PDA

View Full Version : Quá trình xác lập chủ quyền Trường Sa thời chúa Nguyễn và triều NguyễnJoeOsmiDalton
09-04-2011, 05:59 PM
Mình vào đọc thấy wiki viết như sau : "Các bản đồ địa lý Việt Nam cổ ghi nhận Bãi Cát Vàng (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A3i_C%C3%A1t_V%C3%A0ng&action=edit&redlink=1) (được dùng để chỉ chung cả Hoàng Sa và Trường Sa) là lãnh thổ Việt Nam từ đầu thế kỷ 17 (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_17)." và do vậy nghiễm nhiên nếu chứng thực ta có chủ quyền với Hoàng Sa thì đồng thời có chủ quyền với Trường Sa. Trong http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A3o_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_ Sa còn trích dẫn


Trong cuốn Phủ Biên Tạp Lục (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A7_Bi%C3%AAn_T%E1%BA%A1p_L%E1%BB%A5c) của học giả Lê Quý Đôn (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Qu%C3%BD_%C4%90%C3%B4n), Hoàng Sa và Trường Sa được định nghĩa thuộc tỉnh Quảng Ngãi (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ng%C3%A3i).
Trong bộ quốc sử Đại Nam thực lục (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Nam_th%E1%BB%B1c_l%E1%BB%A5c) của triều Nguyễn có ghi chép từ năm 1711 chúa Nguyễn Phúc Chu (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Chu) cho người ra đo độ dài ngắn rộng hẹp bãi cát Trường Sa
Trong Đại Nam nhất thống toàn đồ (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Nam_nh%E1%BA%A5t_th%E1%BB%91ng_to %C3%A0n_%C4%91%E1%BB%93), một cuốn bản đồ (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_%C4%91%E1%BB%93) của Việt Nam được hoàn thành năm 1838 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1838), Trường Sa được vẽ thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên có vài điều mình chưa rõ lắm :


Thứ nhất : Trong cuốn Phủ Biên Tạp Lục (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A7_Bi%C3%AAn_T%E1%BA%A1p_L%E1%BB%A5c) (quyển 2)của học giả Lê Quý Đôn (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Qu%C3%BD_%C4%90%C3%B4n) có viết :"Như thế là đảo Đại Trường Sa đã đến gần xứ Bắc Hải" ĐTS là tên của HS thời bấy giờ và hiển nhiên Trường Sa ngày nay thì không có liên quan khi không hề gần "Bắc Hải"
Thứ 2 : trong cuốn 5 bộ Địa Dư Chí học giả Phan Huy Chú có viết "Hằng năm cứ đến tháng 3 nhận lịch đi làm việc,đem theo đồ ăn 6 tháng, dùng 5 chiếc thuyền nhỏ đi 3 ngày đêm tới đảo này" Ở đây ông kể về Hoàng Sa và không thể đến Trường Sa với 3 ngày đường ???
Thứ 3 : bộ Đại Nam thực lục là bộ sử chép theo biên niên các đời vua Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1889 việc đo đạc Hoàng Sa có diễn ra trong đời vua Minh Mạng nhưng không phải năm 1711. Hơn nữa bộ sách ghi rõ đo đạc Hoàng Sa phía Đông Bắc An Vĩnh chứ không nhắc đến Trường Sa.
Thứ 4 : theo TS. Nguyễn Nhã quá trình tìm ra Hoàng Sa của cư dân là do nơi đây có nhiều tàu đắm, vật dụng theo dòng hải lưu dạt vào biển Quảng Ngãi, ngư dân ngược dòng mà tìm được. Theo ý hiểu thế hẳn Bãi Cát Vàng không thể bao gồm Trường Sa vì dòng hải lưu nơi đây không quét qua Quảng Ngãi

Bạn nào đọc nhiều tài liệu hiểu rõ xin giảng giải cho mình rõ với :)

Thomas
09-04-2011, 06:39 PM
Thứ 2 : trong cuốn 5 bộ Địa Dư Chí học giả Phan Huy Chú có viết "Hằng năm cứ đến tháng 3 nhận lịch đi làm việc,đem theo đồ ăn 6 tháng, dùng 5 chiếc thuyền nhỏ đi 3 ngày đêm tới đảo này" Ở đây ông kể về Hoàng Sa và không thể đến Trường Sa với 3 ngày đường ???


Thuyền nhỏ ngày xưa chạy nhanh lắm..em nghe các ngư dân kể lại... cột cái thuyền vào con cá voi cho nó kéo...=))

fantasyyy
09-04-2011, 06:47 PM
Từ thời chúa Nguyễn và triều Nguyễn, đã khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo này rồi.

JoeOsmiDalton
09-04-2011, 06:58 PM
Từ thời chúa Nguyễn và triều Nguyễn, đã khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo này rồi.
Bạn có thể cho dẫn chứng không ? Với Trường Sa :D

viethoana2
09-04-2011, 07:24 PM
Từ thời chúa Nguyễn và triều Nguyễn, đã khẳng định chủ quyền không tranh cãi đối với hai quần đảo này rồi.
Bạn có thể cho dẫn chứng không ? Với Trường Sa :D

bạn qua bên tuanvietnam mà đọc. Nhà Nguyễn quy chung Hoàng Sa và TS thành vạn lý TS. Vì sau các nhà địa lý mới rõ đó là 2 quần đảo TS và HS

JoeOsmiDalton
09-04-2011, 07:38 PM
bạn qua bên tuanvietnam mà đọc. Nhà Nguyễn quy chung Hoàng Sa và TS thành vạn lý TS. Vì sau các nhà địa lý mới rõ đó là 2 quần đảo TS và HS
Trung Quốc gọi Hoàng Sa là Vạn Lý Trường Sa còn nhà Nguyễn gọi là Hoàng Sa,thời chúa Nguyễn mới gọi là Vạn Lý Trường Sa.Không biết bạn có đọc qua chưa chứ mình đọc rồi không thấy có đoạn nào nói về Trường Sa ở phía (Đông Nam so vớ Cù Lao Ré) vậy nên nhà Nguyễn "quy chung" hay "chúng ta hiểu là nhà Nguyễn quy chung" đây ?

MInh_HươnG
09-04-2011, 07:42 PM
Vụ họp chợ này hay đó...!
Lão Tư Ếch dạo này đi đâu rồi nhỉ...?Có lão ấy ở đây chắc dc khối cái đọc...:D

JoeOsmiDalton
10-04-2011, 01:00 PM
Up lên cái xem có bác nào vào giải thích ko.Nản

MInh_HươnG
10-04-2011, 01:17 PM
Up lên cái xem có bác nào vào giải thích ko.Nản
Ở trên này mọi người đều làm việc theo một chức năng nhất định như một "dây chuyền sản xuất" không ai xâm phạm ai kẻo lại có người bảo "múa rìu qua mắt thợ".Do vậy cậu cố gắng chờ một thời gian...;))
Có thắc mắc nào cứ tiếp tục ghi ra bất kể đó là gì để các "học giả" trên này vào ngâm cứu một lần cho tiện khỏi phải chờ đợi...:D

JoeOsmiDalton
10-04-2011, 02:07 PM
Up lên cái xem có bác nào vào giải thích ko.Nản
Ở trên này mọi người đều làm việc theo một chức năng nhất định như một "dây chuyền sản xuất" không ai xâm phạm ai kẻo lại có người bảo "múa rìu qua mắt thợ".Do vậy cậu cố gắng chờ một thời gian...;))
Có thắc mắc nào cứ tiếp tục ghi ra bất kể đó là gì để các "học giả" trên này vào ngâm cứu một lần cho tiện khỏi phải chờ đợi...:D
Các bác trên này đang mải mê ngâm cứu đánh TSB của Khựa =)) toàn chém bậy, may có cái áo cà sa không thì cũng phải gió mà chết :|

JoeOsmiDalton
10-04-2011, 03:15 PM
Up.Nản.Hay hôm nay ngày nghỉ các học giả không tiếp chuyện nhẩy :-<

bách tường
10-04-2011, 03:28 PM
Up.Nản.Hay hôm nay ngày nghỉ các học giả không tiếp chuyện nhẩy :-<

Chịu khó chờ đê cưng,vài năm nữa thông qua Luật Biển đã rồi học giả HSO mới tính..:D

thegioi_nhinnghieng
10-04-2011, 03:45 PM
Thực ra các nhà học giả đang trong quá trình nghiên cứu chuyên sâu về Đội Bắc Hải ( do sử sách ít ghi chép về Đội Bắc Hải mà chủ yếu ghi chép về Đội Hoàng Sa) để bổ sung luận cứ cho quá trình chiếm hữu chủ quyền.

Bạn có thể tham khảo thêm:


Hoạt động của Đội Bắc Hải (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=2698&):Phủ Biên Tạp Lục, quyển 2 của Lê Quý Đôn đã ghi chép rất cụ thể việc đội Bắc Hải như sau:

"Họ Nguyễn còn thiết lập một đội Bắc Hải. Đội này không định trước bao nhiêu suất. Hoặc chọn người thôn Tứ Chính (ở gần bờ biển) thuộc phủ Bình-Thuận, hoặc chọn người làng Cảnh-Dương lấy những người tình nguyện bổ sung vào đội Bắc-Hải. Ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi và chỉ thị sai phái đội ấy đi làm công tác".

"Những người được bổ sung vào đội Bắc-Hải đều được miễn nạp tiền sưu cùng các thứ tiền lặt vặt như tiền đi qua đồn tuần, qua đò.

Những người trong đội đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc-Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo thuộc vùng Hà-Tiên để tìm kiếm, lượm nhặt những hạng đồi-mội, hải-ba, đồn-ngư (cá heo lớn như con heo), lục-quý-ngư, hải-sâm (con đỉa biển)".

- Bạn đọc thêm về tham luận của TS. Nguyễn Nhã được trình bày khá nhiều trong các buổi tọa đàm - hội thảo: Quá trình bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa-Trường Sa thời Nguyễn (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=3642&page=1).

- Ngoài ra bạn xem bản đồ này:

http://hoangsa.org/gallery/watermark.php?file=1249

Thời đó chưa xác định rõ Hoàng Sa và Trường Sa như bây giờ mà gọi chung chung là Cát Vàng hoặc Hoàng Sa. Theo TS Nguyễn Nhã:


Từ thời vua Minh Mạng năm thứ 17, việc phái thủy quân ra Hoàng Sa nói chung, Trường Sa nói riêng hàng năm rất đều đặn. Cũng cần lưu ý quan niệm của Việt Nam từ đầu cho đến thời Pháp thuộc Hoàng Sa & Trường Sa là một.

Có đính kèm cho bạn bản tham luận "CƠ SỞ PHÁP LÝ QUỐC TẾ VÀ CÔNG ƯỚC VỀ LUẬT BIỂN 1982 VỀ SỰ THIẾT LẬP CHỦ QUYỀN LÃNH THỔ CÁC HẢI ĐẢO TẠI BIỂN ĐÔNG" ( ở trang số 6 - 7..)6071

Đúng như bác Minh Hương nói, ở HSO có sự chuyên môn hóa cho nên các vấn đề thuộc chuyên môn khác nhau sẽ do những người khác nhau trả lời, bạn nên tham khảo ý kiến của một số kỳ cựu như sanleo.

thegioi_nhinnghieng
10-04-2011, 03:55 PM
Phủ Biên Tạp Lục, quyển 2 của Lê Quý Đôn đã ghi chép rất cụ thể việc đội Bắc Hải như sau:

"Họ Nguyễn còn thiết lập một đội Bắc Hải. Đội này không định trước bao nhiêu suất. Hoặc chọn người thôn Tứ Chính (ở gần bờ biển) thuộc phủ Bình-Thuận, hoặc chọn người làng Cảnh-Dương lấy những người tình nguyện bổ sung vào đội Bắc-Hải. Ai tình nguyện đi thì cấp giấy sai đi và chỉ thị sai phái đội ấy đi làm công tác".

"Những người được bổ sung vào đội Bắc-Hải đều được miễn nạp tiền sưu cùng các thứ tiền lặt vặt như tiền đi qua đồn tuần, qua đò.

Những người trong đội đi thuyền câu nhỏ ra các xứ Bắc-Hải, cù lao Côn Lôn và các đảo thuộc vùng Hà-Tiên để tìm kiếm, lượm nhặt những hạng đồi-mội, hải-ba, đồn-ngư (cá heo lớn như con heo), lục-quý-ngư, hải-sâm (con đỉa biển)".

Đại Nam Thực Lục Chính Biên, đệ nhị kỷ, quyển 165 có ghi chép: "Xem từ năm nay về sau, mỗi khi đến hạ tuần tháng giêng, chọn phái thủy quân biền binh và giám thành đáp một chiếc thuyền ô nhằm thượng tuần tháng hai thì đến Quảng Ngãi, giao cho 2 tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, thuê 4 chiếc thuyền của dân hướng dẫn ra xứ Hoàng Sa".

Thời đó Hoàng Sa ( tựu chung cả HS & TS bây giờ) được sáp nhập vào tỉnh Quảng Ngãi nên có thể hiểu xứ Hoàng Sa khi ấy tức là bao gồm cả TS bây giờ. Việc phân công cho hai tỉnh QN, Bình Định có lẽ là giao cho Quảng Ngãi ra HS và Bình Định ra Trường Sa.

JoeOsmiDalton
10-04-2011, 04:26 PM
TS.Nhã đưa ra luận cứ rằng Đội Bắc Hải đi đến TS và chịu sự quản lý của Đội Hoàng Sa. Nhưng ở đây có vài điều chưa rõ : đội Bắc Hải tới TS về mặt địa lý nằm ở hướng Đông Nam Bình Định nhưng sử liệu ghi "đội đi xứ Bắc Hải" ; thứ 2 ĐBH tuy cho rằng chịu sự quản lý của ĐHS nhưng sử liệu chỉ trích :"“Họ Nguyễn còn thiết lập một đội Bắc Hải" chứ không hề nói 2 đội này đội nào thuộc cấp quản lý của đội nào. Và nếu như đúng là ĐHS tiếp quản HS còn đội ĐBH tiếp quản TS thì càng khó khẳng định chúng ta đã xác lập chủ quyền TS từ thời Nguyễn vì trong các sách sử sau đó ghi chép việc đánh dấu chủ quyền và đo đạc chỉ có ĐHS mà thôi. Hơn nữa nếu đã ý thức được việc thành lập 2 đội độc lập tương đối với nhau như thế hẳn không thể có chuyện coi HS và TS là chung được ( nhất là khi mà khoảng cách địa lý giữa 2 quần đảo rõ ràng là khá xa )

MInh_HươnG
10-04-2011, 04:51 PM
Chủ thớt đã bao giờ thấy cụm từ "hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa" chưa...?
Hải đội Hoàng Sa theo tôi dc biết thì đó cũng là đội Bắc Hải....:D

JoeOsmiDalton
10-04-2011, 04:56 PM
Chủ thớt đã bao giờ thấy cụm từ "hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa" chưa...?
Hải đội Hoàng Sa theo tôi dc biết thì đó cũng là đội Bắc Hải....:D
Theo Lê Quí Đôn thì đội HS và đội BH không phải là một ạ. Còn cụm từ có chữ Trường Sa xuất hiện trong sử liệu là Đại Trường Sa ( đảo Phú Lâm) hay Vạn Lý Trường Sa tức qd Hoàng Sa.

HTSAVN
10-04-2011, 05:06 PM
Bác JÊ MÍTDÂNTÊ thật là lạc hậu =)) ghép chung HS và TS thì có gì lạ.

Đây nhé nghe này : Bộ Giáo dục và Đào Tạo,Bộ Kế hoạch và Đầu tư,Bộ Văn hóa,Bộ Thể thao và Du lịch..=))

Lipit
10-04-2011, 05:30 PM
Chủ thớt đã bao giờ thấy cụm từ "hải đội Hoàng Sa kiêm quản Trường Sa" chưa...?
Hải đội Hoàng Sa theo tôi dc biết thì đó cũng là đội Bắc Hải....:D

Đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải chứ ông bạn :O

thegioi_nhinnghieng
10-04-2011, 06:02 PM
Trước hết, cho tớ hỏi chủ thớt:

1. Bạn đã nghiên cứu những tài liệu tớ gợi ý rồi chứ?
2. Bạn cho rằng xứ Bắc Hải trong sử liệu ghi là nơi nào ngày nay?

fantasyyy
10-04-2011, 06:26 PM
Trước hết, cho tớ hỏi chủ thớt:

1. Bạn đã nghiên cứu những tài liệu tớ gợi ý rồi chứ?
2. Bạn cho rằng xứ Bắc Hải trong sử liệu ghi là nơi nào ngày nay?

Bạn ấy mà trả lời rằng xứ Bắc Hải nay là cư xá Bắc Hải thuộc quận 10 TP.HCM là ông đỡ không nỗi lun ák :))

JoeOsmiDalton
10-04-2011, 06:40 PM
Trước hết, cho tớ hỏi chủ thớt:

1. Bạn đã nghiên cứu những tài liệu tớ gợi ý rồi chứ?
2. Bạn cho rằng xứ Bắc Hải trong sử liệu ghi là nơi nào ngày nay?
Thứ nhất : tớ đọc hết rồi nhưng không thấy đoạn nào CỦA SỬ LIỆU GHI COI HS VÀ TS LÀ CHUNG, chỉ thấy người ngày này nói vậy. Chúng ta nên tranh luận dựa trên các trích dẫn của người xưa, đừng mang quan điểm của người ngày nay vào đây làm luận cứ.
Thứ hai : xứ Bắc Hải theo ý hiểu ngu muội của tớ là biển bắc còn theo cụ Lê Quí Đôn nó là vùng biển phía Đông Bắc xã An Vĩnh; vậy theo móp,nó nằm ở đâu ???

JoeOsmiDalton
10-04-2011, 06:42 PM
Bạn ấy mà trả lời rằng xứ Bắc Hải nay là cư xá Bắc Hải thuộc quận 10 TP.HCM là ông đỡ không nỗi lun ák :))
Nếu bạn có kiến thức về vấn đề này xin đưa ý kiến tranh luận, đừng chém gió :D

Trần Đức Minh
11-04-2011, 07:21 AM
Có một điều lạ là trong bản đồ hàng hải của phương Tây họ vẽ Hoàng Sa và Trường Sa trong cùng một vòng giới hạn nhưng vẫn đề tên riêng rõ ràng. Hẳn là phải có điểm chung nào đó để làm cơ sở cho việc này, và hẳn chúng cũng độc lập nhau tương đối nên mới có 2 cái tên mà phân biệt :D Không thể vì thấy vẽ HS - TS cùng khối mà bảo người xưa coi là một, giống như vẽ Đông Dương là một khối nhưng chẳng ai coi VN, Lào, Campuchia làm 1 cả.

champions
11-04-2011, 09:01 AM
Thứ 2 : trong cuốn 5 bộ Địa Dư Chí học giả Phan Huy Chú có viết "Hằng năm cứ đến tháng 3 nhận lịch đi làm việc,đem theo đồ ăn 6 tháng, dùng 5 chiếc thuyền nhỏ đi 3 ngày đêm tới đảo này" Ở đây ông kể về Hoàng Sa và không thể đến Trường Sa với 3 ngày đường ???
Từ thời Lý (TK13), Lý Long Tường mò mẫm đến Đài Loan chỉ mất 1 tháng (bao gồm thời gian nghỉ ở các đảo nhỏ ven đường), đường đến Đài Loan dài gấp 5, 6 lần đường đến HS, tức là nếu Lý Long Tường mò mẫm đến HS cũng chỉ 5, 6 ngày bao gồm thời gian nghỉ. Như vậy đến tận TK17 (4TK sau, ngành đóng tàu còn phát triển nữa), thuyền đi liên tục ra HS mất 3 ngày lấy gì làm lạ???? Chưa kể đường từ Lý Sơn ra HS còn ngắn hơn đường từ Thanh Hóa ra HS đấy.
Điều đơn giản thế này mà chả giáo sư nào chứng minh được là sao nhỉ?

JoeOsmiDalton
11-04-2011, 03:49 PM
Từ thời Lý (TK13), Lý Long Tường mò mẫm đến Đài Loan chỉ mất 1 tháng (bao gồm thời gian nghỉ ở các đảo nhỏ ven đường), đường đến Đài Loan dài gấp 5, 6 lần đường đến HS, tức là nếu Lý Long Tường mò mẫm đến HS cũng chỉ 5, 6 ngày bao gồm thời gian nghỉ. Như vậy đến tận TK17 (4TK sau, ngành đóng tàu còn phát triển nữa), thuyền đi liên tục ra HS mất 3 ngày lấy gì làm lạ???? Chưa kể đường từ Lý Sơn ra HS còn ngắn hơn đường từ Thanh Hóa ra HS đấy.
Điều đơn giản thế này mà chả giáo sư nào chứng minh được là sao nhỉ?
Tớ không lạ chuyện 3 ngày ra HS mà tớ bảo 3 ngày với tàu cá nhỏ thì làm sao ra được Trường Sa.Ráo Sư champions đọc không hiểu ư :D
Tàu hải quân của ta ra TS mất 2 ngày ạ ( nguồn http://www.tienphong.vn/Phong-Su/193351/Yeu-nuoc-minh-hon-khi-den-Truong-Sa.html hoặc http://www.phuot.com/threads/7785-10-ng%C3%A0y-%C4%91%E1%BA%BFn-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Sa-xa-v%C3%A0-g%E1%BA%A7n/page2? )

MInh_HươnG
11-04-2011, 04:02 PM
Từ thời Lý (TK13), Lý Long Tường mò mẫm đến Đài Loan chỉ mất 1 tháng (bao gồm thời gian nghỉ ở các đảo nhỏ ven đường), đường đến Đài Loan dài gấp 5, 6 lần đường đến HS, tức là nếu Lý Long Tường mò mẫm đến HS cũng chỉ 5, 6 ngày bao gồm thời gian nghỉ. Như vậy đến tận TK17 (4TK sau, ngành đóng tàu còn phát triển nữa), thuyền đi liên tục ra HS mất 3 ngày lấy gì làm lạ???? Chưa kể đường từ Lý Sơn ra HS còn ngắn hơn đường từ Thanh Hóa ra HS đấy.
Điều đơn giản thế này mà chả giáo sư nào chứng minh được là sao nhỉ?
Tớ không lạ chuyện 3 ngày ra HS mà tớ bảo 3 ngày với tàu cá nhỏ thì làm sao ra được Trường Sa.Ráo Sư champions đọc không hiểu ư :D
Tàu hải quân của ta ra TS mất 2 ngày ạ ( nguồn http://www.tienphong.vn/Phong-Su/193351/Yeu-nuoc-minh-hon-khi-den-Truong-Sa.html hoặc http://www.phuot.com/threads/7785-10-ng%C3%A0y-%C4%91%E1%BA%BFn-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Sa-xa-v%C3%A0-g%E1%BA%A7n/page2? )
Việc này không có gì khó...!
Cậu tìm lại sử liệu ghi chép nơi xuất phát của Lý Long Tường ở Việt Nam rồi khoảng cách từ nơi đó đến đảo Đài Loan bao xa rồi tính ra...
Áp dụng thuật toán đó vào việc tính vận tốc ngày giờ từ Lý Sơn ra HS-Ts...Vụ này chắc phải nhờ lão Vinh mới mong xong...;))

JoeOsmiDalton
11-04-2011, 04:20 PM
Việc này không có gì khó...!
Cậu tìm lại sử liệu ghi chép nơi xuất phát của Lý Long Tường ở Việt Nam rồi khoảng cách từ nơi đó đến đảo Đài Loan bao xa rồi tính ra...
Áp dụng thuật toán đó vào việc tính vận tốc ngày giờ từ Lý Sơn ra HS-Ts...Vụ này chắc phải nhờ lão Vinh mới mong xong...;))
Đi thuyền buồm không đơn giản và dễ tính thế đâu MH ạ. Vì nó phụ thuộc vào gió nên khi đi từ 2 điểm khác nhau chịu hướng gió khác nhau sẽ có cách đk khác nhau cho nên tốc độ khác nhau. Các bạn vào xem bản đồ hành chính VN sẽ thấy Quảng Ngãi - Hoàng Sa - Trường Sa tạo với nhau 1 tam giác vuông mà k/c QN-HS = 1/2 QN-TS : http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
Lưu ý nữa là đi HS mùa tháng Giêng thuận gió thuyền đi theo đường thẳng nhưng đi TS gió chếch nên thuyền đi đường zic zắc, vì thế thời gian sẽ còn nhiều hơn nữa :|

champions
11-04-2011, 07:21 PM
Từ thời Lý (TK13), Lý Long Tường mò mẫm đến Đài Loan chỉ mất 1 tháng (bao gồm thời gian nghỉ ở các đảo nhỏ ven đường), đường đến Đài Loan dài gấp 5, 6 lần đường đến HS, tức là nếu Lý Long Tường mò mẫm đến HS cũng chỉ 5, 6 ngày bao gồm thời gian nghỉ. Như vậy đến tận TK17 (4TK sau, ngành đóng tàu còn phát triển nữa), thuyền đi liên tục ra HS mất 3 ngày lấy gì làm lạ???? Chưa kể đường từ Lý Sơn ra HS còn ngắn hơn đường từ Thanh Hóa ra HS đấy.
Điều đơn giản thế này mà chả giáo sư nào chứng minh được là sao nhỉ?
Tớ không lạ chuyện 3 ngày ra HS mà tớ bảo 3 ngày với tàu cá nhỏ thì làm sao ra được Trường Sa.Ráo Sư champions đọc không hiểu ư :D
Tàu hải quân của ta ra TS mất 2 ngày ạ ( nguồn http://www.tienphong.vn/Phong-Su/193351/Yeu-nuoc-minh-hon-khi-den-Truong-Sa.html hoặc http://www.phuot.com/threads/7785-10-ng%C3%A0y-%C4%91%E1%BA%BFn-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Sa-xa-v%C3%A0-g%E1%BA%A7n/page2? )
ày
Đường từ Khánh Hòa ra Trường Sa = khoảng 2 lần đường từ Lý Sơn ra Hoàng Sa. Nếu tàu cá đi liên tục thì cũng chỉ 3,4 ngày ra Hoàng Sa thì đâu có gì là lạ? Mà tàu ra Hoàng Sa là thuyền buồm đấy bác.
Mà đang nói là ra Hoàng Sa hay ra Trường Sa nhỉ?

JoeOsmiDalton
11-04-2011, 07:51 PM
Từ thời Lý (TK13), Lý Long Tường mò mẫm đến Đài Loan chỉ mất 1 tháng (bao gồm thời gian nghỉ ở các đảo nhỏ ven đường), đường đến Đài Loan dài gấp 5, 6 lần đường đến HS, tức là nếu Lý Long Tường mò mẫm đến HS cũng chỉ 5, 6 ngày bao gồm thời gian nghỉ. Như vậy đến tận TK17 (4TK sau, ngành đóng tàu còn phát triển nữa), thuyền đi liên tục ra HS mất 3 ngày lấy gì làm lạ???? Chưa kể đường từ Lý Sơn ra HS còn ngắn hơn đường từ Thanh Hóa ra HS đấy.
Điều đơn giản thế này mà chả giáo sư nào chứng minh được là sao nhỉ?
Tớ không lạ chuyện 3 ngày ra HS mà tớ bảo 3 ngày với tàu cá nhỏ thì làm sao ra được Trường Sa.Ráo Sư champions đọc không hiểu ư :D
Tàu hải quân của ta ra TS mất 2 ngày ạ ( nguồn http://www.tienphong.vn/Phong-Su/193351/Yeu-nuoc-minh-hon-khi-den-Truong-Sa.html hoặc http://www.phuot.com/threads/7785-10-ng%C3%A0y-%C4%91%E1%BA%BFn-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Sa-xa-v%C3%A0-g%E1%BA%A7n/page2? )
ày
Đường từ Khánh Hòa ra Trường Sa = khoảng 2 lần đường từ Lý Sơn ra Hoàng Sa. Nếu tàu cá đi liên tục thì cũng chỉ 3,4 ngày ra Hoàng Sa thì đâu có gì là lạ? Mà tàu ra Hoàng Sa là thuyền buồm đấy bác.
Mà đang nói là ra Hoàng Sa hay ra Trường Sa nhỉ?

Tàu hải quân đi không phụ thuộc gió mất 2 ngày mới tới TS, tàu cá đi gió chếch đi = niềm tin mà đòi 3-4 ngày ra đến TS. 3-4 ngày đi gió xuôi mới tới đc HS thôi hồn ạ. Đọc không hiểu mà còn ý kiến ý cò, nản. Nói đến TS hay HS còn không hiểu mà cũng tranh luận =))

champions
11-04-2011, 08:02 PM
Từ thời Lý (TK13), Lý Long Tường mò mẫm đến Đài Loan chỉ mất 1 tháng (bao gồm thời gian nghỉ ở các đảo nhỏ ven đường), đường đến Đài Loan dài gấp 5, 6 lần đường đến HS, tức là nếu Lý Long Tường mò mẫm đến HS cũng chỉ 5, 6 ngày bao gồm thời gian nghỉ. Như vậy đến tận TK17 (4TK sau, ngành đóng tàu còn phát triển nữa), thuyền đi liên tục ra HS mất 3 ngày lấy gì làm lạ???? Chưa kể đường từ Lý Sơn ra HS còn ngắn hơn đường từ Thanh Hóa ra HS đấy.
Điều đơn giản thế này mà chả giáo sư nào chứng minh được là sao nhỉ?
Tớ không lạ chuyện 3 ngày ra HS mà tớ bảo 3 ngày với tàu cá nhỏ thì làm sao ra được Trường Sa.Ráo Sư champions đọc không hiểu ư :D
Tàu hải quân của ta ra TS mất 2 ngày ạ ( nguồn http://www.tienphong.vn/Phong-Su/193351/Yeu-nuoc-minh-hon-khi-den-Truong-Sa.html hoặc http://www.phuot.com/threads/7785-10-ng%C3%A0y-%C4%91%E1%BA%BFn-Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng-Sa-xa-v%C3%A0-g%E1%BA%A7n/page2? )
ày
Đường từ Khánh Hòa ra Trường Sa = khoảng 2 lần đường từ Lý Sơn ra Hoàng Sa. Nếu tàu cá đi liên tục thì cũng chỉ 3,4 ngày ra Hoàng Sa thì đâu có gì là lạ? Mà tàu ra Hoàng Sa là thuyền buồm đấy bác.
Mà đang nói là ra Hoàng Sa hay ra Trường Sa nhỉ?

Tàu hải quân đi không phụ thuộc gió mất 2 ngày mới tới TS, tàu cá đi gió chếch đi = niềm tin mà đòi 3-4 ngày ra đến TS. 3-4 ngày đi gió xuôi mới tới đc HS thôi hồn ạ. Đọc không hiểu mà còn ý kiến ý cò, nản. Nói đến TS hay HS còn không hiểu mà cũng tranh luận =))

Sách nó viết Bãi Cát Vàng biết làm sao được nó nói tới HS hay TS @@ :-" :-" :-"
Nãy giờ em toàn bảo ra HS đấy chứ :-" :-" :-"

JoeOsmiDalton
11-04-2011, 08:19 PM
Sách xưa viết là Hoàng Sa hay Vạn Lý Trường Sa. Thế mới có cái để mà nói. Cuối cùng thì cũng không có ai vào trả lời câu hỏi của mình. Đưa lên dđ một đống quan điểm của người nay mà nói đó là của người xưa, các min các móp vào lý giải dùm cái :|

MInh_HươnG
11-04-2011, 08:44 PM
Sách xưa viết là Hoàng Sa hay Vạn Lý Trường Sa. Thế mới có cái để mà nói. Cuối cùng thì cũng không có ai vào trả lời câu hỏi của mình. Đưa lên dđ một đống quan điểm của người nay mà nói đó là của người xưa, các min các móp vào lý giải dùm cái :|
Min,MOD không phải là một người nhàn rỗi mà suốt ngày ngồi PC đâu nhé...!Phải đợi một tý chứ...?Hãy tiếp thu ý kiến của mọi người trước đi...
Thật không may cho cậu là lão Tư ếch dạo này bị Tường nương nương đá văng lên xà nhà buồn thắt cổ tự tử mấy tuần nay nên không rảnh vào "chém".Cậu chịu khó đợi một thời gian không gần nhé...:D

Submarine
12-04-2011, 08:06 AM
...
Bạn nào đọc nhiều tài liệu hiểu rõ xin giảng giải cho mình rõ với :)

Ý chính của câu hỏi của bạn là : chủ quyền Việt Nam đối với Trường Sa phải không ? và bạn cho rằng Trường sa và Hoàng Sa thì không liên quan gì đến nhau ? trước tiên mời bạn đọc tài liệu phân tích này

http://hoithao.viet-studies.info/2010_DKPhuc.pdf

champions
12-04-2011, 09:07 AM
Sách xưa viết là Hoàng Sa hay Vạn Lý Trường Sa. Thế mới có cái để mà nói. Cuối cùng thì cũng không có ai vào trả lời câu hỏi của mình. Đưa lên dđ một đống quan điểm của người nay mà nói đó là của người xưa, các min các móp vào lý giải dùm cái :|

Có lẽ sách ghi 3 ngày đây là ghi ra HS, sau đó mới từ HS -> TS

JoeOsmiDalton
12-04-2011, 09:03 PM
Cảm ơn bác Sub nhé :* Tuy nhiên e là e chưa thấy rõ ràng :D Cả Tây và Ta đều nói rõ Hoàng Sa - Cát Vàng, và cái miếu Ba Bình Tự ở Phú Lâm cũng chứng minh chúng ta có xác lập chủ quyền với HS từ rất sớm. Cái e vẫn thắc mắc là ở cái đoạn sinh ra 2 cái đội BH và HS ý. Đội HS đi kiếm mấy thứ mà tàu buôn đắm ở HS ( nên bọn Tây mới gọi HS là đá ngầm) còn đội BH ra TS bắt đồi mồi, hải sâm vì ở đấy chủ yếu đảo san hô và không có tàu đắm.e ngu muội bác kiếm cái nào của người xưa viết ý, chứ mấy bố tây cũng có nói HS-TS coi chung đâu ( sử liệu viện dẫn viết chữ nghiêng nhé :|)

thegioi_nhinnghieng
17-04-2011, 01:01 AM
Mình đã nói với bạn chủ topic rằng vấn đề này vẫn đang trong thời gian nghiên cứu, sử sách ghi nhận về Đội Bắc Hải khá là ít, và không rõ ràng, tuy nhiên không phải vì thế mà chúng ta mất lòng tin vào chủ quyền của mình đối với Hoàng Sa - Trường Sa. Chính bản thân mình khi hỏi các học giả họ cũng nhìn nhận thẳng thắn điều này. BĐH không né tránh, và mình cũng không né tránh khi nói rằng mình cảm thấy mục đích chính của việc nghiên cứu vấn đề này không phải vì tò mò muốn biết mà vì mục đích khác. Xin lỗi nhé, có thể mình hơi nhạy cảm.

Để có câu trả lời thỏa đáng cho bạn, bạn cần chờ thời gian để các học giả tìm thêm 1 số sách nữa có đề cập tới vấn đề này, chúng ta sẽ lại dựa vào sách xưa mà nói. Những trích dẫn mà bạn đưa ra, cũng nhờ vào các học giả thôi, tức là những người thời nay đó. Nếu thực sự muốn dựa vào sử sách thì bạn phải có cuốn sách đó trong tay, chỉ vào từng dòng từng chữ cho mình thấy thì nó mới là bản gốc, nếu không, một cách nào đó cũng là nương nhờ...:D

Cái bản đồ mình post không phải để làm cảnh đâu chủ topic, bạn nghiên cứu về địa danh nên kết hợp với một số vấn đề khác, một số tư liệu khác, đừng cứ dựa vào một thứ là sử sách xưa. Theo thông tin mà mình có được, sắp tới có thể sẽ có nguồn tài liệu công bố về nguồn gốc các tên đảo của Việt Nam, khi đó mình sẽ chuyển tài liệu để bạn nghiên cứu thêm và dựa vào những sách mà các học giả nghiên cứu để tiếp tục ha.

