PDA

View Full Version : [Thông báo] Ước mơ đại học của đứa con vừa thi tốt nghiệp vừa đưa tang mẹdacnhiemvietnam
02-07-2011, 10:49 AM
Mong bạn ấy đỗ vào đại học để tạo nền tảng lập nghiệp, chẳng bù cho mấy công tử chẳng học buổi nào đi mua bằng :-<