PDA

View Full Version : [Tin tức] Taliban bắt sĩ quan Trung Quốc làm con tinhmitsu
24-05-2011, 06:11 PM
Um, mình thấy rồi, nhờ Mod xóa giúp nhé!

haiquan1993
24-05-2011, 06:13 PM
bạn ơi! bài này HSO có rồi, xóa đi thôi!

tichuotkg
24-05-2011, 06:41 PM
có bài post rồi nè (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=56737)