Để đi đến tận cùng của vấn đề, ví dụ như vấn đề Đội Bắc Hải mà bạn đề cập, tức là xét về tên, vậy tại sao nhà Nguyễn lại đặt tên là Đội Bắc Hải? Và vùng Bắc Hải là vùng nào trong khi Đội Bắc Hải được giao trách nhiệm quản lý phía Nam? Có thể câu trả lời của bạn là "vùng biển phía Bắc" là đúng, có thể sai. Nó đang ở trạng thái lơ lửng chưa xác định điểm rơi.

janhuesang
17-04-2011, 11:53 AM
Mình vào đọc thấy wiki viết như sau : "Các bản đồ địa lý Việt Nam cổ ghi nhận Bãi Cát Vàng (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A3i_C%C3%A1t_V%C3%A0ng&action=edit&redlink=1) (được dùng để chỉ chung cả Hoàng Sa và Trường Sa) là lãnh thổ Việt Nam từ đầu thế kỷ 17 (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_17)." và do vậy nghiễm nhiên nếu chứng thực ta có chủ quyền với Hoàng Sa thì đồng thời có chủ quyền với Trường Sa. Trong http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A3o_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_ Sa còn trích dẫn


Trong cuốn Phủ Biên Tạp Lục (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A7_Bi%C3%AAn_T%E1%BA%A1p_L%E1%BB%A5c) của học giả Lê Quý Đôn (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Qu%C3%BD_%C4%90%C3%B4n), Hoàng Sa và Trường Sa được định nghĩa thuộc tỉnh Quảng Ngãi (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ng%C3%A3i).
Trong bộ quốc sử Đại Nam thực lục (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Nam_th%E1%BB%B1c_l%E1%BB%A5c) của triều Nguyễn có ghi chép từ năm 1711 chúa Nguyễn Phúc Chu (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Chu) cho người ra đo độ dài ngắn rộng hẹp bãi cát Trường Sa
Trong Đại Nam nhất thống toàn đồ (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Nam_nh%E1%BA%A5t_th%E1%BB%91ng_to %C3%A0n_%C4%91%E1%BB%93), một cuốn bản đồ (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_%C4%91%E1%BB%93) của Việt Nam được hoàn thành năm 1838 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1838), Trường Sa được vẽ thuộc lãnh thổ Việt Nam.

Tuy nhiên có vài điều mình chưa rõ lắm :


Thứ nhất : Trong cuốn Phủ Biên Tạp Lục (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A7_Bi%C3%AAn_T%E1%BA%A1p_L%E1%BB%A5c) (quyển 2)của học giả Lê Quý Đôn (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Qu%C3%BD_%C4%90%C3%B4n) có viết :"Như thế là đảo Đại Trường Sa đã đến gần xứ Bắc Hải" ĐTS là tên của HS thời bấy giờ và hiển nhiên Trường Sa ngày nay thì không có liên quan khi không hề gần "Bắc Hải"
Thứ 2 : trong cuốn 5 bộ Địa Dư Chí học giả Phan Huy Chú có viết "Hằng năm cứ đến tháng 3 nhận lịch đi làm việc,đem theo đồ ăn 6 tháng, dùng 5 chiếc thuyền nhỏ đi 3 ngày đêm tới đảo này" Ở đây ông kể về Hoàng Sa và không thể đến Trường Sa với 3 ngày đường ???
Thứ 3 : bộ Đại Nam thực lục là bộ sử chép theo biên niên các đời vua Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1889 việc đo đạc Hoàng Sa có diễn ra trong đời vua Minh Mạng nhưng không phải năm 1711. Hơn nữa bộ sách ghi rõ đo đạc Hoàng Sa phía Đông Bắc An Vĩnh chứ không nhắc đến Trường Sa.
Thứ 4 : theo TS. Nguyễn Nhã quá trình tìm ra Hoàng Sa của cư dân là do nơi đây có nhiều tàu đắm, vật dụng theo dòng hải lưu dạt vào biển Quảng Ngãi, ngư dân ngược dòng mà tìm được. Theo ý hiểu thế hẳn Bãi Cát Vàng không thể bao gồm Trường Sa vì dòng hải lưu nơi đây không quét qua Quảng Ngãi

Bạn nào đọc nhiều tài liệu hiểu rõ xin giảng giải cho mình rõ với :)

không có chủ quyền thì sao ghi vào sử được, trung quốc là một nước có truyền thống về sử nên tôi hiểu, sử sách phải thật với thực tế. phủ biên tạp lục mà bạn nói đến có ghi đi 3 ngày thì tới tây sa, nhưng ngày trước, thuyền của các bạn đi cao nhất cũng được 30km/ngày thôi. tây sa không gần các bạn đến thế

champions
17-04-2011, 12:01 PM
Mình vào đọc thấy wiki viết như sau : "Các bản đồ địa lý Việt Nam cổ ghi nhận Bãi Cát Vàng (http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%A3i_C%C3%A1t_V%C3%A0ng&action=edit&redlink=1) (được dùng để chỉ chung cả Hoàng Sa và Trường Sa) là lãnh thổ Việt Nam từ đầu thế kỷ 17 (http://vi.wikipedia.org/wiki/Th%E1%BA%BF_k%E1%BB%B7_17)." và do vậy nghiễm nhiên nếu chứng thực ta có chủ quyền với Hoàng Sa thì đồng thời có chủ quyền với Trường Sa. Trong http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A7n_%C4%91%E1%BA%A3o_Tr%C6%B0%E1%BB%9Dng_ Sa còn trích dẫnTrong cuốn Phủ Biên Tạp Lục (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A7_Bi%C3%AAn_T%E1%BA%A1p_L%E1%BB%A5c) của học giả Lê Quý Đôn (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Qu%C3%BD_%C4%90%C3%B4n), Hoàng Sa và Trường Sa được định nghĩa thuộc tỉnh Quảng Ngãi (http://vi.wikipedia.org/wiki/Qu%E1%BA%A3ng_Ng%C3%A3i).
Trong bộ quốc sử Đại Nam thực lục (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Nam_th%E1%BB%B1c_l%E1%BB%A5c) của triều Nguyễn có ghi chép từ năm 1711 chúa Nguyễn Phúc Chu (http://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Ph%C3%BAc_Chu) cho người ra đo độ dài ngắn rộng hẹp bãi cát Trường Sa
Trong Đại Nam nhất thống toàn đồ (http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A1i_Nam_nh%E1%BA%A5t_th%E1%BB%91ng_to %C3%A0n_%C4%91%E1%BB%93), một cuốn bản đồ (http://vi.wikipedia.org/wiki/B%E1%BA%A3n_%C4%91%E1%BB%93) của Việt Nam được hoàn thành năm 1838 (http://vi.wikipedia.org/wiki/1838), Trường Sa được vẽ thuộc lãnh thổ Việt Nam.


Tuy nhiên có vài điều mình chưa rõ lắm :Thứ nhất : Trong cuốn Phủ Biên Tạp Lục (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ph%E1%BB%A7_Bi%C3%AAn_T%E1%BA%A1p_L%E1%BB%A5c) (quyển 2)của học giả Lê Quý Đôn (http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Qu%C3%BD_%C4%90%C3%B4n) có viết :"Như thế là đảo Đại Trường Sa đã đến gần xứ Bắc Hải" ĐTS là tên của HS thời bấy giờ và hiển nhiên Trường Sa ngày nay thì không có liên quan khi không hề gần "Bắc Hải"
Thứ 2 : trong cuốn 5 bộ Địa Dư Chí học giả Phan Huy Chú có viết "Hằng năm cứ đến tháng 3 nhận lịch đi làm việc,đem theo đồ ăn 6 tháng, dùng 5 chiếc thuyền nhỏ đi 3 ngày đêm tới đảo này" Ở đây ông kể về Hoàng Sa và không thể đến Trường Sa với 3 ngày đường ???
Thứ 3 : bộ Đại Nam thực lục là bộ sử chép theo biên niên các đời vua Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1889 việc đo đạc Hoàng Sa có diễn ra trong đời vua Minh Mạng nhưng không phải năm 1711. Hơn nữa bộ sách ghi rõ đo đạc Hoàng Sa phía Đông Bắc An Vĩnh chứ không nhắc đến Trường Sa.
Thứ 4 : theo TS. Nguyễn Nhã quá trình tìm ra Hoàng Sa của cư dân là do nơi đây có nhiều tàu đắm, vật dụng theo dòng hải lưu dạt vào biển Quảng Ngãi, ngư dân ngược dòng mà tìm được. Theo ý hiểu thế hẳn Bãi Cát Vàng không thể bao gồm Trường Sa vì dòng hải lưu nơi đây không quét qua Quảng Ngãi


Bạn nào đọc nhiều tài liệu hiểu rõ xin giảng giải cho mình rõ với :)

không có chủ quyền thì sao ghi vào sử được, trung quốc là một nước có truyền thống về sử nên tôi hiểu, sử sách phải thật với thực tế. phủ biên tạp lục mà bạn nói đến có ghi đi 3 ngày thì tới tây sa, nhưng ngày trước, thuyền của các bạn đi cao nhất cũng được 30km/ngày thôi. tây sa không gần các bạn đến thế
Lý Long Tường từ thế kỉ 11 hack à mà đi 1 tháng (bao gồm thời gian mò mẫm tìm đường, nghỉ ven đường) là tới được Đài Loan? Trong khi đường từ Thanh Hóa đến Đài Loan dài gấp 5, 6 lần đường từ Lý Sơn đến Hoàng Sa, chưa kể những tiến bộ của CN đóng tàu vào TK16,17 nữa. Đến thằng ngu nó cũng tính được đi liên tục 3 ngày ra HS chả có gì là lạ, cùng lắm thì sang ngày thứ tư.
Mà sách sử VN thiếu gì sách ghi chúa Nguyễn thiết lập chủ quyền? Sách của Tây cũng thế. Kho tài liệu của HSO có cả tấn kia kìa, bấm vào mà xem.

janhuesang
17-04-2011, 12:06 PM
champions@: bạn tính đi, từ lý sơn tới tây sa là bao xa? ông lê quý đôn có viết đi 3 ngày 3 đêm thì tới tây sa theo như bạn chủ topic nói, không phải học giả vn vẫn dựa vào điều này để phán biẹn sao

champions
17-04-2011, 12:35 PM
champions@: bạn tính đi, từ lý sơn tới tây sa là bao xa? ông lê quý đôn có viết đi 3 ngày 3 đêm thì tới tây sa theo như bạn chủ topic nói, không phải học giả vn vẫn dựa vào điều này để phán biẹn sao

Hờ hờ, Lý Sơn ra Hoàng Sa chỉ vào khoảng 100 hải lý, tức là chỉ vào khoảng 180 km, 3 ngày 3 đêm làm sao mà ko đến được =)) =)) =)) =)) =)) Lúc hải đội Hoàng Sa đi = tài có buồm, xuất phát vào khoảng tháng 2, 3 âm lịch -> thuận gió -> đi gần 200km trong khoảng 3 ngày 3 đêm liên tục là chuyện bình thường như lên phường =)) =)) =))
Bôi đậm: đọc chả hiểu gì sất :-" :-" :-"

janhuesang
17-04-2011, 12:51 PM
champions@: bạn dẫn xuất cụ thể đi, tôi ko tin thuyền của vn thời đó có thể di dc 60km/ngày

kinglight
17-04-2011, 12:54 PM
champions@: bạn tính đi, từ lý sơn tới tây sa là bao xa? ông lê quý đôn có viết đi 3 ngày 3 đêm thì tới tây sa theo như bạn chủ topic nói, không phải học giả vn vẫn dựa vào điều này để phán biẹn sao

Hờ hờ, Lý Sơn ra Hoàng Sa chỉ vào khoảng 100 hải lý, tức là chỉ vào khoảng 180 km, 3 ngày 3 đêm làm sao mà ko đến được =)) =)) =)) =)) =)) Lúc hải đội Hoàng Sa đi = tài có buồm, xuất phát vào khoảng tháng 2, 3 âm lịch -> thuận gió -> đi gần 200km trong khoảng 3 ngày 3 đêm liên tục là chuyện bình thường như lên phường =)) =)) =))
Bôi đậm: đọc chả hiểu gì sất :-" :-" :-"

Lý Sơn ra Hoàng Sa ~ 200 Hải Lý đó bác champinions (http://vi.wikipedia.org/wiki/Ho%C3%A0ng_Sa). Vị chi ra đó ~210 km đi.

VietnamEmpire
17-04-2011, 12:55 PM
Champions, wild tiger,.. : mạnh mẽ hơn nữa các bạn nhé.
Answer for bad China :
/ nước Việt không dùng từ Tây Sa, nước Việt đặt tên quần đảo của chúng ta là Hoàng Sa.
/ Tuyên cáo đường cơ sở nội hải (Lý Sơn 15°23.1'N, 109°09.0'E Declaration on Baseline of Territorial waters, 12 -11 -1982 , Tri Tôn 15°47'N, 111°12'E ) - thì khoảng cách từ Lý Sơn đến đảo Tri Tôn là gần 2 độ 03 phút tức 121 hải lý (193.6 km ). 1 hải lý = 1.609,344 mét
Vận tốc trung bình của người đi bộ là 6 km/h
Nếu tàu đi với vận tốc này, thì mất 32 giờ để đến Hoàng Sa, tức 1.34 ngày
Thuyền buồm loại đơn giản tốc độ trung bình 5 hải lý / h (tốc độ khi có gió lớn thuận chiều là 17 hải lý / giờ). Với thuyền chuyên biệt đi xa tốc độ lớn hơn.
Ở tốc độ 5 hải lý/ giờ, thời gian đến đảo là 1.008 ngày
Nếu gió thuận, thời gian đến đảo là 7.11 giờ = 0.29 ngày
/ Bọn China tráo trở vào trang web của một nước khác với sự trâng tráo như vậy hả ?

champions
17-04-2011, 01:02 PM
Cái thể loại thuyền buồm gì đi 30km hết 24 giờ đấy đồng chí Tàu?

janhuesang
17-04-2011, 01:44 PM
Lịch sử đã minh chứng Nam sa, Tây sa do người Trung hoa chúng tôi khai phá:

Trần Luân Quýnh tự Thứ An 次安, hiệu Tư Trai 資齋, người huyện Đồng An tỉnh Phước Kiến, cha tên Trần Mão 陳昴, là người có nhiều kinh nghiệm về hải đạo. Trần Mão thuở nhỏ nhà nghèo, bỏ việc đọc sách mà theo nghề đi buôn, do thường xuyên qua lại trên biển và để tâm học hỏi nên tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm hàng hải. Năm Khang Hy Nhâm Tuất (1682) Đề đốc Thi Lương nhận mệnh Thanh đình tấn công Bành Hồ, Đài Loan. Mão tự tiến cử và được Thi Lương tin dùng, nghe theo kế hoạch tác chiến của Mão. Thắng trận Bành Hồ, Đài Loan, cháu nội của Trịnh Thành Công là Khắc Sảng quy hàng, Đài Loan nhập bản đồ Thanh quốc. Mão lại nhận lệnh truy nã dư đảng họ Trịnh, bôn ba đông tây dương suốt 5 năm. Nhờ vào chiến công, Trần Mão được phong Tổng binh trấn Kiệt Thạch, năm 1718 thăng phó Đô thống Quảng Đông.
Luân Quýnh nối nghiệp cha, chú tâm học hỏi về thiên văn, địa lý, chú trọng phần duyên hải Trung Quốc và các nơi trên biển ngoại quốc. Ban đầu được tuyển làm Thị vệ, năm 1721 được đặc cách thăng Tham tướng Nam lộ Đài Loan. Năm Ung Chính nguyên niên (1723) thăng Thủy sư phó tướng Đài Loan, sau lại thăng Tổng binh Đài Loan, sau chuyển sang trấn thủ Cao Châu, Lôi Châu, Liêm Châu (Quảng Đông). Trong thời gian trấn thủ Cao, Lôi, Liêm, Luân Quýnh tiếp xúc nhiều với khách thương các nước Tây dương, nghe biết và thu thập nhiều kiến thức, thông tin về các hải đảo, đảo quốc ở miền biển phía Nam Trung Quốc.
Tổng hợp những điều nghe được từ cha mình, từ các thương nhân ngoại quốc, những điều thấy được trên thực địa trong quá trình qua lại Đài Loan, Phước Kiến, Quảng Đông…, tham cứu địa đồ và những kiến thức trong sách vở của người trước, Trần Luân Quýnh viết thành sách Hải quốc văn kiến lục

Năm 1956, Hải quốc văn kiến lục bắt đầu được học giới Trung hoa đề cập và sau đó liên tục trích dẫn, phân tích và xác định rằng địa danh Vạn Lý Trường Sa, Thiên Lý Thạch Đường là Nam Sa và Tây Sa.

kinglight
17-04-2011, 01:48 PM
Ôi giời ơi. Cho em xin "vật chứng" đi bác. Cái vụ tàu bè đó cải không lại đem mấy cái dòng đó trong sách lịch sử trường lớp bác ra hả?

Trần Đức Minh
17-04-2011, 02:05 PM
Lịch sử đã minh chứng Nam sa, Tây sa do người Trung hoa chúng tôi khai phá
Trong cuốn sách của mình joeosmidalton viết :" Trung Quốc là chủng tộc hạ đẳng trên thế giới" từ đó nhân loại đề cập và sau đó liên tục trích dẫn, phân tích và xác định rằng TQ là chủng tộc hạ đẳng >:) :)) =))
Muốn lấy cái gì làm bằng chứng xáp lập chủ quyền thì phải lấy cái của quốc gia của đất nước ra ý, cá nhân một thằng chẳng đại diện cho cái đếch gì đâu anh khựa ạ :))

thegioi_nhinnghieng
17-04-2011, 02:08 PM
Lịch sử đã minh chứng Nam sa, Tây sa do người Trung hoa chúng tôi khai phá
Trong cuốn sách của mình joeosmidalton viết :" Trung Quốc là chủng tộc hạ đẳng trên thế giới" từ đó nhân loại đề cập và sau đó liên tục trích dẫn, phân tích và xác định rằng TQ là chủng tộc hạ đẳng >:) :)) =))
Muốn lấy cái gì làm bằng chứng xáp lập chủ quyền thì phải lấy cái của quốc gia của đất nước ra ý, cá nhân một thằng chẳng đại diện cho cái đếch gì đâu anh khựa ạ :))

Cậu không nên bằng một cách nào đó gián tiếp hạ nhục đối thủ như thế chứ, nó liên quan tới vấn đề 2 dân tộc nữa đấy.

@janhuesang: Bác đề cập tới Hải quốc văn kiến lục, mời bác đọc bài khảo sát Hải quốc văn kiến lục http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=17182&

champions
17-04-2011, 02:13 PM
Lịch sử đã minh chứng Nam sa, Tây sa do người Trung hoa chúng tôi khai phá:

Trần Luân Quýnh tự Thứ An 次安, hiệu Tư Trai 資齋, người huyện Đồng An tỉnh Phước Kiến, cha tên Trần Mão 陳昴, là người có nhiều kinh nghiệm về hải đạo. Trần Mão thuở nhỏ nhà nghèo, bỏ việc đọc sách mà theo nghề đi buôn, do thường xuyên qua lại trên biển và để tâm học hỏi nên tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm hàng hải. Năm Khang Hy Nhâm Tuất (1682) Đề đốc Thi Lương nhận mệnh Thanh đình tấn công Bành Hồ, Đài Loan. Mão tự tiến cử và được Thi Lương tin dùng, nghe theo kế hoạch tác chiến của Mão. Thắng trận Bành Hồ, Đài Loan, cháu nội của Trịnh Thành Công là Khắc Sảng quy hàng, Đài Loan nhập bản đồ Thanh quốc. Mão lại nhận lệnh truy nã dư đảng họ Trịnh, bôn ba đông tây dương suốt 5 năm. Nhờ vào chiến công, Trần Mão được phong Tổng binh trấn Kiệt Thạch, năm 1718 thăng phó Đô thống Quảng Đông.
Luân Quýnh nối nghiệp cha, chú tâm học hỏi về thiên văn, địa lý, chú trọng phần duyên hải Trung Quốc và các nơi trên biển ngoại quốc. Ban đầu được tuyển làm Thị vệ, năm 1721 được đặc cách thăng Tham tướng Nam lộ Đài Loan. Năm Ung Chính nguyên niên (1723) thăng Thủy sư phó tướng Đài Loan, sau lại thăng Tổng binh Đài Loan, sau chuyển sang trấn thủ Cao Châu, Lôi Châu, Liêm Châu (Quảng Đông). Trong thời gian trấn thủ Cao, Lôi, Liêm, Luân Quýnh tiếp xúc nhiều với khách thương các nước Tây dương, nghe biết và thu thập nhiều kiến thức, thông tin về các hải đảo, đảo quốc ở miền biển phía Nam Trung Quốc.
Tổng hợp những điều nghe được từ cha mình, từ các thương nhân ngoại quốc, những điều thấy được trên thực địa trong quá trình qua lại Đài Loan, Phước Kiến, Quảng Đông…, tham cứu địa đồ và những kiến thức trong sách vở của người trước, Trần Luân Quýnh viết thành sách Hải quốc văn kiến lục

Năm 1956, Hải quốc văn kiến lục bắt đầu được học giới Trung hoa đề cập và sau đó liên tục trích dẫn, phân tích và xác định rằng địa danh Vạn Lý Trường Sa, Thiên Lý Thạch Đường là Nam Sa và Tây Sa.

Vậy là năm 1700 đó TQ chưa thiết lập chủ quyền ở HS - TS, mới chỉ có 1 thằng Tàu viết sách về HS - TS. Còn VN, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chúa Nguyễn đã cho binh phu Lý Sơn ra lập bia chủ quyền, lập đền thờ, thu nhặt sản vật ở Hoàng Sa.
Nguồn:
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=cat&id=5
Thích chọn quyển gì mở ra xem cũng được, nhiều lắm :)) :))

phamtrong
17-04-2011, 02:25 PM
Gửi chung mấy thằng: Khưa vẫn là khựa thôi nói ai cũng ko tin đâu, nguần của các chú chỉ để tự sướng thôi :)), 1 đống rác làm giả.

janhuesang
17-04-2011, 02:32 PM
do nguồn sử sách chúng tôi viết chưa công bố rộng rãi, nên tôi trích dẫn một số tư liệu lịch sử minh chứng:
Nam Sa vào thời Tống gọi là Thạch Đường (trong sách Tống hội yếu tập cảo quyển 197) hoặc gọi là Vạn Lý Thạch Đường (trong Chư Phiên chí); đời Nguyên gọi Vạn Lý Thạch Đường (trong Đảo di chí lược); đời Minh gọi nhiều tên như Vạn Lý Thạch Đường Dư, Vạn Lý Trường Sa, Vạn Lý Trường Đê, Trường Sa, v.v.; đời Thanh gọi Thiên Lý Thạch Đường, Trường Sa, Vạn Lý Thạch Đường, Vạn Lý Trường Sa, v.v.
Luận văn của Lâm Kim Chi, chuyên viên sở nghiên cứu Nam Dương đại học Hạ Môn, in trong Nam Hải chư đảo sử địa khảo chứng luận tập (1981), cho thấy trong 50 đơn vị tư liệu nhắc đến Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa. Một trường hợp khác là, khi nghiên cứu để tìm sự mạch lạc với sử sách cho Tây Sa, địa danh Thất Châu Dương là tên gọi hồi đời Thanh đối với Tây Sa.
Tư liệu của gần 2.000 năm từ Đông Hán đến cuối Thanh và các luận văn, nghiên cứu trong gần 80 năm (1909 – 1983) đem đến những kết quả mà chính giới và học giới Trung hoa mong muốn, sử liệu thể hiện chủ quyền Tây Sa, Nam Sa, sự gắn kết tên gọi xưa nay cho mạch lạc .
Tháng 1.1935 “Thuỷ lục địa đồ thẩm tra uỷ viên hội hội san” công bố bảng tên gọi đối chiếu Hoa – Anh, với nhóm Tây Sa 28 tên, nhóm Đoàn Sa/Nam Sa 10 tên. Hầu hết đều lấy tên Anh ngữ làm chuẩn để phiên âm hoặc chuyển nghĩa Hán văn, như Bombay reef thì gọi là Bàng – Tỉ than, Money island thì gọi là Tiền Tài đảo.
Tháng 12.1947, bộ Nội chính công bố lại một bảng tên gọi mới, với quần đảo Tây Sa 34 tên đảo và nhóm; Nam Sa 103 tên đảo và nhóm. Lần này một ít tên gọi lấy nguồn từ sử sách như Tuyên Đức, Tấn Khanh, v.v. hay Bombay reef lại gọi là Bồng Bột than, Money island gọi là Kim Ngân đảo.

champions
17-04-2011, 06:40 PM
do nguồn sử sách chúng tôi viết chưa công bố rộng rãi, nên tôi trích dẫn một số tư liệu lịch sử minh chứng:
Nam Sa vào thời Tống gọi là Thạch Đường (trong sách Tống hội yếu tập cảo quyển 197) hoặc gọi là Vạn Lý Thạch Đường (trong Chư Phiên chí); đời Nguyên gọi Vạn Lý Thạch Đường (trong Đảo di chí lược); đời Minh gọi nhiều tên như Vạn Lý Thạch Đường Dư, Vạn Lý Trường Sa, Vạn Lý Trường Đê, Trường Sa, v.v.; đời Thanh gọi Thiên Lý Thạch Đường, Trường Sa, Vạn Lý Thạch Đường, Vạn Lý Trường Sa, v.v.
Luận văn của Lâm Kim Chi, chuyên viên sở nghiên cứu Nam Dương đại học Hạ Môn, in trong Nam Hải chư đảo sử địa khảo chứng luận tập (1981), cho thấy trong 50 đơn vị tư liệu nhắc đến Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa. Một trường hợp khác là, khi nghiên cứu để tìm sự mạch lạc với sử sách cho Tây Sa, địa danh Thất Châu Dương là tên gọi hồi đời Thanh đối với Tây Sa.
Tư liệu của gần 2.000 năm từ Đông Hán đến cuối Thanh và các luận văn, nghiên cứu trong gần 80 năm (1909 – 1983) đem đến những kết quả mà chính giới và học giới Trung hoa mong muốn, sử liệu thể hiện chủ quyền Tây Sa, Nam Sa, sự gắn kết tên gọi xưa nay cho mạch lạc .
Tháng 1.1935 “Thuỷ lục địa đồ thẩm tra uỷ viên hội hội san” công bố bảng tên gọi đối chiếu Hoa – Anh, với nhóm Tây Sa 28 tên, nhóm Đoàn Sa/Nam Sa 10 tên. Hầu hết đều lấy tên Anh ngữ làm chuẩn để phiên âm hoặc chuyển nghĩa Hán văn, như Bombay reef thì gọi là Bàng – Tỉ than, Money island thì gọi là Tiền Tài đảo.
Tháng 12.1947, bộ Nội chính công bố lại một bảng tên gọi mới, với quần đảo Tây Sa 34 tên đảo và nhóm; Nam Sa 103 tên đảo và nhóm. Lần này một ít tên gọi lấy nguồn từ sử sách như Tuyên Đức, Tấn Khanh, v.v. hay Bombay reef lại gọi là Bồng Bột than, Money island gọi là Kim Ngân đảo.

Nguồn ko được rõ ràng, nhưng mà có đúng đi chăng nữa thì tất cả mới dừng ở mức "nhắc đến" (đến tận thế kỉ 20 vẫn còn "nhắc đến"), còn VN thì đã thiết lập chủ quyền rõ ràng từ Thế kỉ 17 và được phương Tây công nhận.
Nguồn: đã đưa trang trước.

kien-hong-yu
18-04-2011, 10:27 AM
Trong một nỗ lực tuyên bố chủ quyền đối với Trường Sa và Hoàng Sa, Việt Nam không chỉ xuất bản các tư liệu lịch sử mà còn xuất bản cả những văn kiện tiếng Anh để tuyên truyền. Nơi đây chúng tôi đã khảo sát các bài viết đó “The Sino-Vietnamese Difference on the Hoang Sa and Truong Sa Archipelagoes“ (Những khác biệt của Việt Nam và Trung Quốc về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa- NXB Thế Giới 1996)của Lưu Văn Lợi và \"Competing Claims of Vietnam and China in the Vanguard Bank and Blue Dragon Areas of the South China Sea\" (Những tuyên bố tranh biện của Việt Nam và Trung Quốc về khu vực Tư Chính và Thanh Long) của luật sư Hoa Kỳ Brice M.Clagett, năm 1995. Sách của ông Lợi tiếp cận trên quan điểm lịch sử còn bài của Clagett thì trên quan điểm luật biển hiện đại. Trong sách “The Sino-Vietnamese Difference on the Hoang Sa and Truong Sa Archipelagoes” có thể xem như quan điểm chính thống của Việt Nam về hai quần đảo này vì ông Lưu từng là trợ lý Ngoại Trưởng Bắc VN, đã tham gia Hội Đàm Paris…. Là một ấn phẩm hiếm hoi bằng tiếng Anh của nhà nước Việt Nam về Spratly và Paracel islands, cuốn sách này dĩ nhiên nhằm mục đích tuyên truyền cho VN. Các sự kiện lịch sử của sách họ Lưu sắp xếp theo trình tự thời gian có bổ sung các khái niệm luật quốc tế. Có một loạt các lặp lại đáng kể trong sách này khi mô tả các sự kiện lịch sử. Thời điểm và thời hiệu của các thư tịch cổ VN (trước thế kỷ 19) vẫn trong tình trạng chưa xác minh. Hơn nữa các bản dịch các thư tịch cổ TQ được trích ra trong sách này là thiếu chính xác.

champions
18-04-2011, 10:34 AM
Trong một nỗ lực tuyên bố chủ quyền đối với Trường Sa và Hoàng Sa, Việt Nam không chỉ xuất bản các tư liệu lịch sử mà còn xuất bản cả những văn kiện tiếng Anh để tuyên truyền. Nơi đây chúng tôi đã khảo sát các bài viết đó “The Sino-Vietnamese Difference on the Hoang Sa and Truong Sa Archipelagoes“ (Những khác biệt của Việt Nam và Trung Quốc về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa- NXB Thế Giới 1996)của Lưu Văn Lợi và \"Competing Claims of Vietnam and China in the Vanguard Bank and Blue Dragon Areas of the South China Sea\" (Những tuyên bố tranh biện của Việt Nam và Trung Quốc về khu vực Tư Chính và Thanh Long) của luật sư Hoa Kỳ Brice M.Clagett, năm 1995. Sách của ông Lợi tiếp cận trên quan điểm lịch sử còn bài của Clagett thì trên quan điểm luật biển hiện đại. Trong sách “The Sino-Vietnamese Difference on the Hoang Sa and Truong Sa Archipelagoes” có thể xem như quan điểm chính thống của Việt Nam về hai quần đảo này vì ông Lưu từng là trợ lý Ngoại Trưởng Bắc VN, đã tham gia Hội Đàm Paris…. Là một ấn phẩm hiếm hoi bằng tiếng Anh của nhà nước Việt Nam về Spratly và Paracel islands, cuốn sách này dĩ nhiên nhằm mục đích tuyên truyền cho VN. Các sự kiện lịch sử của sách họ Lưu sắp xếp theo trình tự thời gian có bổ sung các khái niệm luật quốc tế. Có một loạt các lặp lại đáng kể trong sách này khi mô tả các sự kiện lịch sử. Thời điểm và thời hiệu của các thư tịch cổ VN (trước thế kỷ 19) vẫn trong tình trạng chưa xác minh. Hơn nữa các bản dịch các thư tịch cổ TQ được trích ra trong sách này là thiếu chính xác.
Hình như trong tiếng Tàu chả có cái nào phiên âm ra là kien-hong-yu thì phải, nghe giống tiếng Hàn Xẻng :-" :-"
Theo các "bằng chứng lịch sử" của đồng chí janghuesang (hình như trong tiếng Tàu cũng ko có cái của nợ này, và cũng ngờ cả 2 đồng chí này đều là Hán đểu), thì khoảng năm 1700 -> 1900, TQ chưa thiết lập chủ quyền ở HS - TS, mới chỉ có 1 vài thằng Tàu viết sách về HS - TS. Còn VN, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chúa Nguyễn đã cho binh phu Lý Sơn ra lập bia chủ quyền, lập đền thờ, thu nhặt sản vật ở Hoàng Sa, và được phương Tây công nhận chủ quyền.
Nguồn:
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=cat&id=5
Thích chọn quyển gì mở ra xem cũng được, nhiều lắm :)) :))

Ngoài ra còn các tờ lệnh Hoàng Sa của gia tộc họ Đặng nữa, chắc bác biết rồi nhẩy.
Vậy "tình trạng" chưa xác minh của đồng chí ở đây là thế nào thế :)) :)) Hay lại thuyền buồm đi 30km hết 24h :)) :))

nguoicongsan
18-04-2011, 11:39 PM
Lịch sử đã minh chứng Nam sa, Tây sa do người Trung hoa chúng tôi khai phá:

Trần Luân Quýnh tự Thứ An 次安, hiệu Tư Trai 資齋, người huyện Đồng An tỉnh Phước Kiến, cha tên Trần Mão 陳昴, là người có nhiều kinh nghiệm về hải đạo. Trần Mão thuở nhỏ nhà nghèo, bỏ việc đọc sách mà theo nghề đi buôn, do thường xuyên qua lại trên biển và để tâm học hỏi nên tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm hàng hải. Năm Khang Hy Nhâm Tuất (1682) Đề đốc Thi Lương nhận mệnh Thanh đình tấn công Bành Hồ, Đài Loan. Mão tự tiến cử và được Thi Lương tin dùng, nghe theo kế hoạch tác chiến của Mão. Thắng trận Bành Hồ, Đài Loan, cháu nội của Trịnh Thành Công là Khắc Sảng quy hàng, Đài Loan nhập bản đồ Thanh quốc. Mão lại nhận lệnh truy nã dư đảng họ Trịnh, bôn ba đông tây dương suốt 5 năm. Nhờ vào chiến công, Trần Mão được phong Tổng binh trấn Kiệt Thạch, năm 1718 thăng phó Đô thống Quảng Đông.
Luân Quýnh nối nghiệp cha, chú tâm học hỏi về thiên văn, địa lý, chú trọng phần duyên hải Trung Quốc và các nơi trên biển ngoại quốc. Ban đầu được tuyển làm Thị vệ, năm 1721 được đặc cách thăng Tham tướng Nam lộ Đài Loan. Năm Ung Chính nguyên niên (1723) thăng Thủy sư phó tướng Đài Loan, sau lại thăng Tổng binh Đài Loan, sau chuyển sang trấn thủ Cao Châu, Lôi Châu, Liêm Châu (Quảng Đông). Trong thời gian trấn thủ Cao, Lôi, Liêm, Luân Quýnh tiếp xúc nhiều với khách thương các nước Tây dương, nghe biết và thu thập nhiều kiến thức, thông tin về các hải đảo, đảo quốc ở miền biển phía Nam Trung Quốc.
Tổng hợp những điều nghe được từ cha mình, từ các thương nhân ngoại quốc, những điều thấy được trên thực địa trong quá trình qua lại Đài Loan, Phước Kiến, Quảng Đông…, tham cứu địa đồ và những kiến thức trong sách vở của người trước, Trần Luân Quýnh viết thành sách Hải quốc văn kiến lục

Năm 1956, Hải quốc văn kiến lục bắt đầu được học giới Trung hoa đề cập và sau đó liên tục trích dẫn, phân tích và xác định rằng địa danh Vạn Lý Trường Sa, Thiên Lý Thạch Đường là Nam Sa và Tây Sa.

