt trận dân tộc giải phóng Miền Nam" không? Bạn có biết sau khi lật đổ chính quyền Sài Gòn thì có cái gọi là " Cộng Hoà Miền Nam Việt Nam " không ? Bạn có biết ngoài cờ đỏ sao vàng và cờ 3 que ra thì còn một lá cờ nữa, mà, chính nó chứ không phải 2 lá cờ kia phấp phới trên nóc dinh độc lập ngày 30/4 không ? Và một năm sau thì có cái gọi là tổng tuyển cử cả nước để thống nhất đất nước không ? Cậu chắc cũng học lịch sử rồi chứ nhỉ ? Ý tớ là gì, là các cụ nhà mình cao tay lắm. Đấu tranh là lâu dài và muốn thành công thì phải vững vàng về cả kiến thức lẫn bản lĩnh chính trị. Thế nên, tớ hok nhịn dc cười khi đọc mấy dòng ngô nghê của bạn.
O hay, thế HS_TS lúc đó thuộc MTGPMN à ???, ai ngô nghê nhỉ.TT Cử đâu, VNDCCH hình như Phá vỡ cơ mà, nên LHT mới phải đi gặp Kisiger

Thôi rồi, xem ra mấy ông ngoại giao nhà mình thuộc loại ấm ớ rồi

Như anh nói VNCH và VNDCCH là đấu lý chứ không đúng súng àh
Nếu đấu súng ko thì đã ko có chuyện Chính Nghĩa hay Phi Nghĩa trong cuộc chiến, vì ta có chính nghĩa: Đánh Mẽo nên mới làm dc điều thần kỳ đó, chứ ko thì còn lâu
chắc bác sax biết trực tiếp đấu tranh với VNCH là mặt trận giải phóng miền nam VN chứ , cho nên không thể nói là VNDCCH xâm lược , còn sau năm 73 thì khác , khi dó mĩ đã rút , lúc đó là chuyện nội bộ của việt nam , mà việt nam thì gồm bao nhiêu thành phần nào.....cho nên không thể nói là xâm lược mà phải nói lúc đó là giải quyết vấn đề nội bộ rùi....ý kiến của em thế....chả biết đúng không

Vậy thì MTGMN đã phá vỡ hiệp định, ta ko tôn trọng VNCH thì TQ cũng chả cần tôn trọng ta,và họ có thể nói: Ho giữ HS giùm VNCH. lấy cớ gì đòi HS trong khi ta Phá hiệp đinh, ko chịu bầu cử để thống nhất ??

Này, cậu có phải là người bình thường không vậy? Có mắt không ? Đã đọc đầy đủ bản hiệp định Paris mà bác Phúc nói chưa ?
Đã nói ko có, chỉ đọc wiki, xin thì ko ai cho, thất vọng

hhhh
17-05-2010, 02:26 AM
Bác hoangsatruongsax ơi, học trò của tôi gọi điện lại nói sao tôi lại tranh luận với người không đọc mà thích nói càn!

Tôi chấm dứt ở đây, khi nào bác đọc hết HĐ Paris mới nói tiếp được, nếu không tôi nhồi máu cơ tim quá.

May quá, bác Phúc không tranh luận, không thì giải thích có đến sáng bác Sax cũng không chịu hiểu. Vừa mất công vừa tốn thời gian của bác Phúc.Đã nói ko có, chỉ đọc wiki, xin thì ko ai cho, thất vọngBác xin xỏ cái gì. Trong chính cái link wikipedia cũng có link ra ngoài về nội dung của Paris Treaty Accords of 1973 cơ mà. Bác kéo xuống dưới cùng xem có không nhé

Tôi sợ bác vẫn không biết kéo xuống là như thế nào, vì bác lười không chịu kéo xuống để đọc nên mới phải đi xin. Vì vậy, tôi cọp link ở dưới để bác ăn sẵn.

http://www.mtholyoke.edu/acad/intrel/vietnam/treaty.htm

hoặc

http://www.aiipowmia.com/sea/ppa1973.html

Nếu bác có cần xay nhuyễn, nhào nặn ra hình ưa thích rồi cần cả bón thì cứ bảo tôi nhé. Bon nớt bác thêm cái này:

http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Gi%E 1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_ Nam

Cố gắng đọc hết, rồi cho tôi biết bác nghĩ sao về chính câu của bác nói:MTGMN đã phá vỡ hiệp định, ta ko tôn trọng VNCH thì TQ cũng chả cần tôn trọng ta,và họ có thể nói: Ho giữ HS giùm VNCH. lấy cớ gì đòi HS trong khi ta Phá hiệp đinh, ko chịu bầu cử để thống nhất ??

Riêng cái câu này:"Họ giữ HS giùm VNCH" thì đến chính thằng TQ nó cũng không dám nói thế. Bác còn "vô lý" hơn cả thằng TQ. Được, về sau cần lý sự "cùn" có bác Sax ra đấu cái sự cùn với bọn nó.

P.S: Tôi sắp đổi tên nick thành Thích_thì_chiều rồi đấy. Hôm trước đang làm việc ku Vietcong91 còn gửi thư vào hộp thoại thách thức mình nữa chứ. Lần đầu tiên có người cãi nhau ngoài topic không xong lại còn gửi thư khiêu khích mềnh. Thích_thì_chiều thôi.

Hahn Phèo
17-05-2010, 02:42 AM
Bác nói chỗ này sài rồi.

Cả VNCH và VNDCCH đều là 1 nước trên mọi phương diện.

VNDCCH không hề xâm lược VNCH. VNCH bị một tổ chực khác, đó là Lực Lượng Giải Phóng Miền Nam Việt Nam lật đổ.

Lực lượng này có cờ riêng, có chính phủ đồng hoàng.

Đến tận năm 1976 thì Miền Nam và Miền Bắc mới chính thức là 1 nước, thèo đầy đủ như hiện nay.

hoangsatruongsax
17-05-2010, 10:27 AM
Bác nói chỗ này sài rồi.

Cả VNCH và VNDCCH đều là 1 nước trên mọi phương diện.

VNDCCH không hề xâm lược VNCH. VNCH bị một tổ chực khác, đó là Lực Lượng Giải Phóng Miền Nam Việt Nam lật đổ.

Lực lượng này có cờ riêng, có chính phủ đồng hoàng.

Đến tận năm 1976 thì Miền Nam và Miền Bắc mới chính thức là 1 nước, thèo đầy đủ như hiện nay.

Nói thế ko Đúng, MTGPMN nếu ko liên kết với VNCNCH thì sao Lật nổi VNCH ???Nếu VNDCCH ko Tấn công Ban Mê Thuột, phá vỡ hiệp định thì sao VNCH Sụp dc ????

Việc VNDCCH Tấn Công 1 nước có chủ quyền là VNCH thì đó có thể coi là hành động Xâm Lược ko ???

@hhhh: Bac đưa link t.Anh thi sao tôi hiểu hết dc, vả lại hình như giữa hiệp định T.anh và T.Việt có chút khác nhau, như thế tôi biết đâu mà Lần ???
http://megafun.vn/channel/3241/201004/Pha-vo-Hiep-dinh-Paris-71586/

- Điều 2, câu “việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự nói trong điều này là vững chắc và không thời hạn” bị bắt bẻ như sau: “Bản tiếng Anh dùng chữ “durable and without limit of the time” trong khi đó bản văn tiếng Việt lại dịch là “vững chắc và không thời hạn”. “Durable” không có nghĩa là vững chắc, mà chỉ có tính chất lâu dài”.


Riêng cái câu này:"Họ giữ HS giùm VNCH" thì đến chính thằng TQ nó cũng không dám nói thế. Bác còn "vô lý" hơn cả thằng TQ. Được, về sau cần lý sự "cùn" có bác Sax ra đấu cái sự cùn với bọn nó.

Nó ko nói thế vì nó sợ Vn ta lại dựng lại chế độ VNCH để đòi, vì thế nó đợi đến khi nào Thỏa hiệp dc với những người thuộc VNCH thì nó sẽ có cớ oang oang cái Mồm. Nhưng nếu VNDCCH dc quyền Xâm Lược VN CH, tiêu biểu là quân VNDCCH tiến vào SG 30/4 vậy th2i tại sao TQ ko dc quyền xâm lược VNCH ???

Bác giải thic em cái ??

Theo như link bac đưa


Theo đánh giá của William Colby (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Colby&action=edit&redlink=1), cựu giám đốc CIA (http://vi.wikipedia.org/wiki/CIA) và người từng chỉ huy Chiến dịch Phượng Hoàng (http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_d%E1%BB%8Bch_Ph%C6%B0%E1%BB%A3ng_Ho% C3%A0ng), để làm mờ đi lý lịch cộng sản (và thu hút nhiều người tham gia hơn), Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam được coi là một phong trào của riêng người Nam Việt Nam sẵn sàng đón nhận mọi đảng phái và những nhân vật miền Nam mà tên tuổi được tung ra như là những người lãnh đạo tổ chức thì trên thực tế họ không có mấy quyền hành kiểm soát mặt trận cũng như những người trong mặt trận Việt Minh thời Chiến tranh Đông Dương (http://vi.wikipedia.org/wiki/Chi%E1%BA%BFn_tranh_%C4%90%C3%B4ng_D%C6%B0%C6%A1ng ). Quyền chi phối Mặt trận chủ yếu thuộc về nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam_D%C3%A2n_ch%E1%BB%A7_C%E1%BB%99ng _h%C3%B2a)[4] (http://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B7t_tr%E1%BA%ADn_D%C3%A2n_t%E1%BB%99c_Gi%E 1%BA%A3i_ph%C3%B3ng_mi%E1%BB%81n_Nam_Vi%E1%BB%87t_ Nam#cite_note-3).
Thì MTGPMN là "tay sai" cho VNDCCH ???

cavang91
17-05-2010, 10:43 AM
Nói thế ko Đúng, MTGPMN nếu ko liên kết với VNCNCH thì sao Lật nổi VNCH ???Nếu VNDCCH ko Tấn công Ban Mê Thuột, phá vỡ hiệp định thì sao VNCH Sụp dc ????

Việc VNDCCH Tấn Công 1 nước có chủ quyền là VNCH thì đó có thể coi là hành động Xâm Lược ko ???


Cậu cùn cũng vừa thôi chứ, thế giờ tớ nói nếu VNCH không có thằng Mỹ bảo kê thì có tồn tại được không, mà sự thật thì sau khi Mỹ rút đi, thì cái chính quyền SG nó tồn tại bao lâu ? Mà cái làm sập VNCH là MTDTGPMN nhé, cờ của nó là nửa xanh nửa đỏ, có cái sao vàng nằm giữa nhé. VNDCCH mà xâm lược VNCH thì sao không lấy cờ đỏ sao vàng mà cắm lên nóc dinh độc lập ngày 30/4 ? VNDCCH hông có tấn công VNCH mà chỉ tiếp tay cho Việt Cộng, tức là MTDTGPMN á, nổi dậy kháng chiến lật đổ bè lũ tay sai nguỵ quyền thôi. Hiểu chưa ? Bựa quá đi.

hoangsatruongsax
17-05-2010, 10:59 AM
Nói thế ko Đúng, MTGPMN nếu ko liên kết với VNCNCH thì sao Lật nổi VNCH ???Nếu VNDCCH ko Tấn công Ban Mê Thuột, phá vỡ hiệp định thì sao VNCH Sụp dc ????

Việc VNDCCH Tấn Công 1 nước có chủ quyền là VNCH thì đó có thể coi là hành động Xâm Lược ko ???


