PDA

View Full Version : [Tin tức] Chuyến thăm làm thay đổi bộ mặt của Trung QuốcTheAnh81
26-01-2012, 08:47 PM
20 năm trước đây, vào những ngày tháng Giêng, ông Đặng Tiểu Bình đã thực hiện chuyến thăm miền Nam Trung Quốc. Theo các nhà sử học Trung Quốc và nước ngoài, chuyến đi này đã đóng vai trò to lớn trong qúa trình đưa Trung Quốc tiến lên trên con đường cải cách.
http://vietnamese.ruvr.ru/data/2012/01/25/1246742823/4highres_00000401719809.jpg

Chuyến đi thanh tra các tỉnh miền Nam đã tiến hành trong bối cảnh tăng cường vị trí của phe bảo thủ trong ban lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc sau các sự kiện trên quảng trường Thiên An Môn. Năm 1990 và 1991, trên các phương tiện truyền thông chính thức đã xuất hiện nhiều bài báo kêu gọi “thanh lọc đảng”. Theo ý kiến của tác giả các bài báo đó, cần phải bảo vệ các cơ sở của chủ nghĩa xã hội và hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của khu vực tư nhân. Họ coi chính sách thu hút đầu tư nước ngoài như hành động phản bội các lý tưởng cộng sản, làm cho đất nước trở thành một phần phụ của giai cấp tư sản quốc tế. Các đặc khu kinh tế cũng bị phê bình mạnh mẽ. Những người phản đối chính sách cải cách đã gọi các đặc khu kinh tế là hang ổ của hệ tư tưởng tư sản.

Phe bảo thủ trong đảng chủ trương chấm dứt qúa trình cải cách. Trung Quốc mới bất đầu phục hồi sau các thí nghiệm cánh tả lại có thể rơi vào hàng loạt “thanh lọc chính trị và tư tưởng”. Ở giai đoạn phức tạp đó, ông Đặng Tiểu Bình đã nói lên ý kiến sáng suốt. Khi đó, ông không giữ chức vụ chính thức nhưng ông cảm thấy chịu trách nhiệm về “con đẻ” của mình - chính sách cải cách và cởi mở.

Ngày 17 tháng Giêng năm 1992, một đoàn tàu đặc biệt đã khởi hành từ Bắc Kinh tiến về phía Nam. Đi trên tàu có ông Đặng Tiểu Bình, con gái của ông bà Đặng Rồng và một nhóm nhỏ các cộng sự gần gũi nhất của kiến trúc sư 88-tuổi của cải cách Trung Quốc. Theo ý kiến của giáo sư Sergei Luzyanin, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Viễn Đông,
bước đi này của ông Đặng Tiểu Bình là một thách thức đối với giới quan liêu bảo thủ trong đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Luzyanin nói: “Chuyến đi đó đã tiến hành trong điều kiện bí mật, trong vòng một tháng trên báo chí Trung Quốc không có tin nào về chuyến đi của ông Đặng Tiểu Bình. Hơn nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng, chuyến đi đó đã mang tính chất chính trị nghiêm trọng vì đã diễn ra trên nền cuộc đấu tranh gay gắt trong giới lãnh đạo Trung Quốc. Một mặt, đang tăng lên áp lực từ phái tả. Họ cho rằng, cuộc cải cách của ông Đặng Tiểu Bình tiêu diệt chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc. Trong phái đối lập đã có những người ủng hộ các cuộc cải cách và cá nhân ông Đặng Tiểu Bình. Chuyến đi các tỉnh miền Nam là bước quan trọng nhất trong qúa trình cải cách chế độ xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Trong thời gian một tháng, ông Đặng không chỉ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo mà còn thảo ra chiến lược cải cách cho 20-30 năm tới. Ông đã trình bày dự thảo đầu tiên của khái niệm xã hội “khiêm tốn thịnh vượng”. Ở đây nói về chiến lược phát triển toàn diện CHND Trung Hoa”.