Điều này không nói lên gì hết. Không có hành động thực thi chủ quyền, nói vậy không khác gì nhận vơ cả
Bạn nên đưa ra dân chứng thuyết phục hơn. Chúng tôi sẵn sàng trao đổi với bạn

janhuesang
18-04-2011, 11:51 PM
bạn biết học giả Hàn Chấn Hoa của nước tôi chưa? việc ông tập hợp thành bộ nghiên cứu là một công trình lớn chứng minh cho thế giới biết Tây Sa và Nam Sa do người Trung hoa phát hiện từ thời Hán Vũ Đế.

nguoicongsan
18-04-2011, 11:58 PM
Lịch sử đã minh chứng Nam sa, Tây sa do người Trung hoa chúng tôi khai phá
Trong cuốn sách của mình joeosmidalton viết :" Trung Quốc là chủng tộc hạ đẳng trên thế giới" từ đó nhân loại đề cập và sau đó liên tục trích dẫn, phân tích và xác định rằng TQ là chủng tộc hạ đẳng >:) :)) =))
Muốn lấy cái gì làm bằng chứng xáp lập chủ quyền thì phải lấy cái của quốc gia của đất nước ra ý, cá nhân một thằng chẳng đại diện cho cái đếch gì đâu anh khựa ạ :))
Trung Quốc là 1 dân tộc tinh anh. Chúng ta chống lại đế chế TQ chứ không phải toàn bộ người TQ

@ janhuesang: bạn hãy nhìn lại những bộ phim thời chống Nhật của người TQ. Rất hào hùng phải không? Tôi rất thích xem những bộ phim đó, và cả những bài nhạc phim đó. Rất hào hùng và bi tráng. Dân tộc chúng tôi cũng vậy, thậm chí còn hơn các bạn nhiều lần. Suốt chiều dài lịch sử, 14 cuộc chiến lớn nhất trong lịch sử thì có 12 cuộc là chống ngoại xâm, 9 cuộc chống giặc phương Bắc. Tôi không rành về lịch sử xác lập chủ quyền của HS lắm, nhưng lịch sử đã chứng minh: "Chúng tôi không tham của ai, nhưng 1 tấc đất của tổ tiên cũng không nhân nhượng"
Đến nay, chúng tôi chỉ dám nhận việc xác lập chủ quyền trên HS từ đầu thế kỷ XVII chứ không phải từ thời nhà Hán như các bạn. Nhưng chúng tôi đưa được ra đầy đủ bằng chứng có tính thuyêt phục về việc thực thi chủ quyền trong khoảng thời gian 4 thế kỷ ít ỏi ấy. Còn bạn nếu có tài liệu nào nói về việc xác lập chủ quyền 1 cách hợp lí của 1 chính quyền nào đấy thì hãy đưa ra cho chúng tôi tham khảo chứ tư liệu kia không có chút giá trị nào

nguoicongsan
19-04-2011, 12:09 AM
do nguồn sử sách chúng tôi viết chưa công bố rộng rãi, nên tôi trích dẫn một số tư liệu lịch sử minh chứng:
Nam Sa vào thời Tống gọi là Thạch Đường (trong sách Tống hội yếu tập cảo quyển 197) hoặc gọi là Vạn Lý Thạch Đường (trong Chư Phiên chí); đời Nguyên gọi Vạn Lý Thạch Đường (trong Đảo di chí lược); đời Minh gọi nhiều tên như Vạn Lý Thạch Đường Dư, Vạn Lý Trường Sa, Vạn Lý Trường Đê, Trường Sa, v.v.; đời Thanh gọi Thiên Lý Thạch Đường, Trường Sa, Vạn Lý Thạch Đường, Vạn Lý Trường Sa, v.v.
Luận văn của Lâm Kim Chi, chuyên viên sở nghiên cứu Nam Dương đại học Hạ Môn, in trong Nam Hải chư đảo sử địa khảo chứng luận tập (1981), cho thấy trong 50 đơn vị tư liệu nhắc đến Tây Sa, Trung Sa và Nam Sa. Một trường hợp khác là, khi nghiên cứu để tìm sự mạch lạc với sử sách cho Tây Sa, địa danh Thất Châu Dương là tên gọi hồi đời Thanh đối với Tây Sa.
Tư liệu của gần 2.000 năm từ Đông Hán đến cuối Thanh và các luận văn, nghiên cứu trong gần 80 năm (1909 – 1983) đem đến những kết quả mà chính giới và học giới Trung hoa mong muốn, sử liệu thể hiện chủ quyền Tây Sa, Nam Sa, sự gắn kết tên gọi xưa nay cho mạch lạc .
Tháng 1.1935 “Thuỷ lục địa đồ thẩm tra uỷ viên hội hội san” công bố bảng tên gọi đối chiếu Hoa – Anh, với nhóm Tây Sa 28 tên, nhóm Đoàn Sa/Nam Sa 10 tên. Hầu hết đều lấy tên Anh ngữ làm chuẩn để phiên âm hoặc chuyển nghĩa Hán văn, như Bombay reef thì gọi là Bàng – Tỉ than, Money island thì gọi là Tiền Tài đảo.
Tháng 12.1947, bộ Nội chính công bố lại một bảng tên gọi mới, với quần đảo Tây Sa 34 tên đảo và nhóm; Nam Sa 103 tên đảo và nhóm. Lần này một ít tên gọi lấy nguồn từ sử sách như Tuyên Đức, Tấn Khanh, v.v. hay Bombay reef lại gọi là Bồng Bột than, Money island gọi là Kim Ngân đảo.

Nhắc đến không có nghĩa là xác lập chủ quyền và thực thi chủ quyền. Mong bạn sớm có thể trích dẫn lời "nhắc đến" đó như thế nào cho mọi người tham khảo
Còn chúng tôi thì có nhiều cái "nhắc đến" thể hiện rõ sự xác lập và thực thi chủ quyền lắm
- Tỉ như tháng 8 mùa thu năm Quý Tị Minh Mạng thứ 14 (1833), vua Minh Mạng bảo Bộ Công rằng: “Dải Hoàng Sa trong vùng biển Quảng Ngãi...” (Đại Nam Thực Lục Chinh Biên, đệ nhị kỷ, quyển 104)
- Ngày 20 tháng 12 năm Thiệu Trị thứ 7 (1847) phúc tấu của Bộ Công cũng đã khẳng định:
“Hàng năm, vào mùa xuân, theo lệ phái binh thuyền vãng thám Hoàng Sa thuộc hải cương nước nhà ...” (tập Châu Bản Thiệu Trị tập 51, trang 235
..............

nguoicongsan
19-04-2011, 12:26 AM
Trong một nỗ lực tuyên bố chủ quyền đối với Trường Sa và Hoàng Sa, Việt Nam không chỉ xuất bản các tư liệu lịch sử mà còn xuất bản cả những văn kiện tiếng Anh để tuyên truyền. Nơi đây chúng tôi đã khảo sát các bài viết đó “The Sino-Vietnamese Difference on the Hoang Sa and Truong Sa Archipelagoes“ (Những khác biệt của Việt Nam và Trung Quốc về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa- NXB Thế Giới 1996)của Lưu Văn Lợi và \"Competing Claims of Vietnam and China in the Vanguard Bank and Blue Dragon Areas of the South China Sea\" (Những tuyên bố tranh biện của Việt Nam và Trung Quốc về khu vực Tư Chính và Thanh Long) của luật sư Hoa Kỳ Brice M.Clagett, năm 1995. Sách của ông Lợi tiếp cận trên quan điểm lịch sử còn bài của Clagett thì trên quan điểm luật biển hiện đại. Trong sách “The Sino-Vietnamese Difference on the Hoang Sa and Truong Sa Archipelagoes” có thể xem như quan điểm chính thống của Việt Nam về hai quần đảo này vì ông Lưu từng là trợ lý Ngoại Trưởng Bắc VN, đã tham gia Hội Đàm Paris…. Là một ấn phẩm hiếm hoi bằng tiếng Anh của nhà nước Việt Nam về Spratly và Paracel islands, cuốn sách này dĩ nhiên nhằm mục đích tuyên truyền cho VN. Các sự kiện lịch sử của sách họ Lưu sắp xếp theo trình tự thời gian có bổ sung các khái niệm luật quốc tế. Có một loạt các lặp lại đáng kể trong sách này khi mô tả các sự kiện lịch sử. Thời điểm và thời hiệu của các thư tịch cổ VN (trước thế kỷ 19) vẫn trong tình trạng chưa xác minh. Hơn nữa các bản dịch các thư tịch cổ TQ được trích ra trong sách này là thiếu chính xác.
Theo thông tin mình được biết thì các học giả Việt Nam luôn dựa vào luật biển quốc tế hiện đại để chứng minh chủ quyền đối với Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam
Ví dụ như:


2. Giải pháp giải quyết tranh chấp Biển Đông

a. Nguyên tắc cho việc đi tìm giải pháp tranh chấp giải quyết tranh chấp Biển Đông

Để có được giải pháp giải quyết cho các tranh chấp lãnh thổ, những yếu tố dưới đây cần được xem xét:


i. Xác định tiêu chí cho sự công bằng nằm ở đâu.

ii. Đi tìm các giải pháp.

iii. Đánh gía mỗi giải pháp qua hai tiêu chuẩn:


· Giải pháp đó nằm cách sự công bằng bao xa và chúng ta có thể chấp nhận khoảng cách đó hay không?

· Tính khả thi của giải pháp đó.

Có thể nói vị trí của sự công bằng là “đường cơ sở” cho việc đi tìm giải pháp. Không có đường cơ sở đó, chúng ta không thể đánh giá bất cứ giải pháp nào. Giả sử chúng ta đưa ra một giải pháp khả thi nhưng chúng ta không biết sự công bằng nằm đâu, tức là không biết giải pháp đó nằm ở đâu so với sự công bằng, thì chúng ta không thể biết giải pháp đó có bất công cho chúng ta hay không, và nếu bất công thì bất công đến mức nào. Nếu không biết thì chúng ta không thể lựa chọn, hay thậm chí đánh giá, giải pháp đó.

Trong tranh chấp lãnh thổ, có nhiều quan điểm khác nhau về sự công bằng. Các phiên toà quốc tế phân xử tranh chấp lãnh thổ, đều rất khách quan, khoa học và tinh tế về sự công bằng. Những phiên toà này nói riêng và pháp lý quốc tế nói chung là thước đo khách quan nhất, khoa học nhất, tinh tế nhất cho sự công bằng trong tranh chấp lãnh thổ.
Vì vậy, tiên đề cho việc đi tìm giải pháp cho tranh chấp lãnh thổ là xác định sự công bằng nằm ở đâu, và để xác định sự công bằng nằm ở đâu thì phải đi sát với pháp lý quốc tế, sát với những nguyên tắc trong các phiên toà quốc tế phân xử tranh chấp lãnh thổ.

Trong tranh chấp Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông, lập luận của Trung Quốc có nhiều màu sắc loè loẹt, ví dụ như Trung Quốc có thể viện dẫn, tuy là một cách mạo nhận và nguỵ biện, tài liệu có từ những triều đại phong kiến cổ xưa và nổi tiếng, như Hán, Đường, Tống, Minh. Điều này làm cho lập luận của Trung Quốc có tính quyến rũ và tính mỵ dân rất cao. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của chúng tôi, các phiên toà quốc tế sẽ loại những tài liệu mơ hồ, không có tính xác lập chủ quyền đó. Nếu đi sát với luật quốc tế thì các tuyên bố và hành động của Việt Nam là chứng cớ mạnh hơn cho việc xác lập chủ quyền.
Vì vậy, các nhà nghiên cứu Việt Nam phải bám sát luật quốc tế: đó vừa là tiêu chuẩn khách quan nhất, khoa học nhất cho sự công bằng, vừa là dao bén để cắt qua những lớp màu sắc loè loẹt, mỵ dân của lập luận của Trung Quốc
http://www.tapchithoidai.org/ThoiDai20/201020_DuongDanhHuy.htm

champions
19-04-2011, 08:24 AM
bạn biết học giả Hàn Chấn Hoa của nước tôi chưa? việc ông tập hợp thành bộ nghiên cứu là một công trình lớn chứng minh cho thế giới biết Tây Sa và Nam Sa do người Trung hoa phát hiện từ thời Hán Vũ Đế.
Phát hiện nhưng chưa thiết lập chủ quyền :)) :)) :)) Nói về phát hiện thì từ thời Bách Việt - Lạc Việt, dân Việt đã phát hiện ra rồi :)) :)) Nhưng người ta tính việc "thiết lập chủ quyền" cơ đồng chí ạ :)) :))
Hơn nữa, phương Tây hoàn toàn công nhận HS-TS thuộc chủ quyền của VN
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=cat&id=5
Hoặc mấy quyển Tiếng Anh cho dễ đọc nè
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=231
Hoặc thích thì quyển này
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=317
Quyển này cũng được:
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=222
Bây giờ thách đồng chí Tàu lôi được sách cổ phương Tây nói đến Xisha của Tàu đấy :-" :-" :-"

nguoicongsan
19-04-2011, 09:23 AM
bạn biết học giả Hàn Chấn Hoa của nước tôi chưa? việc ông tập hợp thành bộ nghiên cứu là một công trình lớn chứng minh cho thế giới biết Tây Sa và Nam Sa do người Trung hoa phát hiện từ thời Hán Vũ Đế.
Cho tôi xin 1 vài ý kiến có giá trị từ những nghiên cứu của ông ấy đi

hhhh
19-04-2011, 09:35 AM
bạn biết học giả Hàn Chấn Hoa của nước tôi chưa? việc ông tập hợp thành bộ nghiên cứu là một công trình lớn chứng minh cho thế giới biết Tây Sa và Nam Sa do người Trung hoa phát hiện từ thời Hán Vũ Đế.
.....

Bạn janhuesang nói đúng rồi còn gì. Hàn Chấn Hoa còn khẳng định:Dựa vào các đồng tiền cổ, đồ sành sứ, các đồ vật khác, miếu cô hồn nói là tìm thấy ở các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tác giả của cuốn Tổng hợp sử liệu kết luận rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa từ cổ xưa là lãnh thổ của Trung Quốc.
http://biendong.net/binh-luan/278-v-lun-c-kho-c-chng-minh-ch-quyn-ca-trung-quc-i-vi-hoang-sa-va-trng-sa.html


Với lý luận như vậy thì TQ nên tuyên bố gò Đống Đa hoặc sông Bạch Đằng thuộc TQ, vì dưới đó không những có tiền, có cả áo giáp, cả xương,...của người Trung Quốc :)) :)) :))

Hơn nữa chuyện phát hiện tiền cổ v.v...cũng chả có gì lạ, vì hôi xưa có cướp biển Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa, bị Tây Sơn khuất phục. Bạn janhuesan chắc nghe đến nạn giặc Tàu ô rồi nhỉ?!!! =)) =)) =))

kien-hong-yu
19-04-2011, 10:00 AM
bạn biết học giả Hàn Chấn Hoa của nước tôi chưa? việc ông tập hợp thành bộ nghiên cứu là một công trình lớn chứng minh cho thế giới biết Tây Sa và Nam Sa do người Trung hoa phát hiện từ thời Hán Vũ Đế.
.....

Bạn janhuesang nói đúng rồi còn gì. Hàn Chấn Hoa còn khẳng định:Dựa vào các đồng tiền cổ, đồ sành sứ, các đồ vật khác, miếu cô hồn nói là tìm thấy ở các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tác giả của cuốn Tổng hợp sử liệu kết luận rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa từ cổ xưa là lãnh thổ của Trung Quốc.
http://biendong.net/binh-luan/278-v-lun-c-kho-c-chng-minh-ch-quyn-ca-trung-quc-i-vi-hoang-sa-va-trng-sa.html


Với lý luận như vậy thì TQ nên tuyên bố gò Đống Đa hoặc sông Bạch Đằng thuộc TQ, vì dưới đó không những có tiền, có cả áo giáp, cả xương,...của người Trung Quốc :)) :)) :))

Hơn nữa chuyện phát hiện tiền cổ v.v...cũng chả có gì lạ, vì hôi xưa có cướp biển Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa, bị Tây Sơn khuất phục. Bạn janhuesan chắc nghe đến nạn giặc Tàu ô rồi nhỉ?!!! =)) =)) =))
chủ quyền của chúng tôi tại Tây sa Nam sa là bất khả kiến nghị vì lịch sử đã có và được quốc tế công nhận.trong khi đó ở nước bạn có công trình nào đã tổng hợp được như cuốn Ngã Quốc Nam Hải Chư Ðảo Sử Liệu Hối Biên chưa?

nguoicongsan
19-04-2011, 10:26 AM
bạn biết học giả Hàn Chấn Hoa của nước tôi chưa? việc ông tập hợp thành bộ nghiên cứu là một công trình lớn chứng minh cho thế giới biết Tây Sa và Nam Sa do người Trung hoa phát hiện từ thời Hán Vũ Đế.
.....

Bạn janhuesang nói đúng rồi còn gì. Hàn Chấn Hoa còn khẳng định:Dựa vào các đồng tiền cổ, đồ sành sứ, các đồ vật khác, miếu cô hồn nói là tìm thấy ở các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tác giả của cuốn Tổng hợp sử liệu kết luận rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa từ cổ xưa là lãnh thổ của Trung Quốc.
http://biendong.net/binh-luan/278-v-lun-c-kho-c-chng-minh-ch-quyn-ca-trung-quc-i-vi-hoang-sa-va-trng-sa.html


Với lý luận như vậy thì TQ nên tuyên bố gò Đống Đa hoặc sông Bạch Đằng thuộc TQ, vì dưới đó không những có tiền, có cả áo giáp, cả xương,...của người Trung Quốc :)) :)) :))

Hơn nữa chuyện phát hiện tiền cổ v.v...cũng chả có gì lạ, vì hôi xưa có cướp biển Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa, bị Tây Sơn khuất phục. Bạn janhuesan chắc nghe đến nạn giặc Tàu ô rồi nhỉ?!!! =)) =)) =))
chủ quyền của chúng tôi tại Tây sa Nam sa là bất khả kiến nghị vì lịch sử đã có và được quốc tế công nhận.trong khi đó ở nước bạn có công trình nào đã tổng hợp được như cuốn Ngã Quốc Nam Hải Chư Ðảo Sử Liệu Hối Biên chưa?
- Quan trọng là nguồn lịch sử đâu? Nguồn có giá trị hay không?
- Ai công nhận? Công nhận khi nào?
- Bạn nói qua cái bố cục của cuốn Ngã Quốc Nam Hải Chư Đảo Sử liệu được không? xem nó quy mô đến cỡ nào. Và 1 vài dẫn chứng có giá trị trong ấy, xem nó thuyết phục đến mức nào?

champions
19-04-2011, 01:03 PM
bạn biết học giả Hàn Chấn Hoa của nước tôi chưa? việc ông tập hợp thành bộ nghiên cứu là một công trình lớn chứng minh cho thế giới biết Tây Sa và Nam Sa do người Trung hoa phát hiện từ thời Hán Vũ Đế.
.....

Bạn janhuesang nói đúng rồi còn gì. Hàn Chấn Hoa còn khẳng định:Dựa vào các đồng tiền cổ, đồ sành sứ, các đồ vật khác, miếu cô hồn nói là tìm thấy ở các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tác giả của cuốn Tổng hợp sử liệu kết luận rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa từ cổ xưa là lãnh thổ của Trung Quốc.
http://biendong.net/binh-luan/278-v-lun-c-kho-c-chng-minh-ch-quyn-ca-trung-quc-i-vi-hoang-sa-va-trng-sa.html
Với lý luận như vậy thì TQ nên tuyên bố gò Đống Đa hoặc sông Bạch Đằng thuộc TQ, vì dưới đó không những có tiền, có cả áo giáp, cả xương,...của người Trung Quốc :)) :)) :))

Hơn nữa chuyện phát hiện tiền cổ v.v...cũng chả có gì lạ, vì hôi xưa có cướp biển Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa, bị Tây Sơn khuất phục. Bạn janhuesan chắc nghe đến nạn giặc Tàu ô rồi nhỉ?!!! =)) =)) =))
chủ quyền của chúng tôi tại Tây sa Nam sa là bất khả kiến nghị vì lịch sử đã có và được quốc tế công nhận.trong khi đó ở nước bạn có công trình nào đã tổng hợp được như cuốn Ngã Quốc Nam Hải Chư Ðảo Sử Liệu Hối Biên chưa?
Lịch sử? 1 thằng lông nhông viết sách về HS mà dám khẳng định HS thuộc chủ quyền TQ =)) =)) TQ đã chính thức thiết lập chủ quyền và khai thác đảo chưa? Tất nhiên là chưa =)) Có mấy quyển sách viết về HS, có mấy thằng cướp biển Tàu Ô chết ngoài đấy mà dám khẳng định chủ quyền =)) VN có sách viết về đảo Đài Loan, hoàng tử Lý Long Tường qua Đài Loan để 200 người lại (vậy tất nhiên đầy mộ người Việt, đầy miếu người Việt và cũng đầy đồ dùng, tiền Việt), thế hóa ra VN cũng có chủ quyền ở Đài Loan à =)) =))
Quốc tế công nhận? Thách đồng chí Tàu lôi cái quyển sách cổ phương Tây nào nói Xisha của TQ ra đấy daomatdaomatdaomatdaomat Thách đấy :P :P :P

kien-hong-yu
19-04-2011, 06:02 PM
Cơ sở lập luận của chúng tôi về Tây Sa và Nam Sa là những sử liệu cổ từ đời Tam Quốc (220 – 265) đến đời Thanh (1644 – 1911), chủ yếu là những tài liệu sau đây:
- Nam Châu dị vật chí của Vạn Chấn đời Tam Quốc nói về những điều lạ của các xứ phương Nam.
- Phù Nam truyện của Khang Thái đời Tam Quốc nói về việc ông đi sứ Chân Lạp.
- Dị Vật chí của Dương Phù đời Đông Hán (25 – 220) nói về những điều lạ (cũng là ở ngoài nước).
- Vũ Kinh Tổng yếu do Tăng Công Lương, Đinh Độ đời Tống soạn, được Tống Nhân Tông đề tựa.
- Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi đời Tống (1178); chủ yếu chép về các nước vùng Đông Nam Á. Trong đoạn Giao Chỉ dương (biển Giao Chỉ, tên cổ của Việt Nam) có nói đến Trường Sa và Thạch Đường.
- Chư Phiên chí của Triệu Nhữ Quát, đời Tống (1225), mô tả về nước ngoài. Có đoạn nói đến Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường như phương vị để định vị đảo Hải Nam như Chiêm Thành, Chân Lạp.
- Đảo Di chí lược của Vương Đại Uyên đời Nguyên (1349) mô tả địa thế, khí hậu, sản vật, phong tục của hàng trăm nước ngoài Trung hoa. Vạn lý Thạch Đường được chép thành mục riêng như các nước khác.
- Đông Tây Dương Khảo (1618) của Trương Nhiếp và Vũ Bị chí (1628) của Mao Nguyên Nghĩ nói về con đường từ Trung hoa đi Ấn Độ Dương.
- Hải Quốc văn kiến lục của Trần Luân Quýnh đời Thanh ghi chép những điều tai nghe mắt thấy về nước ngoài từ Đông Á, Đông Nam Á đến Tây Âu. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói tới trong đoạn nói về Việt Nam trên tuyến đường từ Hạ Môn đi Quảng Nam (Việt Nam)
- Hải Lục của Dương Bính Nam đời Thanh (1820) chép về 99 nước và khu vực trên thế giới thời đó, kể cả một số nước Châu Âu, Châu Mỹ. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói đến trong đoạn chép về Java. Bản đồ bán cầu đính theo ghi Trường Sa, Thạch Đường ở khu vực Đông Nam Á.
- Hải quốc Đồ chí của Ngụy Nguyên đời Thanh (1848) ghi chép về nước ngoài và những việc liên quan đến nghề hàng hải.
- Doanh Hoàn chí lược của Bành Ôn Chương đời Thanh (1848) chép về địa lý thế giới. Trường Sa, Thạch Đường không vẽ vào bản đồ Trung hoa (Hoàng Thanh nhất thống dư địa đồ) mà vẽ vào vùng Đông Nam Á (Nam Dương các đảo đồ).
Nếu kể thêm các sách trích dẫn thì tới hàng trăm cuốn. Số sách từ đời Tống về sau nhiều hơn sách đời trước.cuốn nào cũng nói trực tiếp đến Tây Sa, Nam Sa và một số sách nói đến những địa danh như Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường, Thiên lý Thạch Đường, Cửu Nhũ Loa Châu mà các học giả bây giờ biết chỉ Tây Sa, Nam Sa.

scorpion_king84
19-04-2011, 06:58 PM
CHẳng có dòng nào nói Hoàng SA - Cát vàng hay Trường Sa - Vạn lý trường SA là của Tàu ô cả.
Hờ hay thế

Cái này là cái gì nhỉ???xanhmat
Về những tư liệu của Trung Quốc và phương Tây minh chứng chủ quyền Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, người ta thấy: - Hải Ngoại Ký Sự của Thích Đại Sán (người Trung Quốc) năm 1696. Trong quyển 3 của Hải Ngoại Ký Sự đã nói đến Vạn Lý Trường Sa khẳng định Chúa Nguyễn đã sai thuyền ra khai thác các sản vật từ các tàu đắm trên quần đảo Vạn Lý Trường Sa.
- Các bản đồ cổ Trung Quốc do chính người Trung Quốc vẽ từ năm 1909 trở về trước đều minh chứng Tây Sa và Nam Sa không thuộc về Trung Quốc.
Khảo sát tất cả bản đồ cổ của Trung Quốc từ năm 1909 trở về trước, người ta thấy tất cả bản đồ cổ nước Trung Quốc do người Trung Quốc vẽ không có bản đồ nào có ghi các quần đảo Tây Sa, Nam Sa. Tất cả bản đồ cổ ấy đều xác định đảo Hải Nam là cực nam của biên giới phía nam của Trung Quốc.
Sau khi Trung Quốc dùng vũ lực chiếm đóng Hoàng Sa tháng 1-1974, nhiều đoàn khảo cổ Trung Quốc đến các đảo thuộc quần đảo này và gọi là “phát hiện” nhiều cổ vật như tiền cổ, đồ sứ, đồ đá chạm trổ trên các hòn đảo này, song đều không có giá trị gì để minh xác chủ quyền Trung Quốc, trái lại họ lại phát hiện ở mặt bắc ngôi miếu “Hoàng Sa Tự” ở đảo Vĩnh Hưng, tức đảo Phú Lâm (Ile Boisée), lại là bằng chứng hiển nhiên vết tích của việc xác lập chủ quyền của Việt Nam.

Cơ sở lập luận của chúng tôi về Tây Sa và Nam Sa là những sử liệu cổ từ đời Tam Quốc (220 – 265) đến đời Thanh (1644 – 1911), chủ yếu là những tài liệu sau đây:
- Nam Châu dị vật chí của Vạn Chấn đời Tam Quốc nói về những điều lạ của các xứ phương Nam.
- Phù Nam truyện của Khang Thái đời Tam Quốc nói về việc ông đi sứ Chân Lạp.
- Dị Vật chí của Dương Phù đời Đông Hán (25 – 220) nói về những điều lạ (cũng là ở ngoài nước).
- Vũ Kinh Tổng yếu do Tăng Công Lương, Đinh Độ đời Tống soạn, được Tống Nhân Tông đề tựa.
- Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi đời Tống (1178); chủ yếu chép về các nước vùng Đông Nam Á. Trong đoạn Giao Chỉ dương (biển Giao Chỉ, tên cổ của Việt Nam) có nói đến Trường Sa và Thạch Đường.
- Chư Phiên chí của Triệu Nhữ Quát, đời Tống (1225), mô tả về nước ngoài. Có đoạn nói đến Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường như phương vị để định vị đảo Hải Nam như Chiêm Thành, Chân Lạp.
- Đảo Di chí lược của Vương Đại Uyên đời Nguyên (1349) mô tả địa thế, khí hậu, sản vật, phong tục của hàng trăm nước ngoài Trung hoa. Vạn lý Thạch Đường được chép thành mục riêng như các nước khác.
- Đông Tây Dương Khảo (1618) của Trương Nhiếp và Vũ Bị chí (1628) của Mao Nguyên Nghĩ nói về con đường từ Trung hoa đi Ấn Độ Dương.
- Hải Quốc văn kiến lục của Trần Luân Quýnh đời Thanh ghi chép những điều tai nghe mắt thấy về nước ngoài từ Đông Á, Đông Nam Á đến Tây Âu. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói tới trong đoạn nói về Việt Nam trên tuyến đường từ Hạ Môn đi Quảng Nam (Việt Nam)
- Hải Lục của Dương Bính Nam đời Thanh (1820) chép về 99 nước và khu vực trên thế giới thời đó, kể cả một số nước Châu Âu, Châu Mỹ. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói đến trong đoạn chép về Java. Bản đồ bán cầu đính theo ghi Trường Sa, Thạch Đường ở khu vực Đông Nam Á.
- Hải quốc Đồ chí của Ngụy Nguyên đời Thanh (1848) ghi chép về nước ngoài và những việc liên quan đến nghề hàng hải.
- Doanh Hoàn chí lược của Bành Ôn Chương đời Thanh (1848) chép về địa lý thế giới. Trường Sa, Thạch Đường không vẽ vào bản đồ Trung hoa (Hoàng Thanh nhất thống dư địa đồ) mà vẽ vào vùng Đông Nam Á (Nam Dương các đảo đồ).
Nếu kể thêm các sách trích dẫn thì tới hàng trăm cuốn. Số sách từ đời Tống về sau nhiều hơn sách đời trước.cuốn nào cũng nói trực tiếp đến Tây Sa, Nam Sa và một số sách nói đến những địa danh như Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường, Thiên lý Thạch Đường, Cửu Nhũ Loa Châu mà các học giả bây giờ biết chỉ Tây Sa, Nam Sa.


* Những tư liệu phương Tây xác nhận về chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa:

- Nhật ký trên tàu Amphitrite (năm 1701) xác nhận Paracels là một quần đảo thuộc về nước An Nam.
- Le mémoire sur la Cochinchine của Jean Baptiste Chaigneau (1769-1825) viết vào những năm cuối đời Gia Long (hoàn tất năm 1820) đã khẳng định năm 1816 vua Gia Long đã xác lập chủ quyền Việt Nam trên quần đảo Paracels.
- An Nam Đại Quốc Họa Đồ của giám mục Taberd xuất bản năm 1838 khẳng định Cát Vàng (Hoàng Sa) là Paracels và nằm trong vùng biển của Việt Nam.
- The Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. VI đã đăng bài của giám mục Taberd xác nhận vua Gia Long chính thức giữ chủ quyền quần đảo Paracels).
- The Journal of the Geographycal Society of London (năm 1849) GutzLaff ghi nhận chính quyền An Nam lập ra những trưng thuyền và một trại quân nhỏ để thu thuế ở Paracels...


Trung Quốc khẳng định các đảo Nam Hải đã thuộc phạm vi quản hạt của Trung Quốc từ năm thứ 5 niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường năm 789. Đúng sử sách Trung Quốc như sách Chư Phiên Chí của Triệu Nhữ Quát có chép những thay đổi về qui chế hành chính từ đời Hán đến đời Tống, trong đó có việc Quỳnh Sơn, một quận của đảo Hải Nam thời đó (xin nhấn mạnh) - sau thuộc thành phố Hải Khẩu - được đặt thành "phủ đô đốc" vào năm thứ 5 niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường, tức năm 789.
Nhưng qua các sách Đường Thư, Thái Bình Hoàn Vũ Ký, Dư Địa Kỷ Thăng (1221), Quảng Đông Thông Chí (1842) thì vào năm thứ 5 niên hiệu Trinh Nguyên đời Đường tại đảo Hải Nam chỉ thấy có chuyện kể viên đô đốc nhà Đường là Lý Phục mang quân sang lấy lại đảo Hải Nam sau hơn 100 năm dân bản địa nổi dậy làm chủ đảo và xin vua Đường đặt phủ đô đốc ở quận Quỳnh Sơn, không hề có chuyện "sáp nhập bất kỳ đảo ở biển Nam Trung Hoa vào đảo Hải Nam".
2.
Trung Quốc phái thủy quân đi "tuần tiễu", Trung Quốc đã viện dẫn các sự kiện để chứng minh. Trước hết về luận cứ "phái thủy quân tuần tiễu cương giới biển", luận chứng của nhóm Hàn Chấn Hoa chỉ dựa vào một đoạn trong sách Vũ Kinh Tổng Yếu, song những đoạn văn này hoàn toàn không chứng minh được lập luận "Trung Quốc phái thủy quân tuần tiễu quần đảo Tây Sa bắt đầu đời Tống".
Nhóm Hàn Chấn Hoa đã cố gán ghép hai đoạn văn vào với nhau gồm đoạn văn nói về lộ trình "Từ đồn Môn Sơn đến các nước Đại Thực, Phật Sư Tử, Thiên Trúc" tiếp liền vào đoạn văn đầu viết về "đặt dinh lũy thủy quân tuần tiễu ở hai cửa biển Đông và Tây". Điều này không đúng với nguyên bản Vũ Kinh Tổng Yếu. Đây chỉ là sự cố gán ghép "đầu Ngô mình Sở" để cố minh chứng việc tuần tiễu thủy quân đời Tống qua đất "Cửu Nhũ Loa Châu" mà nhóm này cho là Tây Sa.
Còn việc tuần tiễu của Ngô Thăng, trước hết tìm hiểu vị trí các địa danh trên, chúng ta được biết Quỳnh Nhai là thủ phủ Quỳnh Châu ở phía bắc đảo Hải Nam, Đồng Cổ là quả núi cao 339m ở phía đông bắc đảo Hải Nam, Thất Châu Dương là phía đông đảo Hải Nam, Tư Canh Sa là bãi cát phía tây đảo Hải Nam. Đây chỉ là cuộc tuần tiễu của Ngô Thăng quanh đảo Hải Nam, chứ không đến Tây Sa, nên nhớ rằng Thất Châu Dương ở phía đông đảo Hải Nam nên không hề là Tây Sa tức Hoàng Sa của Việt Nam, vốn cách Hải Nam hơn 350 hải lý về phía đông nam.
3.
Các đảo Nam Hải đã được vẽ vào bản đồ Trung Quốc. Các tác giả bộ sưu tập do Hàn Chấn Hoa chủ biên cũng rất "công phu" đưa ra 13 bản đồ và chia làm hai loại. Một loại là bản đồ Trung Quốc thời Minh Thanh có vẽ các đảo Nam Hải. Một loại khác là bản đồ Trung Quốc thời Minh Thanh và các nước phiên thuộc, cũng có vẽ các đảo Nam Hải.