Cậu cùn cũng vừa thôi chứ, thế giờ tớ nói nếu VNCH không có thằng Mỹ bảo kê thì có tồn tại được không, mà sự thật thì sau khi Mỹ rút đi, thì cái chính quyền SG nó tồn tại bao lâu ? Mà cái làm sập VNCH là MTDTGPMN nhé, cờ của nó là nửa xanh nửa đỏ, có cái sao vàng nằm giữa nhé. VNDCCH mà xâm lược VNCH thì sao không lấy cờ đỏ sao vàng mà cắm lên nóc dinh độc lập ngày 30/4 ? VNDCCH hông có tấn công VNCH mà chỉ tiếp tay cho Việt Cộng, tức là MTDTGPMN á, nổi dậy kháng chiến lật đổ bè lũ tay sai nguỵ quyền thôi. Hiểu chưa ? Bựa quá đi.
Chuyện VNCH có Mỹ bảo kê hay ko th2i ta cũng đã CÔng Nhận họ là 1 nước có Chủ Quyền, TL, MA, Sing nè , Mỹ bảo kê cả, ta dc quyền Xâm Lược à ???

Cờ thì đúng la xanh đỏ, nhưng quân VNDCCH tấn công Ban Mê thuột
http://nhaydu.com/index_83hg_files/left_files/NanMeThuoc.htm

Vậy tức là VNDCCH đã Xâm Lược 1 nước có chủ quyền ???

hhhh
17-05-2010, 11:13 AM
@hhhh: Bac đưa link t.Anh thi sao tôi hiểu hết dc, vả lại hình như giữa hiệp định T.anh và T.Việt có chút khác nhau, như thế tôi biết đâu mà Lần ???
http://megafun.vn/channel/3241/201004/Pha-vo-Hiep-dinh-Paris-71586/

- Điều 2, câu “việc chấm dứt hoàn toàn chiến sự nói trong điều này là vững chắc và không thời hạn” bị bắt bẻ như sau: “Bản tiếng Anh dùng chữ “durable and without limit of the time” trong khi đó bản văn tiếng Việt lại dịch là “vững chắc và không thời hạn”. “Durable” không có nghĩa là vững chắc, mà chỉ có tính chất lâu dài”.

Riêng cái câu này:"Họ giữ HS giùm VNCH" thì đến chính thằng TQ nó cũng không dám nói thế. Bác còn "vô lý" hơn cả thằng TQ. Được, về sau cần lý sự "cùn" có bác Sax ra đấu cái sự cùn với bọn nó.

Nó ko nói thế vì nó sợ Vn ta lại dựng lại chế độ VNCH để đòi, vì thế nó đợi đến khi nào Thỏa hiệp dc với những người thuộc VNCH thì nó sẽ có cớ oang oang cái Mồm. Nhưng nếu VNDCCH dc quyền Xâm Lược VN CH, tiêu biểu là quân VNDCCH tiến vào SG 30/4 vậy th2i tại sao TQ ko dc quyền xâm lược VNCH ???

Bác giải thic em cái ??

1. Thế cái hiệp định này được ký bằng tiếng Anh hay tiếng Việt:

Thằng Mỹ nó có ký tiếng Việt với bác không? Khi ra quốc tế thì phải dùng tiếng Anh là văn bản gốc và có hiệu lực hơn chứ. Nếu tôi đưa bản tiếng Việt thì bác lại bảo sao không đưa bản gốc tiếng Anh.

Tiếng Anh thì bác lại bảo là không đọc được. Durable and without limit of the time - bác đi hỏi tất cả bọn Anh xem nó ý nghĩa thế nào. Without limit of the time rồi còn định gì nữa. Cái bài trên megafun nó đang phân tích sự xuyên tạc, chứ nó có phân tích sự khác nhau giữa bản tiếng Việt và tiếng Anh không? Bác đọc hiểu cần thận nhé. Tiêu đề bài báo to đùng mà.

2. Bác còn biết thằng TQ nó sợ gì cơ à?

Ồ, bác đi guốc vào bụng Trung Quốc quá nhỉ. Căn cứ nào để bác biết nó sợ vậy? Tôi chỉ căn cứ trên hai sự thật là Pháp muốn đưa tòa án quốc tế, TQ không dám. Và sự thật thứ hai là Trung Quốc chưa bao giờ đưa cái luận điểm giống của bác ra cả. Cuối cùng, nó cũng chưa bao giờ nói rằng nó sợ cái mà bác đang suy luận cả.

3. VNDCCH dc quyền Xâm Lược VN CH

Cho tôi hỏi định nghĩa xâm lược của bác là gì đã nào? Chủ yếu là bác nói cái này chứ gì:+ MTGPMN nếu ko liên kết với VNCNCH thì sao Lật nổi VNCH?: Thế VNCH không có Mỹ chống lưng thì sao tồn tại được? Đáng nhé sau Hiệp định Geneve mà tổng tuyển cử thì chuyện gì sẽ xảy ra, Việt Nam có thể đã không có thêm 21 năm chiến tranh!

+ Nếu VNDCCH ko Tấn công Ban Mê Thuột, phá vỡ hiệp định thì sao VNCH Sụp dc ????: Phá vỡ Hiệp định là ai phá trước

Trong chính cái link của bác viết rõ ràng:

Quan điểm của chính quyền Sài Gòn về Hiệp định Paris thể hiện rất rõ trong phát biểu của ông Thiệu trong hội thảo tại Bộ Dân vận chính quyền Sài Gòn ngày 12.11.1974. Tổng thống chính quyền Sài Gòn tỏ ra thách thức Ủy hội Quốc tế: “Quốc tế bây giờ nói ông Thiệu không thi hành Hiệp định Ba Lê... a lê quốc tế dẹp, chuyện này không phải mấy người. Tôi biết tôi phải làm cái gì, Hiệp định Ba Lê này mấy ông có đọc chưa, mấy ông thuộc bằng tôi không, mấy ông xen cái lỗ mũi vô trong chuyện của tôi... Ôi đồ ba cái thứ là hội quốc tế này, quốc tế kia đánh điện tôi xé tôi vứt giỏ rác, kể cả Liên Hợp Quốc chẳng làm cái trò trống gì cho nên hình”.

“Tôi nói ông già tôi Cộng sản tôi cũng chặt chớ đừng nói ai”.

“Hễ nó (quân giải phóng - BT) giỏi nó thắng mình chịu. Mình thắng nó phải chịu. Không có cái chánh phủ liên hiệp tiên quyết...”.

(Lược trích Về đại thắng mùa xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (NXB Chính trị quốc gia 2010), tựa bài do Thanh Niên đặt)Còn bác nên đọc thêm cái này nhé:
Trong đó vấn đề quy chế của Quân đội Nhân dân Việt Nam tại chiến trường miền Nam Việt Nam là cốt lõi, chìa khoá của mọi mâu thuẫn của các bên. Cuối năm 1972, đã quá mệt mỏi vì chiến tranh kéo dài và bị dư luận trong nước và quốc tế đòi hỏi giải quyết vấn đề hoà bình ở Việt Nam trong thời gian nhiệm kỳ tổng thống của mình như đã hứa, chính phủ Hoa Kỳ của Tổng thống Richard Nixon (http://vi.wikipedia.org/wiki/Richard_Nixon) đã nhượng bộ trong vấn đề cốt lõi này. Về phía mình, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng nhượng bộ về vấn đề tiếp tục tồn tại của chính quyền của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu.


Dự thảo khung của thoả hiệp đạt được là: "Quân đội Mỹ và các đồng minh nước ngoài phải rút khỏi Việt Nam, Quân đội Nhân dân Việt Nam được ở lại miền Nam Việt Nam, chính quyền của Tổng thống Thiệu được quyền tồn tại trong một giải pháp hoà bình, trao trả tù binh không điều kiện trong vòng 60 ngày."

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973
Có một phần dành riêng cho thống nhất Nam Bắc trong HIệp định Paris, mời bác đọc:
THE REUNIFICATION OF VIET-NAM AND THE RELATIONSHIP BETWEEN NORTH AND SOUTH VIET-NAM
Article 15
The reunification of Viet-Nam shall be carried out step by step through peaceful means on the basis of discussions and agreements between North and South Viet-Nam, without coercion or annexation by either party, and without foreign interference. The time for reunification will be agreed upon by North and
South Viet-Nam-Pending reunification:
(a) The military demarcation line between the two zones at the 17th parallel is only provisional and not a political or territorial boundary, as provided for in paragraph 6 of the Final Declaration of the 1954 Geneva Conference.


(b) North and South Viet-Nam shall respect the Demilitarized Zone on either side of the Provisional Military Demarcation Line.


(c) North and South Viet-Nam shall promptly start negotiations with a view to reestablishing-normal relations in various fields. Among the questions to be negotiated are the modalities of civilian movement across the Provisional Military Demarcation Line,


(d) North and South Viet-Nam shall not join any military alliance or military bloc and shall not allow foreign powers to maintain military bases, troops; military advisers, and military personnel on their respective territories, as stipulated in the 1954 Geneva Agreements on Viet-Nam.
Coercion có nghĩa gì thì bác tra từ điển + xem ai phá vỡ cái đấy trước nhé.

hoangsatruongsax
17-05-2010, 11:21 AM
Tôi đã nói rồi, đưa T.Anh ra thì sao tôi biết dc hết nghĩa, cũng giống như rất nhiều người dân Vn khác, có đọc thì cũng chả hiểu hết. Như thế, muốn giành dược sự Ủng hộ của toàn dân Vn, thì việc đầu tiên là phải giải thích cho họ hiểu Rõ Ràng, ko thì mãi mãi chỉ có 1 vài người loe ngoe đòi HS. Tôi cũng sẽ ko tham gia vào chung với mấy kẻ Trịch thượng và kệch cỡm, cùng đi đòi HS.


Quan điểm của chính quyền Sài Gòn về Hiệp định Paris thể hiện rất rõ trong phát biểu của ông Thiệu trong hội thảo tại Bộ Dân vận chính quyền Sài Gòn ngày 12.11.1974. Tổng thống chính quyền Sài Gòn tỏ ra thách thức Ủy hội Quốc tế: “Quốc tế bây giờ nói ông Thiệu không thi hành Hiệp định Ba Lê... a lê quốc tế dẹp, chuyện này không phải mấy người. Tôi biết tôi phải làm cái gì, Hiệp định Ba Lê này mấy ông có đọc chưa, mấy ông thuộc bằng tôi không, mấy ông xen cái lỗ mũi vô trong chuyện của tôi... Ôi đồ ba cái thứ là hội quốc tế này, quốc tế kia đánh điện tôi xé tôi vứt giỏ rác, kể cả Liên Hợp Quốc chẳng làm cái trò trống gì cho nên hình”.

“Tôi nói ông già tôi Cộng sản tôi cũng chặt chớ đừng nói ai”.

“Hễ nó (quân giải phóng - BT) giỏi nó thắng mình chịu. Mình thắng nó phải chịu. Không có cái chánh phủ liên hiệp tiên quyết...”.

(Lược trích Về đại thắng mùa xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (NXB Chính trị quốc gia 2010), tựa bài do Thanh Niên đặt)

Cái này ko nói rõ dc việc Thiệu Phá hiệp định, vì Thiệu dùng chủ yếu là Canh .Sat chứ ko phải QD để đánh MTGPMN.vả lại VNDCCH cũng đâu dc phép tấn công vào Ban Mê, chuyện này là chuyện Nội Bộ của VNCH với MTGPMN chứ ???

Chuyện VNCH ko có Mỹ chống lưng, có tồn tại dc hay ko thì các bác cũng công nhận VNCh là 1 nước có Chủ Quyền,TL, MA , Sing đều nhờ Mỹ chống lưng cả, ta dc phép đánh họ à ???

Vả lại theo như link bác đưa thì MTGPMN là "tay sai" của VNDCCH, phải ko ???

cavang91
17-05-2010, 12:17 PM
Chuyện VNCH có Mỹ bảo kê hay ko th2i ta cũng đã CÔng Nhận họ là 1 nước có Chủ Quyền, TL, MA, Sing nè , Mỹ bảo kê cả, ta dc quyền Xâm Lược à ???

