PDA

View Full Version : [Tin tức] Quân đội Iraq phô diễn sức mạnh trong lễ diễu binhngocsoni805
08-01-2012, 12:02 AM
Quân đội Iraq phô diễn sức mạnh trong lễ diễu binh:smilie_clap:
(GDVN) - Ngày 6/1/2011 vừa quan quân đội Iran đã tổ chức một cuộc diễu binh phô diễn sức mạnh rất hoàng tráng và quy mô nhằm đánh dấu kỷ niệm 91 năm ngày thành lập lực lượng quân đội. Tham gia trình diễn có nhiều loại vũ khí do Nga, Mỹ sản xuất được biên chế trong các đơn vị vũ trang của Iraq.
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_1 .jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_1 .jpg)
[/URL]

[URL="http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 .jpg"]http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 .jpg (http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Quan-doi-Iraq-pho-dien-suc-manh-trong-le-dieu-binh-P1/94489.gd?i=0)

http://giaoduc.net.vn/App_Themes/Default/Images/pre.png (http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Quan-doi-Iraq-pho-dien-suc-manh-trong-le-dieu-binh-P1/94489.gd?i=2)http://giaoduc.net.vn/App_Themes/Default/Images/next.png (http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-Quoc-phong/Quan-doi-Iraq-pho-dien-suc-manh-trong-le-dieu-binh-P1/94489.gd?i=4)

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_4 .jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_4 .jpg)

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_5 .jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_5 .jpg)http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_6 .jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_6 .jpg)http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_7 .jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_7 .jpg)

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_8 .jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_8 .jpg)http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_9 .jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_9 .jpg)http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_1 0.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_1 0.jpg)

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_1 1.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_1 1.jpg)http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_1 5.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_1 5.jpg)

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_1 7.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_1 7.jpg)

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 0.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 0.jpg)http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 1.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 1.jpg)http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 2.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 2.jpg)

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 3.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 3.jpg)

)

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 4.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 4.jpg)http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 5.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 5.jpg)http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 6.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 6.jpg)http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 7.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 7.jpg)http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 9.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 9.jpg)

)

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_3 0.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_3 0.jpg)

l)

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_3 1.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_3 1.jpg)

NV'
08-01-2012, 12:03 AM
Nhầm Irag thành Iran kìa

thanhluan710
08-01-2012, 12:24 AM
Vãi nhỉ ...
Đúng là mấy thằng ngu ..
Nó đánh cho tơi bời rồi mơi ...

Anh hùng Lê Mã Lương nói một câu đúng là đánh để lưu danh sử sách
"Cuốc đời đẹp nhất là trên trận tuyến chống quân thù"Tôi yêu Việt Nam

Xin lỗi anh em.
Mình đang say ... đang say Việt Nam ...
Chúc anh em và gia đính sức khỏe và hạnh phúc ...

rongbattuvl
08-01-2012, 12:28 AM
nhìn thì đẹp lắm nhưng lúc đánh nhau thì dở ẹc

daovandien
08-01-2012, 01:05 AM
1 đất nước có qui mô kinh tế, dân số, trang bị vũ khi như VN để cho Mĩ nó mang và trăm quả tomahoc dẹp trong vòng 1 tuần. nhục cho quốc thể. Mình dù có yếu hơn đối thủ chăng nữa thì cũng phải đánh cho đối thủ nó tôn trong mình tý chứ. Bọn này không có lòng tự trọng lại còn thích khoe khoang.

bobochoux
08-01-2012, 06:14 AM
Nhà giàu sắm đồ chơi sướng nhỉ,hàng Mỹ hàng Nga được trang bị thiếu điều muốn biến mất luôn!!!!


http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_3 1.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_3 1.jpg)

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_7 .jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_7 .jpg)

http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_1 1.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_1 1.jpg)


http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_3 0.jpg (http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_3 0.jpg)

Truong Sa yeu dau
08-01-2012, 07:07 AM
Hoành tráng thật, con nhà dầu lửa có khác.

nora_wanbi
08-01-2012, 07:31 AM
Nói thật chứ cái này là cái thể hiện cái sự ngu dốt nè
Đã choy hàng tồn kho mà cứ thích thể hiện bản lãnh
Âm thầm mới là đáng sợ - khoe mẽ chết là phải
Cầu mong Iran sẽ là thằng Iraq thứ 2
Và cũng cầu cho thằng TT Iran chết treo cổ hoặc như Gà
Có gì đâu mà duyệt rầm rộ làm gì - cứ nhìn Iraq đó Saddam duyệt khí thế luôn
Lúc Mẽo nó đánh cho chạy xì khói

bb0073
08-01-2012, 10:23 AM
Quân đội các nước ít khi diễu binh lòe thiên hạ như Mỹ,Nga,Việt Nam thì thường thủ "hàng khủng" trong người để tự vệ, còn mấy thằng khoái ra vẻ như Iran,Irac, tàu khựa thì thường chẳng có gì.