Kết quả chuyến đi các tỉnh phía Nam của Đặng Tiểu Bình cho phép các cộng sự bảo vệ chính sách cải cách, ngăn chặn hiện tượng “đóng băng tư tưởng” trong nước. Ông Đặng Tiểu Bình đã nói lên ý kiến tán thành và ủng hộ các thí nghiệm kinh tế ở Chu Hải và Thâm Quyến. Điều đó đã làm suy yếu vị thế của những người quả quyết về nguy cơ khôi phục chế độ tư bản trong nước. Khi giao lưu với các cán bộ lãnh đạo đảng và kinh tế của các tỉnh phía Nam, ông Đặng Tiểu Bình đặc biệt nhấn mạnh rằng, trước hết cần phải chống lại khuynh hướng “cánh tả” trong đảng, đồng thời duy trì cảnh giác không cho tăng cường hệ tư tưởng cánh hữu.

Hiện nay, ở Trung Quốc, có những tranh luận sôi nổi xung quanh di sản của ông Đặng Tiểu Bình cũng như về các định hướng quan trọng nhất trong chiến lược phát triển đất nước. Thế hệ mới các nhà lãnh đạo nhà nước có nhiệm vụ tìm sự cân bằng giữa cánh tự do và cánh bảo thủ của đảng Cộng sản Trung Quốc,- Giáo sư Sergei Luzyanin nói.
Nguồn: http://vietnamese.ruvr.ru/2012/01/25/64605173.html

Ke san dem
26-01-2012, 08:50 PM
HOS giờ chở thành cỗ máy tuyên truyền cho CS Trung Quốc từ khi nào thế nhi ?

Canon100is
26-01-2012, 10:35 PM
KO biết và cũng ko cần biết thằng Lùn này nó làm gì cho nước nó nhưng chúng ta biết chắc chắn 1 điều là : Nó chính là thằng dật dây và quyết định cuộc " phản công tự vệ " hèn nhát " lấy thịt đè người " đánh Việt nam năm 1979.
Một thằng hèn, một thằng trở mặt và cũng là thằng có nợ máu lớn với Việt Nam trong lịch sử hiện tại !

butterfly
26-01-2012, 10:54 PM
chém thằng chủ thớt đi :))


xanhmat

namvietbglg
27-01-2012, 09:41 AM
20 năm trước đây, vào những ngày tháng Giêng, ông Đặng Tiểu Bình đã thực hiện chuyến thăm miền Nam Trung Quốc. Theo các nhà sử học Trung Quốc và nước ngoài, chuyến đi này đã đóng vai trò to lớn trong qúa trình đưa Trung Quốc tiến lên trên con đường cải cách.
http://vietnamese.ruvr.ru/data/2012/01/25/1246742823/4highres_00000401719809.jpg


Chuyến đi thanh tra các tỉnh miền Nam đã tiến hành trong bối cảnh tăng cường vị trí của phe bảo thủ trong ban lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc sau các sự kiện trên quảng trường Thiên An Môn. Năm 1990 và 1991, trên các phương tiện truyền thông chính thức đã xuất hiện nhiều bài báo kêu gọi “thanh lọc đảng”. Theo ý kiến của tác giả các bài báo đó, cần phải bảo vệ các cơ sở của chủ nghĩa xã hội và hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của khu vực tư nhân. Họ coi chính sách thu hút đầu tư nước ngoài như hành động phản bội các lý tưởng cộng sản, làm cho đất nước trở thành một phần phụ của giai cấp tư sản quốc tế. Các đặc khu kinh tế cũng bị phê bình mạnh mẽ. Những người phản đối chính sách cải cách đã gọi các đặc khu kinh tế là hang ổ của hệ tư tưởng tư sản.

Phe bảo thủ trong đảng chủ trương chấm dứt qúa trình cải cách. Trung Quốc mới bất đầu phục hồi sau các thí nghiệm cánh tả lại có thể rơi vào hàng loạt “thanh lọc chính trị và tư tưởng”. Ở giai đoạn phức tạp đó, ông Đặng Tiểu Bình đã nói lên ý kiến sáng suốt. Khi đó, ông không giữ chức vụ chính thức nhưng ông cảm thấy chịu trách nhiệm về “con đẻ” của mình - chính sách cải cách và cởi mở.