Cờ thì đúng la xanh đỏ, nhưng quân VNDCCH tấn công Ban Mê thuột
http://nhaydu.com/index_83hg_files/left_files/NanMeThuoc.htm

Vậy tức là VNDCCH đã Xâm Lược 1 nước có chủ quyền ???
Tớ chịu cậu thật đấy. Thế quân Mỹ ở Phi, Sing, THai có cầm súng bắn vào người dân nước đó ko? Mỹ xâm lược Việt Nam và dựng lên nguỵ quyền Sài Gòn để làm tay sai. Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 xác định vĩ tuyến 17 chỉ là ranh giới quân sự, không có ý nghĩa về mặt biên giới quốc gia, 2 năm sau thì tổng tuyển cử thống nhất cả nước. Nhưng, Mỹ đã nhảy vào, dắt theo cụ Diệm, cụ về thì cụ lật Bảo Đại, lập nền đệ nhất cộng hoà, là cái VNCH sau này. Cụ Diệm dưới sự bảo kê của Mỹ, bảo "ông đây dek có ký hiệp định Giơ ne vơ, ông dek có nghĩa vụ thi hành". Vậy nên đất nước vẫn chưa được thống nhất. Cụ Diệm vốn hok có thích CS, nên ra lập ra cái luật 10/59 lê máy chém khắp miền Nam xin "tí huyết" của những người CS còn sót lại sau năm 54.

Trước tình hình đàn dã man áp phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ của cách mạng ở miền Nam, nên BTT ra quyết định chuyển từ đấu tranh bất bạo động sang khởi nghĩa vũ trang. Và cái MTGTGP ra đời với nhiệm vụ gây " nội chiến ở miền Nam". Sau này, cụ Diệm vì cự nự, hổng chịu nghe lời Mỹ ,nên Mỹ mới bị CIA mời lên bàn thờ ngồi ngắm gà. Lúc này tình hình chính trị ở miền Nam hết sức rối loạn, đảo chính liên miên, cho tới khi Nguyễn Thị Thiệu chấp chính lập ra cái đệ nhị cộng hoà thì mới tạm ổn. Cũng thời điểm đó, thì MTDTGP, là một tổ chức quân sự, chính trị, đã phát triển hoạt động mạnh mẽ khắp miền Nam với mục tiêu là lật VNCH, thống nhất với VNDCCH. Và cái danh từ Việt Cộng là xuất phát từ đó. Cho nên, lúc này, hai phe, một bên là Việt Cộng, phe kia là Quốc Gia, hai bên lao vào uýnh nhau dữ dội. Mỹ, sau khi đá đít cụ Diệm lên bàn thờ, thì đem quân ồ ạt vào miền Nam và tới lúc ấy, khác với thời ku Diệm, VNCH mất hoàn toàn quyền tự chủ. Như bạn Thịu tuyên bố biên giới Hoa Kỳ kéo dài tới vĩ tuyến 17. Làm gì cũng răm rắp nghe lệnh các quan thầy Mỹ. Mỹ, trải qua mấy đời tổng thống cùng 4 chiến lược chiến tranh, đã quá ngán nên tỏ ý muốn buông và thay màu da trên xác chết. Nhất là sau sự kiện Mậu Thân năm 1968, mà quân ta thất bại nặng nề (à, mà hok dc gọi là thất bại, phải gọi là " chưa thắng" mới đúng)nước Mỹ thật sự bị chấn động và càng quyết tâm bỏ Việt Nam hơn.

Thế nên, hiệp định Paris mới ra đời, lúc đầu chỉ có hai bên đàm phán với nhau là Mỹ và VNDCCH. Hai bên, kô ai chịu ai, một bên thì muốn lính Mỹ cút hết về nước, bên kia thì bắt VNDCCH dừng tiếp tay và can thiệp ( nhấn mạnh là can thiệp nhá,chớ hok phải xâm lược đâu á) vào Miền Nam. Kết quả chẳng đâu vào đâu, sau này thì mở rộng hội nghị ra bốn bên và MTDTGP với VNCH cũng có ghế ở bàn hội nghị. Vừa đánh, vừa đàm, đánh, đàm, đánh, đàm. Mãi cho tới năm 1972, thì Mỹ khốn khổ lắm rồi, nội bộ thì lủng cũng, tình hình chiến trận kéo dài như chẳng bao giờ hết, mà muốn rút thì thằng đệ VNCH léo nhéo éo cho rút. Thế nên, Mỹ quyết tâm làm cái chiến dịch Điện Biên Phủ trên không nhằm đè bẹp ý chí của Hà Nội, bắt ta phải ngồi vào bàn đàm phán sao cho có lợi cho Mỹ và thằng đệ. Kết quả là khách sạn Hiu tơn đón quá trời phi công MỸ đón giáng sinh. Mỹ cũng đuối sức nên thôi, kệ thằng em, mình lượn. Và ép thằng đệ phải ký để mình chuồn. Ku Thiệu cằn nhằn, léo nhéo éo chịu ký. Vậy là Mỹ chơi bài cùn" mày mà không ký, tao cho CIA cắt chym". Thiệu vãi quá nên ngồi vào ký đại. Bản hiệp định Paris ra đời như thế đó.

Sau này Mỹ rút, các cụ ở BTT mới so sánh tương quan lực lượng mà xoa tay " à há, Thằng Mỹ đã cút, giờ còn anh em ta nói chuyện với nhau ha, toi cưng rồi cưng ơi". Nhưng mà chả lẽ cắm cờ đỏ sao vàng lên xe tăng rồi xông thẳng vào nhà nó à. Thiên hạ mà biết bảo mình côn đồ, cướp nhà người ta thì khổ . À, nhớ ra rồi, có MTGPMN là tay trong của mình, ở ngay nhà nó. Hehe, vậy là những chiếc xe tăng Bắc Việt cắm cờ MTDTGP, ầm ập chạy xuyên Trường Sơn nhằm dinh độc lập mà hướng tới. Khi đã lật được nguỵ quyền rồi thì lập chính phủ lâm thời, sau đó thì hiệp thương thống nhất với VNDCCH. Là người của miền Nam tự nguyện " nhường chính quyền " lại cho Miền Bắc chớ bộ, có phải miền Bắc cướp đất miền Nam đâu. Hehe

cavang91
17-05-2010, 12:24 PM
Tôi đã nói rồi, đưa T.Anh ra thì sao tôi biết dc hết nghĩa, cũng giống như rất nhiều người dân Vn khác, có đọc thì cũng chả hiểu hết. Như thế, muốn giành dược sự Ủng hộ của toàn dân Vn, thì việc đầu tiên là phải giải thích cho họ hiểu Rõ Ràng, ko thì mãi mãi chỉ có 1 vài người loe ngoe đòi HS. Tôi cũng sẽ ko tham gia vào chung với mấy kẻ Trịch thượng và kệch cỡm, cùng đi đòi HS.


Quan điểm của chính quyền Sài Gòn về Hiệp định Paris thể hiện rất rõ trong phát biểu của ông Thiệu trong hội thảo tại Bộ Dân vận chính quyền Sài Gòn ngày 12.11.1974. Tổng thống chính quyền Sài Gòn tỏ ra thách thức Ủy hội Quốc tế: “Quốc tế bây giờ nói ông Thiệu không thi hành Hiệp định Ba Lê... a lê quốc tế dẹp, chuyện này không phải mấy người. Tôi biết tôi phải làm cái gì, Hiệp định Ba Lê này mấy ông có đọc chưa, mấy ông thuộc bằng tôi không, mấy ông xen cái lỗ mũi vô trong chuyện của tôi... Ôi đồ ba cái thứ là hội quốc tế này, quốc tế kia đánh điện tôi xé tôi vứt giỏ rác, kể cả Liên Hợp Quốc chẳng làm cái trò trống gì cho nên hình”.

“Tôi nói ông già tôi Cộng sản tôi cũng chặt chớ đừng nói ai”.

“Hễ nó (quân giải phóng - BT) giỏi nó thắng mình chịu. Mình thắng nó phải chịu. Không có cái chánh phủ liên hiệp tiên quyết...”.

(Lược trích Về đại thắng mùa xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (NXB Chính trị quốc gia 2010), tựa bài do Thanh Niên đặt)

Cái này ko nói rõ dc việc Thiệu Phá hiệp định, vì Thiệu dùng chủ yếu là Canh .Sat chứ ko phải QD để đánh MTGPMN.vả lại VNDCCH cũng đâu dc phép tấn công vào Ban Mê, chuyện này là chuyện Nội Bộ của VNCH với MTGPMN chứ ???

Chuyện VNCH ko có Mỹ chống lưng, có tồn tại dc hay ko thì các bác cũng công nhận VNCh là 1 nước có Chủ Quyền,TL, MA , Sing đều nhờ Mỹ chống lưng cả, ta dc phép đánh họ à ???

Vả lại theo như link bác đưa thì MTGPMN là "tay sai" của VNDCCH, phải ko ???

Cái này thì đúng rồi đó, MTDTGPMN thật ra chỉ là cái vỏ của Cộng Sản Bắc Việt Thui. Gọi là bù nhìn cũng được. Vì mọi nhất cử nhất động, mọi quyết định đều phải được thông qua bởi BTT ở Miền Bắc. Nó ra đời chỉ nhầm hợp thức hoá hình thức đấu tranh thống nhất đất nước, hay...xâm lược miền Nam của miền Bắc thôi. hehe

Mà người dân thì cần chi giải thích cao siêu, cứ ra sức tuyên truyền và giảng dạy rằng VNCH là nguỵ quyền bù nhìn do Mỹ dựng lên, tội ác tày trời. Ta là chính nghĩa, tụi nó là phi nghĩa, ta có quyền đánh tụi nó, tụi nó chỉ được phép đầu hàng hay bỏ chạy . "Đánh cho Mỹ cút, đánh cho nguỵ nhào", là khẩu hiệu của ta. Vậy đó, SGK đang làm rất tốt chuyện này ;))

cavang91
17-05-2010, 12:40 PM
Chết thật, giờ có người bảo VNCH là một đất nước có chủ quyền, ta đã xâm lược VNCH. Chết cha, trời đất ơi, bây giờ em phải mang danh là con cháu của những liệt sĩ đã đi xâm lược. Ứ chịu đâu :((

hoangsatruongsax
17-05-2010, 01:28 PM
Chuyện VNCH có Mỹ bảo kê hay ko th2i ta cũng đã CÔng Nhận họ là 1 nước có Chủ Quyền, TL, MA, Sing nè , Mỹ bảo kê cả, ta dc quyền Xâm Lược à ???

Cờ thì đúng la xanh đỏ, nhưng quân VNDCCH tấn công Ban Mê thuột
http://nhaydu.com/index_83hg_files/left_files/NanMeThuoc.htm

Vậy tức là VNDCCH đã Xâm Lược 1 nước có chủ quyền ???
Tớ chịu cậu thật đấy. Thế quân Mỹ ở Phi, Sing, THai có cầm súng bắn vào người dân nước đó ko? Mỹ xâm lược Việt Nam và dựng lên nguỵ quyền Sài Gòn để làm tay sai. Hiệp định Giơ ne vơ năm 1954 xác định vĩ tuyến 17 chỉ là ranh giới quân sự, không có ý nghĩa về mặt biên giới quốc gia, 2 năm sau thì tổng tuyển cử thống nhất cả nước. Nhưng, Mỹ đã nhảy vào, dắt theo cụ Diệm, cụ về thì cụ lật Bảo Đại, lập nền đệ nhất cộng hoà, là cái VNCH sau này. Cụ Diệm dưới sự bảo kê của Mỹ, bảo "ông đây dek có ký hiệp định Giơ ne vơ, ông dek có nghĩa vụ thi hành". Vậy nên đất nước vẫn chưa được thống nhất. Cụ Diệm vốn hok có thích CS, nên ra lập ra cái luật 10/59 lê máy chém khắp miền Nam xin "tí huyết" của những người CS còn sót lại sau năm 54.

