PDA

View Full Version : [Thảo luận] Những hình ảnh phối hợp tiêu hủy cột mốc biên giới Thời kỳ Pháp – Thanh (mới)Buffalo_Ngo
08-12-2010, 02:53 PM
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1334.snc4/162685_154006627979438_100001103058331_259021_6084 597_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1334.snc4/162685_154006627979438_100001103058331_259021_6084 597_n.jpg)


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs734.snc4/65479_154006877979413_100001103058331_259022_66535 29_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs734.snc4/65479_154006877979413_100001103058331_259022_66535 29_n.jpg)
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs732.ash1/162603_154006997979401_100001103058331_259023_2564 95_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs732.ash1/162603_154006997979401_100001103058331_259023_2564 95_n.jpg)
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1221.snc4/155312_154007934645974_100001103058331_259029_4095 381_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1221.snc4/155312_154007934645974_100001103058331_259029_4095 381_n.jpg)


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs694.snc4/63389_154008031312631_100001103058331_259030_36005 28_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs694.snc4/63389_154008031312631_100001103058331_259030_36005 28_n.jpg)


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs691.snc4/63140_154008091312625_100001103058331_259031_41755 48_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs691.snc4/63140_154008091312625_100001103058331_259031_41755 48_n.jpg)


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs618.ash2/157076_154008134645954_100001103058331_259032_5964 098_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs618.ash2/157076_154008134645954_100001103058331_259032_5964 098_n.jpg)


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1214.snc4/156646_154008197979281_100001103058331_259034_5344 190_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1214.snc4/156646_154008197979281_100001103058331_259034_5344 190_n.jpg)


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs933.snc4/74633_154008731312561_100001103058331_259037_35430 37_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs933.snc4/74633_154008731312561_100001103058331_259037_35430 37_n.jpg)


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1354.snc4/162668_154008787979222_100001103058331_259038_3490 315_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1354.snc4/162668_154008787979222_100001103058331_259038_3490 315_n.jpg)http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1225.snc4/155764_154009161312518_100001103058331_259039_6145 057_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1225.snc4/155764_154009161312518_100001103058331_259039_6145 057_n.jpg)
Mốc 15 tại Hà Giang


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1238.snc4/157037_154009361312498_100001103058331_259040_4307 863_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1238.snc4/157037_154009361312498_100001103058331_259040_4307 863_n.jpg)
Mốc 17 tại Vân Nam (Hà Khẩu)-Hà Giang

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs887.snc4/72007_154009391312495_100001103058331_259041_69203 32_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs887.snc4/72007_154009391312495_100001103058331_259041_69203 32_n.jpg)
Mốc 17 tại Vân Nam (Hà Khẩu)-Hà Giang


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1221.snc4/155342_154009767979124_100001103058331_259044_2809 730_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1221.snc4/155342_154009767979124_100001103058331_259044_2809 730_n.jpg)
Tân Kinh Báo” (Quảng Tây) đưa tin tức ngày 13.08.2010

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1358.snc4/163007_154009857979115_100001103058331_259046_5174 31_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1358.snc4/163007_154009857979115_100001103058331_259046_5174 31_n.jpg)
Tân Kinh Báo” (Quảng Tây) đưa tin tức ngày 13.08.2010


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs907.snc4/71999_154010177979083_100001103058331_259056_63442 71_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs907.snc4/71999_154010177979083_100001103058331_259056_63442 71_n.jpg)


Ảnh tham khảo: “Nhất xứ tam bài” (một nơi có 3 cột mốc) là hiện tượng sau các đợt đặt mốc quốc giới của hai bên Chính phủ CS Trung-Việt. Hình trên là giao giới Trung-Việt tại khu vực Đông Hưng, bờ bên kia sông là mốc mới của quốc giới Việt Nam (mốc 1325). Trên mỗi cột mốc xưa đều chia ra một mặt là Việt Nam, một mặt là Trung Quốc. Tình trạng của mốc mới tạo nên vùng đệm và rõ ràng lãnh thổ Việt Nam đã nằm ngoài đường biên giới xưa.
http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs732.ash1/162670_154010424645725_100001103058331_259058_3765 172_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs732.ash1/162670_154010424645725_100001103058331_259058_3765 172_n.jpg)
Biên dân Việt Nam tham gia bài trừ cột mốc dược Trung Cộng gọi trìu mến là “đồng bào tôi ơi!”.


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs102.snc4/35450_154010494645718_100001103058331_259059_68927 45_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs102.snc4/35450_154010494645718_100001103058331_259059_68927 45_n.jpg)


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs732.ash1/162659_154010547979046_100001103058331_259061_3904 160_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs732.ash1/162659_154010547979046_100001103058331_259061_3904 160_n.jpg)


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs822.snc4/68245_154010837979017_100001103058331_259063_54786 60_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs822.snc4/68245_154010837979017_100001103058331_259063_54786 60_n.jpg)
Mốc giới mới (1050) và cũ “Trung Việt Quốc Giới, Khang Anh Ngoại Sách Số 5″ trên đỉnh Bình Cương Lĩnh nay thuộc Quảng Tây. Có cả mốc cũ bị đập bỏ!