Ngày 17 tháng Giêng năm 1992, một đoàn tàu đặc biệt đã khởi hành từ Bắc Kinh tiến về phía Nam. Đi trên tàu có ông Đặng Tiểu Bình, con gái của ông bà Đặng Rồng và một nhóm nhỏ các cộng sự gần gũi nhất của kiến trúc sư 88-tuổi của cải cách Trung Quốc. Theo ý kiến của giáo sư Sergei Luzyanin, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Viễn Đông,
bước đi này của ông Đặng Tiểu Bình là một thách thức đối với giới quan liêu bảo thủ trong đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Luzyanin nói: “Chuyến đi đó đã tiến hành trong điều kiện bí mật, trong vòng một tháng trên báo chí Trung Quốc không có tin nào về chuyến đi của ông Đặng Tiểu Bình. Hơn nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng, chuyến đi đó đã mang tính chất chính trị nghiêm trọng vì đã diễn ra trên nền cuộc đấu tranh gay gắt trong giới lãnh đạo Trung Quốc. Một mặt, đang tăng lên áp lực từ phái tả. Họ cho rằng, cuộc cải cách của ông Đặng Tiểu Bình tiêu diệt chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc. Trong phái đối lập đã có những người ủng hộ các cuộc cải cách và cá nhân ông Đặng Tiểu Bình. Chuyến đi các tỉnh miền Nam là bước quan trọng nhất trong qúa trình cải cách chế độ xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Trong thời gian một tháng, ông Đặng không chỉ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo mà còn thảo ra chiến lược cải cách cho 20-30 năm tới. Ông đã trình bày dự thảo đầu tiên của khái niệm xã hội “khiêm tốn thịnh vượng”. Ở đây nói về chiến lược phát triển toàn diện CHND Trung Hoa”.

Kết quả chuyến đi các tỉnh phía Nam của Đặng Tiểu Bình cho phép các cộng sự bảo vệ chính sách cải cách, ngăn chặn hiện tượng “đóng băng tư tưởng” trong nước. Ông Đặng Tiểu Bình đã nói lên ý kiến tán thành và ủng hộ các thí nghiệm kinh tế ở Chu Hải và Thâm Quyến. Điều đó đã làm suy yếu vị thế của những người quả quyết về nguy cơ khôi phục chế độ tư bản trong nước. Khi giao lưu với các cán bộ lãnh đạo đảng và kinh tế của các tỉnh phía Nam, ông Đặng Tiểu Bình đặc biệt nhấn mạnh rằng, trước hết cần phải chống lại khuynh hướng “cánh tả” trong đảng, đồng thời duy trì cảnh giác không cho tăng cường hệ tư tưởng cánh hữu.

Hiện nay, ở Trung Quốc, có những tranh luận sôi nổi xung quanh di sản của ông Đặng Tiểu Bình cũng như về các định hướng quan trọng nhất trong chiến lược phát triển đất nước. Thế hệ mới các nhà lãnh đạo nhà nước có nhiệm vụ tìm sự cân bằng giữa cánh tự do và cánh bảo thủ của đảng Cộng sản Trung Quốc,- Giáo sư Sergei Luzyanin nói.
Nguồn: http://vietnamese.ruvr.ru/2012/01/25/64605173.html
Ông bị đ à? Đặng Tiểu Bình sau này sẽ bị xếp hàng cùng bọn Hoàng Thao, thoát Hoan, Liễu Thăng, ... đấy

lifecare
27-01-2012, 11:54 AM
Anh hùng của dân tộc này là kẻ cướp của dân tộc khác. Nhưng muốn thắng phải hiểu rõ đối phương.