Trước tình hình đàn dã man áp phong trào đấu tranh vì tự do dân chủ của cách mạng ở miền Nam, nên BTT ra quyết định chuyển từ đấu tranh bất bạo động sang khởi nghĩa vũ trang. Và cái MTGTGP ra đời với nhiệm vụ gây " nội chiến ở miền Nam". Sau này, cụ Diệm vì cự nự, hổng chịu nghe lời Mỹ ,nên Mỹ mới bị CIA mời lên bàn thờ ngồi ngắm gà. Lúc này tình hình chính trị ở miền Nam hết sức rối loạn, đảo chính liên miên, cho tới khi Nguyễn Thị Thiệu chấp chính lập ra cái đệ nhị cộng hoà thì mới tạm ổn. Cũng thời điểm đó, thì MTDTGP, là một tổ chức quân sự, chính trị, đã phát triển hoạt động mạnh mẽ khắp miền Nam với mục tiêu là lật VNCH, thống nhất với VNDCCH. Và cái danh từ Việt Cộng là xuất phát từ đó. Cho nên, lúc này, hai phe, một bên là Việt Cộng, phe kia là Quốc Gia, hai bên lao vào uýnh nhau dữ dội. Mỹ, sau khi đá đít cụ Diệm lên bàn thờ, thì đem quân ồ ạt vào miền Nam và tới lúc ấy, khác với thời ku Diệm, VNCH mất hoàn toàn quyền tự chủ. Như bạn Thịu tuyên bố biên giới Hoa Kỳ kéo dài tới vĩ tuyến 17. Làm gì cũng răm rắp nghe lệnh các quan thầy Mỹ. Mỹ, trải qua mấy đời tổng thống cùng 4 chiến lược chiến tranh, đã quá ngán nên tỏ ý muốn buông và thay màu da trên xác chết. Nhất là sau sự kiện Mậu Thân năm 1968, mà quân ta thất bại nặng nề (à, mà hok dc gọi là thất bại, phải gọi là " chưa thắng" mới đúng)nước Mỹ thật sự bị chấn động và càng quyết tâm bỏ Việt Nam hơn.

Thế nên, hiệp định Paris mới ra đời, lúc đầu chỉ có hai bên đàm phán với nhau là Mỹ và VNDCCH. Hai bên, kô ai chịu ai, một bên thì muốn lính Mỹ cút hết về nước, bên kia thì bắt VNDCCH dừng tiếp tay và can thiệp ( nhấn mạnh là can thiệp nhá,chớ hok phải xâm lược đâu á) vào Miền Nam. Kết quả chẳng đâu vào đâu, sau này thì mở rộng hội nghị ra bốn bên và MTDTGP với VNCH cũng có ghế ở bàn hội nghị. Vừa đánh, vừa đàm, đánh, đàm, đánh, đàm. Mãi cho tới năm 1972, thì Mỹ khốn khổ lắm rồi, nội bộ thì lủng cũng, tình hình chiến trận kéo dài như chẳng bao giờ hết, mà muốn rút thì thằng đệ VNCH léo nhéo éo cho rút. Thế nên, Mỹ quyết tâm làm cái chiến dịch Điện Biên Phủ trên không nhằm đè bẹp ý chí của Hà Nội, bắt ta phải ngồi vào bàn đàm phán sao cho có lợi cho Mỹ và thằng đệ. Kết quả là khách sạn Hiu tơn đón quá trời phi công MỸ đón giáng sinh. Mỹ cũng đuối sức nên thôi, kệ thằng em, mình lượn. Và ép thằng đệ phải ký để mình chuồn. Ku Thiệu cằn nhằn, léo nhéo éo chịu ký. Vậy là Mỹ chơi bài cùn" mày mà không ký, tao cho CIA cắt chym". Thiệu vãi quá nên ngồi vào ký đại. Bản hiệp định Paris ra đời như thế đó.

Sau này Mỹ rút, các cụ ở BTT mới so sánh tương quan lực lượng mà xoa tay " à há, Thằng Mỹ đã cút, giờ còn anh em ta nói chuyện với nhau ha, toi cưng rồi cưng ơi". Nhưng mà chả lẽ cắm cờ đỏ sao vàng lên xe tăng rồi xông thẳng vào nhà nó à. Thiên hạ mà biết bảo mình côn đồ, cướp nhà người ta thì khổ . À, nhớ ra rồi, có MTGPMN là tay trong của mình, ở ngay nhà nó. Hehe, vậy là những chiếc xe tăng Bắc Việt cắm cờ MTDTGP, ầm ập chạy xuyên Trường Sơn nhằm dinh độc lập mà hướng tới. Khi đã lật được nguỵ quyền rồi thì lập chính phủ lâm thời, sau đó thì hiệp thương thống nhất với VNDCCH. Là người của miền Nam tự nguyện " nhường chính quyền " lại cho Miền Bắc chớ bộ, có phải miền Bắc cướp đất miền Nam đâu. Hehe
Tớ tranh luận rất Nghiêm Túc đấy,

trước hết, nếu ta Công Nhận VNCH là 1 nước có chủ quyền, vậy thì VNDCCH lấy Quyền gì mà tấn công Ba Mê ????Cái này rõ ràng là quân VNDCCH tấn công, quân chủ lực dược đưa từ Bắc vào( tuy cắm cờ xanh đỏ)

Thứ 2: HS-TS rõ ràng là thuộc về 1 nước có chủ quyền VNCH, VNDCCH đã Xâm Lược VNCH, vậy VNDCCH có quyền gì mà đòi Chủ Quyền ở HS-TS ???Chả lẽ đi Xâm Lược xong, lại dc Quyền hưởng hết đất đai từ nước bị Xâm Lược ???

Nếu hiệp định giơ ne vơ chỉ công nhận vĩ tuyến 17 là Tạm, vậy sao năm 1973 lại công nhận VNCH là 1 nước có Chủ Quyền ?????Và nếu là tạm thì tức là HS vẫn thuộc Vn nói chung, vậy tại sao khi TQ chiếm HS, VNDCCH ko Phản Đối mạnh mẽ ???Bị nó Xâm Lược cơ mà ?

Chuyện công nhận VNCH là 1 nước có chủ quyền th2i do bác Sanleo viết thế, bác Phuc,hhhh cũng bảo tôi đọc HD 1973 để xem .tôi đâu sinh ra trong chiến trah, đâu hiểu gì làm về mấy HD này

Dinh_Kim_Phuc
17-05-2010, 01:41 PM
Các bác nào muốn tranh luận tiếp thì đọc các Điều 1, 4, 9 trong Hiệp định chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam (HĐ Paris năm 1973).

Bản hiếp định này được ký kết giữa 4 bên:

- Hoa Kỳ
- VNDCCH
- CHMNVN
- VNCH

Ông bà ta đã nói:

“Điếc hay ngóng, ngọng hay nói” và
“Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”.

Nhiều lần tôi đã đề nghị Ban quản trị HSO phải làm sao cho trang web này tồn tại đúng nghĩa của nó là Trung tâm dữ liệu HS, còn diễn đàn trao đổi phải thật có văn hóa. Rất tiếc, hiện nay trên diễn đàn này còn quá nhiều rác, những thứ rác ấy có cần thiết hay không? Mong Ban quản trị HSO dẹp rác dùm.

hoangsatruongsax
17-05-2010, 01:49 PM
Các bác nào muốn tranh luận tiếp thì đọc các Điều 1, 4, 9 trong Hiệp định chấm dứt chiến tranh và lập lại hòa bình tại Việt Nam (HĐ Paris năm 1973).

Bản hiếp định này được ký kết giữa 4 bên:

- Hoa Kỳ
- VNDCCH
- CHMNVN
- VNCH

Ông bà ta đã nói:

“Điếc hay ngóng, ngọng hay nói” và
“Biết thì thưa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe”.

Nhiều lần tôi đã đề nghị Ban quản trị HSO phải làm sao cho trang web này tồn tại đúng nghĩa của nó là Trung tâm dữ liệu HS, còn diễn đàn trao đổi phải thật có văn hóa. Rất tiếc, hiện nay trên diễn đàn này còn quá nhiều rác, những thứ rác ấy có cần thiết hay không? Mong Ban quản trị HSO dẹp rác dùm.
Đọc bằng tiếng Anh thì mấy Ai hiểu ???bản tiếng Việt thì khác bản T.Anh, bác chỉ biết Hô Hào N.D đi tranh đấu cho HS_TS mà ko chịu giải thic rõ cho người ta, vậy bác tính Lừa người à ???

Xin hỏi them mọi người 1 ý nữa, chúng ta công nhận VNCH là 1 nước có Chủ Quyền (như Sanleo) nói từ lúc Nào ???

hongphong8211
17-05-2010, 01:56 PM
Tớ tranh luận rất Nghiêm Túc đấy,

trước hết, nếu ta Công Nhận VNCH là 1 nước có chủ quyền, vậy thì VNDCCH lấy Quyền gì mà tấn công Ba Mê ????Cái này rõ ràng là quân VNDCCH tấn công, quân chủ lực dược đưa từ Bắc vào( tuy cắm cờ xanh đỏ)

Thứ 2: HS-TS rõ ràng là thuộc về 1 nước có chủ quyền VNCH, VNDCCH đã Xâm Lược VNCH, vậy VNCH có quyền gì mà đòi Chủ Quyền ở HS-TS ???Chả lẽ đi Xâm Lược xong, lại dc Quyền hưởng hết đất đai từ nước bị Xâm Lược ???

Nếu hiệp định giơ ne vơ chỉ công nhận vĩ tuyến 17 là Tạm, vậy sao năm 1973 lại công nhận VNCH là 1 nước có Chủ Quyền ?????Và nếu là tạm thì tức là HS vẫn thuộc Vn nói chung, vậy tại sao khi TQ chiếm HS, VNDCCH ko Phản Đối mạnh mẽ ???Bị nó Xâm Lược cơ mà ?

Chuyện công nhận VNCH là 1 nước có chủ quyền th2i do bác Sanleo viết thế, bác Phuc,hhhh cũng bảo tôi đọc HD 1973 để xem .tôi đâu sinh ra trong chiến trah, đâu hiểu gì làm về mấy HD này
Tôi góp ý với anh bạn thế này. Theo quan điểm của tôi nếu không công nhận VNCH là một đất nước có chủ quyền "từng tồn tại" ở Miền Nam VN hiện nay thì đồng nghĩa với việc HS là đất vô chủ (được 1 chính quyền "không được thừa nhận" canh giữ). Lập luận của mấy thằng tàu như nick viquocthanh là VNCH không được thừa nhận. Nếu là đất vô chủ thì TQ có quyền đánh chiếm.
Còn MTDTGPMNVN thật ra chỉ là một cái tên về phương diện pháp lý để nói chuyện với nước ngoài. "VNDCCH chỉ hổ trợ cho MTDTGPMNVN để đánh với chính quyền VNCH thôi". "Chuyện MTDTGPMNVN đánh nhau với VNCH chỉ là chuyện nội bộ của Miền Nam".:)) Thật sự thì người VN lớn tuổi nào cũng biết, hồi trước ông tiến sĩ triết học từng dạy tui môn Lịch Sử Đảng cũng phân tích rất rõ.

hoangsatruongsax
17-05-2010, 02:21 PM
Tớ tranh luận rất Nghiêm Túc đấy,

trước hết, nếu ta Công Nhận VNCH là 1 nước có chủ quyền, vậy thì VNDCCH lấy Quyền gì mà tấn công Ba Mê ????Cái này rõ ràng là quân VNDCCH tấn công, quân chủ lực dược đưa từ Bắc vào( tuy cắm cờ xanh đỏ)

Thứ 2: HS-TS rõ ràng là thuộc về 1 nước có chủ quyền VNCH, VNDCCH đã Xâm Lược VNCH, vậy VNCH có quyền gì mà đòi Chủ Quyền ở HS-TS ???Chả lẽ đi Xâm Lược xong, lại dc Quyền hưởng hết đất đai từ nước bị Xâm Lược ???

Nếu hiệp định giơ ne vơ chỉ công nhận vĩ tuyến 17 là Tạm, vậy sao năm 1973 lại công nhận VNCH là 1 nước có Chủ Quyền ?????Và nếu là tạm thì tức là HS vẫn thuộc Vn nói chung, vậy tại sao khi TQ chiếm HS, VNDCCH ko Phản Đối mạnh mẽ ???Bị nó Xâm Lược cơ mà ?

