PDA

View Full Version : Quy định chi tiết về Tên truy cập, chữ ký, avatar và ảnh thành viênAdmin
03-06-2009, 01:19 AM
Bắt đầu từ ngày 03/06/2009, diễn đàn Hoangsa.org chuyển sang sử dụng bản Nội quy mới, chi tiết xin xem tại đây (http://hoangsa.org/forum/showpost.php?p=16141&postcount=2).


____________________

Nhằm giải thích chi tiết quy định của Nội quy diễn đàn về Chữ ký, avatar và ảnh thành viên,
Ban điều hành Diễn đàn Hoangsa.org hướng dẫn như sau:


1. Về quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 2 Nội quy diễn đàn:
"Không sử dụng dưới mọi hình thức tên danh nhân, người nổi tiếng, tên đăng nhập của thành viên khác, những ngôn từ tục tĩu hoặc những ngôn từ mà cách đọc, cách viết có thể gây nhầm lẫn là những ngôn từ tục tĩu làm tên đăng nhập."

1.1. Theo quy định này, việc sử dụng tên danh nhân, người nổi tiếng, tên đăng nhập của thành viên khác làm tên đăng nhập của mình hoặc là một bộ phận cấu thành tên đăng nhập của mình sẽ không được chấp nhận, vì lý do có thể gây phản cảm cho các thành viên khác trong khi tranh luận, đồng thời có thể làm ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của người bị mang tên đó. Cụ thể là:

1.2. Nickname có chứa những ngôn từ mà cách đọc, cách viết có thể gây nhầm lẫn là những ngôn từ tục tĩu là những nickname mà cách đọc, cách viết có thể khiến người nghe, người đọc nhầm lẫn.
Ví dụ cụ thể:
- Cách đọc gây nhầm lẫn: Fuk, Dis...
- Cách viết gây nhầm lẫn: DCM...

1.3. Ngoài ra, trong trường hợp nickname là tên của một cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp... nổi tiếng thì cũng sẽ bị giám sát chặt chẽ, nếu có những biểu hiện tiêu cực cũng sẽ bị xử lý.

1.4 Các nickname có các từ ngữ không thích hợp như đã qui định trong "Thông báo về việc sử dụng ngôn từ" cũng sẽ bị xử lý.

Thành viên có tên đăng nhập trước ngày 03/06/2009 không phù hợp quy định này phải liên hệ ngay với Ban điều hành để thay đổi lại tên đăng nhập. Sau thời hạn ba (03) ngày (tức 06/06/2009), thành viên này không liên hệ lại để được đổi tên đăng nhập sẽ bị cấm đăng nhập vào Diễn đàn. Đăng kí thay đổi tại đây (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=3994)


2. Về quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 2 Nội quy diễn đàn:
" Thành viên diễn đàn có quyền:
b) Có chữ ký, avatar, ảnh thành viên theo hướng dẫn của Ban điều hành và phù hợp với tinh thần của Nội quy này."
Theo quy định này, chữ ký, avatar và ảnh thành viên phải thỏa mãn các điều kiện cụ thể sau đây:

2.1. Chữ ký của thành viên:
Chữ ký của thành viên không được quá dài hay có cỡ chữ quá lớn vì sẽ gây phản cảm cho những thành viên khác. Chữ ký không được có những ngôn từ hay nội dung hay hình ảnh bị cấm theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Nội quy diễn đàn. Vấn đề ngôn ngữ của chữ ký phải thỏa mãn quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nội quy diễn đàn.
Thành viên có chữ ký trước ngày 03/06/2009 vi phạm quy định này phải chủ động sửa lại chữ ký ngay. Sau thời hạn ba (03) ngày (tức 06/06/2009), thành viên vi phạm quy định này không sửa lại chữ ký sẽ bị xử lý theo quy định.
2.2. Avatar và ảnh thành viên:
Avatar và ảnh thành viên phải không có nội dung vi phạm các nguyên tắc của Nội quy diễn đàn.
Việc sử dụng avatar và ảnh thành viên được thực hiện theo quy định hiện hành của Diễn đàn. Chi tiết xem tại đây (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=3767).