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs354.ash2/63403_154010904645677_100001103058331_259064_36480 39_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs354.ash2/63403_154010904645677_100001103058331_259064_36480 39_n.jpg)


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs691.snc4/63131_154010954645672_100001103058331_259065_74266 5_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs691.snc4/63131_154010954645672_100001103058331_259065_74266 5_n.jpg)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs739.snc4/63923_154011017978999_100001103058331_259066_80942 19_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs739.snc4/63923_154011017978999_100001103058331_259066_80942 19_n.jpg)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs596.ash2/154867_154011087978992_100001103058331_259067_4488 785_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs596.ash2/154867_154011087978992_100001103058331_259067_4488 785_n.jpg)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1196.snc4/154805_154011161312318_100001103058331_259068_5884 015_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1196.snc4/154805_154011161312318_100001103058331_259068_5884 015_n.jpg)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs588.ash2/151043_154011207978980_100001103058331_259069_3999 554_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs588.ash2/151043_154011207978980_100001103058331_259069_3999 554_n.jpg)
Tiêu mốc số 18 đoạn Quảng Tây-Việt Nam vẫn còn rõ hai mặt chữ”Đại Nam”, “Đại Thanh” và năm tạo lập là 1893


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs825.snc4/68574_154011254645642_100001103058331_259070_83470 25_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs825.snc4/68574_154011254645642_100001103058331_259070_83470 25_n.jpg)
Mốc “Đại Nam Quốc Giới” tại Phòng Thành-Quảng Tây


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs453.ash2/72685_154011284645639_100001103058331_259071_59417 73_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs453.ash2/72685_154011284645639_100001103058331_259071_59417 73_n.jpg)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs417.ash2/69534_154011334645634_100001103058331_259072_15447 98_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs417.ash2/69534_154011334645634_100001103058331_259072_15447 98_n.jpg)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs361.ash2/63940_154011377978963_100001103058331_259073_55610 70_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs361.ash2/63940_154011377978963_100001103058331_259073_55610 70_n.jpg)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1355.snc4/162709_154011444645623_100001103058331_259076_2563 039_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1355.snc4/162709_154011444645623_100001103058331_259076_2563 039_n.jpg)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1356.snc4/162842_154011487978952_100001103058331_259077_3087 512_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1356.snc4/162842_154011487978952_100001103058331_259077_3087 512_n.jpg)
Khu vực Quảng Tây: Có cái bị đập vụn, có cái bị chôn dưới đất nhờ dân địa phương chỉ điểm để đào lên. Trơ trọi chiếc lõi cột mốc trăm năm!


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs605.ash2/155766_154011507978950_100001103058331_259078_3013 433_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs605.ash2/155766_154011507978950_100001103058331_259078_3013 433_n.jpg)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs433.snc4/47656_154011554645612_100001103058331_259079_23235 91_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs433.snc4/47656_154011554645612_100001103058331_259079_23235 91_n.jpg)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1220.snc4/155237_154011601312274_100001103058331_259080_6721 291_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1220.snc4/155237_154011601312274_100001103058331_259080_6721 291_n.jpg)
Việt Nam tham gia khuân vác cột mốc quốc giới dâng cho Trung Cộng


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs213.ash2/47600_154011647978936_100001103058331_259082_12403 83_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash2/hs213.ash2/47600_154011647978936_100001103058331_259082_12403 83_n.jpg)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1358.snc4/163053_154011694645598_100001103058331_259083_5682 391_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1358.snc4/163053_154011694645598_100001103058331_259083_5682 391_n.jpg)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs737.ash1/163033_154011751312259_100001103058331_259084_4189 86_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash1/hs737.ash1/163033_154011751312259_100001103058331_259084_4189 86_n.jpg)

http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1204.snc4/155684_154011804645587_100001103058331_259085_2338 671_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs1204.snc4/155684_154011804645587_100001103058331_259085_2338 671_n.jpg)


http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs691.snc4/63142_154011847978916_100001103058331_259086_51700 52_n.jpg (http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc4/hs691.snc4/63142_154011847978916_100001103058331_259086_51700 52_n.jpg)


Nguồn:http://dailyvnews.wordpress.com/2010/12/08/nh%E1%BB%AFng-hinh-%E1%BA%A3nh-ph%E1%BB%91i-h%E1%BB%A3p-tieu-h%E1%BB%A7y-c%E1%BB%99t-m%E1%BB%91c-bien-gi%E1%BB%9Bi-th%E1%BB%9Di-k%E1%BB%B3-phap-thanh/

* Bài viết trên có thể tính xác thực cũng như nhiều lời nói không được khách quan cho lắm.Nhưng quả thực là nhìn thấy những hình ảnh như trên không thể không cảm thấy đau lòng.Càng đọc càng xem càng hận lũ Khựa cướp đất.

IPCC
08-12-2010, 03:00 PM
mong cục nhì nhà ta co người quay phim chụp ảnh toàn bộ... mai này hùng mạnh... thề sẽ đòi lại cho bằng hết...

yeutoquoc-yeudongbao
08-12-2010, 03:14 PM
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=45550&page=1
Mời bác qua topic này, cái này đã chém nát tại topic đó rồi ( Box ngược dòng lịch sử)

Việt Nam tham gia khuân vác cột mốc quốc giới dâng cho Trung Cộng
Đây chỉ là 1 bài xuyên tạc của bọn d/c mà thôi.

MjnhTuan
08-12-2010, 03:17 PM
1 bài viết xuyên tạc mà cũng đưa lên . close topic đi :D

Ringenidn
08-12-2010, 03:21 PM
Tại sao ! Tại sao ! Tại sao ! Tại sao ! Tại sao
Và Tại sao !