Chuyện công nhận VNCH là 1 nước có chủ quyền th2i do bác Sanleo viết thế, bác Phuc,hhhh cũng bảo tôi đọc HD 1973 để xem .tôi đâu sinh ra trong chiến trah, đâu hiểu gì làm về mấy HD này
Tôi góp ý với anh bạn thế này. Theo quan điểm của tôi nếu không công nhận VNCH là một đất nước có chủ quyền "từng tồn tại" ở Miền Nam VN hiện nay thì đồng nghĩa với việc HS là đất vô chủ (được 1 chính quyền "không được thừa nhận" canh giữ). Lập luận của mấy thằng tàu như nick viquocthanh là VNCH không được thừa nhận. Nếu là đất vô chủ thì TQ có quyền đánh chiếm.
Còn MTDTGPMNVN thật ra chỉ là một cái tên về phương diện pháp lý để nói chuyện với nước ngoài. "VNDCCH chỉ hổ trợ cho MTDTGPMNVN để đánh với chính quyền VNCH thôi". "Chuyện MTDTGPMNVN đánh nhau với VNCH chỉ là chuyện nội bộ của Miền Nam".:)) Thật sự thì người VN lớn tuổi nào cũng biết, hồi trước ông tiến sĩ triết học từng dạy tui môn Lịch Sử Đảng cũng phân tích rất rõ.

Thế KO Đúng, vì HS-TS thuộc Vn từ thời nhà Nguyễn, chứ ko Vô Chủ. VNCH là Tay Sai dâng đất cho Mẽo, vì thế HS-TS đang bị Tạm Chiếm bởi Tay Sai.

Chính vì thế khi HS bị Xâm Chiếm , VNDCCH đáng lẽ phải lên án Mạnh Mẽ, đưa ra bằng chứng HS thuộc Vn từ thời Nguyễn, đàng này lại Im lặng,vậy Tại Sao Im LẶng ???

Còn nếu dùng trò: Công nhận VNCH là 1 nước có CHủ Quyền thì VNDCCH ko có Quyền tấn côgn Ban Mê.Chuyện dùng cờ Xanh đỏ KO Thể hợp lý hóa việc Xâm Luọc VNCH dc, vì nêú ko, VN ta cứ cắm cờ T.L lên là có quyền Xôg thẳng vào Băng Cốc à ????

Nếu công nhận VNCH là 1 nước thì chủ quyên về HS_TS chắc chắn thuộc về VNCH, MTGPMN thì lấy đâu ra việc có Chủ Quyền với HS-TS nữa ???MTGPMN Chiếm dc SG, nhưng đâu chiếm dc HS , vì thế HS trên danh nghĩa vẫn là của VNCH, vậy VNDCCH + MTGPMN lấy lý do gì mà Đòi HS ???Vì đâu có chiếm dc HS từ tay VNCH ?>?

hhhh
17-05-2010, 03:35 PM
@ Bác Phúc: Bác đừng tốn thời gian trả lời bác Sax làm gì. Đề mình em xử lý được rồi

@ Bác Sax: Lúc nãy không hiểu mạng tôi bị làm sao không vào được hoangsa.org, chứ không tôi trả lời bác ngay tắp lự rồi. (phải quét virus mới được, điên quá).


Tôi đã nói rồi, đưa T.Anh ra thì sao tôi biết dc hết nghĩa, cũng giống như rất nhiều người dân Vn khác, có đọc thì cũng chả hiểu hết. Như thế, muốn giành dược sự Ủng hộ của toàn dân Vn, thì việc đầu tiên là phải giải thích cho họ hiểu Rõ Ràng, ko thì mãi mãi chỉ có 1 vài người loe ngoe đòi HS. Tôi cũng sẽ ko tham gia vào chung với mấy kẻ Trịch thượng và kệch cỡm, cùng đi đòi HS.


Quan điểm của chính quyền Sài Gòn về Hiệp định Paris thể hiện rất rõ trong phát biểu của ông Thiệu trong hội thảo tại Bộ Dân vận chính quyền Sài Gòn ngày 12.11.1974. Tổng thống chính quyền Sài Gòn tỏ ra thách thức Ủy hội Quốc tế: “Quốc tế bây giờ nói ông Thiệu không thi hành Hiệp định Ba Lê... a lê quốc tế dẹp, chuyện này không phải mấy người. Tôi biết tôi phải làm cái gì, Hiệp định Ba Lê này mấy ông có đọc chưa, mấy ông thuộc bằng tôi không, mấy ông xen cái lỗ mũi vô trong chuyện của tôi... Ôi đồ ba cái thứ là hội quốc tế này, quốc tế kia đánh điện tôi xé tôi vứt giỏ rác, kể cả Liên Hợp Quốc chẳng làm cái trò trống gì cho nên hình”.

“Tôi nói ông già tôi Cộng sản tôi cũng chặt chớ đừng nói ai”.

“Hễ nó (quân giải phóng - BT) giỏi nó thắng mình chịu. Mình thắng nó phải chịu. Không có cái chánh phủ liên hiệp tiên quyết...”.

(Lược trích Về đại thắng mùa xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (NXB Chính trị quốc gia 2010), tựa bài do Thanh Niên đặt)

Cái này ko nói rõ dc việc Thiệu Phá hiệp định, vì Thiệu dùng chủ yếu là Canh .Sat chứ ko phải QD để đánh MTGPMN.vả lại VNDCCH cũng đâu dc phép tấn công vào Ban Mê, chuyện này là chuyện Nội Bộ của VNCH với MTGPMN chứ ???

1. Tiếng Việt có thể tham khảo tại link này, nếu muốn bác ra hiệu sách tìm chắc là có:

http://vi.wikisource.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973

hoặc bản chụp:

http://www.scribd.com/doc/12202812/Hiep-Dinh-Paris-27-Jan-1973
http://www.saigonbao.com/hiepdinhparis/vietnam/trang8.htm

Đây chắc đủ cho bác, tự đọc và suy luận.

Ngoài ra có các văn bản liên quan, bác cứ từ từ nghiên cứu:

http://vi.wikisource.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973_v%C3%A0_ c%C3%A1c_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n_c%C3%B3_li%C3%AAn_qu an

2. Bác đọc điểm này để biết việc thế nào là phá vỡ hiệp định nhé:
Để đối phó với dư luận đang lên án hành động phá hoại Hiệp định Paris, ngày 9.2.1973, Thủ tướng chính quyền Sài Gòn Trần Thiện Khiêm ra chỉ thị cho Bộ Quốc phòng “tránh không nên dùng các danh từ tấn công, hành quân, phi xuất, tin chiến trường,...”. Ngày 10.2, đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn ban hành “công điện mang tay” mật - thượng khẩn ra lệnh cho các đơn vị “cấm phổ biến các tin tức chiến sự trên báo chí, đài phát thanh hay vô tuyến truyền hình”. Sau đó, trong các báo cáo của quân đội Sài Gòn, phần hoạt động hành quân bị cắt bỏ và thay vào đó là “hoạt động an ninh lãnh thổ”.

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201017/20100420011728.aspx


Hay quá. chỉ cần đổi gọi từ quân đội thành cảnh sát, tấn công bằng tiến lên chẳng hạn thì đã thay đổi bản chât việc phá vỡ rồi à???
Tiếp nữa, thế bác không đọc phần thống nhất hai miền tiếp nối hiệp định Geneve à. Phá vỡ là phá vỡ cả việc thống nhất tổng tuyển cử nữa đấy.

Bác còn thắc mắc gì nữa hem :))

Quên mất, bác đọc lại xem chiến dịch Tây Nguyên là năm bao nhiêu nhé. Còn cái vụ phá vỡ hiệp định của anh Thiệu thì từ năm bao nhiêu nhé. Nên nhớ hiệp định 4 bên chứ không phải hai bên đâu. Có riêng một phần về thống nhất Nam Bắc, bác cứ rung đùi ngồi xơi dần nhé. Tôi sẽ bón cho từng chữ :))

cavang91
17-05-2010, 03:49 PM
trước hết, nếu ta Công Nhận VNCH là 1 nước có chủ quyền, vậy thì VNDCCH lấy Quyền gì mà tấn công Ba Mê ????Cái này rõ ràng là quân VNDCCH tấn công, quân chủ lực dược đưa từ Bắc vào( tuy cắm cờ xanh đỏ)

Thứ 2: HS-TS rõ ràng là thuộc về 1 nước có chủ quyền VNCH, VNDCCH đã Xâm Lược VNCH, vậy VNCH có quyền gì mà đòi Chủ Quyền ở HS-TS ???Chả lẽ đi Xâm Lược xong, lại dc Quyền hưởng hết đất đai từ nước bị Xâm Lược ???

Nếu hiệp định giơ ne vơ chỉ công nhận vĩ tuyến 17 là Tạm, vậy sao năm 1973 lại công nhận VNCH là 1 nước có Chủ Quyền ?????Và nếu là tạm thì tức là HS vẫn thuộc Vn nói chung, vậy tại sao khi TQ chiếm HS, VNDCCH ko Phản Đối mạnh mẽ ???Bị nó Xâm Lược cơ mà ?

Thế KO Đúng, vì HS-TS thuộc Vn từ thời nhà Nguyễn, chứ ko Vô Chủ. VNCH là Tay Sai dâng đất cho Mẽo, vì thế HS-TS đang bị Tạm Chiếm bởi Tay Sai.

Chính vì thế khi HS bị Xâm Chiếm , VNDCCH đáng lẽ phải lên án Mạnh Mẽ, đưa ra bằng chứng HS thuộc Vn từ thời Nguyễn, đàng này lại Im lặng,vậy Tại Sao Im LẶng ???

Còn nếu dùng trò: Công nhận VNCH là 1 nước có CHủ Quyền thì VNDCCH ko có Quyền tấn côgn Ban Mê.Chuyện dùng cờ Xanh đỏ KO Thể hợp lý hóa việc Xâm Luọc VNCH dc, vì nêú ko, VN ta cứ cắm cờ T.L lên là có quyền Xôg thẳng vào Băng Cốc à ????

Nếu công nhận VNCH là 1 nước thì chủ quyên về HS_TS chắc chắn thuộc về VNCH, MTGPMN thì lấy đâu ra việc có Chủ Quyền với HS-TS nữa ???MTGPMN Chiếm dc SG, nhưng đâu chiếm dc HS , vì thế HS trên danh nghĩa vẫn là của VNCH, vậy VNDCCH + MTGPMN lấy lý do gì mà Đòi HS ???Vì đâu có chiếm dc HS từ tay VNCH ?>?
VNCH là một nước có chủ quyền. Đúng. HS-TS là thuộc VNCH.( từng) cũng đúng. Ta có thể cắm cờ thái lan mà xông vào băng cốc. Đúng quá đi chớ với dk tớ là người thái lan =)). Thế này nhá, giờ Dương Văn Minh sang nói chuyện với Tq. "Anh ơi, hồi đó lúc đầu hàng Việt Cộng em quên nói HS là tuị nó chưa chiếm được, nên chưa phải là của VNCHXHCH. Nay, cho em đính chính, là dù tụi nó chưa chiếm được, nhưng em vẫn nhường HS lại cho tụi nó" --> vậy là đầy đủ pháp lý rồi nhé, dông thuyền ra HS nghỉ mát thôi =)), =)).

hhhh
17-05-2010, 03:59 PM
Ặc ặc, bây giờ đọc kỹ tiếp phần lý luận của bác thì tí nữa tôi sặc nước. Lần sau phải tránh việc vừa uống nước vừa đọc bài của bác Sax, không có ngày sặc nước vào viện thì mệt lém.

1. Chính vì thế khi HS bị Xâm Chiếm , VNDCCH đáng lẽ phải lên án Mạnh Mẽ, đưa ra bằng chứng HS thuộc Vn từ thời Nguyễn, đàng này lại Im lặng,vậy Tại Sao Im LẶng ???