Sau khi bị khóa nick vì quá thời hạn sửa đổi, thành viên có thể đề xuất với BQT về việc thay đổi phần nội dung không phù hợp qua email: info@hoangsa.org và có thể tiếp tục tham gia thảo luận tại diễn đàn một cách bình thường sau khi được bỏ ban nick.


BAN ĐIỀU HÀNH
DIỄN ĐÀN HOANGSA.ORG

KID1485
06-06-2009, 01:50 PM
Như đã thông báo ở post trên, BQT sẽ tiến hành khóa nick đối với các thành viên có tên truy cập không phù hợp với quy định mới.

Đây là quy định được hình thành do tính chất đặc thù của diễn đàn hoangsa.org. Việc cấm các tên truy cập này nhằm tránh các tranh cãi và mâu thuẫn không cần thiết, do có thể gây phản cảm cho các thành viên khác trong khi tranh luận, đồng thời có thể làm ảnh hưởng tới hình ảnh, uy tín của người bị mang tên đó; vì thế yêu cầu các thành viên chấp hành nghiêm túc.

Do nhận thấy nhiều thành viên có nick không phù hợp với quy định của diễn đàn có lần truy cập gần nhất cách đây rất lâu, nên có thể chưa được biết về quy định mới này; vì thế BQT sẽ thông báo đề nghị thay đổi tên truy cập vào email thành viên. BQT sẽ lùi thời hạn khóa nick thành viên lại và sẽ thông báo trực tiếp tới thành viên qua email.

Yêu cầu lần cuối đối với các thành viên có tên truy cập sau, cần đề xuất một tên nick thay thế cho phù hợp với quy định mới:

- con chau Ma Vien (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=9764)
- conchauthoathoan (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=9909)
- concháu_SầmNghiĐống (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=9910)
- maotrachdong (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=8241)
- Mã Viện (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=11044)
- Trần Hưng Đạo (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=9268)
- trần hưng đạo (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=7410)
- fuk_china (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=8889)
- djsmetrungquoc (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=9532)
... (còn tiếp)

Các tên truy cập đăng kí sau ngày 03/06/2009 có nội dung vi phạm quy định sẽ bị khóa nick ngay lập tức.


Đăng kí thay đổi và thông báo đổi tên nick theo đề nghị của thành viên sẽ post tại chủ đề Đăng kí thay đổi tên đăng nhập (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=3994)

Thông báo đổi tên thành viên (không có thái độ hợp tác với BQT trong việc này) sẽ được thông báo tại Đổi tên truy cập vi phạm (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=3083) (box Thông báo xử lý các vi phạm)

Các chữ kí có nội dung không phù hợp cũng sẽ bị xử lý.

KID1485
10-06-2009, 01:03 PM
Các tên nick bị xử lý vi phạm được thông báo tại chủ đề Đổi tên truy cập vi phạm (http://hoangsa.org/forum/showpost.php?p=52306&postcount=5) trong box Thông báo xử lý các vi phạm. Thành viên có thể đăng nhập với tên nick mới và password cũ.

Các thành viên có tên nick không phù hợp quy định mới có thể đăng kí đổi tên tại chủ đề Đăng kí thay đổi tên đăng nhập (http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=3994) hoặc liên hệ qua email: info@hoangsa.org

duyetmt
31-08-2010, 04:13 PM
Thông báo qui định mới về chữ ký của thành viên.

Nhầm mục đích giảm tải cho máy chủ, tăng tốc độ tải trang web(nguyên nhân chủ yếu) và hạn chế một số chữ ký quá dài, màu mè, chèn clip gây phản cảm cho người đọc qui định về chữ ký của thành viên sẽ thay đổi như sau:
- Không quá 1000 ký tự
- Không quá 10 dòng.
- Không được chèn clip, hình ảnh.

Vì sự phát triển của diễn đàn mong các thành viên làm theo qui định mới này.