PDA

View Full Version : [Tin tức] TỔng hỢp tÌnh hÌnh chÍnh trỊ quÂn sỰ 2010 vÀ video tẬp trẬn nga-trung 2005Cát vàng 500 năm
28-01-2011, 02:12 PM
Video
10 SỰ KIỆN QUỐC PHÒNG 2010:
http://www.adrive.com/public/f5720b9ff8ddaad677cd4ba13cbc3692f5d483ba498a9eb478 a15e46d4a386d1.html (http://www.adrive.com/public/f5720b9ff8ddaad677cd4ba13cbc3692f5d483ba498a9eb478 a15e46d4a386d1.html)


TẬP TRẬN NGA-TRUNG 2005
http://www.adrive.com/public/32a83cae216b05546c77711c82398f09b87589691d0428b64c 75838b2ff774b4.html (http://www.adrive.com/public/32a83cae216b05546c77711c82398f09b87589691d0428b64c 75838b2ff774b4.html)

Đảo Phan Vinh
28-01-2011, 05:03 PM
Còn không bác, post nốt cho anh em tham khảo đi!

Cát vàng 500 năm
31-01-2011, 04:27 PM
Link vẫm còn. Các bạn chờ một ty vì Adrive.com thường chậm. Đến khi hiển thị trang chính các bạn link chuột vào HERE là xong.

Đảo Phan Vinh
31-01-2011, 06:07 PM
Link vẫm còn. Các bạn chờ một ty vì Adrive.com thường chậm. Đến khi hiển thị trang chính các bạn link chuột vào HERE là xong.

Đề nghị bác nói rõ hơn xanhmat
Nhà em load hết cả 2 bản trên rồi. Còn clip nào nữa ngoài 2 cái đó thì bác đưa lên cho mọi người xem với.