nguyenduyvu2010
27-01-2012, 12:35 PM
Đặng tiểu bình cho xe tăng đàn áp sinh viên mà là anh hùng thì chắc ngô đình diệm đàn áp phật giáo và vụ thảm sát mỹ lai cũng là anh hùng quá :banghead:
Theo mình thằng cha DTB này là kẻ thù của VN,háo thắng,tự sướng,ăn cướp,vong ân và nịnh bợ,dơn cử vài vụ nhé
-Lúc nó xua quân đánh VN thì nói là "dạy cho VN một bài học",nhưng bản thân nó biết các đơn vị chủ lực đang ở Cam,tưởng dễ ăn ai dè bị đánh chết quá lại nghe nói các đơn vị chủ lực sắp về VN nên đã vội vã rút quân,còn tuyên bố "đã thành công trong cuộc chiến hạn chế" và kêu quân đánh phá các công trình công cộng,tháo đường ray xe lửa đem về
-trong thời gian chuẩn bị đánh VN nó lại hay chạy qua nâng bi cho mỹ,kẻ mà lúc trước nó coi như kẻ thù,nó lại trở mặt với Liên Xô mà nhờ Liên Xô nên nó mới đóng được tàu ngầm,tàu chiến,tên lửa
Và cuối cùng một kẻ Háo thắng,tự sướng,vong ân và nịnh bợ như nó có đáng coi là anh hùng không?
P/S:Cậu mình đã từng nói DTB có hai câu nói "không cần biết mèo trắng hay đen hễ bắt được chuột là mèo tốt" và "người thông minh không tranh cãi" và mình thấy nó áp dụng tới bây giờ
"người thông minh không tranh cãi" câu nói này thích hợp trong vấn đề biển đông,TQ nói "chủ quyền của TQ đối với TS và NS là không thể tranh cãi" và tuy là nói không làm phức tạp hóa tình hình nhưng bản thân lại cắt cáp các tàu của ta bất chấp sự phản đối và đi ngược lại những gì nó nói=> câu người thông minh không tranh cãi = Ta mạnh thì ta cướp cần gì lí do và lưỡi không xương nói sao lại chẳng được
"không cần biết mèo trắng hay đen hễ bắt được chuột là mèo tốt" câu nói này khá thích hợp với vấn đề Thiên An Môn,khi các dơn vị quân bắc kinh không chịu đàn áp SV nó đã kêu các đơn vị máu lạnh từ nơi khác về,và nếu phân tích câu nói của nó có thể thấy như thế này
Nếu như câu nói đó chỉ nói về việc "chỉ cần làm tốt là dùng,không phân biệt" thì ai lại chẳng biết cần gì lão nói
Mèo trắng hay mèo đen có thể hiểu là người tốt hay người xấu,chuột có thể hiểu là thứ mà ta ghét=>không cần biết người tốt hay xấu chỉ cần nghe lời tao xử những thứ mà ta ghét là được

ohlala1985
27-01-2012, 02:19 PM
Chỉ cần nhìn vào cái sự kiên TAM rồi sự kiện năm 79 với VN là đủ biết Bình lùn "anh hùng" thế nào rồi :))

itkttn
27-01-2012, 03:54 PM
Mèo trắng hay mèo đen có thể hiểu là người tốt hay người xấu,chuột có thể hiểu là thứ mà ta ghét=>không cần biết người tốt hay xấu chỉ cần nghe lời tao xử những thứ mà ta ghét là được
Chuột không phải là thứ mà ta ghét mà là cái đích cần đạt được, chỉ cần hoàn thành mục đích thì không cần phải nghĩ là dùng thủ đoạn gì để đạt được nó.
Nó nâng bi Mỹ, nó đánh nhanh rồi rút nhanh, phá hủy cơ sở vật chất của Việt Nam mình chung quy lại là đã dạy cho Việt Nam mình bài học mà muôn đời trước vẫn ghi nhớ, đến thời XHCN thì các cụ bên trên tạm thời quên, hoặc cố tình quên là luôn phải đề phòng ông bạn 16 cục vàng.

itkttn
27-01-2012, 04:02 PM
Một số bạn tên HSO này mang tư tưởng rất tiêu cực, quy chụp cho mọi thứ của Trung Quốc là xấu vì những việc làm sai trái của lãnh đạo Trung Quốc, ....,. Tuy nhiên không có ai là tốt hoàn toàn, cũng như không có ai là xấu hoàn toàn. Cái xấu của họ thì mình đã biết nhưng có những cái tốt mà mình cần phải học hỏi trong công cuộc phát triển kinh tế, hiện đại hóa quân đội, khoa học kỹ thuật,... Đừng nhìn sự việc bằng ánh mắt phiến diện vì nó sẽ làm hạn chế tầm nhìn của mình.

dacnhiemvietnam
27-01-2012, 06:14 PM
Đừng nên nóng các bác ợ, đọc về đối phương thì càng nâng cao % chiến thắng đối phương.
Chẳng phải vô lý khi bác Giáp nói rằng Mỹ thua Việt Nam vì Mỹ không hiểu Việt Nam!