Lý do im lặng thì hỏi Houston nhé, hôm trước cậu ý cũng hỏi câu y hệt, đã được giải đáp. Thấy hình như không có thêm thắc mắc.

2. Còn nếu dùng trò: Công nhận VNCH là 1 nước có CHủ Quyền thì VNDCCH ko có Quyền tấn côgn Ban Mê.Chuyện dùng cờ Xanh đỏ KO Thể hợp lý hóa việc Xâm Luọc VNCH dc, vì nêú ko, VN ta cứ cắm cờ T.L lên là có quyền Xôg thẳng vào Băng Cốc à ????

Bác không hiểu chuyện không nằm ở lá cờ à. Mà nằm ở người dân, bây giờ bác đủ sức kéo được lòng dân ủng hộ thêm một chính đảng mới do bác Sax lập ra (ví dụ là Đảng Sax đi) thì cũng được đấy. Nên nhớ miền Nam theo tư bản nên cho phép đa đảng nhé =)) =)) =)) .

Ai cắm cờ, chính người dân miền Nam cắm cờ đấy chứ :)) Để đối trọng lại việc Mỹ "cắm cờ" :) Hok hiểu thế có hợp lô-gích bác Sax không?

3. VNCH là 1 nước thì chủ quyên về HS_TS chắc chắn thuộc về VNCH, MTGPMN thì lấy đâu ra việc có Chủ Quyền với HS-TS nữa ???

Bác nghĩ lại đi. Nước Mỹ có hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Thế chủ quyền Alaska lại chỉ thuộc về người của Đảng Cộng Hòa mà không thuộc về người của Đảng Dân chủ à??? Thế có đúng lô-gích bác chưa?

4. MTGPMN Chiếm dc SG, nhưng đâu chiếm dc HS , vì thế HS trên danh nghĩa vẫn là của VNCH, vậy VNDCCH + MTGPMN lấy lý do gì mà Đòi HS ???Vì đâu có chiếm dc HS từ tay VNCH ?>?

Rồi, mời bác sang du lịch Thái, nói chuyện với thủ tướng Thái bây giờ như thế này nhé:"Mày chiếm được Bangkok, Pattaya nhưng trên danh nghĩa thì Vịnh Thái Lan vẫn thuộc quyền của Thaskin. Mày lấy cớ gì mà đòi Vịnh Thái Lan. Để Việt Nam tao chiếm đề" Đảm bảo bác sẽ làm cho thủ tướng Thái bị sặc nước - lô-gích của bác hay thật.

Cuối cùng bác nên xâu chuỗi vấn đề để nhìn thấy sự việc một cách lô-gích từ đầu đến cuối. Cần bón thêm chữ nào thì cứ post bài nhé. Tôi sẽ giúp đỡ tận tình, kẻo bác dỗi không ôm bom đi đòi HS với tôi thì cô đơn lắm :)) :)) :))

hoangsatruongsax
17-05-2010, 04:06 PM
@ Bác Phúc: Bác đừng tốn thời gian trả lời bác Sax làm gì. Đề mình em xử lý được rồi

@ Bác Sax: Lúc nãy không hiểu mạng tôi bị làm sao không vào được hoangsa.org, chứ không tôi trả lời bác ngay tắp lự rồi. (phải quét virus mới được, điên quá).


Tôi đã nói rồi, đưa T.Anh ra thì sao tôi biết dc hết nghĩa, cũng giống như rất nhiều người dân Vn khác, có đọc thì cũng chả hiểu hết. Như thế, muốn giành dược sự Ủng hộ của toàn dân Vn, thì việc đầu tiên là phải giải thích cho họ hiểu Rõ Ràng, ko thì mãi mãi chỉ có 1 vài người loe ngoe đòi HS. Tôi cũng sẽ ko tham gia vào chung với mấy kẻ Trịch thượng và kệch cỡm, cùng đi đòi HS.


Quan điểm của chính quyền Sài Gòn về Hiệp định Paris thể hiện rất rõ trong phát biểu của ông Thiệu trong hội thảo tại Bộ Dân vận chính quyền Sài Gòn ngày 12.11.1974. Tổng thống chính quyền Sài Gòn tỏ ra thách thức Ủy hội Quốc tế: “Quốc tế bây giờ nói ông Thiệu không thi hành Hiệp định Ba Lê... a lê quốc tế dẹp, chuyện này không phải mấy người. Tôi biết tôi phải làm cái gì, Hiệp định Ba Lê này mấy ông có đọc chưa, mấy ông thuộc bằng tôi không, mấy ông xen cái lỗ mũi vô trong chuyện của tôi... Ôi đồ ba cái thứ là hội quốc tế này, quốc tế kia đánh điện tôi xé tôi vứt giỏ rác, kể cả Liên Hợp Quốc chẳng làm cái trò trống gì cho nên hình”.

“Tôi nói ông già tôi Cộng sản tôi cũng chặt chớ đừng nói ai”.

“Hễ nó (quân giải phóng - BT) giỏi nó thắng mình chịu. Mình thắng nó phải chịu. Không có cái chánh phủ liên hiệp tiên quyết...”.

(Lược trích Về đại thắng mùa xuân năm 1975 qua tài liệu của chính quyền Sài Gòn (NXB Chính trị quốc gia 2010), tựa bài do Thanh Niên đặt)

Cái này ko nói rõ dc việc Thiệu Phá hiệp định, vì Thiệu dùng chủ yếu là Canh .Sat chứ ko phải QD để đánh MTGPMN.vả lại VNDCCH cũng đâu dc phép tấn công vào Ban Mê, chuyện này là chuyện Nội Bộ của VNCH với MTGPMN chứ ???

1. Tiếng Việt có thể tham khảo tại link này, nếu muốn bác ra hiệu sách tìm chắc là có:

http://vi.wikisource.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973

hoặc bản chụp:

http://www.scribd.com/doc/12202812/Hiep-Dinh-Paris-27-Jan-1973
http://www.saigonbao.com/hiepdinhparis/vietnam/trang8.htm

Đây chắc đủ cho bác, tự đọc và suy luận.

Ngoài ra có các văn bản liên quan, bác cứ từ từ nghiên cứu:

http://vi.wikisource.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973_v%C3%A0_ c%C3%A1c_v%C4%83n_b%E1%BA%A3n_c%C3%B3_li%C3%AAn_qu an

2. Bác đọc điểm này để biết việc thế nào là phá vỡ hiệp định nhé:
Để đối phó với dư luận đang lên án hành động phá hoại Hiệp định Paris, ngày 9.2.1973, Thủ tướng chính quyền Sài Gòn Trần Thiện Khiêm ra chỉ thị cho Bộ Quốc phòng “tránh không nên dùng các danh từ tấn công, hành quân, phi xuất, tin chiến trường,...”. Ngày 10.2, đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân đội Sài Gòn ban hành “công điện mang tay” mật - thượng khẩn ra lệnh cho các đơn vị “cấm phổ biến các tin tức chiến sự trên báo chí, đài phát thanh hay vô tuyến truyền hình”. Sau đó, trong các báo cáo của quân đội Sài Gòn, phần hoạt động hành quân bị cắt bỏ và thay vào đó là “hoạt động an ninh lãnh thổ”.

http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/201017/20100420011728.aspx


Hay quá. chỉ cần đổi gọi từ quân đội thành cảnh sát, tấn công bằng tiến lên chẳng hạn thì đã thay đổi bản chât việc phá vỡ rồi à???
Tiếp nữa, thế bác không đọc phần thống nhất hai miền tiếp nối hiệp định Geneve à. Phá vỡ là phá vỡ cả việc thống nhất tổng tuyển cử nữa đấy.

Bác còn thắc mắc gì nữa hem :))

Quên mất, bác đọc lại xem chiến dịch Tây Nguyên là năm bao nhiêu nhé. Còn cái vụ phá vỡ hiệp định của anh Thiệu thì từ năm bao nhiêu nhé. Nên nhớ hiệp định 4 bên chứ không phải hai bên đâu. Có riêng một phần về thống nhất Nam Bắc, bác cứ rung đùi ngồi xơi dần nhé. Tôi sẽ bón cho từng chữ :))
Ô hay, rõ ràng là Thiệu ko Phá, Thiệu Lách Luật(ai bảo hiệp định Sơ Hở), phá chỗ nào??? HD có quy định C.S và dân phòng ko dc đánh MTGPMN đâu???Sao anh VNDCCH lại nhảy vào đánh Ban Mê ??????

VNCH là một nước có chủ quyền. Đúng. HS-TS là thuộc VNCH.( từng) cũng đúng. Ta có thể cắm cờ thái lan mà xông vào băng cốc. Đúng quá đi chớ với dk tớ là người thái lan =)). Thế này nhá, giờ Dương Văn Minh sang nói chuyện với Tq. "Anh ơi, hồi đó lúc đầu hàng Việt Cộng em quên nói HS là tuị nó chưa chiếm được, nên chưa phải là của VNCHXHCH. Nay, cho em đính chính, là dù tụi nó chưa chiếm được, nhưng em vẫn nhường HS lại cho tụi nó" --> vậy là đầy đủ pháp lý rồi nhé, dông thuyền ra HS nghỉ mát thôi =)), =)).
Bác cứ vui tính, thằng Đông Timo là từ Indo mà ra, bây giờ thằng Indo vì 1 lý do có 1 vị ủng hộ Indo tấn côgn Đôgn Timo thì Indo dc ung dung tấn công à ???Vậy Đông Timo có phải 1 nước có chủ quyền ko ???

Còn thàng Sing nữa, từ Mã mà ra, giờ Mã vì có 1 người ở Sing ủng hộ mà dc Tấn công Sing à ???

hhhh
17-05-2010, 04:22 PM
May mà mình tính trước không uống thêm côca chứ không sặc thật luôn rồi.

1. Lách luật:

Bác dùng sai từ. Luật ở đây, hiệp định đấy chứ. Ý bác nói là "lách hiệp định" à. Đúng rồi, thế thì đừng trách thằng Nhật nếu nó lách hiệp định kí về hòa bình nhé. Đau bụng quá, lại còn thêm thuật ngữ mới:"lách hiệp định" bên cạnh lách xe, lách pháo, lách luật, Người Việt còn sáng tạo thêm lách Hiệp Định.

Thưa bác, đây là phá vỡ điều cơ bản nhất của Hiệp định là không tiến hành thêm bất cứ động thái quân sự nào nữa. Thế đã vừa ý bác chưa. Mà sơ hở cái gì. Bác đọc lại xem. Đủ các nghị định thư, hướng dẫn rồi ủy ban quốc tế nhé. Anh Thiệu anh ý còn chửi cả Ủy Hội Quốc tế mà bác còn kêu lách luật à. Tốt, ra sân bóng chửi cả trọng tài rồi sổ toẹt tỷ số, vẫn coi là lách luật. Bác đọc kỹ chưa vậy, tôi xay chữ đến nhuyễn cẩ ra cho bác rồi còn gì.

