PDA

View Full Version : Bảo Tàng Hồ Chí Minh với những tư liệu về Hướng ĐạoCUZKHOAI
24-03-2011, 05:36 PM
Thân ái mời Anh Chị Thành Viên có quan tâm đến Sự Nghiệp Giáo Dục của Phong Trào Hướng Đạo, cùng một phần sinh hoạt của Hồ Chủ Tịch với Hướng Đạo (với các Cán bộ cao cấp của Đảng) vào Link dưới đây:

http://baotanghochiminh.vn/TabId/495/ArticleId/1790/PreTabId/495/Default.aspx

Để tin tưởng là Hướng Đạo Việt Nam sẽ được Quốc Hội thừa nhận, công nhận: CÓ LỢI ÍCH THIẾT THỰC cho sự nghiệp GIÁO DỤC Thanh - Thiếu - Nhi Việt ta.

Trân trọng mời các bạn vào đọc.
Xin cám ơn

thỉnh nguyện.

chú thích: Trong 10 anh Huynh Trưởng có ảnh - Ta đã có 4 DVĐCSVN đang hoạt động tích cực.

http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/257994d8b1039e6b63.jpg (http://hoangsa.org/forum/vbimghost.php?do=displayimg&imgid=4006)

vietnamtoi
24-03-2011, 05:45 PM
Mình o hiểu hướng đạo là sao, nghĩa là họ theo đạo nào hay là phật tử bên đạo phật

CUZKHOAI
24-03-2011, 05:53 PM
Mình o hiểu hướng đạo là sao, nghĩa là họ theo đạo nào hay là phật tử bên đạo phật

Quý bạn có thể vào link
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hướng_Đạo_Việt_Nam (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C6%B0%E1%BB%9Bng_%C4%90%E1%BA%A1o_Vi%E1%BB%87t_N am)

http://giupich.org (http://giupich.org/) của Hướngđạo hiện nay ở Cần Thơ - Việt NamTham khảo.

Hướng Đạo không có phân biệt Tôn Giáo - Sắc Tộc - Trình Độ - Quốc Gia - Chính Trị. Và tồn tại trên Thế Giới (trên hầu khắp các Nước coi trọng Giáo Dục Công Dân), đến nay 2011 là 104 năm.
Cám ơn bạn đã hỏi.

Trong http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=20212&page=2
- bạn cũng có thể tìm thấy nhiều tham luận - thảo luận về Hướng Đạo (Tìm hiểu về Hướng Đạo).
Thân ái bắt tay bạn.