Nam Anh
27-01-2012, 07:49 PM
Nhưng trước khi "học" nó, sao không học Tổ Tiên người Việt Nam mình, trong khi bọn Tàu không đáng xách dép cho người Việt!?

ragonnet
27-01-2012, 08:27 PM
bạn Nam Anh (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=15269) nên nhớ tổ tiên ta đã học kẻ thù đó!
bình pháp nho luật tất tần tật đều của tàu
có điều người việt ta vận dụng vào hoàn cảnh của dân tộc
Như xưa giáo trình học của sĩ tử là tứ thư ngũ kinh!....
bình pháp thì là của tôn tử
Từ xưa cha ông ta đã biết học tập cái hay của đối phương mà chống lại chúng. Bạn bảo phải học tổ tiên . Mà tổ tiên đã kh6ong khéo xem học tập tinh hoa cái hay của đối phương mà chống lại chúng . Bạn bảo ta cần học tổ tiên thì ta nên học cách tổ tiên chống lại kẻ thù đó là học cái hay của chúng phát huy tư chất của dân tộc.
Còn nếu theo ý bạn thì chính bạn đang là kẻ ngu xi dốt nát không biết mà cứ phán. và chằng thèm đọc sử chứ đừng nói gì đến học tổ tiên cả!

GRU86
27-01-2012, 09:21 PM
Chuyện họ Đặng nó là kẻ thù của VN và cũng của nhân dân TQ(những người bị giết trong vụ TAM), lịch sử sẽ phán xét đầy đủ. Vấn đề ở đây là không thể phủ nhận công sức của Đặng vì đã biến TQ từ nước lạc hậu, kinh tế quặt quẹo loạn lạc sau CM văn hóa trở thành mối bận tâm của toàn thế giới, chí ít thì TQ cũng nói được và làm được, còn VN chỉ toàn nói phét. Chắc mở cuộc thi nói láo giữa 2 bộ chính trị VN và Khựa, thì Khựa không bao giờ có cửa. Tại hạ nghe nói truyền thuyết kể rằng thánh tổ của Đảng CSVN là Cuội Tiên Sinh, không biết có đúng không? Chuyện kể rằng tại vòng loại cuộc thi nói dóc toàn cầu(ai giành giải nhất thì sẽ tham dự cuộc thi nói dóc toàn vũ trụ), đến vòng bán kết còn lại 4 đối thủ là Bộ chính trị Liên Xô, Đảng Cộng Hòa của Mỹ, Bộ chính trị TQ và Bộ chính trị VN, sau 2 trận đấu gay cấn giữa LX và TQ, Mĩ và VN, thì cả 2 nước cường quốc số 1 và số 2 thế giới đều bị loại, vì thành tích nói láo quá kém. Trận chung kết chỉ còn VN và TQ. Tại cuộc thi ban giám khảo hỏi: 2 đồng chí thử nêu ra thành tích nói phét của mình từ khi thành lập nước đến nay xem sao, và kết quả VN đã thắng toàn diện, câu trả lời là VN đã thắng Pháp, Mỹ, 2 cường quốc hàng đầu thế giới, thì biến VN thành cường quốc thế giới chỉ là chuyện muỗi, và kết quả là 40 năm sau chiến tranh VN là cường quốc từ dưới đếm lên, các đồng chí TQ nghe thấy câu trả lời chỉ biết ngậm ngùi, thở dài, bái phục trình độ nói phét của người VN. Sau khi đoạt chức vô địch, VN được xếp vào cũng bảng với hành tinh Pandora thuộc chòm sao Alpha Century, dân tộc đại diện là người Navi(phim Avatar) tại cuộc thi nói láo Vũ Trụ, kết quả ra sao xin xem hồi sau sẽ rõ =))