Có rất nhiều bản đồ chính thức của Trung Quốc từ đời Nguyên, Minh đến Thanh, trong đó có bản đồ ấn bản gần thời điểm có tranh chấp như bản đồ Đại Thanh Đế Quốc trong Đại Thanh Đế Quốc toàn đồ, xuất bản năm 1905, tái bản lần thứ tư năm 1910 đã vẽ cực nam của lãnh thổ Trung Quốc là đảo Hải Nam, không vẽ bất cứ hải đảo nào khác ở biển Đông.
Bản đồ Hoàng Triều Nhất Thống dư địa tổng đồ trong cuốn Hoàng Thanh Nhất Thống dư địa toàn đồ xuất bản năm Quang Tự 20 (1894) đã ghi rõ cực nam lãnh thổ Trung Quốc là Nhai Châu, phủ Quỳnh Châu, Quảng Đông ở 18 độ 30 phút Bắc, trong khi Tây Sa hay Hoàng Sa được Trung Quốc đặt tên, có đảo ở vị trí cao nhất là 17 độ 5 phút. Điều này chứng tỏ Tây Sa hay Hoàng Sa chưa hề là lãnh thổ của Trung Quốc.
Trong khi đó, ngay tài liệu của chính người Trung Quốc như Hải Ngoại Ký Sự của Thích Đại Sán đã cho biết Chúa Nguyễn sai thuyền khai thác các sản vật từ các tàu bị đắm ở Vạn Lý Trường Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Các tư liệu chứng minh chủ quyền của Việt Nam đã xuất hiện liên tục qua các đời: từ đầu thời Chúa Nguyễn (tức đầu thế kỷ XVII), sang thời Tây Sơn rồi tới triều Nguyễn (từ vua Gia Long), Việt Nam có khoảng gần 30 tư liệu các loại, đã khẳng định chủ quyền của Việt Nam hết sức rõ ràng.
Thời kỳ Đại Việt, từ thời kỳ Nam Bắc phân tranh và thời Tây Sơn, nguồn tư liệu về Hoàng Sa hầu như chỉ còn lại tư liệu của chính quyền họ Trịnh ở Bắc Hà, chủ yếu là Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư, năm 1686, trong Hồng Đức Bản Đồ hay Toản Tập An Nam Lộ trong sách Thiên Hạ bản đồ và Phủ Biên Tạp Lục, năm 1776 của Lê Quý Đôn.
Trong Thiên Nam Tứ Chí Lộ Đồ Thư hay Toản Tập An Nam Lộ, năm 1686 có bản đồ là tài liệu xưa nhất, ghi rõ hàng năm họ Nguyễn đưa 18 chiến thuyền đến khai thác ở Bãi Cát Vàng. Còn tài liệu trong Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn, năm 1776 là tài liệu cổ, mô tả kỹ càng nhất về Hoàng Sa, quyển 2 có hai đoạn văn đề cập đến việc Chúa Nguyễn xác lập chủ quyền của Đại Việt tại Hoàng Sa bằng hoạt động của đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải.
Sang thời kỳ triều Nguyễn từ năm 1802 đến năm 1909, có rất nhiều tài liệu chính sử minh chứng chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa:
- Dư Địa Chí trong bộ Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí của Phan Huy Chú (1821) và sách Hoàng Việt Địa Dư Chí (1833). Nội dung về Hoàng Sa của hai cuốn sách trên có nhiều điểm tương tự như trong Phủ Biên Tạp Lục của Lê Quý Đôn cuối thế kỷ XVIII.
- Đại Nam Thực Lục phần tiền biên, quyển 10 (soạn năm 1821, khắc in năm 1844) tiếp tục khẳng định việc xác lập chủ quyền của Đại Việt cũng bằng hoạt động của đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải.
- Đại Nam Thực Lục Chính biên đệ nhất kỷ (khắc in năm 1848); đệ nhị kỷ (khắc in xong năm 1864); đệ tam kỷ (khắc in xong năm 1879) có cả thảy 11 đoạn viết về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa với nhiều nội dung mới, phong phú, rất cụ thể về sự tiếp tục xác lập chủ quyền của Việt Nam tại quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.
- Tài liệu rất quí giá là châu bản triều Nguyễn (thế kỷ XIX), hiện đang được lưu trữ tại kho lưu trữ trung ương 1 ở Hà Nội. Ở đó người ta tìm thấy những bản tấu, phúc tấu của các đình thần các bộ như Bộ Công, và các cơ quan khác hay những dụ của các nhà vua về việc xác lập chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa dưới triều Nguyễn như việc vãng thám, đo đạc, vẽ họa đồ Hoàng Sa, cắm cột mốc... Năm Thiệu Trị thứ 5 (1845) có chỉ đình hoãn kỳ vãng thám, sau đó lại tiếp tục.
- Trong bộ sách Đại Nam Nhất Thống Chí (1882 soạn xong, 1910 soạn lại lần hai và khắc in) xác định Hoàng Sa thuộc về tỉnh Quảng Ngãi và tiếp tục khẳng định hoạt động đội Hoàng Sa và đội Bắc Hải do đội Hoàng Sa kiêm quản...
Ngoài ra các bản đồ cổ của Việt Nam từ thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX đều vẽ Bãi Cát Vàng hay Hoàng Sa và Vạn Lý Trường Sa trong cương vực của Việt Nam.

dacnhiemvietnam
19-04-2011, 07:00 PM
Cơ sở lập luận của chúng tôi về Tây Sa và Nam Sa là những sử liệu cổ từ đời Tam Quốc (220 – 265) đến đời Thanh (1644 – 1911), chủ yếu là những tài liệu sau đây:
- Nam Châu dị vật chí của Vạn Chấn đời Tam Quốc nói về những điều lạ của các xứ phương Nam.
- Phù Nam truyện của Khang Thái đời Tam Quốc nói về việc ông đi sứ Chân Lạp.
- Dị Vật chí của Dương Phù đời Đông Hán (25 – 220) nói về những điều lạ (cũng là ở ngoài nước).
- Vũ Kinh Tổng yếu do Tăng Công Lương, Đinh Độ đời Tống soạn, được Tống Nhân Tông đề tựa.
- Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi đời Tống (1178); chủ yếu chép về các nước vùng Đông Nam Á. Trong đoạn Giao Chỉ dương (biển Giao Chỉ, tên cổ của Việt Nam) có nói đến Trường Sa và Thạch Đường.
- Chư Phiên chí của Triệu Nhữ Quát, đời Tống (1225), mô tả về nước ngoài. Có đoạn nói đến Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường như phương vị để định vị đảo Hải Nam như Chiêm Thành, Chân Lạp.
- Đảo Di chí lược của Vương Đại Uyên đời Nguyên (1349) mô tả địa thế, khí hậu, sản vật, phong tục của hàng trăm nước ngoài Trung hoa. Vạn lý Thạch Đường được chép thành mục riêng như các nước khác.
- Đông Tây Dương Khảo (1618) của Trương Nhiếp và Vũ Bị chí (1628) của Mao Nguyên Nghĩ nói về con đường từ Trung hoa đi Ấn Độ Dương.
- Hải Quốc văn kiến lục của Trần Luân Quýnh đời Thanh ghi chép những điều tai nghe mắt thấy về nước ngoài từ Đông Á, Đông Nam Á đến Tây Âu. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói tới trong đoạn nói về Việt Nam trên tuyến đường từ Hạ Môn đi Quảng Nam (Việt Nam)
- Hải Lục của Dương Bính Nam đời Thanh (1820) chép về 99 nước và khu vực trên thế giới thời đó, kể cả một số nước Châu Âu, Châu Mỹ. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói đến trong đoạn chép về Java. Bản đồ bán cầu đính theo ghi Trường Sa, Thạch Đường ở khu vực Đông Nam Á.
- Hải quốc Đồ chí của Ngụy Nguyên đời Thanh (1848) ghi chép về nước ngoài và những việc liên quan đến nghề hàng hải.
- Doanh Hoàn chí lược của Bành Ôn Chương đời Thanh (1848) chép về địa lý thế giới. Trường Sa, Thạch Đường không vẽ vào bản đồ Trung hoa (Hoàng Thanh nhất thống dư địa đồ) mà vẽ vào vùng Đông Nam Á (Nam Dương các đảo đồ).
Nếu kể thêm các sách trích dẫn thì tới hàng trăm cuốn. Số sách từ đời Tống về sau nhiều hơn sách đời trước.cuốn nào cũng nói trực tiếp đến Tây Sa, Nam Sa và một số sách nói đến những địa danh như Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường, Thiên lý Thạch Đường, Cửu Nhũ Loa Châu mà các học giả bây giờ biết chỉ Tây Sa, Nam Sa.
Người Trung Quốc thì khỏi nói rồi!
Khoảng 1 tuần thì mười bản nhái, bản đểu của cái gi gỉ gì gi mà chả có :)) :))

kien-hong-yu
19-04-2011, 07:27 PM
Người Trung Quốc thì khỏi nói rồi!
Khoảng 1 tuần thì mười bản nhái, bản đểu của cái gi gỉ gì gi mà chả cóbản gì thì cũng từ con tim khối óc của người Trung hoa,chúng tôi tin là đúng và chúng tôi ủng hộ lý lẽ của các học giả về biển NTH.còn các bạn thì sao,các bạn có được điểm chung gì về quan điểm lý luận và biện pháp chưa tại nơi mà các bạn cho rằng có \"chủ quyền tại HSTS\"?

hacnho
19-04-2011, 08:16 PM
Vậy Trung Quốc có dám đưa tranh chấp Hoàng Trường Sa ra tòa án quốc tế phân xử không ?? hay chỉ mong "song phương" để "lấy vú to lấp miệng em" ...thách đưa ra tòa quốc tế đó, Trung quốc dám không, dám không , dám không .... mớ sách như giấy lộn cũng bày đặt chủ này quyền nọ.

dacnhiemvietnam
19-04-2011, 09:10 PM
Người Trung Quốc thì khỏi nói rồi!
Khoảng 1 tuần thì mười bản nhái, bản đểu của cái gi gỉ gì gi mà chả cóbản gì thì cũng từ con tim khối óc của người Trung hoa,chúng tôi tin là đúng và chúng tôi ủng hộ lý lẽ của các học giả về biển NTH.còn các bạn thì sao,các bạn có được điểm chung gì về quan điểm lý luận và biện pháp chưa tại nơi mà các bạn cho rằng có \"chủ quyền tại HSTS\"?
Có rồi đấy!
Bạn không nhìn lên bài viết của thành viên scorpion king sao?
Đó là những dẫn chứng rất cụ thể và sinh động được quốc tế công nhận. Còn người Trung Quốc nhận Hoàng Sa-Trường Sa( hay là Tây Sa- Nam Sa theo cách gọi của bạn) ấy mà tôi chẳng thấy bao giờ lịch sử của các bạn gắn liền với 2 quần đảo đó cả.
Tài liệu các bạn cũng chỉ chung chung ghi là sản vật, khí hậu, địa thế, nhưng chẳng có tí gì gọi là xây dựng chủ quyền cả.
Các bạn cũng nói rằng có tìm thấy tiền, hài cốt,... của người Hán và từ đó suy ra đây là đất của các bạn. => VÔ LÝ lắm! Người Việt Nam chúng tôi đó, bạn biết kỹ sư của Tử Cấm Thành các bạn là ai không? Là người Việt Nam đấy! Ấy thế có phải Tử Cấm Thành là của chúng tôi đâu?

champions
19-04-2011, 10:22 PM
Cơ sở lập luận của chúng tôi về Tây Sa và Nam Sa là những sử liệu cổ từ đời Tam Quốc (220 – 265) đến đời Thanh (1644 – 1911), chủ yếu là những tài liệu sau đây:
- Nam Châu dị vật chí của Vạn Chấn đời Tam Quốc nói về những điều lạ của các xứ phương Nam.
- Phù Nam truyện của Khang Thái đời Tam Quốc nói về việc ông đi sứ Chân Lạp.
- Dị Vật chí của Dương Phù đời Đông Hán (25 – 220) nói về những điều lạ (cũng là ở ngoài nước).
- Vũ Kinh Tổng yếu do Tăng Công Lương, Đinh Độ đời Tống soạn, được Tống Nhân Tông đề tựa.
- Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi đời Tống (1178); chủ yếu chép về các nước vùng Đông Nam Á. Trong đoạn Giao Chỉ dương (biển Giao Chỉ, tên cổ của Việt Nam) có nói đến Trường Sa và Thạch Đường.
- Chư Phiên chí của Triệu Nhữ Quát, đời Tống (1225), mô tả về nước ngoài. Có đoạn nói đến Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường như phương vị để định vị đảo Hải Nam như Chiêm Thành, Chân Lạp.
- Đảo Di chí lược của Vương Đại Uyên đời Nguyên (1349) mô tả địa thế, khí hậu, sản vật, phong tục của hàng trăm nước ngoài Trung hoa. Vạn lý Thạch Đường được chép thành mục riêng như các nước khác.
- Đông Tây Dương Khảo (1618) của Trương Nhiếp và Vũ Bị chí (1628) của Mao Nguyên Nghĩ nói về con đường từ Trung hoa đi Ấn Độ Dương.
- Hải Quốc văn kiến lục của Trần Luân Quýnh đời Thanh ghi chép những điều tai nghe mắt thấy về nước ngoài từ Đông Á, Đông Nam Á đến Tây Âu. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói tới trong đoạn nói về Việt Nam trên tuyến đường từ Hạ Môn đi Quảng Nam (Việt Nam)
- Hải Lục của Dương Bính Nam đời Thanh (1820) chép về 99 nước và khu vực trên thế giới thời đó, kể cả một số nước Châu Âu, Châu Mỹ. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói đến trong đoạn chép về Java. Bản đồ bán cầu đính theo ghi Trường Sa, Thạch Đường ở khu vực Đông Nam Á.
- Hải quốc Đồ chí của Ngụy Nguyên đời Thanh (1848) ghi chép về nước ngoài và những việc liên quan đến nghề hàng hải.
- Doanh Hoàn chí lược của Bành Ôn Chương đời Thanh (1848) chép về địa lý thế giới. Trường Sa, Thạch Đường không vẽ vào bản đồ Trung hoa (Hoàng Thanh nhất thống dư địa đồ) mà vẽ vào vùng Đông Nam Á (Nam Dương các đảo đồ).
Nếu kể thêm các sách trích dẫn thì tới hàng trăm cuốn. Số sách từ đời Tống về sau nhiều hơn sách đời trước.cuốn nào cũng nói trực tiếp đến Tây Sa, Nam Sa và một số sách nói đến những địa danh như Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường, Thiên lý Thạch Đường, Cửu Nhũ Loa Châu mà các học giả bây giờ biết chỉ Tây Sa, Nam Sa.
Nói dai nói dài nói dại, tóm lại mới chỉ "nhắc đến" =)), thế có tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền chưa? Có sách cổ phương Tây nào khẳng định cái "Xisha" là của Tàu ko? Thế có cái bản đồ cổ nào vẽ "Xisha" của Tàu ko?
Nếu đồng chí Tàu đã là con người, thì lôi ngay 3 cái này ra:
- Tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền ở "Xisha"
- Sách cổ phương Tây nào khẳng định cái "Xisha" là của Tàu
- Bản đồ cổ vẽ "Xisha" của Tàu
Nào, có đủ dũng cảm đứng lên như là một con người ko, hay lại luồn cúi giống con mà-ai-cũng-biết, cố tính lảng đi?Người Trung Quốc thì khỏi nói rồi!
Khoảng 1 tuần thì mười bản nhái, bản đểu của cái gi gỉ gì gi mà chả cóbản gì thì cũng từ con tim khối óc của người Trung hoa,chúng tôi tin là đúng và chúng tôi ủng hộ lý lẽ của các học giả về biển NTH.còn các bạn thì sao,các bạn có được điểm chung gì về quan điểm lý luận và biện pháp chưa tại nơi mà các bạn cho rằng có \"chủ quyền tại HSTS\"?

Lại còn thể loại mù ko dám đọc các comment khác nữa à? Có phải con người ko thế?


ở VN, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chúa Nguyễn đã cho binh phu Lý Sơn ra lập bia chủ quyền, lập đền thờ, thu nhặt sản vật ở Hoàng Sa, và được phương Tây công nhận chủ quyền.
Nguồn:
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=cat&id=5
Thích chọn quyển gì mở ra xem cũng được, nhiều lắm :)) :))
Chọn ra 1 quyển Tiếng Anh cho dễ đọc: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=222
Ngoài ra còn các tờ lệnh Hoàng Sa của gia tộc họ Đặng nữa, chắc đồng chí biết rồi nhẩy.
Xin nhắc lại, nếu đã là con người, thì lôi ngay 3 cái này ra:
- Tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền ở "Xisha"
- Sách cổ phương Tây nào khẳng định cái "Xisha" là của Tàu
- Bản đồ cổ vẽ "Xisha" của Tàu
Có dám đứng dậy như 1 con người ko đồng chí Tàu?

nguoicongsan
19-04-2011, 10:33 PM
Cơ sở lập luận của chúng tôi về Tây Sa và Nam Sa là những sử liệu cổ từ đời Tam Quốc (220 – 265) đến đời Thanh (1644 – 1911), chủ yếu là những tài liệu sau đây:
- Nam Châu dị vật chí của Vạn Chấn đời Tam Quốc nói về những điều lạ của các xứ phương Nam.
- Phù Nam truyện của Khang Thái đời Tam Quốc nói về việc ông đi sứ Chân Lạp.
- Dị Vật chí của Dương Phù đời Đông Hán (25 – 220) nói về những điều lạ (cũng là ở ngoài nước).
- Vũ Kinh Tổng yếu do Tăng Công Lương, Đinh Độ đời Tống soạn, được Tống Nhân Tông đề tựa.
- Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi đời Tống (1178); chủ yếu chép về các nước vùng Đông Nam Á. Trong đoạn Giao Chỉ dương (biển Giao Chỉ, tên cổ của Việt Nam) có nói đến Trường Sa và Thạch Đường.
- Chư Phiên chí của Triệu Nhữ Quát, đời Tống (1225), mô tả về nước ngoài. Có đoạn nói đến Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường như phương vị để định vị đảo Hải Nam như Chiêm Thành, Chân Lạp.
- Đảo Di chí lược của Vương Đại Uyên đời Nguyên (1349) mô tả địa thế, khí hậu, sản vật, phong tục của hàng trăm nước ngoài Trung hoa. Vạn lý Thạch Đường được chép thành mục riêng như các nước khác.
- Đông Tây Dương Khảo (1618) của Trương Nhiếp và Vũ Bị chí (1628) của Mao Nguyên Nghĩ nói về con đường từ Trung hoa đi Ấn Độ Dương.
- Hải Quốc văn kiến lục của Trần Luân Quýnh đời Thanh ghi chép những điều tai nghe mắt thấy về nước ngoài từ Đông Á, Đông Nam Á đến Tây Âu. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói tới trong đoạn nói về Việt Nam trên tuyến đường từ Hạ Môn đi Quảng Nam (Việt Nam)
- Hải Lục của Dương Bính Nam đời Thanh (1820) chép về 99 nước và khu vực trên thế giới thời đó, kể cả một số nước Châu Âu, Châu Mỹ. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói đến trong đoạn chép về Java. Bản đồ bán cầu đính theo ghi Trường Sa, Thạch Đường ở khu vực Đông Nam Á.
- Hải quốc Đồ chí của Ngụy Nguyên đời Thanh (1848) ghi chép về nước ngoài và những việc liên quan đến nghề hàng hải.
- Doanh Hoàn chí lược của Bành Ôn Chương đời Thanh (1848) chép về địa lý thế giới. Trường Sa, Thạch Đường không vẽ vào bản đồ Trung hoa (Hoàng Thanh nhất thống dư địa đồ) mà vẽ vào vùng Đông Nam Á (Nam Dương các đảo đồ).
Nếu kể thêm các sách trích dẫn thì tới hàng trăm cuốn. Số sách từ đời Tống về sau nhiều hơn sách đời trước.cuốn nào cũng nói trực tiếp đến Tây Sa, Nam Sa và một số sách nói đến những địa danh như Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường, Thiên lý Thạch Đường, Cửu Nhũ Loa Châu mà các học giả bây giờ biết chỉ Tây Sa, Nam Sa.
Nói đến bao giờ thì bạn mới chịu hiểu, những tài liệu đó có nói lên việc xác lập chủ quyền của nước bạn đối với 2 quần đảo này không? Tôi toàn nghe thấy ghi là nhắc đến nhưng nhắc đến như thế nào mới được. Giờ sử sách của tôi có đoạn nhắc đến Bắc Kinh thì tôi cung suy ra Bắc Kinh của nước tôi à?

kien-hong-yu
20-04-2011, 12:04 AM
Cơ sở lập luận của chúng tôi về Tây Sa và Nam Sa là những sử liệu cổ từ đời Tam Quốc (220 – 265) đến đời Thanh (1644 – 1911), chủ yếu là những tài liệu sau đây:
- Nam Châu dị vật chí của Vạn Chấn đời Tam Quốc nói về những điều lạ của các xứ phương Nam.
- Phù Nam truyện của Khang Thái đời Tam Quốc nói về việc ông đi sứ Chân Lạp.
- Dị Vật chí của Dương Phù đời Đông Hán (25 – 220) nói về những điều lạ (cũng là ở ngoài nước).
- Vũ Kinh Tổng yếu do Tăng Công Lương, Đinh Độ đời Tống soạn, được Tống Nhân Tông đề tựa.
- Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi đời Tống (1178); chủ yếu chép về các nước vùng Đông Nam Á. Trong đoạn Giao Chỉ dương (biển Giao Chỉ, tên cổ của Việt Nam) có nói đến Trường Sa và Thạch Đường.
- Chư Phiên chí của Triệu Nhữ Quát, đời Tống (1225), mô tả về nước ngoài. Có đoạn nói đến Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường như phương vị để định vị đảo Hải Nam như Chiêm Thành, Chân Lạp.
- Đảo Di chí lược của Vương Đại Uyên đời Nguyên (1349) mô tả địa thế, khí hậu, sản vật, phong tục của hàng trăm nước ngoài Trung hoa. Vạn lý Thạch Đường được chép thành mục riêng như các nước khác.
- Đông Tây Dương Khảo (1618) của Trương Nhiếp và Vũ Bị chí (1628) của Mao Nguyên Nghĩ nói về con đường từ Trung hoa đi Ấn Độ Dương.
- Hải Quốc văn kiến lục của Trần Luân Quýnh đời Thanh ghi chép những điều tai nghe mắt thấy về nước ngoài từ Đông Á, Đông Nam Á đến Tây Âu. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói tới trong đoạn nói về Việt Nam trên tuyến đường từ Hạ Môn đi Quảng Nam (Việt Nam)
- Hải Lục của Dương Bính Nam đời Thanh (1820) chép về 99 nước và khu vực trên thế giới thời đó, kể cả một số nước Châu Âu, Châu Mỹ. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói đến trong đoạn chép về Java. Bản đồ bán cầu đính theo ghi Trường Sa, Thạch Đường ở khu vực Đông Nam Á.
- Hải quốc Đồ chí của Ngụy Nguyên đời Thanh (1848) ghi chép về nước ngoài và những việc liên quan đến nghề hàng hải.
- Doanh Hoàn chí lược của Bành Ôn Chương đời Thanh (1848) chép về địa lý thế giới. Trường Sa, Thạch Đường không vẽ vào bản đồ Trung hoa (Hoàng Thanh nhất thống dư địa đồ) mà vẽ vào vùng Đông Nam Á (Nam Dương các đảo đồ).
Nếu kể thêm các sách trích dẫn thì tới hàng trăm cuốn. Số sách từ đời Tống về sau nhiều hơn sách đời trước.cuốn nào cũng nói trực tiếp đến Tây Sa, Nam Sa và một số sách nói đến những địa danh như Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường, Thiên lý Thạch Đường, Cửu Nhũ Loa Châu mà các học giả bây giờ biết chỉ Tây Sa, Nam Sa.
Nói dai nói dài nói dại, tóm lại mới chỉ \\\"nhắc đến\\\" =)), thế có tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền chưa? Có sách cổ phương Tây nào khẳng định cái \\\"Xisha\\\" là của Tàu ko? Thế có cái bản đồ cổ nào vẽ \\\"Xisha\\\" của Tàu ko?
Nếu đồng chí Tàu đã là con người, thì lôi ngay 3 cái này ra:
- Tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền ở \\\"Xisha\\\"
- Sách cổ phương Tây nào khẳng định cái \\\"Xisha\\\" là của Tàu
- Bản đồ cổ vẽ \\\"Xisha\\\" của Tàu
Nào, có đủ dũng cảm đứng lên như là một con người ko, hay lại luồn cúi giống con mà-ai-cũng-biết, cố tính lảng đi?Người Trung Quốc thì khỏi nói rồi!
Khoảng 1 tuần thì mười bản nhái, bản đểu của cái gi gỉ gì gi mà chả cóbản gì thì cũng từ con tim khối óc của người Trung hoa,chúng tôi tin là đúng và chúng tôi ủng hộ lý lẽ của các học giả về biển NTH.còn các bạn thì sao,các bạn có được điểm chung gì về quan điểm lý luận và biện pháp chưa tại nơi mà các bạn cho rằng có \\\\\\\"chủ quyền tại HSTS\\\\\\\"?

Lại còn thể loại mù ko dám đọc các comment khác nữa à? Có phải con người ko thế?


ở VN, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chúa Nguyễn đã cho binh phu Lý Sơn ra lập bia chủ quyền, lập đền thờ, thu nhặt sản vật ở Hoàng Sa, và được phương Tây công nhận chủ quyền.
Nguồn:
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=cat&id=5
Thích chọn quyển gì mở ra xem cũng được, nhiều lắm :)) :))
Chọn ra 1 quyển Tiếng Anh cho dễ đọc: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=222
Ngoài ra còn các tờ lệnh Hoàng Sa của gia tộc họ Đặng nữa, chắc đồng chí biết rồi nhẩy.
Xin nhắc lại, nếu đã là con người, thì lôi ngay 3 cái này ra:
- Tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền ở \\\"Xisha\\\"
- Sách cổ phương Tây nào khẳng định cái \\\"Xisha\\\" là của Tàu
- Bản đồ cổ vẽ \\\"Xisha\\\" của Tàu
Có dám đứng dậy như 1 con người ko đồng chí Tàu?

các bạn cố tình châm chọc tôi làm gì trong khi đó nhìn lại các bạn đã thống nhất một khối chưa,tôi chưa cần phản biện thì một tv khác là người việt đã vào trả lời thay tôi rồi.
một đoạn trích từ cuốn Vũ kinh tổng yếu, một cuốn sách về chính sách quân sự của nhà Tống và do vua Tống Nhân Tông (1023-1063) đề tựa :
“ Triều đình Bắc Tống lệnh cho quân nhà vua ra trấn giữ, đặt dinh lũy thủy sư tuần biển” ở Quảng Nam (tức Quảng Đông ngày nay), đóng tàu chiến đao ngư”, “ từ Đồn Môn Sơn dùng gió Đông đi về hướng Tây Nam 7 ngày thì đến Cửu Nhũ Loa Châu”. Sau đoạn trích này, khẳng định: “Cửu Nhũ Loa Châu tức quần đảo Tây Sa ngày nay. Điều đó chứng tỏ triều đình Bắc Tống đã đặt quần đảo Tây Sa vào phạm vi cai quản của mình” và “Hải quân Trung Quốc đã đi tuần tra vùng quần đảo Tây Sa”.
Toàn văn đoạn văn này trong Vũ kinh tổng yếu như sau:
“ Quận Nam Hải thuộc Quảng Châu, là đất Bách Việt xưa, đều do người Man, người Đản, cư trú. Từ đời Hán về sau được sáp nhập vào quận huyện. Đời Đường đặt làm phương trấn thành một nơi đô hội, nắm binh giáp, dẹp giặc mười sáu châu, khống chế các nước ngoài, có lợi về việc thuyền buôn đến tụ hội, người Man người Hán lẫn lộn.
“Sai quân nhà vua ra trấn giữ. Đặt dinh lũy thủy sư tuần biển ở hai cửa biển Đông và Tây, rộng 280 trượng cách Đồn Môn Sơn 200 dặm. Đóng tàu chiến đao ngư. Nơi đó phía Đông Nam đến biển cả 40 dặm, phía Tây đến Đoàn Châu 240 dặm, phía Nam đến An Châu 750 dặm, Bắc đến Thiều Châu 250 dặm. Đường biển về phía Đông Nam 400 dặm, đến Đồn Môn sơn 20 dặm, rộng 20 dặm, nước nông ngày có thể đi 50 dặm, rộng 200 dặm.
“ Từ Đồn Môn Sơn dùng gió Đông đi về hướng Tây Nam bảy ngày thì đến Cửu Nhũ Loa Châu, đi ba ngày đến Bất Lao Sơn (địa giới Hoàn Châu), lại đi về hướng Nam 300 dặm đến phía Đông Lăng Sơn (có nước ngọt ). Về hướng Tây Nam, không thể tính được hành trình”.

Ra Khơi
20-04-2011, 12:13 AM
Cơ sở lập luận của chúng tôi về Tây Sa và Nam Sa là những sử liệu cổ từ đời Tam Quốc (220 – 265) đến đời Thanh (1644 – 1911), chủ yếu là những tài liệu sau đây:
- Nam Châu dị vật chí của Vạn Chấn đời Tam Quốc nói về những điều lạ của các xứ phương Nam.
- Phù Nam truyện của Khang Thái đời Tam Quốc nói về việc ông đi sứ Chân Lạp.
- Dị Vật chí của Dương Phù đời Đông Hán (25 – 220) nói về những điều lạ (cũng là ở ngoài nước).
- Vũ Kinh Tổng yếu do Tăng Công Lương, Đinh Độ đời Tống soạn, được Tống Nhân Tông đề tựa.
- Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi đời Tống (1178); chủ yếu chép về các nước vùng Đông Nam Á. Trong đoạn Giao Chỉ dương (biển Giao Chỉ, tên cổ của Việt Nam) có nói đến Trường Sa và Thạch Đường.
- Chư Phiên chí của Triệu Nhữ Quát, đời Tống (1225), mô tả về nước ngoài. Có đoạn nói đến Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường như phương vị để định vị đảo Hải Nam như Chiêm Thành, Chân Lạp.
- Đảo Di chí lược của Vương Đại Uyên đời Nguyên (1349) mô tả địa thế, khí hậu, sản vật, phong tục của hàng trăm nước ngoài Trung hoa. Vạn lý Thạch Đường được chép thành mục riêng như các nước khác.
- Đông Tây Dương Khảo (1618) của Trương Nhiếp và Vũ Bị chí (1628) của Mao Nguyên Nghĩ nói về con đường từ Trung hoa đi Ấn Độ Dương.
- Hải Quốc văn kiến lục của Trần Luân Quýnh đời Thanh ghi chép những điều tai nghe mắt thấy về nước ngoài từ Đông Á, Đông Nam Á đến Tây Âu. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói tới trong đoạn nói về Việt Nam trên tuyến đường từ Hạ Môn đi Quảng Nam (Việt Nam)
- Hải Lục của Dương Bính Nam đời Thanh (1820) chép về 99 nước và khu vực trên thế giới thời đó, kể cả một số nước Châu Âu, Châu Mỹ. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói đến trong đoạn chép về Java. Bản đồ bán cầu đính theo ghi Trường Sa, Thạch Đường ở khu vực Đông Nam Á.
- Hải quốc Đồ chí của Ngụy Nguyên đời Thanh (1848) ghi chép về nước ngoài và những việc liên quan đến nghề hàng hải.
- Doanh Hoàn chí lược của Bành Ôn Chương đời Thanh (1848) chép về địa lý thế giới. Trường Sa, Thạch Đường không vẽ vào bản đồ Trung hoa (Hoàng Thanh nhất thống dư địa đồ) mà vẽ vào vùng Đông Nam Á (Nam Dương các đảo đồ).
Nếu kể thêm các sách trích dẫn thì tới hàng trăm cuốn. Số sách từ đời Tống về sau nhiều hơn sách đời trước.cuốn nào cũng nói trực tiếp đến Tây Sa, Nam Sa và một số sách nói đến những địa danh như Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường, Thiên lý Thạch Đường, Cửu Nhũ Loa Châu mà các học giả bây giờ biết chỉ Tây Sa, Nam Sa.
Nói đến bao giờ thì bạn mới chịu hiểu, những tài liệu đó có nói lên việc xác lập chủ quyền của nước bạn đối với 2 quần đảo này không? Tôi toàn nghe thấy ghi là nhắc đến nhưng nhắc đến như thế nào mới được. Giờ sử sách của tôi có đoạn nhắc đến Bắc Kinh thì tôi cung suy ra Bắc Kinh của nước tôi à?

Cãi chi với bọn L... ấy, mệt óc, đợi chúng qua đập thôi.

dacnhiemvietnam
20-04-2011, 07:34 AM
Cơ sở lập luận của chúng tôi về Tây Sa và Nam Sa là những sử liệu cổ từ đời Tam Quốc (220 – 265) đến đời Thanh (1644 – 1911), chủ yếu là những tài liệu sau đây:
- Nam Châu dị vật chí của Vạn Chấn đời Tam Quốc nói về những điều lạ của các xứ phương Nam.
- Phù Nam truyện của Khang Thái đời Tam Quốc nói về việc ông đi sứ Chân Lạp.
- Dị Vật chí của Dương Phù đời Đông Hán (25 – 220) nói về những điều lạ (cũng là ở ngoài nước).
- Vũ Kinh Tổng yếu do Tăng Công Lương, Đinh Độ đời Tống soạn, được Tống Nhân Tông đề tựa.
- Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi đời Tống (1178); chủ yếu chép về các nước vùng Đông Nam Á. Trong đoạn Giao Chỉ dương (biển Giao Chỉ, tên cổ của Việt Nam) có nói đến Trường Sa và Thạch Đường.
- Chư Phiên chí của Triệu Nhữ Quát, đời Tống (1225), mô tả về nước ngoài. Có đoạn nói đến Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường như phương vị để định vị đảo Hải Nam như Chiêm Thành, Chân Lạp.
- Đảo Di chí lược của Vương Đại Uyên đời Nguyên (1349) mô tả địa thế, khí hậu, sản vật, phong tục của hàng trăm nước ngoài Trung hoa. Vạn lý Thạch Đường được chép thành mục riêng như các nước khác.
- Đông Tây Dương Khảo (1618) của Trương Nhiếp và Vũ Bị chí (1628) của Mao Nguyên Nghĩ nói về con đường từ Trung hoa đi Ấn Độ Dương.
- Hải Quốc văn kiến lục của Trần Luân Quýnh đời Thanh ghi chép những điều tai nghe mắt thấy về nước ngoài từ Đông Á, Đông Nam Á đến Tây Âu. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói tới trong đoạn nói về Việt Nam trên tuyến đường từ Hạ Môn đi Quảng Nam (Việt Nam)
- Hải Lục của Dương Bính Nam đời Thanh (1820) chép về 99 nước và khu vực trên thế giới thời đó, kể cả một số nước Châu Âu, Châu Mỹ. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói đến trong đoạn chép về Java. Bản đồ bán cầu đính theo ghi Trường Sa, Thạch Đường ở khu vực Đông Nam Á.
- Hải quốc Đồ chí của Ngụy Nguyên đời Thanh (1848) ghi chép về nước ngoài và những việc liên quan đến nghề hàng hải.
- Doanh Hoàn chí lược của Bành Ôn Chương đời Thanh (1848) chép về địa lý thế giới. Trường Sa, Thạch Đường không vẽ vào bản đồ Trung hoa (Hoàng Thanh nhất thống dư địa đồ) mà vẽ vào vùng Đông Nam Á (Nam Dương các đảo đồ).
Nếu kể thêm các sách trích dẫn thì tới hàng trăm cuốn. Số sách từ đời Tống về sau nhiều hơn sách đời trước.cuốn nào cũng nói trực tiếp đến Tây Sa, Nam Sa và một số sách nói đến những địa danh như Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường, Thiên lý Thạch Đường, Cửu Nhũ Loa Châu mà các học giả bây giờ biết chỉ Tây Sa, Nam Sa.
Nói dai nói dài nói dại, tóm lại mới chỉ \\\"nhắc đến\\\" =)), thế có tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền chưa? Có sách cổ phương Tây nào khẳng định cái \\\"Xisha\\\" là của Tàu ko? Thế có cái bản đồ cổ nào vẽ \\\"Xisha\\\" của Tàu ko?
Nếu đồng chí Tàu đã là con người, thì lôi ngay 3 cái này ra:
- Tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền ở \\\"Xisha\\\"
- Sách cổ phương Tây nào khẳng định cái \\\"Xisha\\\" là của Tàu
- Bản đồ cổ vẽ \\\"Xisha\\\" của Tàu
Nào, có đủ dũng cảm đứng lên như là một con người ko, hay lại luồn cúi giống con mà-ai-cũng-biết, cố tính lảng đi?Người Trung Quốc thì khỏi nói rồi!
Khoảng 1 tuần thì mười bản nhái, bản đểu của cái gi gỉ gì gi mà chả cóbản gì thì cũng từ con tim khối óc của người Trung hoa,chúng tôi tin là đúng và chúng tôi ủng hộ lý lẽ của các học giả về biển NTH.còn các bạn thì sao,các bạn có được điểm chung gì về quan điểm lý luận và biện pháp chưa tại nơi mà các bạn cho rằng có \\\\\\\"chủ quyền tại HSTS\\\\\\\"?

