PDA

View Full Version : [Thảo luận] Lockheed Martin - Hệ thống phòng thủ tên lửa ADMRiteenlqd
03-03-2012, 05:32 AM
http://www.youtube.com/watch?v=inGpfj-dMzE&feature=youtu.be
Lockheed Martin
Một lần nữa, cuộc chiến mô phỏng giữa Nga và Mỹ lại diễn ra. Lần trước, tập đoàn quốc phòng Almaz-Antey sử dụng hình ảnh vũ khí của Mỹ. Lần này, tập đoàn công nghiệp quốc phòng Lockheed Martin sử dụng Su-35 và tên lửa Kh-31 để khẳng định hệ thống phòng thủ tên lửa ADMR của mình.

http://www.youtube.com/watch?v=kK137zq3lCg
Almaz-Antey

bobochoux
03-03-2012, 06:47 AM
Tên lữa Su-35 sử dụng không phải Bramos mà là Kh-31 AD/P gì đó:

Kh-31P:http://www.ausairpower.net/Irkut-Su-30KN-Kh-31P-1.jpg

Kh-31AD:http://1.bp.blogspot.com/-JM6S2O9MiQQ/TyeuzMSzwHI/AAAAAAAABME/-Zu548bWlKk/s1600/X-31AD_Kh-31AD_air-to-sea_high_speed_antiship_missile_Russia_Russia_avia tion_defence_industry_military_technology_001.jpg