tired_life92
27-01-2012, 09:32 PM
bạn Nam Anh (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=15269) nên nhớ tổ tiên ta đã học kẻ thù đó!
bình pháp nho luật tất tần tật đều của tàu
có điều người việt ta vận dụng vào hoàn cảnh của dân tộc
Như xưa giáo trình học của sĩ tử là tứ thư ngũ kinh!....
bình pháp thì là của tôn tử
Từ xưa cha ông ta đã biết học tập cái hay của đối phương mà chống lại chúng. Bạn bảo phải học tổ tiên . Mà tổ tiên đã kh6ong khéo xem học tập tinh hoa cái hay của đối phương mà chống lại chúng . Bạn bảo ta cần học tổ tiên thì ta nên học cách tổ tiên chống lại kẻ thù đó là học cái hay của chúng phát huy tư chất của dân tộc.
Còn nếu theo ý bạn thì chính bạn đang là kẻ ngu xi dốt nát không biết mà cứ phán. và chằng thèm đọc sử chứ đừng nói gì đến học tổ tiên cả!


Chú ý chữ in đậm bạn nhé. Văn hóa Tàu thực chất là sự ăn cắp những gì đặc sắc của dân tộc khác làm của mình, trong đó có dân tộc ta. Ta chấp nhận rằng văn hóa phải có sự giao thoa học hỏi nhau nhưng không chấp nhận những luận điệu và hành động ăn cắp của Tung Của, nói cái gì cũng từ Trung Hoa zĩ dại. Có những cái mà tưởng của Tàu thực ra là của tổ tiên ta đó.

TheAnh81
27-01-2012, 10:50 PM
20 năm trước đây, vào những ngày tháng Giêng, ông Đặng Tiểu Bình đã thực hiện chuyến thăm miền Nam Trung Quốc. Theo các nhà sử học Trung Quốc và nước ngoài, chuyến đi này đã đóng vai trò to lớn trong qúa trình đưa Trung Quốc tiến lên trên con đường cải cách.
http://vietnamese.ruvr.ru/data/2012/01/25/1246742823/4highres_00000401719809.jpg
Chuyến đi thanh tra các tỉnh miền Nam đã tiến hành trong bối cảnh tăng cường vị trí của phe bảo thủ trong ban lãnh đạo đảng Cộng sản Trung Quốc sau các sự kiện trên quảng trường Thiên An Môn. Năm 1990 và 1991, trên các phương tiện truyền thông chính thức đã xuất hiện nhiều bài báo kêu gọi “thanh lọc đảng”. Theo ý kiến của tác giả các bài báo đó, cần phải bảo vệ các cơ sở của chủ nghĩa xã hội và hạn chế nghiêm trọng sự phát triển của khu vực tư nhân. Họ coi chính sách thu hút đầu tư nước ngoài như hành động phản bội các lý tưởng cộng sản, làm cho đất nước trở thành một phần phụ của giai cấp tư sản quốc tế. Các đặc khu kinh tế cũng bị phê bình mạnh mẽ. Những người phản đối chính sách cải cách đã gọi các đặc khu kinh tế là hang ổ của hệ tư tưởng tư sản.

Phe bảo thủ trong đảng chủ trương chấm dứt qúa trình cải cách. Trung Quốc mới bất đầu phục hồi sau các thí nghiệm cánh tả lại có thể rơi vào hàng loạt “thanh lọc chính trị và tư tưởng”. Ở giai đoạn phức tạp đó, ông Đặng Tiểu Bình đã nói lên ý kiến sáng suốt. Khi đó, ông không giữ chức vụ chính thức nhưng ông cảm thấy chịu trách nhiệm về “con đẻ” của mình - chính sách cải cách và cởi mở.