2. HD có quy định C.S và dân phòng ko dc đánh MTGPMN đâu

Hiệp định có quy định dân phòng và cảnh sát của MTGPMN không được đánh VNCH đâu =)) =)). Bác tự phong chức gì thì có chức tương ứng thôi. Vậy là cảnh sát và dân phòng hai bên đánh nhau. Cảnh sát và dân phòng của MTGPMN cuối cùng đã thắng. Nước Việt Nam đã được thống nhất bởii cảnh sát và dân phòng. :))

3. Sao anh VNDCCH lại nhảy vào đánh Ban Mê ??????

Ô, hiệp định 4 bên có hẳn phần hợp nhất Nam Bắc. Anh phá hiệp định, chống lại ý nguyện của nhân dân thì tôi đánh chứ sao. Hỏi lạ ghê. Bây giờ chửi cả trọng tài, sổ toẹt tỷ số thì trọng tài phải nhảy vào đánh để đảm bảo hiệp định được thực hiện đúng thôi. Bác muốn thế nào. Hay ngồi chờ thằng phá luật nó "lập lại trật tự" chắc.

cavang91
17-05-2010, 04:29 PM
Hơ, bác sax, bác có hiểu em nói gì không vậy ? Nói lung tung loạn cào cào gì vậy ?. Đang ở Việt Nam nhảy sang Indo, Malay là sao ? Mà tấn công cái gì ? Ai tấn công ai ? Việt Nam tấn công Malay ??? Trung Quốc tấn công Indo ???. Ơ, mà em đang nói chuyện tầm phào, bác so sánh tuyệt đối làm gì ? Nói chuyện một hồi là dắt đi quanh co. Giờ bác đứng yên lại trả lời cho em hai câu hỏi.
Theo bác
1) VNDCH có xâm chiếm VNCH không, vì sao ?
2) Hoàng Sa có thuộc chủ quyền của VNCH không ? Sau khi VNCH sập thì CH cách mạng lâm thời có quyền thừa kế chủ quyền đối với Hòang Sa không. Và sau này VN CHXHCN có chủ quyền với Hoàng Sa trên danh nghĩa thừa kế tính pháp lý của CH MN Việt Nam không ?
Có hai câu trên thôi mà bác không chịu trả lời, cứ nhảy lanh quanh như con cóc ấy, cố tình làm người khác nản chí để thôi ko theo kịp bác à. Có hai câu hỏi trên thôi. Bác trả lời đi, rồi em mới hầu chuyện tiếp với bác được.

Submarine
17-05-2010, 04:42 PM
Từ chuyện HS-TS mà đổ sang chuyện Hiệp định Paris. Không khéo sẽ lại lôi Hiệp định Geneve ra mà cãi mất.

Tớ t hấy nếu gạt sang một bên chuyện ai kế thừa để lên tiếng đòi HS-TS và ai là người vi phạm HĐ Paris thì thấy xuyên suốt từ HĐ Geneva đến HĐ Paris trong điều 1 chương 1 của nó cũng đã nói đủ về sự tôn trọng chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ rồi còn gì .

Hiệp định Geneva :

Các nước tham gia hội nghị tôn trọng quyền dân tộc cơ bản là độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

Hiệp Định Paris

Hoa Kỳ tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam như được công nhận bởi hiệp định Geneva.

Tớ không hiểu các bác đang tranh cãi cho một Việt Nam nào ? Trong các hiệp định người ta chỉ nói 1 nước, một tên Việt Nam và điều đó chứng tỏ trước khi VNDCCH hay VNCH hay MTGPMNVN hay gì gì đi chăng nữa thì Việt Nam cũng chỉ là 1.

Trong quá trình lãnh thổ do bên này hay bên kia quản lý nhưng sau khi thống nhất thì vẫn là một nước Việt Nam. Sao lại cho rằng của bên này hay bên kia rồi nói rằng khó đòi hay không đòi được để phủi tay nỗ lực đấu tranh giành chủ quyền ? Cái đảo Ba Bình hình như bị lãng quên khi các bác mang ra trách móc nhau về sự "im lặng" thì phải.

Có thể là do đặt tình huống ra để tìm chân lý nhưng tình huống này xem ra có vẻ không theo luật lệ hay chứng cứ gì cả mà chỉ là cãi nhau cho bằng được thôi thì phải.

tinh_anh21
17-05-2010, 05:01 PM
Bác hoangsatruongsax ơi, học trò của tôi gọi điện lại nói sao tôi lại tranh luận với người không đọc mà thích nói càn!

Tôi chấm dứt ở đây, khi nào bác đọc hết HĐ Paris mới nói tiếp được, nếu không tôi nhồi máu cơ tim quá.
A, vậy thì tôi nói thế này cho Gọn nhé, nếu bác là công chức nhà nước thì nhân dân phải nuôi 1 vị Toi cơm, vì nếu VNCH là 1 nước thì VNDCCH là Xâm Lược, như thế TQ cũng có quyền Xâm Lược, và khỏi đòi HS chi , mất công

Tôi ko có bản chính xác về Hiệp định Pari, xin bác, bác lại lên giọng , quá thất vọng

Như thế ngoai giao Vn quả thật tồi tệ ko thể đỡ, tôi ko còn hy vọng gì vào lớp người sống vào thời HS-1f TS bị mất , vì họ quá Toi Cơm, 1 sự ngoại giao tồi tệ và kém cỏi

Khẳng định luôn: đừng mơ đòi HS với khả nag của mấy vị Toi cơm này, tin hay ko thì Tùy, nhưn sẽ đúng tới 95 %

Tôi xin đưa ý kiến cá nhân: Các vị ko xứng ăn tiền thuế của n.d
Tôi nghĩ anh nói ra câu này thì chính anh hãy suy nghĩ và tìm hiểu kỹ hơn về tình hình lúc đó xem coi VN lúc bấy giời có bao nhiêu cờ hiệu của chế độ lúc đó

hoangsatruongsax
17-05-2010, 05:09 PM
May mà mình tính trước không uống thêm côca chứ không sặc thật luôn rồi.

1. Lách luật:

Bác dùng sai từ. Luật ở đây, hiệp định đấy chứ. Ý bác nói là "lách hiệp định" à. Đúng rồi, thế thì đừng trách thằng Nhật nếu nó lách hiệp định kí về hòa bình nhé. Đau bụng quá, lại còn thêm thuật ngữ mới:"lách hiệp định" bên cạnh lách xe, lách pháo, lách luật, Người Việt còn sáng tạo thêm lách Hiệp Định.

Thưa bác, đây là phá vỡ điều cơ bản nhất của Hiệp định là không tiến hành thêm bất cứ động thái quân sự nào nữa. Thế đã vừa ý bác chưa. Mà sơ hở cái gì. Bác đọc lại xem. Đủ các nghị định thư, hướng dẫn rồi ủy ban quốc tế nhé. Anh Thiệu anh ý còn chửi cả Ủy Hội Quốc tế mà bác còn kêu lách luật à. Tốt, ra sân bóng chửi cả trọng tài rồi sổ toẹt tỷ số, vẫn coi là lách luật. Bác đọc kỹ chưa vậy, tôi xay chữ đến nhuyễn cẩ ra cho bác rồi còn gì.

2. HD có quy định C.S và dân phòng ko dc đánh MTGPMN đâu

Hiệp định có quy định dân phòng và cảnh sát của MTGPMN không được đánh VNCH đâu =)) =)). Bác tự phong chức gì thì có chức tương ứng thôi. Vậy là cảnh sát và dân phòng hai bên đánh nhau. Cảnh sát và dân phòng của MTGPMN cuối cùng đã thắng. Nước Việt Nam đã được thống nhất bởii cảnh sát và dân phòng. :))

3. Sao anh VNDCCH lại nhảy vào đánh Ban Mê ??????

Ô, hiệp định 4 bên có hẳn phần hợp nhất Nam Bắc. Anh phá hiệp định, chống lại ý nguyện của nhân dân thì tôi đánh chứ sao. Hỏi lạ ghê. Bây giờ chửi cả trọng tài, sổ toẹt tỷ số thì trọng tài phải nhảy vào đánh để đảm bảo hiệp định được thực hiện đúng thôi. Bác muốn thế nào. Hay ngồi chờ thằng phá luật nó "lập lại trật tự" chắc.
Chuyện MTGPMN và VNCH đánh nhau = C.S với Dân Phòng đâu vi phạm Hiệp Định ??/Cớ sao VNDCCH tung những binh đoàn Chủ Lực vào đánh VNCH ???Quyền nào viết C.s 2 bên đánh nhau, VNDCCH dc phép coi là Phá hiệp định, và dc phép tung chủ lực ra tấn côg ?????

Sau 32 tiếng giao tranh, các lực lượng QĐNDVN phá tan đầu não của Sư đoàn 23 VNCH, bắt sống phó tư lệnh sư đoàn.
http://phapluattp.vn/2010041411175140p0c1013/nghe-thuat-chien-tranh-viet-nam-trong-tong-tien-cong-mua-xuan-1975phan-2-vi-sao-lai-la-ban-me.htm
Đấy nhé, Bộ Đội chính quy tấn côgn rõ ràng , Chối hả, quyền nào cho phép QDVNDCCH tấn công ???


@ các bác khác, từ từ em tra lời, bạn wa' :D

@ Sub:Nếu HS thuộc Vn nói chung, tại sao Sanleo nói HS thuộc Nước VNCH, vì thế khi TQ chiếm, VNDCCH ko cần lên tiếng ???

hhhh
17-05-2010, 05:38 PM
@ các bác khác: các bác cứ để yên đừng tham gia vào vội.
@ bác Sub: vấn đề nằm ở chuyện chính danh và phải hỏi xem anh Bảo Đại anh ý kí cái gì?

@ Bác Sax: bác chỉ cần tập trung vào trả lời câu hỏi của tôi thôi.

1. Chuyện MTGPMN và VNCH đánh nhau = C.S với Dân Phòng đâu vi phạm Hiệp Định ??

Thế cái câu này là gì:
Điều 3
b) Các lực lượng vũ trang của hai bên miền Nam Việt Nam sẽ ở nguyên vị trí của mình. Ban liên hợp quân sự hai bên nói trong Điều 17 sẽ quy định vùng do mỗi bên kiểm soát và những thể thức trú quân.

c) Các lực lượng chính quy thuộc mọi quân chủng và binh chủng và các lực lượng không chính quy của các bên ở miền Nam Việt Nam phải ngừng mọi hành động tấn công nhau và triệt để tuân theo những điều quy định sau đây:

– Ngăn cấm mọi hoạt động vũ lực trên bộ, trên không và trên biển;
– Ngăn cấm mọi hành động đối địch, khủng bố và trả thù của cả hai bên.Thế bác đã đồng ý là anh Thiệu anh ý phá trước đúng không nào? Như vậy là tấn công bằng dân phòng và cảnh sát không phải hành động tấn công à? Hay quá. Bác lý luận thế thì chắc khỏi phải kí hiệp định là gì. Cứ luật rừng mà chơi. Thằng nào mạnh thằng ấy thắng.

Tiếp đến anh ý còn chửi cả Ủy hội Quốc tế. Vậy là vị phạm điều các điều tiếp theo. Chửi cả trọng tài còn gì nữa. Bác chịu khó đọc cho kỹ nhé, nhuyễn lắm rồi đấy:Điều 9:

Chính phủ Hoa Kỳ và Chính phủ Việt Nam dân chủ cộng hòa cam kết tôn trọng những nguyên tắc thực hiện quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam dưới đây:

a) Quyền tự quyết của nhân dân miền Nam Việt Nam là thiêng liêng, bất khả xâm phạm và phải được tất cả các nước tôn trọng.

b) Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của miền Nam Việt Nam thông quan tổng tuyển cử thật sự tự do và dân chủ, có giám sát quốc tế.

....