Lại còn thể loại mù ko dám đọc các comment khác nữa à? Có phải con người ko thế?


ở VN, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chúa Nguyễn đã cho binh phu Lý Sơn ra lập bia chủ quyền, lập đền thờ, thu nhặt sản vật ở Hoàng Sa, và được phương Tây công nhận chủ quyền.
Nguồn:
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=cat&id=5
Thích chọn quyển gì mở ra xem cũng được, nhiều lắm :)) :))
Chọn ra 1 quyển Tiếng Anh cho dễ đọc: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=222
Ngoài ra còn các tờ lệnh Hoàng Sa của gia tộc họ Đặng nữa, chắc đồng chí biết rồi nhẩy.
Xin nhắc lại, nếu đã là con người, thì lôi ngay 3 cái này ra:
- Tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền ở \\\"Xisha\\\"
- Sách cổ phương Tây nào khẳng định cái \\\"Xisha\\\" là của Tàu
- Bản đồ cổ vẽ \\\"Xisha\\\" của Tàu
Có dám đứng dậy như 1 con người ko đồng chí Tàu?

các bạn cố tình châm chọc tôi làm gì trong khi đó nhìn lại các bạn đã thống nhất một khối chưa,tôi chưa cần phản biện thì một tv khác là người việt đã vào trả lời thay tôi rồi.
một đoạn trích từ cuốn Vũ kinh tổng yếu, một cuốn sách về chính sách quân sự của nhà Tống và do vua Tống Nhân Tông (1023-1063) đề tựa :
“ Triều đình Bắc Tống lệnh cho quân nhà vua ra trấn giữ, đặt dinh lũy thủy sư tuần biển” ở Quảng Nam (tức Quảng Đông ngày nay), đóng tàu chiến đao ngư”, “ từ Đồn Môn Sơn dùng gió Đông đi về hướng Tây Nam 7 ngày thì đến Cửu Nhũ Loa Châu”. Sau đoạn trích này, khẳng định: “Cửu Nhũ Loa Châu tức quần đảo Tây Sa ngày nay. Điều đó chứng tỏ triều đình Bắc Tống đã đặt quần đảo Tây Sa vào phạm vi cai quản của mình” và “Hải quân Trung Quốc đã đi tuần tra vùng quần đảo Tây Sa”.
Toàn văn đoạn văn này trong Vũ kinh tổng yếu như sau:
“ Quận Nam Hải thuộc Quảng Châu, là đất Bách Việt xưa, đều do người Man, người Đản, cư trú. Từ đời Hán về sau được sáp nhập vào quận huyện. Đời Đường đặt làm phương trấn thành một nơi đô hội, nắm binh giáp, dẹp giặc mười sáu châu, khống chế các nước ngoài, có lợi về việc thuyền buôn đến tụ hội, người Man người Hán lẫn lộn.
“Sai quân nhà vua ra trấn giữ. Đặt dinh lũy thủy sư tuần biển ở hai cửa biển Đông và Tây, rộng 280 trượng cách Đồn Môn Sơn 200 dặm. Đóng tàu chiến đao ngư. Nơi đó phía Đông Nam đến biển cả 40 dặm, phía Tây đến Đoàn Châu 240 dặm, phía Nam đến An Châu 750 dặm, Bắc đến Thiều Châu 250 dặm. Đường biển về phía Đông Nam 400 dặm, đến Đồn Môn sơn 20 dặm, rộng 20 dặm, nước nông ngày có thể đi 50 dặm, rộng 200 dặm.
“ Từ Đồn Môn Sơn dùng gió Đông đi về hướng Tây Nam bảy ngày thì đến Cửu Nhũ Loa Châu, đi ba ngày đến Bất Lao Sơn (địa giới Hoàn Châu), lại đi về hướng Nam 300 dặm đến phía Đông Lăng Sơn (có nước ngọt ). Về hướng Tây Nam, không thể tính được hành trình”.
Nói như bạn thì 2 quần đảo của nước tôi là của các bạn à?
Sao tôi chẳng thấy có một cái bản đồ lịch sử nào của các bạn vẽ 2 quần đảo này hết vậy?
Mà sách sử đâu phải cái gì cũng là thật! Bạn đọc thử Đại Việt sử kí toàn thư của chúng tôi và lên Wikipedia so sánh thì biết. Sự thật sai lệch nhiều là khác.
Chúng ta có thể thấy là sách sử phong kiến luôn luôn thiên lệch với một vương triều. Tài liệu của chúng tôi không dừng lại ở sách sử, nó còn đc thể hiện trong các tờ lệnh sai dân lập ấp...
Các bạn mới chỉ là đóng đồn dựng trại của lính thôi, mà chưa chắc chuyện đó đã có thực. Người Việt Nam chúng tôi còn sinh sống ở đây rất lâu. Đến năm 1979 tự nhiên đùng một cái quân đội Trung Quốc đánh úp vào các binh lính VNCH, và ngang nhiên đòi đảo. Thử hỏi trước đấy dân cư Trung Hoa có làm gì ở 2 quần đảo đó không mà đòi tuyên bố chủ quyền? THẾ LÀ SAO HẢ ???

mdz279
20-04-2011, 08:26 AM
Hi vọng triều "Nguyễn" (NPT) bây giờ cũng xác lập lại chủ quyền HS & TS của ông cha đời trước khai phá.

hhhh
20-04-2011, 08:39 AM
Nói làm gì nhiều, đến cái Đại Thanh Đế QUỐC Toàn Đồ năm 1901 cũng vẽ đến Hải Nam, chứ làm gì có Hoàng Sa và Trường Sa. Lý do đơn giản họ có súng, và đâm sau lưng chiến sĩ lúc Việt Nam đang trong trạng thái chiến tranh....Nhưng rồi xem được bao lâu với tư tưởng kiểu đó, hề hề....

champions
20-04-2011, 10:54 AM
Cơ sở lập luận của chúng tôi về Tây Sa và Nam Sa là những sử liệu cổ từ đời Tam Quốc (220 – 265) đến đời Thanh (1644 – 1911), chủ yếu là những tài liệu sau đây:
- Nam Châu dị vật chí của Vạn Chấn đời Tam Quốc nói về những điều lạ của các xứ phương Nam.
- Phù Nam truyện của Khang Thái đời Tam Quốc nói về việc ông đi sứ Chân Lạp.
- Dị Vật chí của Dương Phù đời Đông Hán (25 – 220) nói về những điều lạ (cũng là ở ngoài nước).
- Vũ Kinh Tổng yếu do Tăng Công Lương, Đinh Độ đời Tống soạn, được Tống Nhân Tông đề tựa.
- Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi đời Tống (1178); chủ yếu chép về các nước vùng Đông Nam Á. Trong đoạn Giao Chỉ dương (biển Giao Chỉ, tên cổ của Việt Nam) có nói đến Trường Sa và Thạch Đường.
- Chư Phiên chí của Triệu Nhữ Quát, đời Tống (1225), mô tả về nước ngoài. Có đoạn nói đến Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường như phương vị để định vị đảo Hải Nam như Chiêm Thành, Chân Lạp.
- Đảo Di chí lược của Vương Đại Uyên đời Nguyên (1349) mô tả địa thế, khí hậu, sản vật, phong tục của hàng trăm nước ngoài Trung hoa. Vạn lý Thạch Đường được chép thành mục riêng như các nước khác.
- Đông Tây Dương Khảo (1618) của Trương Nhiếp và Vũ Bị chí (1628) của Mao Nguyên Nghĩ nói về con đường từ Trung hoa đi Ấn Độ Dương.
- Hải Quốc văn kiến lục của Trần Luân Quýnh đời Thanh ghi chép những điều tai nghe mắt thấy về nước ngoài từ Đông Á, Đông Nam Á đến Tây Âu. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói tới trong đoạn nói về Việt Nam trên tuyến đường từ Hạ Môn đi Quảng Nam (Việt Nam)
- Hải Lục của Dương Bính Nam đời Thanh (1820) chép về 99 nước và khu vực trên thế giới thời đó, kể cả một số nước Châu Âu, Châu Mỹ. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói đến trong đoạn chép về Java. Bản đồ bán cầu đính theo ghi Trường Sa, Thạch Đường ở khu vực Đông Nam Á.
- Hải quốc Đồ chí của Ngụy Nguyên đời Thanh (1848) ghi chép về nước ngoài và những việc liên quan đến nghề hàng hải.
- Doanh Hoàn chí lược của Bành Ôn Chương đời Thanh (1848) chép về địa lý thế giới. Trường Sa, Thạch Đường không vẽ vào bản đồ Trung hoa (Hoàng Thanh nhất thống dư địa đồ) mà vẽ vào vùng Đông Nam Á (Nam Dương các đảo đồ).
Nếu kể thêm các sách trích dẫn thì tới hàng trăm cuốn. Số sách từ đời Tống về sau nhiều hơn sách đời trước.cuốn nào cũng nói trực tiếp đến Tây Sa, Nam Sa và một số sách nói đến những địa danh như Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường, Thiên lý Thạch Đường, Cửu Nhũ Loa Châu mà các học giả bây giờ biết chỉ Tây Sa, Nam Sa.
Nói dai nói dài nói dại, tóm lại mới chỉ \\\"nhắc đến\\\" =)), thế có tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền chưa? Có sách cổ phương Tây nào khẳng định cái \\\"Xisha\\\" là của Tàu ko? Thế có cái bản đồ cổ nào vẽ \\\"Xisha\\\" của Tàu ko?
Nếu đồng chí Tàu đã là con người, thì lôi ngay 3 cái này ra:
- Tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền ở \\\"Xisha\\\"
- Sách cổ phương Tây nào khẳng định cái \\\"Xisha\\\" là của Tàu
- Bản đồ cổ vẽ \\\"Xisha\\\" của Tàu
Nào, có đủ dũng cảm đứng lên như là một con người ko, hay lại luồn cúi giống con mà-ai-cũng-biết, cố tính lảng đi?Người Trung Quốc thì khỏi nói rồi!
Khoảng 1 tuần thì mười bản nhái, bản đểu của cái gi gỉ gì gi mà chả cóbản gì thì cũng từ con tim khối óc của người Trung hoa,chúng tôi tin là đúng và chúng tôi ủng hộ lý lẽ của các học giả về biển NTH.còn các bạn thì sao,các bạn có được điểm chung gì về quan điểm lý luận và biện pháp chưa tại nơi mà các bạn cho rằng có \\\\\\\"chủ quyền tại HSTS\\\\\\\"?

Lại còn thể loại mù ko dám đọc các comment khác nữa à? Có phải con người ko thế?


ở VN, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chúa Nguyễn đã cho binh phu Lý Sơn ra lập bia chủ quyền, lập đền thờ, thu nhặt sản vật ở Hoàng Sa, và được phương Tây công nhận chủ quyền.
Nguồn:
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=cat&id=5
Thích chọn quyển gì mở ra xem cũng được, nhiều lắm :)) :))
Chọn ra 1 quyển Tiếng Anh cho dễ đọc: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=222
Ngoài ra còn các tờ lệnh Hoàng Sa của gia tộc họ Đặng nữa, chắc đồng chí biết rồi nhẩy.
Xin nhắc lại, nếu đã là con người, thì lôi ngay 3 cái này ra:
- Tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền ở \\\"Xisha\\\"
- Sách cổ phương Tây nào khẳng định cái \\\"Xisha\\\" là của Tàu
- Bản đồ cổ vẽ \\\"Xisha\\\" của Tàu
Có dám đứng dậy như 1 con người ko đồng chí Tàu?

các bạn cố tình châm chọc tôi làm gì trong khi đó nhìn lại các bạn đã thống nhất một khối chưa,tôi chưa cần phản biện thì một tv khác là người việt đã vào trả lời thay tôi rồi.
một đoạn trích từ cuốn Vũ kinh tổng yếu, một cuốn sách về chính sách quân sự của nhà Tống và do vua Tống Nhân Tông (1023-1063) đề tựa :
“ Triều đình Bắc Tống lệnh cho quân nhà vua ra trấn giữ, đặt dinh lũy thủy sư tuần biển” ở Quảng Nam (tức Quảng Đông ngày nay), đóng tàu chiến đao ngư”, “ từ Đồn Môn Sơn dùng gió Đông đi về hướng Tây Nam 7 ngày thì đến Cửu Nhũ Loa Châu”. Sau đoạn trích này, khẳng định: “Cửu Nhũ Loa Châu tức quần đảo Tây Sa ngày nay. Điều đó chứng tỏ triều đình Bắc Tống đã đặt quần đảo Tây Sa vào phạm vi cai quản của mình” và “Hải quân Trung Quốc đã đi tuần tra vùng quần đảo Tây Sa”.
Toàn văn đoạn văn này trong Vũ kinh tổng yếu như sau:
“ Quận Nam Hải thuộc Quảng Châu, là đất Bách Việt xưa, đều do người Man, người Đản, cư trú. Từ đời Hán về sau được sáp nhập vào quận huyện. Đời Đường đặt làm phương trấn thành một nơi đô hội, nắm binh giáp, dẹp giặc mười sáu châu, khống chế các nước ngoài, có lợi về việc thuyền buôn đến tụ hội, người Man người Hán lẫn lộn.
“Sai quân nhà vua ra trấn giữ. Đặt dinh lũy thủy sư tuần biển ở hai cửa biển Đông và Tây, rộng 280 trượng cách Đồn Môn Sơn 200 dặm. Đóng tàu chiến đao ngư. Nơi đó phía Đông Nam đến biển cả 40 dặm, phía Tây đến Đoàn Châu 240 dặm, phía Nam đến An Châu 750 dặm, Bắc đến Thiều Châu 250 dặm. Đường biển về phía Đông Nam 400 dặm, đến Đồn Môn sơn 20 dặm, rộng 20 dặm, nước nông ngày có thể đi 50 dặm, rộng 200 dặm.
“ Từ Đồn Môn Sơn dùng gió Đông đi về hướng Tây Nam bảy ngày thì đến Cửu Nhũ Loa Châu, đi ba ngày đến Bất Lao Sơn (địa giới Hoàn Châu), lại đi về hướng Nam 300 dặm đến phía Đông Lăng Sơn (có nước ngọt ). Về hướng Tây Nam, không thể tính được hành trình”.
Đâu, có thấy chủ quyền đâu nhẩy? Sách nó ghi từ Quảng Đông đi 7 ngày là đến "Xisha", chứ có thiết lập chủ quyền đâu =)) Tài liệu Tàu chỉ đến mức này thôi à =)) =)) Còn cái nào thuyết phục hơn lôi nốt ra đê =)) Nói như đồng chí, thế bây giờ sách Việt có ghi Lý Long Tường từ Thanh Hóa dẫn quân đi 1 tháng đến Đài Loan, ông đặt 200 người lại, như vậy tức là Đài Loan cũng của VN à =)) =)) =))

Ở VN, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chúa Nguyễn đã cho binh phu Lý Sơn ra thiết lập chủ quyền, lập đền thờ, thu nhặt sản vật ở Hoàng Sa, và được phương Tây công nhận chủ quyền.
Nguồn:
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=cat&id=5
Thích chọn quyển gì mở ra xem cũng được, nhiều lắm :)) :))
Chọn ra 1 quyển Tiếng Anh cho dễ đọc: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=222
Ngoài ra còn các tờ lệnh Hoàng Sa của gia tộc họ Đặng nữa, chắc đồng chí biết rồi nhẩy.


Xin nhắc lại, nếu đã là con người, thì lôi ngay 3 cái này ra:
- Tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền ở "Xisha"
- Sách cổ phương Tây nào khẳng định cái "Xisha" là của Tàu
- Bản đồ cổ vẽ "Xisha" của Tàu
Có dám đứng dậy như 1 con người ko đồng chí Tàu?
=))

dacnhiemvietnam
20-04-2011, 05:01 PM
các bạn cứ dẫn chứng từ nguồn lý luận của việt nam vậy hỏi tại sao minh bạch được?
Nguồn của Trung Quốc mới minh bạch hở đồng chí yêu quý? ;))

MInh_HươnG
20-04-2011, 05:01 PM
các bạn cứ dẫn chứng từ nguồn lý luận của việt nam vậy hỏi tại sao minh bạch được?
Thế dẫn chứng từ nguồn gì...?Nguồn Trung Quốc hay nguồn thân Tầu...?=))
Cố gắng POT bài để lên kỳ cựu hả anh zai...?Cố gắng nhen...Mình rất thích cậu đó....;))

dacnhiemvietnam
20-04-2011, 05:03 PM
các bạn cứ dẫn chứng từ nguồn lý luận của việt nam vậy hỏi tại sao minh bạch được?
Thế dẫn chứng từ nguồn gì...?Nguồn Trung Quốc hay nguồn thân Tầu...?=))
Cố gắng POT bài để lên kỳ cựu hả anh zai...?Cố gắng nhen...Mình rất thích cậu đó....;))
Gớm nữa, ai mà chẳng yêu quý anh ý, có anh ý với anh kien-hong-yu tự nhiên HSO sôi động ;))

MInh_HươnG
20-04-2011, 05:05 PM
các bạn cứ dẫn chứng từ nguồn lý luận của việt nam vậy hỏi tại sao minh bạch được?
Thế dẫn chứng từ nguồn gì...?Nguồn Trung Quốc hay nguồn thân Tầu...?=))
Cố gắng POT bài để lên kỳ cựu hả anh zai...?Cố gắng nhen...Mình rất thích cậu đó....;))
Gớm nữa, ai mà chẳng yêu quý anh ý, có anh ý với anh kien-hong-yu tự nhiên HSO sôi động ;))
Dạo này mất tay chống cộng lẫn đi đâu mất làm 4rum Hs.O chẳng còn tý gì vui...Tự dưng mọc đâu ra 2 anh ấy vào chém thấy sôi động hẳn...Đúng là cũng nên cảm kích các anh ấy...!:D

champions
20-04-2011, 05:16 PM
các bạn cứ dẫn chứng từ nguồn lý luận của việt nam vậy hỏi tại sao minh bạch được?
Toàn sách Tây đấy đồng chí Hán đểu ạ :)) :)) Chả nhẽ sách Tây cũng ko được vì bọn Tây đấy ... thân Việt =)) =)) Đồng chí xem cái đám của nợ của đồng chí có minh bạch hơn ko? =)) =))

À mà đồng chí vẫn chưa muốn đứng lên như 1 con người à :D :D

Xin nhắc lại, nếu đã là con người, thì lôi ngay 3 cái này ra:
- Tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền ở "Xisha"
- Sách cổ phương Tây nào khẳng định cái "Xisha" là của Tàu
- Bản đồ cổ vẽ "Xisha" của Tàu
Có dám đứng dậy như 1 con người ko đồng chí Tàu?

Trần Đức Minh
20-04-2011, 07:04 PM
Góp ý với mọi người một chút, [QUOTE] thì cũng đừng "làm" cả cụm như thế, câu nào cần trích dẫn thì trích dẫn thôi, quote nhiều chỉ tốn tài nguyên 4rum thui :| Và một vấn đề nữa, topic này để chúng ta thảo luận quá trình xác lập chủ quyển của VN với Trường Sa chứ không phải topic cãi nhau với tên Hán lởm :D Mấy tay Hán lởm vào đây xem lại bài của bác Sub đăng sẽ thấy vài cái bản đồ cổ của TQ đấy, vào mà tô vẽ thêm Nam Sa với chẳng Tây Sa nhé :)) http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=54369&page=4

người-con-xa-xứ
20-04-2011, 08:18 PM
bạn biết học giả Hàn Chấn Hoa của nước tôi chưa? việc ông tập hợp thành bộ nghiên cứu là một công trình lớn chứng minh cho thế giới biết Tây Sa và Nam Sa do người Trung hoa phát hiện từ thời Hán Vũ Đế.
.....

Bạn janhuesang nói đúng rồi còn gì. Hàn Chấn Hoa còn khẳng định:Dựa vào các đồng tiền cổ, đồ sành sứ, các đồ vật khác, miếu cô hồn nói là tìm thấy ở các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tác giả của cuốn Tổng hợp sử liệu kết luận rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa từ cổ xưa là lãnh thổ của Trung Quốc.
http://biendong.net/binh-luan/278-v-lun-c-kho-c-chng-minh-ch-quyn-ca-trung-quc-i-vi-hoang-sa-va-trng-sa.html


Với lý luận như vậy thì TQ nên tuyên bố gò Đống Đa hoặc sông Bạch Đằng thuộc TQ, vì dưới đó không những có tiền, có cả áo giáp, cả xương,...của người Trung Quốc :)) :)) :))

Hơn nữa chuyện phát hiện tiền cổ v.v...cũng chả có gì lạ, vì hôi xưa có cướp biển Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa, bị Tây Sơn khuất phục. Bạn janhuesan chắc nghe đến nạn giặc Tàu ô rồi nhỉ?!!! =)) =)) =))
chủ quyền của chúng tôi tại Tây sa Nam sa là bất khả kiến nghị vì lịch sử đã có và được quốc tế công nhận.trong khi đó ở nước bạn có công trình nào đã tổng hợp được như cuốn Ngã Quốc Nam Hải Chư Ðảo Sử Liệu Hối Biên chưa?

Trí thức của Trung Quốc nói chuyện thế này sao?:)) Quân tử gì mà giống đầu đường xó chợ thế? Thảo nào đưa ra cái lưỡi bò và cái khái niệm '' nội thủy'' mất dạy thì không có gì là lạ, bởi dân thế này thì chính phủ sao ko ngông cuồng. Hôm trước có anh bạn nào định nghĩa '' hảo hán'' là phải vào tù ra tội, phải leo cột điện cơ, bây giờ áp đụng vào đây là quá chuẩn hahahahaah:))
Trong cuộc tranh luận này coi như chúng ta đang tranh luận tại tòa, chứng cứ đưa ra đề nghị phải minh bạch, rõ ràng và thuyết phục. Nhưng trước hết đề nghị các ''trí thức'' Trung Quốc xem lai cái quan niệm quốc tế về '' quá trình thiết lập chủ quyền'' đi nhé. Tất cả những gì các bạn viết ra đến giờ mới chỉ dạng ghi nhận chứ chưa phải sự '' thiêt lập chủ quyền'' , các bạn ko đảm bảo được: thực thi chủ quyền 1 cách thực tế, liên tục và hòa bình. Trong khi đó chúng tôi thực thi chủ quyền 1 cách thực tế tại đó( khai thác, quản lý, đặt chủ quyền...) liên tục và hòa bình. Chủ quyền của các bạn tại sao bản đồ của các bạn chỉ ra cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, còn chúng tôi thì có đủ cả từ trong bản đồ trong nước đến bản đồ phương tây đều ghi là của chúng tôi. Tôi còn nhớ chuyện các tàu buôn phương tây khi bị cướp đã phàn nàn với chính quyền các bạn nhưng các bạn đã nói không chịu trách nhiệm vì không quản lý trách nhiệm quản lý nơi đó thuộc về chúng tôi.

dacnhiemvietnam
20-04-2011, 09:04 PM
bạn biết học giả Hàn Chấn Hoa của nước tôi chưa? việc ông tập hợp thành bộ nghiên cứu là một công trình lớn chứng minh cho thế giới biết Tây Sa và Nam Sa do người Trung hoa phát hiện từ thời Hán Vũ Đế.
.....

Bạn janhuesang nói đúng rồi còn gì. Hàn Chấn Hoa còn khẳng định:Dựa vào các đồng tiền cổ, đồ sành sứ, các đồ vật khác, miếu cô hồn nói là tìm thấy ở các đảo thuộc quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tác giả của cuốn Tổng hợp sử liệu kết luận rằng quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa từ cổ xưa là lãnh thổ của Trung Quốc.
http://biendong.net/binh-luan/278-v-lun-c-kho-c-chng-minh-ch-quyn-ca-trung-quc-i-vi-hoang-sa-va-trng-sa.html


Với lý luận như vậy thì TQ nên tuyên bố gò Đống Đa hoặc sông Bạch Đằng thuộc TQ, vì dưới đó không những có tiền, có cả áo giáp, cả xương,...của người Trung Quốc :)) :)) :))

Hơn nữa chuyện phát hiện tiền cổ v.v...cũng chả có gì lạ, vì hôi xưa có cướp biển Trung Quốc ở quần đảo Hoàng Sa, bị Tây Sơn khuất phục. Bạn janhuesan chắc nghe đến nạn giặc Tàu ô rồi nhỉ?!!! =)) =)) =))
chủ quyền của chúng tôi tại Tây sa Nam sa là bất khả kiến nghị vì lịch sử đã có và được quốc tế công nhận.trong khi đó ở nước bạn có công trình nào đã tổng hợp được như cuốn Ngã Quốc Nam Hải Chư Ðảo Sử Liệu Hối Biên chưa?

Trí thức của Trung Quốc nói chuyện thế này sao?:)) Quân tử gì mà giống đầu đường xó chợ thế? Thảo nào đưa ra cái lưỡi bò và cái khái niệm '' nội thủy'' mất dạy thì không có gì là lạ, bởi dân thế này thì chính phủ sao ko ngông cuồng. Hôm trước có anh bạn nào định nghĩa '' hảo hán'' là phải vào tù ra tội, phải leo cột điện cơ, bây giờ áp đụng vào đây là quá chuẩn hahahahaah:))
Trong cuộc tranh luận này coi như chúng ta đang tranh luận tại tòa, chứng cứ đưa ra đề nghị phải minh bạch, rõ ràng và thuyết phục. Nhưng trước hết đề nghị các ''trí thức'' Trung Quốc xem lai cái quan niệm quốc tế về '' quá trình thiết lập chủ quyền'' đi nhé. Tất cả những gì các bạn viết ra đến giờ mới chỉ dạng ghi nhận chứ chưa phải sự '' thiêt lập chủ quyền'' , các bạn ko đảm bảo được: thực thi chủ quyền 1 cách thực tế, liên tục và hòa bình. Trong khi đó chúng tôi thực thi chủ quyền 1 cách thực tế tại đó( khai thác, quản lý, đặt chủ quyền...) liên tục và hòa bình. Chủ quyền của các bạn tại sao bản đồ của các bạn chỉ ra cực nam của Trung Quốc chỉ đến đảo Hải Nam, còn chúng tôi thì có đủ cả từ trong bản đồ trong nước đến bản đồ phương tây đều ghi là của chúng tôi. Tôi còn nhớ chuyện các tàu buôn phương tây khi bị cướp đã phàn nàn với chính quyền các bạn nhưng các bạn đã nói không chịu trách nhiệm vì không quản lý trách nhiệm quản lý nơi đó thuộc về chúng tôi.
Người Việt chúng tớ phản ứng thế đấy, 2 đồng chí Trung Quốc đâu rồi? Nếu thấy không thỏa đáng thì mời vào tranh luận tiếp, hoặc thấy cần thêm dẫn chứng thì cử thêm mấy đồng chí nữa vào >:)

champions
20-04-2011, 09:07 PM
Người Việt chúng tớ phản ứng thế đấy, 2 đồng chí Trung Quốc đâu rồi? Nếu thấy không thỏa đáng thì mời vào tranh luận tiếp, hoặc thấy cần thêm dẫn chứng thì cử thêm mấy đồng chí nữa vào >:)
Bác cứ từ từ, tại mấy đ/c ấy chưa có nhu cầu đứng dậy như 1 con người :D :D
Hay là lại lặn mất teo rồi ko biết???

kien-hong-yu
20-04-2011, 10:29 PM
Trí thức của Trung Quốc nói chuyện thế này sao? Quân tử gì mà giống đầu đường xó chợ thế? Thảo nào đưa ra cái lưỡi bò và cái khái niệm \'\' nội thủy\'\' mất dạy thì không có gì là lạ, bởi dân thế này thì chính phủ sao ko ngông cuồng. Hôm trước có anh bạn nào định nghĩa \'\' hảo hán\'\' là phải vào tù ra tội, phải leo cột điện cơ, bây giờ áp đụng vào đây là quá chuẩn hahahahaah
bạn xem từ đầu đến cuối ai miệt thị chúng tôi nhiều nhất mình nói với các bạn bằng là thảo luận thì đừng lôi nhau ra làm trò hề vì vấn đề tranh chấp này đã có lịch sử lâu đời giữa hai dân tộc

alfa_tym
20-04-2011, 10:36 PM
Trí thức của Trung Quốc nói chuyện thế này sao? Quân tử gì mà giống đầu đường xó chợ thế? Thảo nào đưa ra cái lưỡi bò và cái khái niệm \'\' nội thủy\'\' mất dạy thì không có gì là lạ, bởi dân thế này thì chính phủ sao ko ngông cuồng. Hôm trước có anh bạn nào định nghĩa \'\' hảo hán\'\' là phải vào tù ra tội, phải leo cột điện cơ, bây giờ áp đụng vào đây là quá chuẩn hahahahaah
bạn xem từ đầu đến cuối ai miệt thị chúng tôi nhiều nhất mình nói với các bạn bằng là thảo luận thì đừng lôi nhau ra làm trò hề vì vấn đề tranh chấp này đã có lịch sử lâu đời giữa hai dân tộc
có ai ăn cướp mà nhận mình là ăn cướp bao giờ đâu....hảo hán dám làm và dám chịu chứ cái loại ngụy quân tử dám làm không dám nhận là tiều nhân :))
còn nếu về lịch sử thì chẳng có một triều đại nào trung quốc không xâm lược việt nam cả

champions
20-04-2011, 10:41 PM
Trí thức của Trung Quốc nói chuyện thế này sao? Quân tử gì mà giống đầu đường xó chợ thế? Thảo nào đưa ra cái lưỡi bò và cái khái niệm \'\' nội thủy\'\' mất dạy thì không có gì là lạ, bởi dân thế này thì chính phủ sao ko ngông cuồng. Hôm trước có anh bạn nào định nghĩa \'\' hảo hán\'\' là phải vào tù ra tội, phải leo cột điện cơ, bây giờ áp đụng vào đây là quá chuẩn hahahahaah
bạn xem từ đầu đến cuối ai miệt thị chúng tôi nhiều nhất mình nói với các bạn bằng là thảo luận thì đừng lôi nhau ra làm trò hề vì vấn đề tranh chấp này đã có lịch sử lâu đời giữa hai dân tộc
Tóm lại đã lôi được 3 cái này ra chưa:
- Tài liệu cổ khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền ở "Xisha"
- Sách cổ phương Tây khẳng định cái "Xisha" là của Tàu
- Bản đồ cổ vẽ "Xisha" của Tàu

kien-hong-yu
20-04-2011, 10:42 PM
chúng tôi không ăn cướp,bạn xem lại lịch sử thôn tính của các nước khác đi.thời loạn lạc đó mạnh được yếu thua phảo làm chư hầu triều cống chứ lấy đâu ra liên hợp quốc.

Ke san dem
20-04-2011, 10:51 PM
chúng tôi không ăn cướp,bạn xem lại lịch sử thôn tính của các nước khác đi.thời loạn lạc đó mạnh được yếu thua phảo làm chư hầu triều cống chứ lấy đâu ra liên hợp quốc.
đúng là tri thức Tầu có khác , vậy sao các bác TQ lại thù nghịch Phương tây và nhất là Người Nhật đến thế?

champions
20-04-2011, 10:52 PM
chúng tôi không ăn cướp,bạn xem lại lịch sử thôn tính của các nước khác đi.thời loạn lạc đó mạnh được yếu thua phảo làm chư hầu triều cống chứ lấy đâu ra liên hợp quốc.

Hớ hớ cái năm 1958, 1974, 1988 nó có "loạn lạc mạnh được yếu thua phải làm chư hầu triều cống" hở :-" :-"
Mà tóm lại đã lôi được 3 cái này ra chưa:
- Tài liệu cổ khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền ở "Xisha"
- Sách cổ phương Tây khẳng định cái "Xisha" là của Tàu
- Bản đồ cổ vẽ "Xisha" của Tàu

kien-hong-yu
20-04-2011, 11:10 PM
được rồi chúng ta sẽ thảo luận về công hàm 1958.các bạn đồng ý chứ?

champions
20-04-2011, 11:13 PM
được rồi chúng ta sẽ thảo luận về công hàm 1958.các bạn đồng ý chứ?
Này thì công hàm PVĐ: http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=1830
Các bài trong này phân tích tỉ mỉ "quả lừa" Công hàm PVĐ. Tại sao dân Tàu với dân 4C cứ cố tình ko tin Tàu bị lừa thế nhỉ? :-"

người-con-xa-xứ
20-04-2011, 11:21 PM
Trí thức của Trung Quốc nói chuyện thế này sao? Quân tử gì mà giống đầu đường xó chợ thế? Thảo nào đưa ra cái lưỡi bò và cái khái niệm \'\' nội thủy\'\' mất dạy thì không có gì là lạ, bởi dân thế này thì chính phủ sao ko ngông cuồng. Hôm trước có anh bạn nào định nghĩa \'\' hảo hán\'\' là phải vào tù ra tội, phải leo cột điện cơ, bây giờ áp đụng vào đây là quá chuẩn hahahahaah
bạn xem từ đầu đến cuối ai miệt thị chúng tôi nhiều nhất mình nói với các bạn bằng là thảo luận thì đừng lôi nhau ra làm trò hề vì vấn đề tranh chấp này đã có lịch sử lâu đời giữa hai dân tộc

Tôi ko làm việc vô cớ bao giờ, tôi có trích dẫn đàng hoàng cho những gì tôi nói. Người ta đưa ra ý phản biện cùng những lời phân tích đàng hoàng, bạn không đáp lại mà chỉ ngang ngược nói là '' chúng tôi có chủ quyền không thể tranh cãi...'' thì không phải là ngang ngược và phi lý sao?
Bạn đã trích dẫn phần đầu trong comment của tôi, vậy tôi đề nghị bạn trên tinh thần bình đẳng và tôn trọng sự thật, bạn hãy trả lời phần còn lại của comment đó, hãy trả lời trực tiếp đừng né tránh. Bạn không phải là người Trung Quốc đầu tiên lên đây tranh luận với chúng tôi và tôi hi vọng bạn không giống những người trước kia chỉ lập đi lặp lại những thứ không có giá trị, khi bị hỏi không trả lời được thì lặn mất tăm.
Có 1 thực tế rằng quê hương các bạn sản xuất đa số hàng giả trên thế giới này, tôi hi vọng sự hòa bình và bình đẳng giữa các dân tộc hay cái trượng phu nghĩa lớn gì đó mà các bạn hay nói đến không phải là 1 sản phẩn giả tạo của các bạn. Tôi tôn trọng dân tộc các bạn vì cái '' nghĩa lớn'' mà các bạn nghĩ ra, nhưng đừng để sự tôn trọng đó thành sự coi thường, hãy là 1 nước lớn chứ không phải nước rộng.
Tôi không biết bạn hiểu hết những gì tôi trao đổi với bạn ko bới chúng ta đang trao đổi bằng ngôn ngữ không phải là tiếng mẹ đẻ của bạn, tôi vẫn hi vọng bạn hiểu và trả lời thỏa đáng cho tôi cùng mọi người Việt trong cái diễn đàn này( ít nhất thì có tôi đã hỏi bạn và anh bạn champions đang thách đố bạn trả lời 1 cách thích đáng, hi vọng bạn trả lời đầy đủ và lấy lại sự tôn trọng cho người Trung Quốc)

người-con-xa-xứ
20-04-2011, 11:45 PM
Nếu mấy bạn Trung Quốc ko có câu trả lời thỏa đáng cho tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa thì tôi xin nêu câu hỏi khác về đường lưỡi bò hay đường chữ U hay đường 9 đoạn(nguyên bản là 11 đoạn cảm thấy nuốt không trôi được 11 nên giảm còn 9) của các bạn. Cơ sở pháp lý nào cho cái đường đó, tọa độ cụ thể ? Dựa vào cơ sở nào để đòi áp dụng cơ chế nội thủy cho vùng biển quốc tế biển Đông?
Nếu bạn trả lời thích đáng thì tôi thề không dám nghĩ sấu người Trung Quốc các bạn, còn không thì...