Ngày 17 tháng Giêng năm 1992, một đoàn tàu đặc biệt đã khởi hành từ Bắc Kinh tiến về phía Nam. Đi trên tàu có ông Đặng Tiểu Bình, con gái của ông bà Đặng Rồng và một nhóm nhỏ các cộng sự gần gũi nhất của kiến trúc sư 88-tuổi của cải cách Trung Quốc. Theo ý kiến của giáo sư Sergei Luzyanin, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Viễn Đông,
bước đi này của ông Đặng Tiểu Bình là một thách thức đối với giới quan liêu bảo thủ trong đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Luzyanin nói: “Chuyến đi đó đã tiến hành trong điều kiện bí mật, trong vòng một tháng trên báo chí Trung Quốc không có tin nào về chuyến đi của ông Đặng Tiểu Bình. Hơn nữa, tôi muốn nhấn mạnh rằng, chuyến đi đó đã mang tính chất chính trị nghiêm trọng vì đã diễn ra trên nền cuộc đấu tranh gay gắt trong giới lãnh đạo Trung Quốc. Một mặt, đang tăng lên áp lực từ phái tả. Họ cho rằng, cuộc cải cách của ông Đặng Tiểu Bình tiêu diệt chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc. Trong phái đối lập đã có những người ủng hộ các cuộc cải cách và cá nhân ông Đặng Tiểu Bình. Chuyến đi các tỉnh miền Nam là bước quan trọng nhất trong qúa trình cải cách chế độ xã hội chủ nghĩa ở Trung Quốc. Trong thời gian một tháng, ông Đặng không chỉ gặp gỡ với các nhà lãnh đạo mà còn thảo ra chiến lược cải cách cho 20-30 năm tới. Ông đã trình bày dự thảo đầu tiên của khái niệm xã hội “khiêm tốn thịnh vượng”. Ở đây nói về chiến lược phát triển toàn diện CHND Trung Hoa”.

Kết quả chuyến đi các tỉnh phía Nam của Đặng Tiểu Bình cho phép các cộng sự bảo vệ chính sách cải cách, ngăn chặn hiện tượng “đóng băng tư tưởng” trong nước. Ông Đặng Tiểu Bình đã nói lên ý kiến tán thành và ủng hộ các thí nghiệm kinh tế ở Chu Hải và Thâm Quyến. Điều đó đã làm suy yếu vị thế của những người quả quyết về nguy cơ khôi phục chế độ tư bản trong nước. Khi giao lưu với các cán bộ lãnh đạo đảng và kinh tế của các tỉnh phía Nam, ông Đặng Tiểu Bình đặc biệt nhấn mạnh rằng, trước hết cần phải chống lại khuynh hướng “cánh tả” trong đảng, đồng thời duy trì cảnh giác không cho tăng cường hệ tư tưởng cánh hữu.

Hiện nay, ở Trung Quốc, có những tranh luận sôi nổi xung quanh di sản của ông Đặng Tiểu Bình cũng như về các định hướng quan trọng nhất trong chiến lược phát triển đất nước. Thế hệ mới các nhà lãnh đạo nhà nước có nhiệm vụ tìm sự cân bằng giữa cánh tự do và cánh bảo thủ của đảng Cộng sản Trung Quốc,- Giáo sư Sergei Luzyanin nói.
Nguồn: http://vietnamese.ruvr.ru/2012/01/25/64605173.html
Xin nói thêm với các bác đây là cách nhìn của người Nga về TQ, sau khi xem bình luận của mấy bác em thấy đa số các bác ở đây bài Khựa cực đoan quá.Theo em thì cái gì tốt thì chúng ta cứ học hỏi cho dù đó là ai, không những ngày xưa mà bây giờ chúng ta đang học người TQ rất nhiều từ KT-CT-ANQP...:6_002::6_002::6_002::6_002::6_002:

remus123
27-01-2012, 10:57 PM
bạn Nam Anh (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=15269) nên nhớ tổ tiên ta đã học kẻ thù đó!
bình pháp nho luật tất tần tật đều của tàu
có điều người việt ta vận dụng vào hoàn cảnh của dân tộc
Như xưa giáo trình học của sĩ tử là tứ thư ngũ kinh!....
bình pháp thì là của tôn tử
Từ xưa cha ông ta đã biết học tập cái hay của đối phương mà chống lại chúng. Bạn bảo phải học tổ tiên . Mà tổ tiên đã kh6ong khéo xem học tập tinh hoa cái hay của đối phương mà chống lại chúng . Bạn bảo ta cần học tổ tiên thì ta nên học cách tổ tiên chống lại kẻ thù đó là học cái hay của chúng phát huy tư chất của dân tộc.
Còn nếu theo ý bạn thì chính bạn đang là kẻ ngu xi dốt nát không biết mà cứ phán. và chằng thèm đọc sử chứ đừng nói gì đến học tổ tiên cả!