Điều 12:

a) Ngay sau khi ngừng bắn, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ hiệp thương trên tinh thần hòa giải và hòa hợp dân tộc, tôn trọng lẫn nhau và không thôn tính nhau để thành lập Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc gồm ba thành phần ngang nhau. Hội đồng sẽ làm việc theo nguyên tắc nhất trí. Sau khi Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc nhậm chức, hai bên miền Nam Việt Nam sẽ hiệp thương để thành lập các hội đồng cấp dưới. Hai bên miền Nam Việt Nam sẽ ký một hiệp định về các vấn đề nội bộ của miền Nam Việt Nam càng sớm càng tốt, và sẽ làm hết sức mình để thực hiện việc này trong vòng chín mươi ngày sau khi ngừng bắn có hiệu lực, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân miền Nam Việt Nam là hòa bình, độc lập và dân chủ.

b) Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc có nhiệm vụ đôn đốc hai bên miền Nam Việt Nam thi hành Hiệp định này, thực hiện hòa giải và hòa hợp dân tộc, bảo đảm tự do dân chủ. Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do và dân chủ như đã nói trong Điều 9(b) và quy định thủ tục và thể thức của cuộc tổng tuyển cử này. Các cơ quan quyền lực mà cuộc tổng tuyển cử đó sẽ bầu ra sẽ do hai bên miền Nam Việt Nam thông qua hiệp thuơng mà thỏa thuận. Hội đồng quốc gia hòa giải và hòa hợp dân tộc cũng sẽ quy định thủ tục và thể thức tuyển cử địa phuơng theo như hai bên miền Nam Việt Nam thỏa thuận.2. Cớ sao VNDCCH tung những binh đoàn Chủ Lực vào đánh VNCH ???Điều 16:

a) Các bên tham gia Hội nghị Pa-ri về Việt Nam sẽ cử ngay đại diện để thành lập Ban liên hợp quân sự bốn bên có nhiệm vụ phối hợp hành động của các bên trong việc thực hiện các điều khoản sau đây của Hiệp định này:

– Đoạn đầu của Điều 2 về việc thực hiện ngừng bắn trên khắp miền Nam Việt Nam;
– Điều 3(a) về việc ngừng bắn của lực lượng của Hoa Kỳ và của các nước ngoài khác nói trong điều này;
– Điều 3(c) về việc ngừng bắn giữa tất cả các bên ở miền Nam Việt Nam;Tôi có chối cái gì đâu nhỉ. Bây giờ hiệp định ký xong, anh không những xé luôn các điều cơ bản của hiệp định, chửi cả trọng tài thì còn lý luận gì nữa để mà nói với nhau? Theo bác là ngồi im khi văn bản mình vừa ký xong bị thằng khác xé à?

Nên nhớ đó là năm 1975, sau khi VNCH đã thực hiện hàng loạt các hành động xé bỏ hoàn toàn hiệp định, chứ không chỉ nói suông nữa rồi nhé. Sao tôi lại không có quyền. Quyền của tôi đề to đùng trong hiệp định được ký bởi chính VNCH: bác đọc kỹ phần thống nhất hai miền vào nhé. (không biết có chịu đọc không đây)

hoangsatruongsax
17-05-2010, 05:46 PM
Điều 3
b) Các lực lượng vũ trang của hai bên miền Nam Việt Nam sẽ ở nguyên vị trí của mình. Ban liên hợp quân sự hai bên nói trong Điều 17 sẽ quy định vùng do mỗi bên kiểm soát và những thể thức trú quân.

c) Các lực lượng chính quy thuộc mọi quân chủng và binh chủng và các lực lượng không chính quy của các bên ở miền Nam Việt Nam phải ngừng mọi hành động tấn công nhau và triệt để tuân theo những điều quy định sau đây:

– Ngăn cấm mọi hoạt động vũ lực trên bộ, trên không và trên biển;
– Ngăn cấm mọi hành động đối địch, khủng bố và trả thù của cả hai bên.


Vậy tai sao bai nay viet

Lợi dụng điểm c, điều 3 không quy định cụ thể về lực lượng vũ trang của các bên, chính quyền Sài Gòn đặt “cảnh sát quốc gia” và “nhân dân tự vệ” nằm ngoài phạm vi của hiệp định. Sau đó, hai lực lượng này trở thành nhân tố chủ yếu dưới sự yểm trợ của chủ lực quân Sài Gòn tiến hành cuộc chiến tranh “giành dân, lấn đất” với cách mạng...

http://megafun.vn/channel/3241/201004/Pha-vo-Hiep-dinh-Paris-71586/

Bác có thể cho em Links về diều 3 ,c này ko ???

CQ SG đả đặt C.S , dp ra ngoài Hiệp Định vậy có thể coi C.S, , Dp Ko thuộc VNCH(thuộc tHỔ PHỈ), họ đánh nhau thì Mắc mớ gì VNDCCH nhảy vào

Nếu HD bị phá vỡ thì bên Phá vỡ sẽ bị xử lý thế nào ???HD có quy định ko ??

Dinh_Kim_Phuc
17-05-2010, 06:18 PM
Đề nghị bác Submarine thực thi nhiệm vụ dùm Ban quản trị mạng: quét rác đi.

hoangsatruongsax
17-05-2010, 06:32 PM
Đề nghị bác Submarine thực thi nhiệm vụ dùm Ban quản trị mạng: quét rác đi.
ô hay, bị ông Thiệu Lừa rồi, bây giò bác quay ra Ăn Vạ DD à ???

Xin nhắc lại nhé, VNCH Ko vi phạm HD, vì C.s và DP ko thuộc biên chế của VNCH nữa, ko có cớ nào cho VNDCCH tấn công hết

nếu bác cứ ko chiu giải thic rõ cho nhân dân, cứ cố tình lập lờ đánh lận con đen thì bác tự lập ra DD đi, đảm bảo tôi chả vào xem làm gì

cavang91
17-05-2010, 06:35 PM
Đề nghị bác Submarine thực thi nhiệm vụ dùm Ban quản trị mạng: quét rác đi.
ô hay, bị ông Thiệu Lừa rồi, bây giò bác quay ra Ăn Vạ DD à ???

Xin nhắc lại nhé, VNCH Ko vi phạm HD, vì C.s và DP ko thuộc biên chế của VNCH nữa, ko có cớ nào cho VNDCCH tấn công hết

nếu bác cứ ko chiu giải thic rõ cho nhân dân, cứ cố tình lập lờ đánh lận con đen thì bác tự lập ra DD đi, đảm bảo tôi chả vào xem làm gì
Vâng,cuối cùng thì em đã hiểu ạ, em ngu quá cơ, ...hai cái đỏ đỏ...hehe, em té trước nha mọi người xanhmat

hongphong8211
17-05-2010, 06:37 PM
Theo quan điểm của tôi đằng nào cũng thống nhất đất nước rồi dù là cách hợp pháp hay bất hợp pháp cũng được. Tôi 1 người có tư tưởng "phản động" giờ chỉ cải lý cho đất nước VN hiện nay và 2 cái quần đảo chứ không phải phục quốc VNCH bởi vì VNCH là một quốc gia "đã từng tồn tại" ở Miền Nam của nước VN hiện nay.

hhhh
17-05-2010, 06:37 PM
Điều 3
b) Các lực lượng vũ trang của hai bên miền Nam Việt Nam sẽ ở nguyên vị trí của mình. Ban liên hợp quân sự hai bên nói trong Điều 17 sẽ quy định vùng do mỗi bên kiểm soát và những thể thức trú quân.

c) Các lực lượng chính quy thuộc mọi quân chủng và binh chủng và các lực lượng không chính quy của các bên ở miền Nam Việt Nam phải ngừng mọi hành động tấn công nhau và triệt để tuân theo những điều quy định sau đây:

– Ngăn cấm mọi hoạt động vũ lực trên bộ, trên không và trên biển;
– Ngăn cấm mọi hành động đối địch, khủng bố và trả thù của cả hai bên.


Vậy tai sao bai nay viet

Lợi dụng điểm c, điều 3 không quy định cụ thể về lực lượng vũ trang của các bên, chính quyền Sài Gòn đặt “cảnh sát quốc gia” và “nhân dân tự vệ” nằm ngoài phạm vi của hiệp định. Sau đó, hai lực lượng này trở thành nhân tố chủ yếu dưới sự yểm trợ của chủ lực quân Sài Gòn tiến hành cuộc chiến tranh “giành dân, lấn đất” với cách mạng...

http://megafun.vn/channel/3241/201004/Pha-vo-Hiep-dinh-Paris-71586/

Bác có thể cho em Links về diều 3 ,c này ko ???

CQ SG đả đặt C.S , dp ra ngoài Hiệp Định vậy có thể coi C.S, , Dp Ko thuộc VNCH(thuộc tHỔ PHỈ), họ đánh nhau thì Mắc mớ gì VNDCCH nhảy vào

Nếu HD bị phá vỡ thì bên Phá vỡ sẽ bị xử lý thế nào ???HD có quy định ko ??

Tôi đưa bác link từ đầu. HÌnh như bác không chịu ấn vào đọc ý nhỉ?

http://vi.wikisource.org/wiki/Hi%E1%BB%87p_%C4%91%E1%BB%8Bnh_Paris_1973

Bác nhớ kéo xuống nhé, chứ không lại bao là không có.

Nó viết thế là vì ông Diệm chơi trò lách Hiệp định, mà Hiệp định thì có giám sát đàng hoàng đúng không? Lách là đã phá luật chơi rồi còn gì. Bây giờ bác đá bóng bằng tay, trọng tài nhìn thấy có phạt thẻ đỏ bác không?

2. CQ SG đả đặt C.S , dp ra ngoài Hiệp Định vậy có thể coi C.S, , Dp Ko thuộc VNCH(thuộc tHỔ PHỈ), họ đánh nhau thì Mắc mớ gì VNDCCH nhảy vào

Lúc này Hiệp định đầu còn hiệu lực nữa vì ông Diệm ông xé rồi còn đâu. Bác vẫn không hiểu chiến dịch Tây Nguyên là năm 75 mới tiến hành à? Còn cái vụ xé Hiệp Định của ông Diệu thì từ năm 1973 ngay sau khi HIệp định vừa ký xong.

3. Nếu HD bị phá vỡ:

Đến đây thì em chịu bác rồi. Hiệp định bị phá vỡ và một thằng nó đòi xử luật rừng với bác (dùng quân của nó đi càn quét), thì bác định làm gì với nó. Ngồi chờ nó càn quét bác à?

Nói cụ thể vào vấn đề thì Hiệp định hòa bình bị phá vỡ thì rơi vào tình trạng chiến tranh. Lúc này MTGPMN, đại diện của người dân miền Nam, hoàn toàn có quyền quyết định hướng đi của họ là theo miền Bắc đúng không? Như vậy sự có mặt là hoàn toàn hợp lý khi nhân dân và chính phủ hợp pháp của miền Nam ủng hộ, trong điều kiện phía bên kia đã xé bỏ hoàn toàn hiệp định

Bón thế đủ chưa bác.

hhhh
17-05-2010, 06:39 PM
Đề nghị bác Submarine thực thi nhiệm vụ dùm Ban quản trị mạng: quét rác đi.
ô hay, bị ông Thiệu Lừa rồi, bây giò bác quay ra Ăn Vạ DD à ???

Xin nhắc lại nhé, VNCH Ko vi phạm HD, vì C.s và DP ko thuộc biên chế của VNCH nữa, ko có cớ nào cho VNDCCH tấn công hết

nếu bác cứ ko chiu giải thic rõ cho nhân dân, cứ cố tình lập lờ đánh lận con đen thì bác tự lập ra DD đi, đảm bảo tôi chả vào xem làm gì
Vâng, em hiểu ạ, em té trước nha mọi người xanhmat

Trước khi té cũng phải để lại cái dòng đỏ đỏ dưới chữ ký của cậu để tặng bác Sax chứ, vội vã ra đi thế =)) =))

tjnhlafudu
17-05-2010, 07:06 PM
ô hay, bị ông Thiệu Lừa rồi, bây giò bác quay ra Ăn Vạ DD à ???

Xin nhắc lại nhé, VNCH Ko vi phạm HD, vì C.s và DP ko thuộc biên chế của VNCH nữa, ko có cớ nào cho VNDCCH tấn công hết

nếu bác cứ ko chiu giải thic rõ cho nhân dân, cứ cố tình lập lờ đánh lận con đen thì bác tự lập ra DD đi, đảm bảo tôi chả vào xem làm gì
Nói VNDCCH xâm lược VNCH mà bạn không đọc cái hiệp định Paris đã nói rõ ràng cái vĩ tuyến 17 đó chỉ là ranh giới quân sự chứ nó có phải là ranh giới về lãnh thổ đâu?Vậy sao nói là VNDCCH xâm lược VNCH ?Nói vậy không biết bạn đang đùa hay đang thật nữa.Mà có cần phải bới nhau lên để người ngoài cười không nhỉ?Cứ đá nhau tùm lum mà cuối cùng cũng chẵng được gì>Tốt hơn để thời gian đó làm cái gì có ích cho công cuộc giữ vững TS và lấy lại HS(dù chỉ là hành động rất nhỏ thôi) thì có ích hơn nhiều