Nimdatrohsniarb
20-04-2011, 11:49 PM
đề nghị các bạn Tàu đọc lại luật quốc tế trên các trang tiếng Anh đi, mình thông cảm cho các bạn vì ở đất nước các bạn bị chặn internet ghê lắm =))

VN_HUNGMANH
21-04-2011, 12:10 AM
TOPIC XẢ xì choét hahhahahahahaha , 3 đánh 1 ko chột cũng wuè,. bác china này khéo .....

kien-hong-yu
21-04-2011, 12:36 AM
được rồi chúng ta sẽ thảo luận về công hàm 1958.các bạn đồng ý chứ?
Này thì công hàm PVĐ: http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=1830
Các bài trong này phân tích tỉ mỉ \"quả lừa\" Công hàm PVĐ. Tại sao dân Tàu với dân 4C cứ cố tình ko tin Tàu bị lừa thế nhỉ? :-\"thế bạn có biết xuất xứ công hàm mà bạn đang xem do ai đưa lên ccông khai không?nguyên nhân đưa?

giaiphap
21-04-2011, 12:53 AM
được rồi chúng ta sẽ thảo luận về công hàm 1958.các bạn đồng ý chứ?
Này thì công hàm PVĐ: http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=1830
Các bài trong này phân tích tỉ mỉ \"quả lừa\" Công hàm PVĐ. Tại sao dân Tàu với dân 4C cứ cố tình ko tin Tàu bị lừa thế nhỉ? :-\"thế bạn có biết xuất xứ công hàm mà bạn đang xem do ai đưa lên ccông khai không?nguyên nhân đưa?
nhớ ko nhầm thì do các bác đưa lên và dùng nó như là bằng chứng để nói VNDCCH đa chấp nhận lãnh thổ biển của TH thì phải

kien-hong-yu
21-04-2011, 12:55 AM
đúng nhưng chúng tôi đưa là muốn chứng minh lãnh hải 12 hải lý

NTChi
21-04-2011, 12:58 AM
đúng nhưng chúng tôi đưa là muốn chứng minh lãnh hải 12 hải lý
Cụ ơi, Lúc đó HS-TS có thuộc VNDCCH quái đâu.VNCH là 1 nước riêng.--------> Công hàm Vô giá trị ạ /:-"

VD: Hàn quốc ký công hàm bán Bắc TT cho TQ, thế là TQ mua dc à ??:-"

kien-hong-yu
21-04-2011, 01:02 AM
anh Ntchi ơi,em nhớ trong cộng đồng người Việt các anh chê bảo công hàm đó bán nước cho chúng em kia đấy.vậy sai à?

giaiphap
21-04-2011, 01:09 AM
anh Ntchi ơi,em nhớ trong cộng đồng người Việt các anh chê bảo công hàm đó bán nước cho chúng em kia đấy.vậy sai à?
đó là những người ko hiểu đúng về công hàm này
sau khi xem toppic đầy đủ về CH này ko ái nói vậy cả,
Đồng nghĩa bạn cũng đòng ý với tôi rằng công hàm này chỉ có ý nghĩa áp dụng với 12 hải lí tính từ bở biền TQ ko tính đến HS và TS

Cuppid
21-04-2011, 01:10 AM
Thôi thì thế này, em xin lỗi, do ngày xưa các bác nhà em hơi yếu về năng lực và kém về nhận thức, để mai em đào các bác ấy lên, cho các bác ấy kiểm điểm và tự kiểm điểm xin lỗi các đồng chí vì em nó trót nghịch dại, Còn dân tộc VN thì 99.9% không công nhận vụ công hàm công ước này, chưa người VN nào bỏ phiếu đồng ý bán 1m đất nào cả, thế các bác làm ơn rút mấy con tàu nhà các bác về cho ngư dân nhà em còn ra đấy câu cá, thôi cái trò bán hàng có độc, kém chất lượng sang nhà bọn em, thôi tuyên truyền mua cô dâu, mua gái trinh VN đi cho bọn nó còn ở nhà cấy lúa, có gì bọn em hỗ trợ các bác vài tấn ( vài trăm tấn cũng được ) cao su để các bác làm búp bê silicon về tự xử cho nó đỡ bấn. Bác thấy bọn em giải quyết thế có ổn không

nguoicongsan
21-04-2011, 01:17 AM
Cơ sở lập luận của chúng tôi về Tây Sa và Nam Sa là những sử liệu cổ từ đời Tam Quốc (220 – 265) đến đời Thanh (1644 – 1911), chủ yếu là những tài liệu sau đây:
- Nam Châu dị vật chí của Vạn Chấn đời Tam Quốc nói về những điều lạ của các xứ phương Nam.
- Phù Nam truyện của Khang Thái đời Tam Quốc nói về việc ông đi sứ Chân Lạp.
- Dị Vật chí của Dương Phù đời Đông Hán (25 – 220) nói về những điều lạ (cũng là ở ngoài nước).
- Vũ Kinh Tổng yếu do Tăng Công Lương, Đinh Độ đời Tống soạn, được Tống Nhân Tông đề tựa.
- Lĩnh ngoại đại đáp của Chu Khứ Phi đời Tống (1178); chủ yếu chép về các nước vùng Đông Nam Á. Trong đoạn Giao Chỉ dương (biển Giao Chỉ, tên cổ của Việt Nam) có nói đến Trường Sa và Thạch Đường.
- Chư Phiên chí của Triệu Nhữ Quát, đời Tống (1225), mô tả về nước ngoài. Có đoạn nói đến Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường như phương vị để định vị đảo Hải Nam như Chiêm Thành, Chân Lạp.
- Đảo Di chí lược của Vương Đại Uyên đời Nguyên (1349) mô tả địa thế, khí hậu, sản vật, phong tục của hàng trăm nước ngoài Trung hoa. Vạn lý Thạch Đường được chép thành mục riêng như các nước khác.
- Đông Tây Dương Khảo (1618) của Trương Nhiếp và Vũ Bị chí (1628) của Mao Nguyên Nghĩ nói về con đường từ Trung hoa đi Ấn Độ Dương.
- Hải Quốc văn kiến lục của Trần Luân Quýnh đời Thanh ghi chép những điều tai nghe mắt thấy về nước ngoài từ Đông Á, Đông Nam Á đến Tây Âu. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói tới trong đoạn nói về Việt Nam trên tuyến đường từ Hạ Môn đi Quảng Nam (Việt Nam)
- Hải Lục của Dương Bính Nam đời Thanh (1820) chép về 99 nước và khu vực trên thế giới thời đó, kể cả một số nước Châu Âu, Châu Mỹ. Vạn lý Trường Sa, Thiên lý Thạch Đường được nói đến trong đoạn chép về Java. Bản đồ bán cầu đính theo ghi Trường Sa, Thạch Đường ở khu vực Đông Nam Á.
- Hải quốc Đồ chí của Ngụy Nguyên đời Thanh (1848) ghi chép về nước ngoài và những việc liên quan đến nghề hàng hải.
- Doanh Hoàn chí lược của Bành Ôn Chương đời Thanh (1848) chép về địa lý thế giới. Trường Sa, Thạch Đường không vẽ vào bản đồ Trung hoa (Hoàng Thanh nhất thống dư địa đồ) mà vẽ vào vùng Đông Nam Á (Nam Dương các đảo đồ).
Nếu kể thêm các sách trích dẫn thì tới hàng trăm cuốn. Số sách từ đời Tống về sau nhiều hơn sách đời trước.cuốn nào cũng nói trực tiếp đến Tây Sa, Nam Sa và một số sách nói đến những địa danh như Thiên lý Trường Sa, Vạn lý Thạch Đường, Thiên lý Thạch Đường, Cửu Nhũ Loa Châu mà các học giả bây giờ biết chỉ Tây Sa, Nam Sa.
Nói dai nói dài nói dại, tóm lại mới chỉ \\\"nhắc đến\\\" =)), thế có tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền chưa? Có sách cổ phương Tây nào khẳng định cái \\\"Xisha\\\" là của Tàu ko? Thế có cái bản đồ cổ nào vẽ \\\"Xisha\\\" của Tàu ko?
Nếu đồng chí Tàu đã là con người, thì lôi ngay 3 cái này ra:
- Tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền ở \\\"Xisha\\\"
- Sách cổ phương Tây nào khẳng định cái \\\"Xisha\\\" là của Tàu
- Bản đồ cổ vẽ \\\"Xisha\\\" của Tàu
Nào, có đủ dũng cảm đứng lên như là một con người ko, hay lại luồn cúi giống con mà-ai-cũng-biết, cố tính lảng đi?Người Trung Quốc thì khỏi nói rồi!
Khoảng 1 tuần thì mười bản nhái, bản đểu của cái gi gỉ gì gi mà chả cóbản gì thì cũng từ con tim khối óc của người Trung hoa,chúng tôi tin là đúng và chúng tôi ủng hộ lý lẽ của các học giả về biển NTH.còn các bạn thì sao,các bạn có được điểm chung gì về quan điểm lý luận và biện pháp chưa tại nơi mà các bạn cho rằng có \\\\\\\"chủ quyền tại HSTS\\\\\\\"?

Lại còn thể loại mù ko dám đọc các comment khác nữa à? Có phải con người ko thế?


ở VN, thời Trịnh Nguyễn phân tranh, chúa Nguyễn đã cho binh phu Lý Sơn ra lập bia chủ quyền, lập đền thờ, thu nhặt sản vật ở Hoàng Sa, và được phương Tây công nhận chủ quyền.
Nguồn:
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=cat&id=5
Thích chọn quyển gì mở ra xem cũng được, nhiều lắm :)) :))
Chọn ra 1 quyển Tiếng Anh cho dễ đọc: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=222
Ngoài ra còn các tờ lệnh Hoàng Sa của gia tộc họ Đặng nữa, chắc đồng chí biết rồi nhẩy.
Xin nhắc lại, nếu đã là con người, thì lôi ngay 3 cái này ra:
- Tài liệu cổ nào khẳng định TQ đã thiết lập chủ quyền ở \\\"Xisha\\\"
- Sách cổ phương Tây nào khẳng định cái \\\"Xisha\\\" là của Tàu
- Bản đồ cổ vẽ \\\"Xisha\\\" của Tàu
Có dám đứng dậy như 1 con người ko đồng chí Tàu?

các bạn cố tình châm chọc tôi làm gì trong khi đó nhìn lại các bạn đã thống nhất một khối chưa,tôi chưa cần phản biện thì một tv khác là người việt đã vào trả lời thay tôi rồi.
một đoạn trích từ cuốn Vũ kinh tổng yếu, một cuốn sách về chính sách quân sự của nhà Tống và do vua Tống Nhân Tông (1023-1063) đề tựa :
“ Triều đình Bắc Tống lệnh cho quân nhà vua ra trấn giữ, đặt dinh lũy thủy sư tuần biển” ở Quảng Nam (tức Quảng Đông ngày nay), đóng tàu chiến đao ngư”, “ từ Đồn Môn Sơn dùng gió Đông đi về hướng Tây Nam 7 ngày thì đến Cửu Nhũ Loa Châu”. Sau đoạn trích này, khẳng định: “Cửu Nhũ Loa Châu tức quần đảo Tây Sa ngày nay. Điều đó chứng tỏ triều đình Bắc Tống đã đặt quần đảo Tây Sa vào phạm vi cai quản của mình” và “Hải quân Trung Quốc đã đi tuần tra vùng quần đảo Tây Sa”.
Toàn văn đoạn văn này trong Vũ kinh tổng yếu như sau:
“ Quận Nam Hải thuộc Quảng Châu, là đất Bách Việt xưa, đều do người Man, người Đản, cư trú. Từ đời Hán về sau được sáp nhập vào quận huyện. Đời Đường đặt làm phương trấn thành một nơi đô hội, nắm binh giáp, dẹp giặc mười sáu châu, khống chế các nước ngoài, có lợi về việc thuyền buôn đến tụ hội, người Man người Hán lẫn lộn.
“Sai quân nhà vua ra trấn giữ. Đặt dinh lũy thủy sư tuần biển ở hai cửa biển Đông và Tây, rộng 280 trượng cách Đồn Môn Sơn 200 dặm. Đóng tàu chiến đao ngư. Nơi đó phía Đông Nam đến biển cả 40 dặm, phía Tây đến Đoàn Châu 240 dặm, phía Nam đến An Châu 750 dặm, Bắc đến Thiều Châu 250 dặm. Đường biển về phía Đông Nam 400 dặm, đến Đồn Môn sơn 20 dặm, rộng 20 dặm, nước nông ngày có thể đi 50 dặm, rộng 200 dặm.
“ Từ Đồn Môn Sơn dùng gió Đông đi về hướng Tây Nam bảy ngày thì đến Cửu Nhũ Loa Châu, đi ba ngày đến Bất Lao Sơn (địa giới Hoàn Châu), lại đi về hướng Nam 300 dặm đến phía Đông Lăng Sơn (có nước ngọt ). Về hướng Tây Nam, không thể tính được hành trình”.
-Sử các ông chép bảo là đóng quân trong đất liền, cai quản vùng biển (1)
-Các ông nói đi 7 ngày thì ra được đến Hoàng Sa (2)
Từ (1) và (2) suy ra các ông đã thiết lập và thực thi chủ quyền với Hoàng Sa. Nếu suy luận vậy thì tôi chịu rồi

kien-hong-yu
21-04-2011, 01:34 AM
Nếu mấy bạn Trung Quốc ko có câu trả lời thỏa đáng cho tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa thì tôi xin nêu câu hỏi khác về đường lưỡi bò hay đường chữ U hay đường 9 đoạn(nguyên bản là 11 đoạn cảm thấy nuốt không trôi được 11 nên giảm còn 9) của các bạn. Cơ sở pháp lý nào cho cái đường đó, tọa độ cụ thể ? Dựa vào cơ sở nào để đòi áp dụng cơ chế nội thủy cho vùng biển quốc tế biển Đông?
Nếu bạn trả lời thích đáng thì tôi thề không dám nghĩ sấu người Trung Quốc các bạn, còn không thì...mình thấy cách viết bạn hay nên mình trả lời. năm 1935, để đối phó với yêu sách của Pháp đối với chủ quyền Tây Sa và Nam Sa nên Cộng hòa Trung hoa đã cho xuất bản một bản đồ chính thức đầu tiên là Zhongguo Nanhai gedao yu tu (Bản đồ các đảo trên Nam Hải),. Tháng 2 năm 1947, Bộ nội vụ đã tiếp tục cho xuất bản Bảng tài liệu tra cứu tên cũ của các đảo biển ở biển NTH trong đó liệt kê 159 đảo, đá. Sau đó, tháng 1 năm 1948, Bộ Nội Vụ nước Cộng Hòa Trung Hoa chính thức công bố một bản đồ có tên Nanhai zhudao weizhi tu (Bản đồ các đảo trên Nam Hải), tháng 2 năm 1948 bản đồ này được xuất bản chính thức, trên bản đồ này có xuất hiện một đường mà Trung hoa gọi là đường hình chữ “U”, đường này được thể hiện trên bản đồ lúc này là một đường đứt khúc bao gồm 11 đoạn. Trong bản đồ đó đường chữ “U” được thể hiện bao trùm xung quanh cả bốn nhóm quần đảo, bãi ngầm lớn trên biển Nam Trung Hoa, đó là các quần đảo Tây sa, Nam sa và Đông Sa và Trung Sa.

người-con-xa-xứ
21-04-2011, 01:43 AM
Nếu mấy bạn Trung Quốc ko có câu trả lời thỏa đáng cho tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa thì tôi xin nêu câu hỏi khác về đường lưỡi bò hay đường chữ U hay đường 9 đoạn(nguyên bản là 11 đoạn cảm thấy nuốt không trôi được 11 nên giảm còn 9) của các bạn. Cơ sở pháp lý nào cho cái đường đó, tọa độ cụ thể ? Dựa vào cơ sở nào để đòi áp dụng cơ chế nội thủy cho vùng biển quốc tế biển Đông?
Nếu bạn trả lời thích đáng thì tôi thề không dám nghĩ sấu người Trung Quốc các bạn, còn không thì...mình thấy cách viết bạn hay nên mình trả lời. năm 1935, để đối phó với yêu sách của Pháp đối với chủ quyền Tây Sa và Nam Sa nên Cộng hòa Trung hoa đã cho xuất bản một bản đồ chính thức đầu tiên là Zhongguo Nanhai gedao yu tu (Bản đồ các đảo trên Nam Hải),. Tháng 2 năm 1947, Bộ nội vụ đã tiếp tục cho xuất bản Bảng tài liệu tra cứu tên cũ của các đảo biển ở biển NTH trong đó liệt kê 159 đảo, đá. Sau đó, tháng 1 năm 1948, Bộ Nội Vụ nước Cộng Hòa Trung Hoa chính thức công bố một bản đồ có tên Nanhai zhudao weizhi tu (Bản đồ các đảo trên Nam Hải), tháng 2 năm 1948 bản đồ này được xuất bản chính thức, trên bản đồ này có xuất hiện một đường mà Trung hoa gọi là đường hình chữ “U”, đường này được thể hiện trên bản đồ lúc này là một đường đứt khúc bao gồm 11 đoạn. Trong bản đồ đó đường chữ “U” được thể hiện bao trùm xung quanh cả bốn nhóm quần đảo, bãi ngầm lớn trên biển Nam Trung Hoa, đó là các quần đảo Tây sa, Nam sa và Đông Sa và Trung Sa.

Những gì bạn nói tôi cũng đã biết, nhưng cấi đó chẳng nói lên được gì hết. Bạn không hiểu những gì tôi viết ah? Bạn không hiểu từ ''cơ sở pháp lý'' ah? Còn nữa, tôi hỏi tọa độ cụ thể của nó, và cơ sở pháp lý cho việc đòi áp dụng vùng nội thủy ở cái biển quốc tế đó.
Đề nghị bạn trả lời thẳng vào vấn đề đừng vòng vo tam quốc. Hi vọng tôi đang nói chuyện với '' chính nhân quân tử'' đích thực, hãy trở thành '' đại trượng phu'' nhé.

giaiphap
21-04-2011, 01:43 AM
Nếu mấy bạn Trung Quốc ko có câu trả lời thỏa đáng cho tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa thì tôi xin nêu câu hỏi khác về đường lưỡi bò hay đường chữ U hay đường 9 đoạn(nguyên bản là 11 đoạn cảm thấy nuốt không trôi được 11 nên giảm còn 9) của các bạn. Cơ sở pháp lý nào cho cái đường đó, tọa độ cụ thể ? Dựa vào cơ sở nào để đòi áp dụng cơ chế nội thủy cho vùng biển quốc tế biển Đông?
Nếu bạn trả lời thích đáng thì tôi thề không dám nghĩ sấu người Trung Quốc các bạn, còn không thì...mình thấy cách viết bạn hay nên mình trả lời. năm 1935, để đối phó với yêu sách của Pháp đối với chủ quyền Tây Sa và Nam Sa nên Cộng hòa Trung hoa đã cho xuất bản một bản đồ chính thức đầu tiên là Zhongguo Nanhai gedao yu tu (Bản đồ các đảo trên Nam Hải),. Tháng 2 năm 1947, Bộ nội vụ đã tiếp tục cho xuất bản Bảng tài liệu tra cứu tên cũ của các đảo biển ở biển NTH trong đó liệt kê 159 đảo, đá. Sau đó, tháng 1 năm 1948, Bộ Nội Vụ nước Cộng Hòa Trung Hoa chính thức công bố một bản đồ có tên Nanhai zhudao weizhi tu (Bản đồ các đảo trên Nam Hải), tháng 2 năm 1948 bản đồ này được xuất bản chính thức, trên bản đồ này có xuất hiện một đường mà Trung hoa gọi là đường hình chữ “U”, đường này được thể hiện trên bản đồ lúc này là một đường đứt khúc bao gồm 11 đoạn. Trong bản đồ đó đường chữ “U” được thể hiện bao trùm xung quanh cả bốn nhóm quần đảo, bãi ngầm lớn trên biển Nam Trung Hoa, đó là các quần đảo Tây sa, Nam sa và Đông Sa và Trung Sa.
bạn ấy muốn hỏi dựa vào đâu ?chứ ko phải từ đâu xin bạn đừng lảng tránh

Cuppid
21-04-2011, 01:46 AM
Có điều TQ thò xuống tận dưới này thì hơi dài quá, mình nói thật nhìn cái bản đồ kiểu ấy các bác TQ không thấy nhức mắt à ? thôi được rồi coi như vấn đề là cái đảo ấy về các bạn --> cả khu vực biển Đông về các bạn, bọn tôi chỉ đi được câu cá có vài chục km gần bờ, bạn thấy cái logic gì mà tạo ra cái kết quả như thế ??? chúng tôi không ngăn ngư dân Trung Quốc, ngư dân Philipin, ngư dân Campuchia đi đánh cá ở đấy, bây giờ các bác lại vin vào cớ là đấy là lãnh thổ, lãnh hải nhà các bác, ngăn không cho chúng tôi đi ra, nói thật TQ là 1 nước lớn nhưng có kiểu hành xử không ra gì với các nước khác trong khu vực như thế, các bác tự tin chỉ cần dân TQ sống với nhau không coi dân các nước khác ra gì, chỉ là quân cờ trên bàn cờ thế giới của các bác thật à ??? Nói thật mình là người lớn, ai cũng biết mấy cái đảo đấy mấy chục, mấy trăm năm trước làm gì có ai sống ở đấy có nước nào thèm đâu, có điều cái lý thuyết kiểu cường đạo nhà bác " Bây giờ nó là đất của tao nên tao cấm không thằng nào được bén mảng đến đấy " cái lý thuyết này ai nuốt trôi được ???

nguoicongsan
21-04-2011, 02:04 AM
Nếu mấy bạn Trung Quốc ko có câu trả lời thỏa đáng cho tranh chấp Hoàng Sa và Trường Sa thì tôi xin nêu câu hỏi khác về đường lưỡi bò hay đường chữ U hay đường 9 đoạn(nguyên bản là 11 đoạn cảm thấy nuốt không trôi được 11 nên giảm còn 9) của các bạn. Cơ sở pháp lý nào cho cái đường đó, tọa độ cụ thể ? Dựa vào cơ sở nào để đòi áp dụng cơ chế nội thủy cho vùng biển quốc tế biển Đông?
Nếu bạn trả lời thích đáng thì tôi thề không dám nghĩ sấu người Trung Quốc các bạn, còn không thì...mình thấy cách viết bạn hay nên mình trả lời. năm 1935, để đối phó với yêu sách của Pháp đối với chủ quyền Tây Sa và Nam Sa nên Cộng hòa Trung hoa đã cho xuất bản một bản đồ chính thức đầu tiên là Zhongguo Nanhai gedao yu tu (Bản đồ các đảo trên Nam Hải),. Tháng 2 năm 1947, Bộ nội vụ đã tiếp tục cho xuất bản Bảng tài liệu tra cứu tên cũ của các đảo biển ở biển NTH trong đó liệt kê 159 đảo, đá. Sau đó, tháng 1 năm 1948, Bộ Nội Vụ nước Cộng Hòa Trung Hoa chính thức công bố một bản đồ có tên Nanhai zhudao weizhi tu (Bản đồ các đảo trên Nam Hải), tháng 2 năm 1948 bản đồ này được xuất bản chính thức, trên bản đồ này có xuất hiện một đường mà Trung hoa gọi là đường hình chữ “U”, đường này được thể hiện trên bản đồ lúc này là một đường đứt khúc bao gồm 11 đoạn. Trong bản đồ đó đường chữ “U” được thể hiện bao trùm xung quanh cả bốn nhóm quần đảo, bãi ngầm lớn trên biển Nam Trung Hoa, đó là các quần đảo Tây sa, Nam sa và Đông Sa và Trung Sa.
Cơ sở pháp lí? Cái quan trọng nhất trong câu hỏi, bạn chưa trả lời.
Tôi không yêu cầu bạn chứng minh chủ quyền có từ thời nhà Hán, chỉ cần ở từ bất cứ khoảng thời gian nào trước thế kỷ XVII đến nay (Từ đầu thế kỷ XVII, chúng tôi có đầy đủ các bằng chứng chứng minh việc xác lập, thực thi chủ quyền của mình), các bạn đã có hành động xác lập, thực thi chủ quyền thỏa mãn các yêu cầu sau:
1.Việc xác lập chủ quyền lãnh thổ phải do nhà nước tiến hành. Tư nhân không có quyền thiết lập chủ quyền lãnh thổ vì tư nhân không có tư cách pháp nhân quốc tế, vì quan hệ quốc tế là quan hệ giữa các quốc gia.

2. Sự chiếm hữu phải được tiến hành một cách hoà bình trên một vùng lãnh thổ thật sự là vô chủ (res nullius) hoặc là đã được quốc gia làm chủ chủ động từ bỏ (derelicto). Dùng võ lực để chiếm một vùng lãnh thổ đã có chủ là một hành động phi pháp.

3. Quốc gia chiếm hữu trên thực tế phải thực hiện những hành động chủ quyền ở mức độ tối thiểu phù hợp với các điều kiện tự nhiên và dân cư trên vùng lãnh thổ đó.

4. Việc thực hiện chủ quyền phải liên tục trên vùng lãnh thổ đó.

Về phía Việt Nam, có thể nói qua như sau
Xác lập chủ quyền trong hòa bình
Những hành động chứng tỏ sự quản lý: Ngay từ đầu thế kỷ XVII,nhà nước đã thành lập ra đội Hoàng Sa, một tổ chức bán quân sự có nhiệmvụ kiểm soát và khai thác hải sản quý cùng các sản vật, kể cả súng ốngcủa các tàu đắm tại các đảo Hoàng Sa. Bắt đầu từ năm 1816, thủy quânđược giao trọng trách liên tục kiểm soát, bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa.
Tuyên bố của nhà nước: Về mặt quản lý hành chính, liên tục suốttrong bốn thế kỷ từ thế kỷ XVII đến năm 1974 (khi Trung Quốc dùng vũlực cưỡng chiếm), Hoàng Sa luôn được các chính quyền ở Việt Nam thểhiện quyền lực tối thiểu, đặt dưới sự quản lý hành chính của QuảngNgãi, tỉnh Thừa Thiên (thời Pháp thuộc), tỉnh Quảng Nam (thời chia cắtNam Bắc), thành phố Đà Nẵng (thời thống nhất đất nước). Điều này khácvới Trung Quốc, chỉ xác định sự quản lý hành chính sau năm 1909, tứcvào năm 1921 và rồi vào năm 1947..., có nghĩa là sau Việt Nam hơn bathế kỷ.
Trước thời kỳ bị xâm phạm, triều đình Việt Nam đã nhiều lầnlên tiếng khẳng định Hoàng Sa là nơi hiểm yếu trong vùng biển của ViệtNam, nằm trong địa phận Quảng Ngãi.
Tại Hội nghị Cựu Kim Sơn năm 1951, Thủ tướng Chính phủ quốcgia Việt Nam lúc bấy giờ là Trần Văn Hữu đã một lần nữa tuyên bố HoàngSa và Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Không có một nước nàotrên thế giới lúc đó phản ứng tuyên bố này.
Những hành động ghi dấu chủ quyền: Trước thời kỳ bị xâm phạm,nhà nước Việt Nam luôn có những hành động khẳng định và thực thi chủquyền hàng năm như đo đạc thủy trình để vẽ bản đồ do đội Hoàng Sa cuốithời chúa Nguyễn hay do thủy quân từ năm 1816 dưới triều Nguyễn thựchiện. Sau này, từ đầu thế kỷ XX cho đến năm 1974, Việt Nam vẫn tiếp tụctổ chức các đoàn thám sát, đo đạc, vẽ bản đồ.
Từ năm 1836 trở thành lệ, các chính quyền ở Việt Nam hàng nămđều luôn luôn tổ chức xây dựng bia chủ quyền từng hòn đảo. Cho dựngmiếu thờ làm bằng nhà đá (đá san hô), đào giếng mà năm 1909 các đoànkhảo sát đầu tiên của Trung Quốc ở Hoàng Sa đã trông thấy và khẳng địnhkhông biết có từ thời nào. Riêng tại đảo Phú Lâm, tài liệu Trung Quốcghi có miếu ghi rõ Hoàng Sa Tự của Việt Nam. Cho trồng cây tại các đảođể cho thuyền bè ở đằng xa nhận thấy, tránh bị nạn.
Các nhà nghiên cứu thực vật phương Tây như La Fontaine cũngthừa nhận các thực vật cây cối ở Hoàng Sa phần lớn có nguồn gốc ở miềnTrung Việt Nam.
Ngay từ dưới triều Gia Long, Việt Nam đã thiết lập trại binhnhỏ và một điểm thu thuế. Đến thời kỳ bị xâm phạm từ năm 1909, cácchính quyền Việt Nam lại là chính quyền sớm nhất đã tổ chức các trạilính đồn trú ở đảo Hoàng Sa (Patlle). Năm 1938, chính quyền đã cho xâytrạm khí tượng đầu tiên tại đảo Hoàng Sa.
Tài liệu chứng minh: Hoàng Sa được nhiều tài liệu chính thứccủa nhà nước ghi nhận và nhiều nhà sử học nhắc đến: từ Nam Thực LụcTiền Biên, Đại Nam Thực Lục Chính Biên, Hoàng Việt Dư Địa Chí, Đại NamNhất Thống Chí đến Khâm Định Đại Nam Hội Điển Sự Lệ... từ nhà sử học LêQuí Đôn (trong Phủ Biên Tạp Lục (1776)), Phan Huy Chú (trong Lịch TriềuHiến Chương Loại Chí, Dư Địa Chí) đến Nguyễn Thông (trong Việt Sử CươngGiám Khảo Lược).
Việc xác nhận chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sacòn được sách của người Trung Hoa khẳng định như trong Hải Ngoại Ký Sựcủa Thích Đại Sán viết năm 1696.
Nhiều tác giả Tây phương như Le Poivre (1749), J. Chaigneau(1816-1819), Taberd (1833), Gutzlaff (1849)... cũng đã khẳng định HoàngSa thuộc chủ quyền Việt Nam.
Ngay từ năm 1838, bản đồ An Nam Đại Quốc Họa Đồ của giám mụcTaberd trong cuốn Tự điển Việt - La Tinh, nhan đề Latino - Anamiticumđã ghi rõ: Paracel Seu Cát Vàng ở biển Đông.
Trong khi bản đồ “An Nam” này chỉ vẽ có Paracel Seu Cát Vàng,lại không có vẽ Hải Nam của Trung Quốc trong biển Đông. Rõ ràng bản đồAn Nam Đại Quốc Họa Đồ đã minh chứng Cát Vàng, tức Hoàng Sa chính làParacel nằm trong vùng biển của Việt Nam.
Chủ quyền liên tục qua nhiều triều đại, chế độ
Chủ quyền của Việt Nam không gián đoạn dù lịch sử nhiều biếnđộng. Từ cuối thế kỷ XVII đến thế kỷ XIX, nhà nước Việt Nam đã tổ chứcđội Bắc Hải (do đội Hoàng Sa quản lý), có nhiệm vụ đi tìm kiếm hải vật,kiểm soát các hải đảo ở khu vực Bắc Hải (tức khu vực quần đảo Trường Savà cả Côn Đảo, Hà Tiên). Liên tục cho thủy quân đo đạc thủy trình, vẽbản đồ, cắm mốc chủ quyền, dựng bia đến từng hòn đảo.
Nhà nước quy định Trường Sa chịu sự quản lý hành chính củaQuảng Ngãi. Đến năm 1933, Trường Sa mới được tỉnh Bà Rịa (Nam kỳ) quảnlý về mặt hành chính. Năm 1956, tỉnh Bà Rịa được đổi tên là Phước Tuy(Nam bộ). Năm 1982 lại do tỉnh Phú Khánh (Trung bộ) quản lý và trởthành một huyện đảo.
Năm 1933, khi chưa có nước nào đặt vấn đề chủ quyền ở quần đảoTrường Sa, nhân danh vương quốc An Nam, chính quyền thực dân Pháp ởViệt Nam đã làm lễ chính thức chiếm hữu Trường Sa. Sau đó Bộ Ngoại giaoPháp đã có thông tri đăng công báo Pháp.
Cùng với những hoạt động liên tục hàng năm của đội Bắc Hải,những hoạt động của thủy quân trong suốt triều Nguyễn đã chứng minhquần đảo Trường Sa không phải là đảo vô chủ, hành động này chính là hợpthức hóa việc chiếm hữu đúng theo pháp lý quốc tế lúc bấy giờ để tránhmọi sự tranh chấp của các nước khác, tái xác lập chủ quyền vốn đã có từlâu đời của Việt Nam mà Pháp chiếm làm thuộc địa.
Khi quân Pháp rút khỏi Việt Nam năm 1956, Trường Sa được bàngiao cho chính quyền ở Nam Việt Nam quản lý, bảo đảm tính liên tục thựcthi chủ quyền một cách hòa bình của Việt Nam đối với Trường Sa.
Các chính quyền ở Việt Nam trong các thời kỳ đều luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam ở quần đảo Trường Sa.
Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, các chính quyền thân Pháp ởViệt Nam hoặc thực dân Pháp đã kế tục quản lý quần đảo Trường Sa. Sựchiếm hữu với Trường Sa chỉ bị đứt quãng một thời gian rất ngắn khiNhật đảo chính Pháp và tước khí giới quân Pháp đồn trú ở Trường Sa ngày9-3-1945. Cuối năm 1946 qua năm 1947, cũng trong một thời gian ngắn,lợi dụng thời gian “tranh tối tranh sáng”, quân đội Trung Hoa Dân Quốclấy cớ giải giáp quân đội Nhật đã đến chiếm đóng đảo. Sau đó đến năm1956, cũng lợi dụng tình hình “tranh tối tranh sáng” giao quyền hành,Trung Hoa Dân Quốc đã tái chiếm đóng đảo Ba Bình của Trường Sa và Cộnghòa Nhân dân Trung Hoa đã chiếm đảo Phú Lâm của Hoàng Sa.
Theo quy định của pháp luật quốc tế, đó là những hành độngtrái phép. Nếu các nước ngoài bằng vũ lực xâm chiếm tranh giành chủquyền ở Hoàng Sa và Trường Sa thì sự xác lập chủ quyền từ lâu đời củaViệt Nam về mặt pháp lý quốc tế vẫn còn nguyên giá trị.
Từ sau tháng 4-1956, khi quân Pháp rút, các chính quyền ở NamViệt Nam luôn có những hành động bảo vệ chủ quyền Trường Sa. Đến năm1975, khi giải phóng miền Nam Việt Nam, quân đội nhân dân Việt Nam đãtiếp quản, tiếp tục trấn giữ, thực thi chủ quyền của Việt Nam với quầnđảo Trường Sa.
Đến khi chủ quyền của Việt Nam bị xâm phạm (vào thời điểm1909), pháp lý quốc tế có giá trị phổ biến là Tuyên bố của Viện Phápluật quốc tế Lausanne năm 1888. Với những chứng cứ nêu trên, rõ ràngquá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo này tronglịch sử là thật sự, liên tục, hòa bình, phù hợp với quy định của phápluật quốc tế vào thời điểm đó.

champions
21-04-2011, 09:05 AM
được rồi chúng ta sẽ thảo luận về công hàm 1958.các bạn đồng ý chứ?
Này thì công hàm PVĐ: http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=1830
Các bài trong này phân tích tỉ mỉ \"quả lừa\" Công hàm PVĐ. Tại sao dân Tàu với dân 4C cứ cố tình ko tin Tàu bị lừa thế nhỉ? :-\"thế bạn có biết xuất xứ công hàm mà bạn đang xem do ai đưa lên ccông khai không?nguyên nhân đưa?


