PDA

View Full Version : [Tin tức] Không quân thế giới và những con sốht4ever
22-02-2012, 12:41 PM
http://quocphong.baodatviet.vn/Uploaded_CDCA/tuanlinh/20120221/qp-nam-maybaythegioi-4501.jpg

10.005 chiếm 24% và 9.760 chiếm 25%, con số có vấn đề rồi