PDA

View Full Version : [Thảo luận] Các video về quân sự của các nước đứng đầu trong danh sách quân sựtuanphongpro123
10-03-2011, 04:17 PM
http://www.youtube.com/watch?v=kJl2o5GRcQM&tracker=FalseNo 10. Turkey

Annual Defense Budget $30,936,000,000
Military Personnel 514,000
Population reaching military age annually 1,298,979
Fighter Jets 1,530
Navy Ships 180
Purchasing power $853,900,000,000


http://www.youtube.com/watch?v=M8cFr9T_7SE&tracker=False


No 9. Japan

Annual Defense Budget $44,300,000,000
Military Personnel 378,000
Population reaching military age annually 1,212,321
Fighter Jets 2,700
Navy Ships 150
Purchasing power $4,272,000,000,000


http://www.youtube.com/watch?v=SFud9OYq2lg&tracker=False


No 8. Brazil

Annual Defense Budget $24,000,000,000
Military Personnel 287,000
Population reaching military age annually 3,275,154
Fighter Jets 1,650
Navy Ships 90
Purchasing power $1,849,000,000,000


http://www.youtube.com/watch?v=G_sSkuEvJ-0&tracker=False


No 7. Germany

Annual Defense Budget $46,000,000,000
Military Personnel 250,000
Population reaching military age annually 863,773
Fighter Jets 1,100
Navy Ships 130
Purchasing power $2,807,000,000,000

http://www.youtube.com/watch?v=QmkH80UTXX0&tracker=False
No 6. France

Annual Defense Budget $62,000,000,000
Military Personnel 225,000
Population reaching military age annually 783,788
Fighter Jets 1,900
Navy Ships 135
Purchasing power $2,075,000,000,000

http://www.youtube.com/watch?v=R1Mw-C-iiP4&tracker=FalseNo 5. UK

Annual Defense Budget $53,000,000,000
Military Personnel 95,000
Population reaching military age annually 784,520
Fighter Jets 2,670
Navy Ships 140
Purchasing power $2,130,000,000,000


http://www.youtube.com/watch?v=B4qN8uh59d4&tracker=False
No 4. India

Annual Defense Budget $33,000,000,000
Military Personnel 1,325,000
Population reaching military age annually 22,229,373
Fighter Jets 1,250
Navy Ships 145
Purchasing power $2,966,000,000,000


http://www.youtube.com/watch?v=5IO_7lBm0II&feature=player_embedded


No 3. Russia

Annual Defense Budget $43,000,000,000
Military Personnel 1,245,000
Population reaching military age annually 1,602,673
Fighter Jets 6,500
Navy Ships 525
Purchasing power $2,097,000,000,000http://www.youtube.com/watch?v=uWuHYHomppI&tracker=False

http://www.youtube.com/watch?v=yMm-sxhho_g&tracker=False


No 2. China

Annual Defense Budget $59,000,000,000
Military Personnel 2,255,000
Population reaching military age annually 20,470,412
Fighter Jets 2,400
Navy Ships 760
Purchasing power $7,099,000,000,000


http://www.youtube.com/watch?v=9-rgPI5iGBg&tracker=False


No 1. USA

Annual Defense Budget $515,000,000,000
Military Personnel 1,385,000
Population reaching military age annually 4,266,128
Fighter Jets 22,700
Navy Ships 1,600
Purchasing power $13,780,000,000,000


http://www.youtube.com/watch?v=SNh7-2hV61M&feature=player_embedded


Tuy Việt Nam không được xếp hạng nhưng là người Việt Nam thì cũng không thể bỏ quên đất nước mình


http://www.youtube.com/watch?v=cqbsPUj4AXo&tracker=False

Tôi luôn tự hào là người Việt Nam

VNSU30
10-03-2011, 06:02 PM
k cần nhiều thế này đâu bạn. chỉ 2 là đủ :)

http://www.youtube.com/watch?v=9f70cNcu8K4

http://www.youtube.com/watch?v=6ntYAjkKeqQ&feature=related

hck933
10-03-2011, 06:12 PM
Việt Nam ta xếp ở hàng đặc biệt roai` thì làm sao xếp chung với pọn này đc

kenghiep
12-03-2011, 02:37 PM
k cần nhiều thế này đâu bạn. chỉ 2 là đủ :)

http://www.youtube.com/watch?v=9f70cNcu8K4

http://www.youtube.com/watch?v=6ntYAjkKeqQ&feature=related
Sao 2 cái clip xem ko được vậy ....