PDA

View Full Version : [Thảo luận] 'Gót chân Asin' của Trung Quốc?nongdan_vie
11-02-2012, 11:59 AM
nó di dân đó, châu phi sắp thành trung quốc thứ 2 rôi, đó là cái cớ để nó vũ trang dân công của nó, trời 1 trung quốc còn mệt giờ nó di dân sang dó sinh sôi nảy nở giết dần dân bản địa rồi thì hàng tỷ chú khựa ra đời, thế là thế giới ko còn hi vọng, và 2 cái qd của việt nam cũng tiêu luôn,