PDA

View Full Version : [Thảo luận] Biển Đông và chiến lược biển Việt Nam đến 2020HQ0909
31-01-2012, 03:49 PM
Có rùi bê bê ơi !
http://hoangsa.org/forum/showthread.php?t=67824&p=838073#post838073

yeunuocbanghanhdong
11-05-2012, 01:57 AM
pic này nên xóa đi mod ơi