đúng nhưng chúng tôi đưa là muốn chứng minh lãnh hải 12 hải lý
Đã đọc dòng nào chưa thế?

Những lời tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng hoàn toàn do tình hữu nghị Hoa-Việt. Hơn nữa, lời văn của bản tuyên bố không hề nói rõ ràng minh bạch là công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Hoàng Sa. Bức công hàm chỉ nói: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy (quyết định ấn định lãnh hải 12 dặm của Trung Quốc), và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc…”.
Lời tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng có thể hiểu là một lời hứa đơn phương, một lời tuyên bố ý định sẽ làm một việc gì (declaration d’intention). Thật vậy, đây là một lời hứa sẽ tôn trọng quyết định của Trung Quốc trong việc ấn định lãnh hải của Trung Quốc, và một lời hứa sẽ ra lệnh cho cơ quan công quyền của mình tôn trọng lãnh hải đó của Trung Quốc.


Sự diễn giải của Trung quốc về bản công hàm ngày 14 tháng 9 năm 1958 của Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hoà như một sự công nhận chủ quyền của phiá Trung quốc trên các quần đảo là một sự xuyên tạc trắng trợn khi tinh thần và ý nghĩa của bản công hàm chỉ có ý định công nhận giới hạn 12 hải lý của lãnh hải Trung quốc. Và quả lừa nó sâu xa nằm ở đây:

Luận điểm cáo buộc ông Phạm Văn Đồng như nêu trên dựa vào một văn thư ngoại giao, mang chữ ký của ông Phạm Văn Đồng, trong cương vị Thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, để trả lời một bản “tuyên bố” của Trung Hoa về việc nới rộng hải phận 12 hải lý.

Có hai điểm chính cần được nói đến ngay, đó là công hàm ngoại giao này chỉ là một “trao đổi quan điểm” giữa hai nước “không có giá trị như một hiệp ước”, hoặc chỉ là một thỏa thuận “giới hạn trong thời gian”. (Nói khác đi phút này đồng ý phút sau đổi ý, tùy nhu cầu và mối tương quan giữa hai nước).

Nếu đọc kỹ bản văn trên, người ta còn thấy sự khôn khéo trong cách hành văn ngoại giao, trong đó phía Việt Nam chỉ nói: “Chúng tôi ghi nhận và tán thành bản tuyên bố ngày 4-9-56 của chính phủ Cộng Hòa nhân dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc.”

Có lẽ cần lưu ý đặc biệt những từ ngữ quan trọng nhất trong câu này đó là: ghi nhận, tán thành và... bản tuyên bố.

Câu văn này có nghĩa là phía Việt Nam ghi nhận ý muốn của Trung quốc muốn nới rộng hải phận qua một tuyên bố đơn phương của mình, và tán đồng ý muốn này.

Và đoạn văn kế đó có thể hiểu ngầm là trong tình trạng giao hảo “lúc đó” giữa hai nước, phía Việt Nam sẽ tôn trọng ý muốn 12 hải lý hải phận của Trung quốc.

Vấn đề “tự ý công bố” về hải phận quốc tế và chủ quyền tài nguyên hàng hải không phải là chuyện mới lạ gì trên thế giới, vì biên cương của các quốc gia vốn không phải là một bờ biển thẳng băng, hay là những hải đảo cô lập ngoài biển khơi, vì thế từ lâu rồi vẫn thường có những tranh chấp quanh vấn đề này, vì hầu như mọi quốc gia đều có những khu vực bờ biển chồng lên nhau, nếu dựa vào ấn định độ xa từ bờ của vùng hải phận quốc gia.
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=1830


anh Ntchi ơi,em nhớ trong cộng đồng người Việt các anh chê bảo công hàm đó bán nước cho chúng em kia đấy.vậy sai à?

Cái bọn 4C đánh thua ở HS rồi đổ tội cho CS. Bọn nó cố tình ko tin thằng Tàu bị ăn quả lừa nên cứ lôi cái công hàm PVĐ ra chứ sao nữa =))

Ke san dem
21-04-2011, 12:26 PM
Tính pháp lý làm gì có mà đòi công nhận chứ khôi hài thật . Trong bản công hàm ko hề nhắc đến HS TS một tẹo nào cả mà bảo mang tính pháp lý .

Ke san dem
21-04-2011, 12:47 PM
bạn có hiểu lãnh phận 12 hải lý bao gồm đến đâu và bao nhiêu đảo của Trung hoa chúng tôi ở đó không mà bảo công hàm là vô hiệu không có giá trị?
thế Việt Nam chúng tôi không có lãnh hải 12 hải lý hả? nếu nói như bạn thì toàn bộ Đảo Hải Nam cũng nằm gọn trong lãnh thổ Việt Nam yêu cầu bạn phải trao trả hơn thế nữa bạn cứ nhìn vào cái lưới bò nhà bạn xem nó đụng chạm ntn đến các quốc gia khác .
Còn về việc HS mà bạn nói đào được mộ cổ người Hán thì mới gần đây nhất chúng tôi đào được một ngôi mộ được cho là của người hán thời bắc thuộc ở ngay giữa lòng thành phố Hà Nội , bạn vào tuyên bố chủ quyền luôn nhé
http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/17564/co-vat-o-mo-co-ciputra-bi-mat-cap-.html
Hai ngôi mộ cổ được phát hiện ở khu Ciputra vào ngày 1/4 đã thu hút được nhiều sự chú ý của dư luận và người dân quan tâm. Ngay sau đó 1 ngày, hai ngôi mộ đã được khai quật khẩn cấp và gần 30 hiện vật đã được tìm thấy tại đây. Sau đó ít ngày, một chiếc giếng cổ cũng được phát hiện cách đó gần 200m.

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/04/21/11/20110421112901_mo1.jpg
Toàn cảnh hai ngôi mộ (Nguồn: VietNamNet)

Tuy nhiên, theo PGS Nguyễn Lân Cường chia sẻ trên báo Lao động, trong quá trình khai quật, dựa trên những dấu vết còn để lại, có khả năng hai cổ vật đã bị lấy cắp đi. Trước đó, nhiều ngôi mộ Hán khi được phát hiện, thường các nhà khảo cổ đến sau, khi hiện vật đã bị trộm gần hết.

Ngoài nghi án một số cổ vật đã bị đánh cắp, trao đổi với VietNamNet, PGS.TS Nguyễn Lân Cường, người trực tiếp tham gia khai quật hai ngôi mộ cổ này cũng khẳng định: Hai ngôi mộ này gần như còn nguyên vẹn: kiến trúc vòm, xây dựng bằng gạch của người Hán (thứ gạch nhỏ và mỏng); các hiện vật cũng hầu như còn nguyên vẹn…

http://imgs.vietnamnet.vn/Images/2011/04/21/11/20110421112901_mo2.jpg
PGS Nguyễn Lân Cường bên chiếc giếng cổ (Nguồn: VietNamNet)

Trước đó vào ngày 1/4 , hai ngôi mộ cổ được phát hiện ở khu Ciputra khi Xí nghiệp xây dựng số 1, thuộc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị trong quá trình thi công đặt cống tại thôn Nhật Tảo, xã Đông Ngạc, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Trong khi đào đất để đặt cống, máy xúc của đơn vị này đã va phải một thành mộ, khiến ngôi mộ lở ra. Ngay hôm đó, công ty đã báo cáo lên xã, và thông tin được báo lên Ban Quản lý Di tích - Danh thắng Hà Nội.

Nhận được tin, PGS. TS Nguyễn Lân Cường - Phó Tổng thư ký Hội Khảo cổ học Việt Nam và các nhà khảo cổ học khác đã lập tức có mặt khảo sát. Bước đầu khai quật cho thấy lộ ra 2 ngôi mộ, một lớn, một nhỏ ở nông hơn. Theo đó, đây là hai ngôi mộ có niên đại khoảng thế kỷ thứ 4 đến thế kỷ 6 (thời kỳ Lục Triều – sáu triều đại phong kiến Trung Quốc tương ứng với thời kỳ đầu Bắc thuộc ở Việt Nam) và chắc chắn là hai ngôi mộ của người Hán.

live9999
21-04-2011, 01:06 PM
Nói chung Trung Quốc được gọi là Tàu Ô tức là một đám ô hợp mất nước,mất gốc,Hoảng hốt nhìn nhau không biết gốc gác là gì....đánh nhau chí chóe mấy ngàn năm ô tạp.......thật bại não quá thôi....Chứ có thắng được ai đâu!?.....Mới đây....Bị Việt Nam năm 79 dạy cho cả 2 thầy trò( Trung + Ponpot) toe loe......Chết không biết bao nhiêu mà kể ....
.....Nội trong thời gian ngắn nữa...Giống như ngọn lữa bùng lên trước khi tắt ngấm...Nước Trung Hoa sẽ tự phân rã ra một đám bầy hầy,đâm chém lẫn nhau cuồng loạn,thê lương....
Lúc đó Hoàng Sa không cần đánh Việt Nam cũng tự được trả lại...để Việt Nam giúp đỡ đôi chút....Chứ cả thế giới gét bỏ quá trời...Còn ai thương!!!!

Cuppid
21-04-2011, 02:36 PM
Hi vọng cái 12 hải lý này nó không phải theo kiểu 12 hải lý cách bờ biển Trung Hoa có 1 cái đảo vậy đảo naỳ thuộc Trung Hoa ( OK Đúng ) từ đảo này ra biển thêm 12 hải lý lại có 1 cái đảo nữa ---> Đảo này cũng thuộc Trung Hoa ( 1+1 = 2), từ cái đảo thứ 2 này đi về phía Nam 12 hải lý lại có thêm 1 đảo nữa ---> đảo này cũng thuộc Trung Hoa nôts ( 2+1 =3)

Nếu là kiểu lập luận này thì em chịu thua.

" Biển Nam Trung hoa " nghĩa là " Biển này nằm ở phía Nam của Trung hoa " chứ không phải là " Biển này là biển của Trung Hoa nằm ở phía Nam " bạn làm ơn để ý kỹ hộ mình

scorpion_king84
21-04-2011, 04:52 PM
Vâng.
Đó là miệng lưỡi của các em thoai:19:. Bọn anh giờ không còn hận thù mất lý trí nữa đâu.
Việt Nam không còn Cộng Sản hay Cộng Hòa nưẫ. Chỉ còn người Việt Gốc Tre thoai. Con cháu Phù Đổng Thiên Vương cả!!!xanhmatxanhmatxanhmat
anh Ntchi ơi,em nhớ trong cộng đồng người Việt các anh chê bảo công hàm đó bán nước cho chúng em kia đấy.vậy sai à?

dacnhiemvietnam
21-04-2011, 07:07 PM
Nói chung Trung Quốc được gọi là Tàu Ô tức là một đám ô hợp mất nước,mất gốc,Hoảng hốt nhìn nhau không biết gốc gác là gì....đánh nhau chí chóe mấy ngàn năm ô tạp.......thật bại não quá thôi....Chứ có thắng được ai đâu!?.....Mới đây....Bị Việt Nam năm 79 dạy cho cả 2 thầy trò( Trung + Ponpot) toe loe......Chết không biết bao nhiêu mà kể ....
.....Nội trong thời gian ngắn nữa...Giống như ngọn lữa bùng lên trước khi tắt ngấm...Nước Trung Hoa sẽ tự phân rã ra một đám bầy hầy,đâm chém lẫn nhau cuồng loạn,thê lương....
Lúc đó Hoàng Sa không cần đánh Việt Nam cũng tự được trả lại...để Việt Nam giúp đỡ đôi chút....Chứ cả thế giới gét bỏ quá trời...Còn ai thương!!!!bạn mất căn bản trầm trọng về sử nên mình không nói với bạn nữa.
các bạn ơi 12 hải lý năm 1958 của các bạn bây giờ người ta gọi là nội thủy rồi vậy sao so sánh được.
Cho cái hình minh họa đi bạn. Mình ít thời gian online bên máy tính, không thể đọc hết được các cmt bạn à? :-":-"

người-con-xa-xứ
21-04-2011, 10:27 PM
Căn vào luật nào? Tọa độ cụ thể? Rườm rà quá! Nếu viện dẫn luật ra bằng tiếng Việt cảm thấy phức tạp thì gi bằng tiếng Anh cũng được, tôi tiếng Anh tuy kém những cũng cố gắng đọc để hiểu các bạn ok?

champions
21-04-2011, 10:35 PM
bạn có hiểu lãnh phận 12 hải lý bao gồm đến đâu và bao nhiêu đảo của Trung hoa chúng tôi ở đó không mà bảo công hàm là vô hiệu không có giá trị?
Khà khà, tưởng "bằng chứng lịch sử" của mấy đồng chí Tàu nó sâu xa thế nào, cuối cùng cũng bí rồi, đành lôi cái công hàm PVĐ ra :D Cái "bằng chứng" này là cửa tử của đồng chí đấy đồng chí ạ :D
Đã đọc 1 dòng nào của cái link kia chưa mà phán ghê thế
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=1830

Những lời tuyên bố trên không có hiệu lực vì trước năm 1975, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa không quản lý những đảo này. Lúc đó, những đảo này nằm dưới sự quản lý của Việt Nam Cộng hoà; mà các chính phủ Việt Nam Cộng hoà luôn luôn khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo. Còn Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hoà miền Nam Việt Nam cũng không tuyên bố điều gì có thể làm hại đến chủ quyền này cả. Tác giả Monique Chemillier-Gendreau đã viết như sau:

“Dans ce contexte, les declarations ou prise de position éventuelles des autorités du Nord Vietnam sont sans consequences sur le titre de souveraineté. Il ne s’agit pas du gouvernement territorialement competent à l’égard des archipels. On ne peut renoncer à ce sur quoi on n’a pas d’autorité…”

(Có thể dịch là: “Trong những điều kiện này, những lời tuyên bố hoặc lập trường nào đó của chính quyền miền Bắc Việt Nam không có hiệu lực gì đối với chủ quyền. Đây không phải là chính quyền có thẩm quyền trên quần đảo này. Người ta không thể chuyển nhượng những gì người ta không kiểm soát được…”).

Một lý lẽ thứ hai nữa là đứng trên phương diện thuần pháp lý, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa lúc đó không phải là một quốc gia trong cuộc tranh chấp. Trước năm 1975, các quốc gia và lãnh thổ tranh chấp gồm: Trung Quốc, Đài Loan, Việt Nam Cộng hoà và Philippin. Như vậy, những lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa xem như lời tuyên bố của một quốc gia thứ ba không có ảnh hưởng đến vụ tranh chấp.

Nếu đặt giả thuyết Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một thì dựa trên luật quốc tế, những lời tuyên bố đó cũng không có hiệu lực. Tuy nhiên, có tác giả đã nêu thuyết “estoppel” để khẳng định những lời tuyên bố đó có hiệu lực bó buộc đối với Việt Nam, và Việt Nam bây giờ không có quyền nói ngược lại.

Theo luật quốc tế, không có một văn bản pháp lý nào có thể gắn cho những lời tuyên bố đơn phương một tính chất bó buộc, ngoại trừ thuyết “estoppel”. Điều 38 Quy chế Toà án Quốc tế không liệt kê những lời tuyên bố đơn phương trong danh sách những nguồn gốc của luật pháp quốc tế. Estoppel là một nguyên tắc theo đó một quốc gia không có quyền nói hoặc hoạt động ngược lại với những gì mình đã nói hoặc hoạt động trước kia. Câu tục ngữ thường dùng để định nghĩa nó là “one cannot at the same time blow hot and cold.”[72] Nhưng thuyết estoppel không có nghĩa là cứ tuyên bố một điều gì đó thì quốc gia tuyên bố phải bị ràng buộc bởi lời tuyên bố đó.

Thuyết estoppel bắt nguồn từ hệ thống luật quốc nội của Anh, được thâu nhập vào luật quốc tế. Mục đích chính của nó ngăn chặn trường hợp một quốc gia có thể hưởng lợi vì những thái độ bất nhất của mình, và do đó, gây thiệt hại cho quốc gia khác.Vì vậy, estoppel phải hội đủ các điều kiện chính:

1. Lời tuyên bố hoặc hành động phải do một người hoặc cơ quan đại diện cho quốc gia phát biểu, và phải được phát biểu một cách minh bạch (clair et non equivoque).

2. Quốc gia nại “estoppel” phải chứng minh rằng mình đã dựa trên những lời tuyên bố hoặc hoạt động của quốc gia kia, mà có những hoạt động nào đó, hoặc không hoạt động. Yếu tố này trong luật quốc nội Anh-Mỹ gọi là “reliance”.

3. Quốc gia nại “estoppel” cũng phải chứng minh rằng, vì dựa vào lời tuyên bố của quốc gia kia, mình đã bị thiệt hại, hoặc quốc gia kia đã hưởng lợi khi phát biểu lời tuyên bố đó.

4. Nhiều bản án còn đòi hỏi lời tuyên bố hoặc hoạt động phải được phát biểu một cách liên tục và trường kỳ. Thí dụ: bản án “Phân định biển trong vùng Vịnh Maine”, bản án “Những hoạt động quân sự và bán quân sự tại Nicaragua”, bản án “Ngôi đền Preah Vihear”,…

Ngoài ra, nếu lời tuyên bố đơn phương có tính chất một lời hứa, nghĩa là quốc gia tuyên bố mình sẽ làm hoặc không làm một việc gì, thì quốc gia phải thực sự có ý định muốn bị ràng buộc bởi lời hứa đó, thực sự muốn thi hành lời hứa đó.

Thuyết estoppel với những điều kiện trên đã được án lệ quốc tế áp dụng rất nhiều. Trong bản án “Thềm lục địa vùng Biển Bắc” giữa Cộng hòa Liên bang Đức và Đan Mạch/Hà Lan, Toà án quốc tế đã phán quyết rằng estoppel không áp dụng cho Cộng hòa Liên bang Đức, mặc dù quốc gia này đã có những lời tuyên bố trong quá khứ nhằm công nhận nội dung của Công ước Genève 1958 về thềm lục địa, vì Đan Mạch và Hà Lan đã không bị thiệt hại khi dựa vào những lời tuyên bố đó.

Trong bản án “Những hoạt động quân sự và bán quân sự tại Nicaragua” giữa Nicaragua và Mỹ, Toà đã phán quyết như sau: “… ‘Estoppel’ có thể được suy diễn từ một thái độ, những lời tuyên bố của một quốc gia, nhằm chấp nhận một tình trạng nào đó; thái độ hoặc lời tuyên bố không những phải được phát biểu một cách rõ rệt và liên tục, mà còn phải khiến cho một hoặc nhiều quốc gia khác dựa vào đó mà thay đổi hoạt động, và do đó phải chịu thiệt hại”.

Áp dụng những nguyên tắc trên của estoppel vào những lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, chúng ta thấy thiếu điều kiện 2/ và 3/ đã nêu ở trên. Năm 1956, năm 1958 và năm 1965, Trung Quốc đã không có thái độ nào, hoặc thay đổi thái độ vì dựa vào lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Và Trung Quốc cũng không thể chứng minh được rằng mình bị thiệt hại gì do dựa vào những lời tuyên bố đó. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng không được hưởng lợi gì khi có những lời tuyên bố đó. Lúc đó hai dân tộc Việt Nam và Trung Hoa rất thân thiện, “vừa là đồng chí, vừa là anh em”. Những lời tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng hoàn toàn do tình hữu nghị Hoa-Việt. Hơn nữa, lời văn của bản tuyên bố không hề nói rõ ràng minh bạch là công nhận chủ quyền của Trung Quốc trên Hoàng Sa. Bức công hàm chỉ nói: “Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tôn trọng quyết định ấy (quyết định ấn định lãnh hải 12 dặm của Trung Quốc), và sẽ chỉ thị cho các cơ quan Nhà nước có trách nhiệm triệt để tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc…”.

Lời tuyên bố của Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng có thể hiểu là một lời hứa đơn phương, một lời tuyên bố ý định sẽ làm một việc gì (declaration d’intention). Thật vậy, đây là một lời hứa sẽ tôn trọng quyết định của Trung Quốc trong việc ấn định lãnh hải của Trung Quốc, và một lời hứa sẽ ra lệnh cho cơ quan công quyền của mình tôn trọng lãnh hải đó của Trung Quốc.

Một lời hứa thì lại càng khó ràng buộc quốc gia đã hứa. Toà án Quốc tế đã ra thêm một điều kiện nữa để ràng buộc một lời hứa: đó là ý chí thực sự của một quốc gia đã hứa. Nghĩa là quốc gia đó có thực sự muốn bị ràng buộc bởi lời hứa của mình hay không. Để xác định yếu tố “ý chí” (intention de se lier), Toà xét tất cả những dữ kiện xung quanh lời tuyên bố đó, xem nó đã được phát biểu trong bối cảnh, trong những điều kiện nào (circonstances). Hơn nữa, nếu thấy quốc gia đó có thể tự ràng buộc mình bằng cách ký thoả ước với quốc gia kia, thì lời tuyên bố đó là thừa, và Toà sẽ kết luận là quốc gia phát biểu không thực tình có ý muốn bị ràng buộc khi phát biểu lời tuyên bố đó. Vì vậy, lời tuyên bố đó không có tính chất ràng buộc.

Trong bản án “Những cuộc thí nghiệm nguyên tử” giữa Úc/Tân Tây Lan và Pháp, Pháp đã tuyên bố là sẽ ngừng thí nghiệm nguyên tử. Toà án đã phán quyết rằng Pháp bị ràng buộc bởi lời hứa vì Pháp thực sự có ý muốn bị ràng buộc bởi lời hứa đó.

Trong trường hợp Việt Nam, Thủ tướng Phạm Văn Đồng, khi tuyên bố sẽ tôn trọng lãnh hải của Trung Quốc, không hề có ý định nói đến vấn đề chủ quyền trên Hoàng Sa và Trường Sa. Ông đã phát biểu những lời tuyên bố trên trong tình trạng khẩn trương, chiến tranh với Mỹ bắt đầu leo thang, Hạm đội 7 của Mỹ hoạt động trên eo biển Đài Loan và đe doạ Trung Quốc. Ông đã phải lập tức lên tiếng để ủng hộ Trung Quốc nhằm gây một lực lượng chống đối lại với mối đe doạ của Mỹ.

Lời tuyên bố năm 1965 của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng như vậy. Động lực của lời tuyên bố đó là tình trạng khẩn trương, nguy ngập ở Việt Nam. Đây là những lời tuyên bố có tính chính trị, chứ không phải pháp lý.

Nếu xét yếu tố liên tục và trường kỳ thì ba lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cũng không hội đủ tiêu chuẩn này. Estoppel chỉ đặt ra nếu chấp nhận giả thuyết Việt Nam Dân chủ Cộng hòa và Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là một; và cả Pháp trong thời kỳ thuộc địa, và Việt Nam Cộng hoà trước năm 1975 cũng là một đối với Việt Nam hiện thời. Nếu xem như Việt Nam Dân chủ Cộng hòa là một quốc gia riêng biệt với Việt Nam hiện thời, thì estoppel không áp dụng, vì như đã nói ở trên, lời tuyên bố sẽ được xem như lời tuyên bố của một quốc gia không có quyền kiểm soát trên lãnh thổ tranh chấp. Như vậy, nếu xem Việt Nam nói chung như một chủ thể duy nhất từ xưa đến nay, thì ba lời tuyên bố của Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chỉ là một sự phát biểu có ý nghĩa chính trị trong đoản kỳ thời chiến, so với lập trường và thái độ của Việt Nam nói chung từ thế kỷ XVII đến nay.

Tóm lại, những lời tuyên bố mà chúng ta đang phân tích thiếu nhiều yếu tố để có thể áp dụng thuyết estoppel. Yếu tố “reliance” (tức là quốc gia kia có dựa vào lời tuyên bố của quốc gia này mà bị thiệt hại), và yếu tố “ý chí” (tức là quốc gia phát biểu lời hứa có ý muốn bị ràng buộc bởi lời hứa đó) rất quan trọng. Không có “reliance” để giới hạn sự áp dụng của estoppel thì các quốc gia sẽ bị cản trở trong việc hoạch định chính sách ngoại giao. Các quốc gia sẽ phải tự ép buộc cố thủ trong những chính sách ngoại giao lỗi thời. Khi điều kiện chung quanh thay đổi, chính sách ngoại giao của quốc gia kia thay đổi, thì chính sách ngoại giao của quốc gia này cũng phải thay đổi. Các quốc ga đổi bạn thành thù và đổi thù thành bạn là chuyện thường.

Còn những lời hứa đơn phương trong đó quốc gia không thật tình có ý muốn bị ràng buộc, thì nó chẳng khác gì những lời hứa vô tội vạ, những lời hứa suông của các chính khách, các ứng cử viên trong cuộc tranh cử. Trong môi trường quốc tế, nguyên tắc “chủ quyền quốc gia” (état souverain) rất quan trọng. Ngoại trừ tục lệ quốc tế và những điều luật của Jus Congens, không có luật nào ràng buộc quốc gia ngoài ý muốn của mình, khi mà quốc gia này không gây thiệt hại cho quốc gia nào khác. Vì vậy ý chí của quốc gia đóng một vai trò quan trọng trong việc quyết định tính chất ràng buộc của một lời hứa đơn phương

---
Vậy nhé đồng chí Hán đểu. Cuối cùng thì cũng dấn thân vào cái cửa tử trong việc chứng minh "xisha" của Tàu :D

scorpion_king84
21-04-2011, 11:14 PM
bạn có hiểu lãnh phận 12 hải lý bao gồm đến đâu và bao nhiêu đảo của Trung hoa chúng tôi ở đó không mà bảo công hàm là vô hiệu không có giá trị?
Khà khà, tưởng "bằng chứng lịch sử" của mấy đồng chí Tàu nó sâu xa thế nào, cuối cùng cũng bí rồi, đành lôi cái công hàm PVĐ ra :D Cái "bằng chứng" này là cửa tử của đồng chí đấy đồng chí ạ :D
Đã đọc 1 dòng nào của cái link kia chưa mà phán ghê thế
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=1830

[B
Vậy nhé đồng chí Hán đểu. Cuối cùng thì cũng dấn thân vào cái cửa tử trong việc chứng minh "xisha" của Tàu :DHơn nữa đó là lời tuyên bố trong ngày CHỦ NHẬT, không phải là ngày làm việc của chính phủ nên, công hàm kia giống như một lời nói đùa .

champions
21-04-2011, 11:25 PM
bạn có hiểu lãnh phận 12 hải lý bao gồm đến đâu và bao nhiêu đảo của Trung hoa chúng tôi ở đó không mà bảo công hàm là vô hiệu không có giá trị?
Khà khà, tưởng \"bằng chứng lịch sử\" của mấy đồng chí Tàu nó sâu xa thế nào, cuối cùng cũng bí rồi, đành lôi cái công hàm PVĐ ra :D Cái \"bằng chứng\" này là cửa tử của đồng chí đấy đồng chí ạ :D
Đã đọc 1 dòng nào của cái link kia chưa mà phán ghê thế
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=1830

[B
Vậy nhé đồng chí Hán đểu. Cuối cùng thì cũng dấn thân vào cái cửa tử trong việc chứng minh \"xisha\" của Tàu :DHơn nữa đó là lời tuyên bố trong ngày CHỦ NHẬT, không phải là ngày làm việc của chính phủ nên, công hàm kia giống như một lời nói đùa .bạn này không hiểu nguyên tắc ngoại giao rồi,căn cứ nào bạn nói là CN?
Lão này thâm ko để đâu cho hết, cứ thấy cái comment của mình là lảng tránh :-" :-" :-" :-"

champions
22-04-2011, 12:04 AM
mình sẽ cho các bạn xem nghiên cứu của nước mình về lịch sử chủ quyền tên Nam hải chư đảo ngã quốc sử liệi hội biên nhé,tài liệu này do bác Hàn chấn Hoa biên soạn công phu để chúng mình căn cứ xác lập chủ quyền ở biển Nam trung hoa đó
LỜI THUYẾT MINH CỦA NHỮNG NGƯỜI BIÊN TẬP
1. Chúng tôi thu góp những tài liệu văn hiến lịch sử trong ngoài nước hữu quan ghi chép về các đảo Nam Hải nước ta và phân loại, chỉnh lý soạn thành hội biên tư liệu, cung cấp cho các bộ môn và học giả nghiên cứu tham khảo.
2. Tư liệu thu góp của sách này khoảng 60 vạn chữ. Phạm vi thu góp bao gồm: sách, tạp chí, phương chí, địa đồ, văn kiện lưu trữ, bản sao, ảnh, bài báo (cắt ra) cho đến các tư liệu điều tra… Tất cả chia ra 6 phần, mỗi tư liệu đều chú giải xuất sứ để tiện tìm đọc.
3. Trong quá trình thu góp tư liệu, đã được thư viện Trung Sơn tỉnh Quảng Đông ban ngoại vụ tỉnh Quảng Đông. Viện bảo tàng tỉnh Quảng Đông, thư viện trường đại học Trung Sơn, phòng nghiên cứu Hải dương Nam Hải Viện khoa học Trung Quốc, ban ngoại vụ đặc khu hành chính Hải Nam, chính phủ nhân dân huyện Quỳnh Hải, chính phủ nhân dân huyện Văn Xương, chính phủ nhân dân các quần đảo Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa tỉnh Quảng Đông, thư viện Bắc Ninh, nhà lưu trữ văn kiện lịch sử số 1 của Trung Quốc, thư viện khoa học Trung Quốc, phòng nghiên cứu địa lý viện khoa học Trung Quốc, nhà xuất bản địa đồ, thư viện tỉnh Giang Tô, nhà lưu trữ văn kiện lịch sử số 2 Trung Quốc, thư viện Thượng Hải, phòng nghiên cứu tình báo khoa học kỹ thuật Cục Hải Dương quốc gia, thư viện tỉnh Phúc Kiến, trường đại học Phúc Kiến, thư viện trường đại học Hạ Môn, cho đến một số đồng chí phòng nghiên cứu Nam Dương và ngư dân đảo Hải Nam hết sức ủng hộ và giúp đỡ. Ở đây xin cảm ơn tất cả.
Cũng muốn xem học "giả" Tàu lí luận ra răng :-" :-" :-"

người-con-xa-xứ
22-04-2011, 01:20 AM
bạn có hiểu lãnh phận 12 hải lý bao gồm đến đâu và bao nhiêu đảo của Trung hoa chúng tôi ở đó không mà bảo công hàm là vô hiệu không có giá trị?
Khà khà, tưởng \"bằng chứng lịch sử\" của mấy đồng chí Tàu nó sâu xa thế nào, cuối cùng cũng bí rồi, đành lôi cái công hàm PVĐ ra :D Cái \"bằng chứng\" này là cửa tử của đồng chí đấy đồng chí ạ :D
Đã đọc 1 dòng nào của cái link kia chưa mà phán ghê thế
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=1830

[B
Vậy nhé đồng chí Hán đểu. Cuối cùng thì cũng dấn thân vào cái cửa tử trong việc chứng minh \"xisha\" của Tàu :DHơn nữa đó là lời tuyên bố trong ngày CHỦ NHẬT, không phải là ngày làm việc của chính phủ nên, công hàm kia giống như một lời nói đùa .bạn này không hiểu nguyên tắc ngoại giao rồi,căn cứ nào bạn nói là CN?

Nói có sách mách có chứng nhé! Công hàm đó ký ngày 14 tháng 9 năm 1958, bạn thử tra nó xem là ngày thừ mấy trong tuần cho bạn xem trước nha http://www.trueknowledge.com/q/what_day_of_the_week_was_14/9/1958

dacnhiemvietnam
22-04-2011, 06:52 AM
mình sẽ cho các bạn xem nghiên cứu của nước mình về lịch sử chủ quyền tên Nam hải chư đảo ngã quốc sử liệi hội biên nhé,tài liệu này do bác Hàn chấn Hoa biên soạn công phu để chúng mình căn cứ xác lập chủ quyền ở biển Nam trung hoa đó
LỜI THUYẾT MINH CỦA NHỮNG NGƯỜI BIÊN TẬP
1. Chúng tôi thu góp những tài liệu văn hiến lịch sử trong ngoài nước hữu quan ghi chép về các đảo Nam Hải nước ta và phân loại, chỉnh lý soạn thành hội biên tư liệu, cung cấp cho các bộ môn và học giả nghiên cứu tham khảo.
2. Tư liệu thu góp của sách này khoảng 60 vạn chữ. Phạm vi thu góp bao gồm: sách, tạp chí, phương chí, địa đồ, văn kiện lưu trữ, bản sao, ảnh, bài báo (cắt ra) cho đến các tư liệu điều tra… Tất cả chia ra 6 phần, mỗi tư liệu đều chú giải xuất sứ để tiện tìm đọc.
3. Trong quá trình thu góp tư liệu, đã được thư viện Trung Sơn tỉnh Quảng Đông ban ngoại vụ tỉnh Quảng Đông. Viện bảo tàng tỉnh Quảng Đông, thư viện trường đại học Trung Sơn, phòng nghiên cứu Hải dương Nam Hải Viện khoa học Trung Quốc, ban ngoại vụ đặc khu hành chính Hải Nam, chính phủ nhân dân huyện Quỳnh Hải, chính phủ nhân dân huyện Văn Xương, chính phủ nhân dân các quần đảo Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa tỉnh Quảng Đông, thư viện Bắc Ninh, nhà lưu trữ văn kiện lịch sử số 1 của Trung Quốc, thư viện khoa học Trung Quốc, phòng nghiên cứu địa lý viện khoa học Trung Quốc, nhà xuất bản địa đồ, thư viện tỉnh Giang Tô, nhà lưu trữ văn kiện lịch sử số 2 Trung Quốc, thư viện Thượng Hải, phòng nghiên cứu tình báo khoa học kỹ thuật Cục Hải Dương quốc gia, thư viện tỉnh Phúc Kiến, trường đại học Phúc Kiến, thư viện trường đại học Hạ Môn, cho đến một số đồng chí phòng nghiên cứu Nam Dương và ngư dân đảo Hải Nam hết sức ủng hộ và giúp đỡ. Ở đây xin cảm ơn tất cả.
Vẫn không thuyết phục [-(
Kể cả các bạn có lập chủ quyền từ thời Hán thì sao?
Tôi chỉ biết là đến thời Trịnh-Nguyễn ở nước tôi thì HS-TS đầy người VN. Và theo như bạn biết, trong đế chế pk cũ không có luật quốc tế gì cả, chiếm được là của mình. Nhưng khi đã có luật biển rồi và mãi gần đây(1979) Trung Quốc mới chiếm HS-TS từ một đất nước có chủ quyền.

champions
22-04-2011, 08:21 AM
mình sẽ cho các bạn xem nghiên cứu của nước mình về lịch sử chủ quyền tên Nam hải chư đảo ngã quốc sử liệi hội biên nhé,tài liệu này do bác Hàn chấn Hoa biên soạn công phu để chúng mình căn cứ xác lập chủ quyền ở biển Nam trung hoa đó
LỜI THUYẾT MINH CỦA NHỮNG NGƯỜI BIÊN TẬP
1. Chúng tôi thu góp những tài liệu văn hiến lịch sử trong ngoài nước hữu quan ghi chép về các đảo Nam Hải nước ta và phân loại, chỉnh lý soạn thành hội biên tư liệu, cung cấp cho các bộ môn và học giả nghiên cứu tham khảo.
2. Tư liệu thu góp của sách này khoảng 60 vạn chữ. Phạm vi thu góp bao gồm: sách, tạp chí, phương chí, địa đồ, văn kiện lưu trữ, bản sao, ảnh, bài báo (cắt ra) cho đến các tư liệu điều tra… Tất cả chia ra 6 phần, mỗi tư liệu đều chú giải xuất sứ để tiện tìm đọc.
3. Trong quá trình thu góp tư liệu, đã được thư viện Trung Sơn tỉnh Quảng Đông ban ngoại vụ tỉnh Quảng Đông. Viện bảo tàng tỉnh Quảng Đông, thư viện trường đại học Trung Sơn, phòng nghiên cứu Hải dương Nam Hải Viện khoa học Trung Quốc, ban ngoại vụ đặc khu hành chính Hải Nam, chính phủ nhân dân huyện Quỳnh Hải, chính phủ nhân dân huyện Văn Xương, chính phủ nhân dân các quần đảo Tây Sa, Trung Sa, Nam Sa tỉnh Quảng Đông, thư viện Bắc Ninh, nhà lưu trữ văn kiện lịch sử số 1 của Trung Quốc, thư viện khoa học Trung Quốc, phòng nghiên cứu địa lý viện khoa học Trung Quốc, nhà xuất bản địa đồ, thư viện tỉnh Giang Tô, nhà lưu trữ văn kiện lịch sử số 2 Trung Quốc, thư viện Thượng Hải, phòng nghiên cứu tình báo khoa học kỹ thuật Cục Hải Dương quốc gia, thư viện tỉnh Phúc Kiến, trường đại học Phúc Kiến, thư viện trường đại học Hạ Môn, cho đến một số đồng chí phòng nghiên cứu Nam Dương và ngư dân đảo Hải Nam hết sức ủng hộ và giúp đỡ. Ở đây xin cảm ơn tất cả.
Vẫn không thuyết phục [-(
Kể cả các bạn có lập chủ quyền từ thời Hán thì sao?
Tôi chỉ biết là đến thời Trịnh-Nguyễn ở nước tôi thì HS-TS đầy người VN. Và theo như bạn biết, trong đế chế pk cũ không có luật quốc tế gì cả, chiếm được là của mình. Nhưng khi đã có luật biển rồi và mãi gần đây(1979) Trung Quốc mới chiếm HS-TS từ một đất nước có chủ quyền.

