PDA

View Full Version : [Thảo luận] Đảo Senkaku : Trung Quốc muốn phá vỡ sự kiểm soát thực tế của Nhật Bảnvietthuong
26-03-2012, 11:33 AM
TQ đang nghĩ họ quá mạnh >>> Thách thức hết các nước láng giềng "tốt" cũng như không.

Đúng là thằng lưu manh giả danh hòa bình!

CoDaiNhaTrang_VietNam
26-03-2012, 12:25 PM
trung Quốc sắp làm mồi cho chủ nghĩa ...dân tộc

Tuan can
26-03-2012, 01:43 PM
Đến Nhật mà nó còn dám dọa thì VN sao nó không dám đánh.

rangdong
26-03-2012, 02:20 PM
Có vẻ như Trung Quốc muốn dùng vấn đề tranh chấp biển đảo để đánh lạc hướng dư luận trong nước về các mâu thuẩn trong nội bộ Đảng...

hyhyhy94
26-03-2012, 03:43 PM
một chủ nghĩa phát xít mới sắp hình thành ở Châu Á, và nếu đã là chủ nghĩa phát xít, thì chỉ có 1 kết cục duy nhất =))

nhonvlq
26-03-2012, 04:31 PM
Đề nghị gọi tên quần đảo này là "Senkaku".

Letplayandnguyenvanteo
26-03-2012, 06:28 PM
Nhiệt liệt ủng hộ tq phá nhật bản và sau đó là hoan nghênh cổ vũ mỹ nhật đánh tq lúc đó vn là ngư ông hưởng lợi

0o0-buon-0o0
26-03-2012, 11:15 PM
Lại muốn bọn Nhất nó làm cỏ cả TQ chắc, rồi nó lại ngồi lên đầu dân TQ như đã từng làm thời thế chiến. Đúng là lũ ngu cứ tưởng mình là bố thiên hạ rồi nên đứa nào nó cũng xoắn