PDA

View Full Version : [Thảo luận] Trung Quốc sẽ lợi dụng các điểm yếu của hệ thống chính trị Mỹ?chessgenius
19-02-2012, 05:02 PM
Một ngày không xa Mỹ sẽ phải quỳ gối trước Chung hoa zĩ đại :))
Giống như người Hán quỳ gối trước Mãn Châu và Mông Cổ đúng k?