PDA

View Full Version : [Nghiên cứu] Phỏng vấn ông Dương Trung Quốc về HS-TS....Nghệ sĩ tấu hài
16-02-2012, 11:12 AM
http://www.youtube.com/watch?v=Q7DJdpikCZ0&feature=g-all-u&context=G2636ae8FAAAAAAAAAAA

xem xong thấy bổ ích nhớ like nhé....vâng, xin cảm ơn :approve:

Nghệ sĩ tấu hài
16-02-2012, 04:23 PM
http://www.youtube.com/watch?v=1wra6kvSuqg&feature=g-all-u&context=G2636ae8FAAAAAAAAAAA

Nghệ sĩ tấu hài
16-02-2012, 05:53 PM
http://www.youtube.com/watch?v=iB3xJqSj-eo&feature=g-all-u&context=G2636ae8FAAAAAAAAAAA

Nghệ sĩ tấu hài
16-02-2012, 07:26 PM
http://www.youtube.com/watch?v=9UONkj6GKvQ&feature=g-all-u&context=G2636ae8FAAAAAAAAAAA

obaviet
16-02-2012, 07:50 PM
toàn hỏi những vấn đề được coi là nhạy cảm ấy nhỉ
nói chung hoan nghênh mấy báo hải ngoại chân chính (vì lợi ích quốc gia dân tộc) vào khai thác làm rõ hơn các vấn đề
cho toàn thể quốc dân đồng bào trong và ngoài nước

Nghệ sĩ tấu hài
17-02-2012, 12:49 PM
http://www.youtube.com/watch?v=x0NzqVsXGxE&feature=g-all-u&context=G2636ae8FAAAAAAAAAAA

Nghệ sĩ tấu hài
17-02-2012, 03:37 PM
http://www.youtube.com/watch?v=qOsjSKKPWMc&feature=g-all-u&context=G2636ae8FAAAAAAAAAAA