nguoisuthat
08-01-2012, 10:27 AM
em nhớ. khi Mĩ chuẩn bị đánh IRaq. quân của Iraq diễu binh rất rầm rộ. nhìn đoàn quân của họ mà khí thế. không như lính Iraq bây giờ. nhưng không hiểu sao. họ thua nhanh quá. nhìn loạt lính trùm mặt bịt kính hồi sưa của Iraq thật là vãi.

bb0073
08-01-2012, 10:30 AM
Bạn nguoisuthat năm nay lên 18 tuổi rồi hén.

babykiller
08-01-2012, 02:00 PM
1 đất nước có qui mô kinh tế, dân số, trang bị vũ khi như VN để cho Mĩ nó mang và trăm quả tomahoc dẹp trong vòng 1 tuần. nhục cho quốc thể. Mình dù có yếu hơn đối thủ chăng nữa thì cũng phải đánh cho đối thủ nó tôn trong mình tý chứ. Bọn này không có lòng tự trọng lại còn thích khoe khoang.
Nói như shit ấy,không phải i rag yếu mà tại lúc đó mỹ quá mạnh,trình độ khoa học kĩ thuật vượt trội hoàn toàn,i rag cầm cự đc 21 ngày là giỏi rồi,cũng kiểu như trước kia mình hạ campuchia trong có vài chục ngày ấy thôi

babykiller
08-01-2012, 03:29 PM
Quân đội các nước ít khi diễu binh lòe thiên hạ như Mỹ,Nga,Việt Nam thì thường thủ "hàng khủng" trong người để tự vệ, còn mấy thằng khoái ra vẻ như Iran,Irac, tàu khựa thì thường chẳng có gì.
Tự nhiên xen cái tên Việt Nam vào làm mất hết ý nghĩa câu nói@@.Mà ai bảo Nga nó ko diễu binh nhỉ,trước những trận đánh quan trọng thì nước nào nó chả diễu binh,còn đối với Mĩ thì 1 ngày không có chiến tranh thì mới là 1 mốc đáng nhớ=))
Thằng nga ngố mới là thằng hay khoe hàng đấy,dân nó chờ ngày xem diễu binh còn quá dân mình chờ xem táo quân ấy chứ

TenDangNhap
08-01-2012, 06:47 PM
1 đất nước có qui mô kinh tế, dân số, trang bị vũ khi như VN để cho Mĩ nó mang và trăm quả tomahoc dẹp trong vòng 1 tuần. nhục cho quốc thể. Mình dù có yếu hơn đối thủ chăng nữa thì cũng phải đánh cho đối thủ nó tôn trong mình tý chứ. Bọn này không có lòng tự trọng lại còn thích khoe khoang.
Nói như shit ấy,không phải i rag yếu mà tại lúc đó mỹ quá mạnh,trình độ khoa học kĩ thuật vượt trội hoàn toàn,i rag cầm cự đc 21 ngày là giỏi rồi,cũng kiểu như trước kia mình hạ campuchia trong có vài chục ngày ấy thôilàm gì ma vài chục ngày có 7 ngày thôi + thêm 10 năm để ổn định nữa

thanhdk
08-01-2012, 09:52 PM
ngụy thì vẫn mãi là ngụy mà thôi,, mỹ mà thật sự rũ bỏ trách nhiệm an ninh thì chắc đất nước i rắc chìm trong nội loạn mất,,

kosmyn
08-01-2012, 11:49 PM
Nhìn hoành tráng quá nhể? nói gì nói thì cũng là nước từng thua cuộc!

lostlove07
09-01-2012, 01:40 AM
http://giaoduc.net.vn/Uploaded/quyhoi/2012_01_07/Quan_doi_iraq_pho_dien_suc_manh_giaoducquocphong_2 6.jpg

Nhìn tấm này thì thôi rồi ... hàng tồn kho của Mỹ đây mà , thà vác AK-47 tồn kho còn chấp nhận được ,đằng này vác M16 với địa hình sa mạc thì chuẩn bị đeo huân chương Tổ Quốc Ghi Công đi là vừa .