PDA

View Full Version : [Thảo luận] Ngăn chặn xung đột trên biển Đông bằng cách nào?Hàn Tương Tử_93
15-03-2012, 08:41 AM
Ngăn chặn bằng cách nào ư?1 câu hỏi quá khó.có lẽ là 1 trong 3 anh V-P-T phải chết

su.khoi
15-03-2012, 08:46 AM
câu hỏi quá đơn giản
DÂN GIÀU NƯỚC MẠNH - XÃ HỘI VĂN MINH
ai cũng biết (ai ko biết thì quá thiếu i-ot) nhưng có nhiều đứa không chịu làm =))