Bác bình tĩnh, đồng chí ý đã post hết đâu, đã có cái gì chứng minh đâu :-" :-"

live9999
23-04-2011, 12:58 PM
Nói chung Hoàng Sa chỉ là một tử huyệt( Mà Mỹ đã cố tình để lại sau khi dụ được TQ xâm chiếm) để từ đó trong tương lai gần đây thôi... liên quân lại có cớ một lần nữa giải phóng Trung Quốc...Đưa các anh em tội lỗi của chúng ta(VN) thoát khỏi ngục tù tăm tối đã quá lâu rồi....Người Việt với lòng nhân từ vốn có của mình sẽ chấp nhận viện trợ trước hết cho các quốc gia mới có nguồn gốc Bách Việt anh em,nói tiếng Quảng có âm hệ Việt, tập trung tại Quảng Đông_Hương Cảng....Sau đó là người Tiều, Người Mãn,người Tạng...vv...và ...vv....Nói chung Bắc Kinh trước kia là thủ đô của người Kim tức tiền thân của người Mãn thì cứ y như cũ với tiếng Quan Thoại...Còn lại bạn nào theo tiếng Việt thì tùy...Nhưng chúng tôi không muốn bất cứ sự chung chạ một tất đất nào...Các bạn tự quyết định lấy vận mệnh của mình...
Chúc ngày tan rã ung nhọt mau diễn ra trên đất nước Trung Hoa tạp loạn,mỵ dân....

live9999
23-04-2011, 01:14 PM
Tái Bút: Từ ngàn xưa nay các triều đại phương bắc mà sau này nằm trong nước Trung Hoa bây giờ.Chính tôi cũng không hiểu vì sao cứ lun phải bị Việt Nam nện cho toe mõm...Mà lại không biết sợ...rồi lại tham lam ngu ngốc xông vào...rồi bị nện tiếp....(Nhục không chịu được)
Hay là do Việt Nam khôn khéo sau khi đập vỡ chim xong..he he...(Xin lỗi mắc cười quá...không nín được..hé hé..)..giả bộ cầu hòa xong tự phong lun cho TQ làm Đại Ca...(Hồi xưa là cứ vua Việt lên ngôi là qua báo cáo đại ca..hé hé..đại ca không ừ là đập vỡ cái mồm đại ca..ha ha..)..
Ngày nay đại hội Đảng là chạy qua thưa với Đại Ca liền...Mà đại ca nói rút quân khỏi Camphuchia thì hé hé...không chịu....Đại ca thích nhân cơ hội lấy lun nước em... thì... em lấy dân quân(tức là bọn cả đời không cầm súng) giết đại ca khoảng 2 vạn quân trong 10 ngày chơi vậy...Đại ca làm gì em nào?..nhưng không bao giờ công bố sợ...làm quê đại ca...
....Hoàng Sa em lấy lại giờ nào không được...Nhưng phải để vậy thì thế giới này mới biết Đại Ca Trung Quốc của em Việt ...là như thế nào...Rồi quốc tế mới nhảy vào ...tát cái mõm đại ca...toe loe trong tương lai thôi...
Cứ chờ đó đi....Coi thử đúng vậy không?

Submarine
24-04-2011, 01:50 AM
...
Thứ 2 : trong cuốn 5 bộ Địa Dư Chí học giả Phan Huy Chú có viết "Hằng năm cứ đến tháng 3 nhận lịch đi làm việc,đem theo đồ ăn 6 tháng, dùng 5 chiếc thuyền nhỏ đi 3 ngày đêm tới đảo này" Ở đây ông kể về Hoàng Sa và không thể đến Trường Sa với 3 ngày đường ???
...
Bạn nào đọc nhiều tài liệu hiểu rõ xin giảng giải cho mình rõ với :)

Theo một tài liệu (Sub chưa được đọc bản chính hoặc photo) thì tàu đi biển của người Việt thời điểm ấy có tốc độ gần 12 gút ( hải lý/giờ). Nếu vận dụng sức gió và nương theo các dòng hải lưu thì khả năng đến đích với thời gian như trên là có thể được.


Từ Lý Sơn đến Hoàng Sa : 390km >= 210 hải lý / 12 (hải lý/giờ tốc độ lý tưởng ) >= 17 giờ. Thực tế có thể họ chỉ cần đi chậm hơn thì cũng đến nơi sớm hơn thời gian đã nêu.

Cụ thể tàu CSB6006 đón ngư dân ở Hoàng sa chạy tốc độ 10 hải lý/giờ mất 20 giờ để đến nơi.

Từ Lý Sơn đến Trường Sa là 430 hải lý / 12 >= 35 giờ. phần còn lại bạn tự suy đoán.


Có thể tìm đọc cuốn sách The Mandarin Road to Old Hué, Alastair Lamb, Edinburgh 1970: trang 263-264 nói về nhà ngoại giao Anh John Crawfurd đã mô tả các thuyền của người Việt đi lại Hoàng Sa rất nhanh.

http://dialybiendong.tripod.com/chuong12_files/image043.jpg
Hình này có thể trích từ cuốn sách nói trên và được cho là thuyền của người Việt lúc bấy giờ

Trần Đức Minh
24-04-2011, 06:14 AM
Cái topic này mỗi bài a sub đáng để đọc :)
Từ Lý Sơn đến Trường Sa là 430 hải lý / 12 >= 35 giờ. phần còn lại bạn tự suy đoán. a sub ơi đi TS tháng giêng gió chếch mà, không đi nhanh như đi HS được đâu :|với cả cụ Lê Quí Đôn và các tiền bối xưa hay chỉ đích danh HS nơi có Ba Bình Tự (trên đảo Phú Lâm) nên đọc thấy rối rắm quá :(

thanhtuan_141300
24-04-2011, 09:06 AM
mình dịch phần tiếp theo của Nam hải chư đảo ngã quốc sử liệu hội biên của ông Hàn Chấn Hoa đây nè các bác vô xem rồi ngưỡng mộ nè:

LỜI NÓI ĐẦU
Các đảo Hải Nam xưa nay vốn là lãnh thổ Trung Quốc. Điều này không chỉ có rất nhiều sử liệu cổ, kim, trong, ngoài nước, văn kiện, bản đồ và văn vật có thể chứng nhận mà còn là điều mà nhiều nước trên thế giới và dư luận quốc tế rộng rãi thừa nhận. Trong lịch sử cận đại, hai quần đảo tuy từng một phen bị nước ngoài xâm chiếm phi pháp, nhưng địch không thể thay đổi được sự thật lịch sử và cơ sở pháp lý là các quần đảo đó thuộc Trung Quốc.
Nhà đương cục Việt Nam ôm ấp dã tâm chủ nghĩa bành trướng bá quyền khu vực, đồng thời với việc mở rộng xâm lược ở Đông Dương và Đông Nam Á, khác hẳn với lập trường trước đây thừa nhận quần đảo Tây Sa, quần đảo Nam Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc, năm 1975 - chiếm lĩnh một cách phi pháp một số đảo trong quần đảo Nam Sa của Trung Quốc, công nhiên nêu ra đòi hỏi về lãnh thổ đối với hai quần đảo Tây Sa, Nam Sa của Trung Quốc.
Ngày 28/9/1979, Bộ ngoại giao Việt Nam công bố một quyển sách bìa trắng đề là: “Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, chắp vá và bịa đặt một số cái gọi là “tư liệu chứng minh” tự mâu thuẫn với nhau, căn bản không thể đứng vững được, hòng tìm kiếm chỗ dựa về pháp lý cho dã tâm bành trướng và hành động chiếm đóng phi pháp của họ: đây là việc uổng công.
Sự thật lịch sử không thể ngụy tạo (làm giả), nguyên tắc luật pháp quốc tế không cho phép chà đạp. Sách này (hội biên sử liệu) dùng những ghi chép sự thật lịch sử và văn kiện nhà nước vô cùng chính xác đã bóc trần và bác bỏ những lời nói dối (láo) mà nhà đương cục Việt Nam đã bịa ra, chứng minh một cách rõ ràng và đúng đắn (không có sai sót) rằng: Trung Quốc hưởng chủ quyền không thể bàn cãi được đối với quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa.
đang sủa điên gì thế .............Hoàng Sa - Trường Sa là ủa mài à
sao mài ko đem ra tòa án quốc tế đi ........của mài mà
nhãi rnah , biết bao nhiêu là ở đó sủa thế .........
Hoàng Sa - Trường Sa mãi mãi là của đất mẹ Việt Nam ta

VNxuan07t2
24-04-2011, 09:53 AM
mềnh nghe nói có đưa ra tòa 2 lần nhưng một bên hổng chịu nè

Bên nào vậy , ?

Đề nghị bạn viết cho nó nghiêm tức , tôi phát ói với những từ "mềnh" "hổng" "nè" . nghi ngờ giới tính của bạn đó. Đừng viết như vậy nữa , vì tôi cảm thấy ko đáng để tôi đọc

SUPER_TYPHOON
24-04-2011, 11:01 AM
mềnh nghe nói có đưa ra tòa 2 lần nhưng một bên hổng chịu nè

Bên nào vậy , ?

Đề nghị bạn viết cho nó nghiêm tức , tôi phát ói với những từ "mềnh" "hổng" "nè" . nghi ngờ giới tính của bạn đó. Đừng viết như vậy nữa , vì tôi cảm thấy ko đáng để tôi đọc

tư duy lỗi thời, 1 người cổ hũ

live9999
24-04-2011, 12:31 PM
Ngồi cãi nhau với mấy thằng Trung Quốc chi cho mệt...Tụi nó bị nhồi sọ điên cuồng...Bỉ ổi đê tiện,thay trắng thành đen ...làm gì có lý lẽ mà nói chuyện...
Người Việt Nam ta cũng đã công bố bằng chứng chủ quyền Hoàng Sa trên các phương tiện thông tin chính thống rồi mà....Vậy cứ để thời gian đi....Thế giới chưa bị TQ tiêu diệt mà..
Kẻ xâm lược,gian manh thì sợ thời gian...còn ta thì dùng thời gian để làm chúng càng lúc càng thấp thỏm lo âu...Bọn TQ đang ngồi trên đống lữa đó thôi...Để coi kết cục thê thảm của chúng trong thời gian tới..Nó bất ngờ và kinh khủng không gì tả nỗi đâu!!!!

champions
24-04-2011, 01:12 PM
mình dịch phần tiếp theo của Nam hải chư đảo ngã quốc sử liệu hội biên của ông Hàn Chấn Hoa đây nè các bác vô xem rồi ngưỡng mộ nè:

LỜI NÓI ĐẦU
Các đảo Hải Nam xưa nay vốn là lãnh thổ Trung Quốc. Điều này không chỉ có rất nhiều sử liệu cổ, kim, trong, ngoài nước, văn kiện, bản đồ và văn vật có thể chứng nhận mà còn là điều mà nhiều nước trên thế giới và dư luận quốc tế rộng rãi thừa nhận. Trong lịch sử cận đại, hai quần đảo tuy từng một phen bị nước ngoài xâm chiếm phi pháp, nhưng địch không thể thay đổi được sự thật lịch sử và cơ sở pháp lý là các quần đảo đó thuộc Trung Quốc.
Nhà đương cục Việt Nam ôm ấp dã tâm chủ nghĩa bành trướng bá quyền khu vực, đồng thời với việc mở rộng xâm lược ở Đông Dương và Đông Nam Á, khác hẳn với lập trường trước đây thừa nhận quần đảo Tây Sa, quần đảo Nam Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc, năm 1975 - chiếm lĩnh một cách phi pháp một số đảo trong quần đảo Nam Sa của Trung Quốc, công nhiên nêu ra đòi hỏi về lãnh thổ đối với hai quần đảo Tây Sa, Nam Sa của Trung Quốc.
Ngày 28/9/1979, Bộ ngoại giao Việt Nam công bố một quyển sách bìa trắng đề là: “Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, chắp vá và bịa đặt một số cái gọi là “tư liệu chứng minh” tự mâu thuẫn với nhau, căn bản không thể đứng vững được, hòng tìm kiếm chỗ dựa về pháp lý cho dã tâm bành trướng và hành động chiếm đóng phi pháp của họ: đây là việc uổng công.
Sự thật lịch sử không thể ngụy tạo (làm giả), nguyên tắc luật pháp quốc tế không cho phép chà đạp. Sách này (hội biên sử liệu) dùng những ghi chép sự thật lịch sử và văn kiện nhà nước vô cùng chính xác đã bóc trần và bác bỏ những lời nói dối (láo) mà nhà đương cục Việt Nam đã bịa ra, chứng minh một cách rõ ràng và đúng đắn (không có sai sót) rằng: Trung Quốc hưởng chủ quyền không thể bàn cãi được đối với quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa.
À lão Hán Chấn Hoa nè bị lột áo rồi nè =)) =))
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=1748
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=92
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=917
http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=714

VN_HUNGMANH
24-04-2011, 04:54 PM
Trí thức của Trung Quốc nói chuyện thế này sao? Quân tử gì mà giống đầu đường xó chợ thế? Thảo nào đưa ra cái lưỡi bò và cái khái niệm \'\' nội thủy\'\' mất dạy thì không có gì là lạ, bởi dân thế này thì chính phủ sao ko ngông cuồng. Hôm trước có anh bạn nào định nghĩa \'\' hảo hán\'\' là phải vào tù ra tội, phải leo cột điện cơ, bây giờ áp đụng vào đây là quá chuẩn hahahahaah
bạn xem từ đầu đến cuối ai miệt thị chúng tôi nhiều nhất mình nói với các bạn bằng là thảo luận thì đừng lôi nhau ra làm trò hề vì vấn đề tranh chấp này đã có lịch sử lâu đời giữa hai dân tộc

tranh chấp giữa nhiều quôc gia, 2 dân tộc cái quoái nào,
mềnh nghe nói có đưa ra tòa 2 lần nhưng một bên hổng chịu nè

Bên nào vậy , ?

Đề nghị bạn viết cho nó nghiêm tức , tôi phát ói với những từ \"mềnh\" \"hổng\" \"nè\" . nghi ngờ giới tính của bạn đó. Đừng viết như vậy nữa , vì tôi cảm thấy ko đáng để tôi đọccái bạn này nè tự giác ngộ đi tìm chân lý mà đọc đi chứ nè,mình nghe nói cuốn sách gì đó của bà gendreau là cuốn tủ của các bạn đóa lôi về đọc đi rồi tiếp chiêu mình nè
chưa tung mà đòi tiếp ah....it ra thì cung phải bỏ vốn kiếm côm chứ nè

champions
24-04-2011, 05:39 PM
mấy bạn té tát mình làm mình đưa nhầm bài luôn nè giờ đưa lại cho anh chămpi ngắm nhoa:

Rất nhiều chứng cớ lịch sử có thể làm sáng tỏ sự thật khách quan không thể bàn cãi được là: các đảo Nam Hải xưa nay vốn là lãnh thổ Trung Quốc.
(1) Các đảo Nam Hải do nhân dân Trung Quốc phát hiện sớm nhất, đặt tên sớm nhất.
Từ rất lâu trong đời nhà Hán, nhân dân Trung Quốc đã bắt đầu đi biển trong Chướng Hải (tức Nam Hải ngày nay). Trong thực tiễn lâu dài đi biển và sản xuất, đã trước sau phát hiện ra các đảo Nam Hải.
Sách “Dị vật chí” của Dương Phụ đời Đông Hán ghi chú rằng”(Những mỏm núi cao) trở đầu ở Chướng Hải, nước nông mà nhiều (đá nam châm) từ thạch. Sách “Nam Châu dị vật chí” đời Trung Quốc của Vạn Chấn, khi nói đến đường biển từ bán đảo Mã Lai, tới Trung Quốc cũng ghi chép như sau: “Đi về hướng Đông Bắc, ra Chướng Hải trong đó nước nông mà nhiều đá nam châm”. “Trĩ đầu” nói ở trên là tên nhân dân Trung Quốc thời cổ đại gọi một cách bao gồm những đảo, bãi nham thạch san hô, đá ngầm, bãi cát, bãi đá ở các đảo Nam Hải trong đó bao gồm cả quần đảo Nam Sa, Tây Sa. Cái gọi là “Đá nam châm” (từ thạch). Chỉ thuyền đi biển trong Nam Hải gặp phải đá ngầm, bãi đá mà mắc cạn, giống như bị nam châm hút. Khang Thái thời Tôn Quyền ở Đông Ngô đời Tam Quốc được vua phái đi Phù Nam (Cămpuchia ngày nay) cùng với Châu Ứng sau khi về viết sách: “Truyện nước Phù Nam”. Miêu tả và thuật lại tương đối chính xác hình thái và nguyên nhân hình thành các đảo Nam Hải, nói rằng: “Trong Chướng Hải có các “bãi san hô” bị sụp ở dưới, đáy bãi có bản thạch (mâm, tảng đá). San hô mọc trên bản thạch. “Bãi san hô” nói trong sách chính là chỉ các đảo Nam Hải. “San hô mọc ở trên” là nói đảo và các bãi cát là do bãi san hô hình thành. Đây là tài liệu đầu tay ghi chép về các đảo Nam Hải đầu thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên. Đây là tư liệu lịch sử rất quý giá. Từ đời Đường, Tống trở về sau, theo sự phát triển của sự nghiệp hàng hải, thuyền Trung Quốc thường xuyên đi lại giữa Trung Quốc và các nước Đông Nam Á, Nam Á và Đông Phi, Nhận thức của người ta đối với quần đảo Tây Sa và Nam Sa tăng lên và sâu sắc hơn. Do đó mà có các địa danh cổ, chuyên chỉ quần đảo Tây Sa, Nam Sa. Nhiều sách lịch sử địa lý Trung Quốc kế tiếp nhau gọi quần đảo Tây sa, Nam Sa là “Cửu Nhũ Loa Châu”, “Thạch Đường”, “Trường Sa”, “Thiên lý Thạch đường”, “Thiên Lý Trường Sa”, “Vạn Lý Thạch Đường”, “Vạn Lý Trường Sa”v.v… Trong các “sổ đổi đường” (hay sổ ghi đường theo anh? Canh) của ngư dân Hải Nam còn xuất hiện các tên gọi cụ thể, nay vẫn còn quen dùng, của các đảo, bãi đá (đá ngầm) của quần đảo Tây Sa, Nam Sa. Như gọi đảo Vĩnh Hưng, quần đảo Tây Sa là Ba Trĩ, đảo San Hô là Bãi Thô Trĩ, đảo Cam Tuyền là Viên Trĩ, đảo Trung Kiên là Bán Lô Trĩ, đảo Thái Bình quần đảo Nam Sa là Hoàng Sơn Mã Trĩ, đảo Nam Uy là Điển Tế Trĩ v.v. Tất cả những địa danh hình tượng và sinh động ấy, đều có ý phản ánh đặc trưng tự nhiên các đảo ấy và nguyện vọng tốt đẹp của ngư dân. Những đại danh cổ của các đảo Nam Hải do nhân dân Trung Quốc đặt ra được các nhà hàng hải nước ngoài dùng trong thời gian lịch sử lâu dài. Có tên dịch theo ý, có tên dịch theo âm, có tên dịch cả ý lẫn âm. Thế kỷ thứ 16, người Bồ Đào Nha gọi đảo Vĩnh Hưng là Paxo rõ ràng là ngày trước dịch từ âm ngư dân gọi đảo là Ba Trĩ. Sách “Châu Âu thuyền mậu dịch nghiên cứu” do người Nhật tên là Nham Sinh Thành Nhật viết, dùng tên của nước ta “Vạn Lý Thạch Đường” để chỉ quần đảo Tây Sa. Hải đồ nước Anh thế kỷ 19 gọi đảo Hồng Ma là Nam Yết, gọi đảo Cảnh Hoàng là Sincowe, đảo Thái Bình là ITU ABA cùng là tên ngư dân gọi Nam Ất(Nản I), Shâng Câu, và Hoàng Sơn Mã Trì, mà trước dịch theo âm ra.
Lão cầm cờ-lôn này giả vờ ngu nè, cứ coi như nó phát hiện và đặt tên sớm nhất đi nè, nhưng nó có thiết lập chủ quyền ko nè =)) =)) =))

champions
24-04-2011, 05:50 PM
cái bạn chăm nè phải tính thời điểm phát hiện rồi quản lý khai thác có đếm thời gian thì mới xác định cái cq nhoa.
Bộ chú tính nói tiếng người ngoài hành tinh hả? Hiểu Chết Liền :-" :-" :-"

champions
24-04-2011, 07:19 PM
mềnh là mềnh giận rùi mềnh đặt tên cho anh là chăm phang vì anh hổng trả lời được mềnh nên phải lôi anh Hieuchetlien vô cứu kìa
Chú viết tiếng Ả-dập thì bố thằng nào hiểu được mà trả lời :-" :-"
Viết chữ nghĩa rõ ràng ra đi


cái bạn chăm nè phải tính thời điểm phát hiện rồi quản lý khai thác có đếm thời gian thì mới xác định cái cq nhoa.
Bác nào dịch cho em đoạn này với :smilie_crazy::smilie_crazy::smilie_crazy:

kien-hong-yu
25-04-2011, 06:36 AM
mình góp tí bằng chứng về lịch sử.Bắt đầu tính từ sách “Dị vật chí” của Dương Phụ đời Đông Hán, thì lịch sử nhân dân Trung Quốc phát hiện các đảo Nam Hải đã lâu được gần hai nghìn năm. Nếu từ đời Tống đặt tên cho quần đảo Tây sa là “Cửu Nhũ Loa Châu”, đặt tên cho quần đảo Nam Sa là “Thạch Đường” mà bắt đầu tính, thì lịch sử nhân dân Trung Quốc chính thức đặt tên quần đảo Tây Sa, Nam Sa đã lên gần một nghìn năm. Nhà đương cục Việt Nam tung tin quần đảo Nam Sa, Tây Sa “từ rất lâu đời này” “đã là lãnh thổ Việt Nam” thế thì, xin hãy đem sự thật lịch sử về phát hiện và đặt tên càng lâu hơn nói trên ra mà so sánh đi! Cái gọi là tư liệu chứng minh mà “sách bìa trắng” Việt Nam liệt kê ra, sớm nhất là thời gian nêu ra về Hoàng Sa Than, Hoàng Sa chử. (Việt Nam hiện gọi là quần đảo Hoàng Sa) là từ sau thế kỉ 17, 18. Đến như thời gian nêu ra cái gọi là “quần đảo Trường Sa” thì càng muộn hơn. Hơn nữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam nói không phải là quần đảo Tây Sa và Nam Sa nước ta.

hoanghaikaka
25-04-2011, 10:02 AM
mình dịch phần tiếp theo của Nam hải chư đảo ngã quốc sử liệu hội biên của ông Hàn Chấn Hoa đây nè các bác vô xem rồi ngưỡng mộ nè:

LỜI NÓI ĐẦU
Các đảo Hải Nam xưa nay vốn là lãnh thổ Trung Quốc. Điều này không chỉ có rất nhiều sử liệu cổ, kim, trong, ngoài nước, văn kiện, bản đồ và văn vật có thể chứng nhận mà còn là điều mà nhiều nước trên thế giới và dư luận quốc tế rộng rãi thừa nhận. Trong lịch sử cận đại, hai quần đảo tuy từng một phen bị nước ngoài xâm chiếm phi pháp, nhưng địch không thể thay đổi được sự thật lịch sử và cơ sở pháp lý là các quần đảo đó thuộc Trung Quốc.
Nhà đương cục Việt Nam ôm ấp dã tâm chủ nghĩa bành trướng bá quyền khu vực, đồng thời với việc mở rộng xâm lược ở Đông Dương và Đông Nam Á, khác hẳn với lập trường trước đây thừa nhận quần đảo Tây Sa, quần đảo Nam Sa thuộc lãnh thổ Trung Quốc, năm 1975 - chiếm lĩnh một cách phi pháp một số đảo trong quần đảo Nam Sa của Trung Quốc, công nhiên nêu ra đòi hỏi về lãnh thổ đối với hai quần đảo Tây Sa, Nam Sa của Trung Quốc.
Ngày 28/9/1979, Bộ ngoại giao Việt Nam công bố một quyển sách bìa trắng đề là: “Chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”, chắp vá và bịa đặt một số cái gọi là “tư liệu chứng minh” tự mâu thuẫn với nhau, căn bản không thể đứng vững được, hòng tìm kiếm chỗ dựa về pháp lý cho dã tâm bành trướng và hành động chiếm đóng phi pháp của họ: đây là việc uổng công.
Sự thật lịch sử không thể ngụy tạo (làm giả), nguyên tắc luật pháp quốc tế không cho phép chà đạp. Sách này (hội biên sử liệu) dùng những ghi chép sự thật lịch sử và văn kiện nhà nước vô cùng chính xác đã bóc trần và bác bỏ những lời nói dối (láo) mà nhà đương cục Việt Nam đã bịa ra, chứng minh một cách rõ ràng và đúng đắn (không có sai sót) rằng: Trung Quốc hưởng chủ quyền không thể bàn cãi được đối với quần đảo Tây Sa và quần đảo Nam Sa.
đang sủa điên gì thế .............Hoàng Sa - Trường Sa là ủa mài à
sao mài ko đem ra tòa án quốc tế đi ........của mài mà
nhãi rnah , biết bao nhiêu là ở đó sủa thế .........
Hoàng Sa - Trường Sa mãi mãi là của đất mẹ Việt Nam ta
Đem ra tòa án quốc tế thì bạn ấy bảo nếu một nước không đồng ý thì chuyển qua cho LHP mà TQ lại là 1 trong 5 nước thường trực nên có quyền phủ quyết
Thế có khác nào "mày ngoan thì tao cho mày khúc sương còn không thì chẳng được gì mà còn ăn đập" thì đàm phán cái dề!

hoanghaikaka
25-04-2011, 10:23 AM
mình góp tí bằng chứng về lịch sử.Bắt đầu tính từ sách “Dị vật chí” của Dương Phụ đời Đông Hán, thì lịch sử nhân dân Trung Quốc phát hiện các đảo Nam Hải đã lâu được gần hai nghìn năm. Nếu từ đời Tống đặt tên cho quần đảo Tây sa là “Cửu Nhũ Loa Châu”, đặt tên cho quần đảo Nam Sa là “Thạch Đường” mà bắt đầu tính, thì lịch sử nhân dân Trung Quốc chính thức đặt tên quần đảo Tây Sa, Nam Sa đã lên gần một nghìn năm. Nhà đương cục Việt Nam tung tin quần đảo Nam Sa, Tây Sa “từ rất lâu đời này” “đã là lãnh thổ Việt Nam” thế thì, xin hãy đem sự thật lịch sử về phát hiện và đặt tên càng lâu hơn nói trên ra mà so sánh đi! Cái gọi là tư liệu chứng minh mà “sách bìa trắng” Việt Nam liệt kê ra, sớm nhất là thời gian nêu ra về Hoàng Sa Than, Hoàng Sa chử. (Việt Nam hiện gọi là quần đảo Hoàng Sa) là từ sau thế kỉ 17, 18. Đến như thời gian nêu ra cái gọi là “quần đảo Trường Sa” thì càng muộn hơn. Hơn nữa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Việt Nam nói không phải là quần đảo Tây Sa và Nam Sa nước ta.

Theo công ước quốc tế năm 1982 thì việc khám phá ra trước không thể nói thuộc chủ quyền nước đó mà phải có sự chiếm hữu quản lý khai thác đối với các đảo và các quần đảo trong thời gian dài mà không bị nước nào phản đối
Và điều này chỉ có VN là nước thực hiện được VN quản lý các đảo hàng trăm năm nhưng TQ không phản đối chỉ thời gian về sau này khi thấy vị trí chiến lược của HS TS mới nhảy vào tranh chấp chiếm hữu và xâm lược bị nhiều quốc gia phản đối

live9999
25-04-2011, 10:37 AM
Nói chi với mấy thằng ngu Trung Quốc...Nó toàn đem tiểu thuyết với thần thoại để nói về thực tại...Có nước nào trên thế giới nào nghe đâu.
Đất nước là phải nói bằng bảng đồ,chiếu,lệnh,ấn tín quốc gia đóng z..ô đàng hoàng,rồi quốc tế công nhận,thời gian chính phủ đặt trụ sở,cơ quan,khai thác...vv...vv... chưa nói chuyện có được.
Đây nó nói có mấy cuốn sách vu vơ của mấy tay hoang tưởng nào đó... nói rằng... đường lên cung trăng gặp chị Hằng có qua Nam Hải gặp Bát tiên rồi vòng qua Đông Hải gặp nhà văn Kim Dung về lại Bắc Kinh gặp các Lãnh Đạo thần thánh....Có mấy hòn đảo lạ hoắc của mấy vua Việt Nam (nước nhỏ) ...Mà ta bằng niềm tin,bằng ước vọng chiếm hữu..Tự gọi đó là Đông Sa và Tây Sa...Mà không cần căn cứ...
Và không ai được đem chuyện đó công bố cho cả thế giới biết.Phải đàm phán song phương với Trung Quốc thôi...he he...
Hài quá...mắc cười không chịu được...
Đồ tham lam đến bại não...Chết tới nơi mà chưa tỉnh ngộ...

kien-hong-yu
26-04-2011, 01:21 PM
Tây Sa Nam Sa trong các tài liệu tây phương

http://farm3.anhso.net/upload/20110426/13/o/anhso-131802_plate4-color400dpi_s.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110426/13/o/anhso-131939_plate5-color400dpi_s.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110426/13/o/anhso-131952_plate6color400dpi_s.jpg

lastcreate
26-04-2011, 01:43 PM
Phương tây vẽ bản đồ Việt Nam đấy chứ, đâu có tây sa hay nam sa chi đâu phí tây của bạn thì có sa mạc ai cũng biết rồi, còn phía nam thì có Việt Nam ai cũng biết luôn khoe chi nữa, vẽ đất nước Việt Nam thân yêu cùng với Hoàng Sa và Trường Sa của mình đó.

champions
27-04-2011, 12:42 AM
Tây Sa Nam Sa trong các tài liệu tây phương

http://farm3.anhso.net/upload/20110426/13/o/anhso-131802_plate4-color400dpi_s.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110426/13/o/anhso-131939_plate5-color400dpi_s.jpg
http://farm3.anhso.net/upload/20110426/13/o/anhso-131952_plate6color400dpi_s.jpg
Lão này khốn nạn, lên mạng search bản đồ Tây rồi nhét đại vào, có thấy nó ghi HS-TS của Tàu đâu?

người-con-xa-xứ
27-04-2011, 02:39 AM
Bị ngộ chữ rồi haha! Itu Aba -Đảo Ba Bình theo tôi được biết là tên do chúa đảo người Pháp đặt theo tên 2 người quản gia người Việt là chị Tư và chị/anh Ba haha.
Tất cả những gì mà bạn người Hoa này viết ra chẳng có tý giá trị tranh luận, chúng tôi đang nói đến chứng cứ pháp lý về sự thiết lập chủ quyền của người trung quốc. Đề nghị bạn người Hoa này xem lại luật quốc tế về sự thiết lập chủ quyền được các nước công nhận.

kien-hong-yu
27-04-2011, 09:03 AM
các bạn cần mình đưa nguyên văn lên cho các bạn tham khảo không?

VN_HUNGMANH
27-04-2011, 11:38 AM
các bạn cần mình đưa nguyên văn lên cho các bạn tham khảo không?
đưa lên đi cho mọi người tham khảo. hehe đừng photoshop nhé.....china là chúa ăn cắp bản quyềnxanhmat

live9999
27-04-2011, 11:54 AM
Bọn Trung Quốc chuyên gia làm hàng giả...Dỏm tới mức lun lun bị phát hiện...he he...Ngu quá trời quá đất...

Ra Khơi
18-05-2011, 12:52 PM
Chưa biết cách up pdf lên 4r, đành gửi link các bạn xem vậy. (Nếu đã có thì mod del giùm, bản này của GS Hồ Bạch Thảo)

Tên đầy đủ : Tư liệu xưa liên quan đến Hoàng Sa_Trường Sa (GS. Hồ Bạch Thảo)

http://www.viethoc.org/eholdings/HoangSa_TruongSa_HoBachThao_01.pdf

http://www.viethoc.org/eholdings/HoangSa_TruongSa_HoBachThao_02.pdf

Tư liệu có nhắc đến cá sử liệu thời Nguyễn liên quan đến việc xác lập chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa và Trường Sa, mời các bạn tham khảo.

Hiep CTM
04-06-2011, 02:00 PM
@kien-hong-yu & janhuesang (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=57808), mình là mình thích 2 bạn rồi đấy
chứng minh cái đó là của mình thì loi cái tá sách ra để chứng minh trong khi đó không có 1 công ước quốc tế công nhận cái đó là của mình, muốn thể hiện cho mọi người biết bằng cách chứng minh Hoàng Sa Trường Sa ( Tây Sa, Nam Sa ) là của mình thì lấy nguồn dẫn chứng sách của mấy ông nhà văn lề phố đưa vào, trong khi đó không có 1 luận điểm nào thiết thực chứng minh rằng đã Người Trung Quốc các bạn đã thiết lập chủ quyền ở Hoàng Sa Và Trường Sa...
Cùng nhau đưa ra Tòa Án Quốc Tế thì Trung Quốc của mấy bạn không dám ra vì đuối lý không có 1 sử sách nào ghi chép Hoàng Sa Và Trường Sa được Trung Quốc thiết lập Chủ Quyền...
Cùng nhau bàn họp đa phương thì không dám vì đuối lý, bắt Việt Nam phải song phương để chèn ép Việt Nam với cớ là Trung Quốc bự hơn Việt Nam...
Lấy cái dẫn chứng là ở đâu có xác người Trung Quốc thì ở miếng đất đó là của Trung Quốc, thật là khôi hài...2 bạn rất giống 2 thằng nhóc gần nhà mình vì chỉ biết đem lý sự cùn ra ăn hiếp những đứa nhỏ gần đó...