Chú ý chữ in đậm bạn nhé. Văn hóa Tàu thực chất là sự ăn cắp những gì đặc sắc của dân tộc khác làm của mình, trong đó có dân tộc ta. Ta chấp nhận rằng văn hóa phải có sự giao thoa học hỏi nhau nhưng không chấp nhận những luận điệu và hành động ăn cắp của Tung Của, nói cái gì cũng từ Trung Hoa zĩ dại. Có những cái mà tưởng của Tàu thực ra là của tổ tiên ta đó.

"Văn hóa Tàu thực chất là sự ăn cắp những gì đặc sắc của dân tộc khác làm của mình, trong đó có dân tộc ta." bạn nói vậy có nghĩa là TQ không sáng tạo ra một chút giá trị văn hóa nào mà toàn cóp nhặt của người khác? Vậy tôi mạn phép đề nghị bạn chứng minh luận điểm đó có được không ạ?

ĐôngA
28-01-2012, 05:23 AM
Tại sao lại có bài này ở HSO nhỉ .???

tired_life92
28-01-2012, 10:19 AM
Gửi remus123: Không phải Trung Quốc không sáng tạo nhưng bạn nghĩ sao nếu như họ học hỏi văn hóa của dân tộc ta sau đó cố gắng xóa đi nguồn gốc của những gì họ học được bằng những cuộc xâm lăng, phá hoại và làm cho dân tộc khác phải phụ thuộc họ. Bạn thử tìm các bài viết nghiên cứu về Bách Việt, Lạc Việt xem. Thân.

Nam Anh
28-01-2012, 08:44 PM
bạn Nam Anh (http://hoangsa.org/forum/member.php?u=15269) nên nhớ tổ tiên ta đã học kẻ thù đó!
bình pháp nho luật tất tần tật đều của tàu
có điều người việt ta vận dụng vào hoàn cảnh của dân tộc
Như xưa giáo trình học của sĩ tử là tứ thư ngũ kinh!....
bình pháp thì là của tôn tử
Từ xưa cha ông ta đã biết học tập cái hay của đối phương mà chống lại chúng. Bạn bảo phải học tổ tiên . Mà tổ tiên đã kh6ong khéo xem học tập tinh hoa cái hay của đối phương mà chống lại chúng . Bạn bảo ta cần học tổ tiên thì ta nên học cách tổ tiên chống lại kẻ thù đó là học cái hay của chúng phát huy tư chất của dân tộc.
Còn nếu theo ý bạn thì chính bạn đang là kẻ ngu xi dốt nát không biết mà cứ phán. và chằng thèm đọc sử chứ đừng nói gì đến học tổ tiên cả!
Vâng, chính vì bạn không "ngu xi dốt nát" nên mới toan tính học võ Tàu để chống lại Tàu! Bạn "hiểu" sử ( chắc chắn sử Tàu) nên ngu sử Việt tới mức không biết gì nên mới phát biểu như vậy, song tôi cũng thông cảm với bạn ít nhiều, vì "tình hình dân trí chung của xã hội" nó thường hay có câu chuyện như vậy mà!

developer0404
29-01-2012, 12:13 AM
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=ccVC5zGWW_M&amp;feature=player_embedded" target="_blank">
http://www.youtube.com/watch?v=ccVC5zGWW_M&amp;feature=player_embedded
N (http://www.youtube.com/watch?v=ccVC5zGWW_M&feature=player_embedded)ăm mới tặng anh em Hoàng sa cái này (tuy không mới nhưng cần thiết) để còn nêu cao tinh thần đề phòng cảnh giác.