PDA

View Full Version : Văn Khố An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳdinhchung8x
24-06-2009, 07:28 PM
Thời gian mấy năm gần đây Hoa Kỳ cũng đã bước đầu cho giải mã một số các tài liệu của mình liên quan tới Chiến Tranh Việt Nam và nó được lưu dữ ở trung tâm văn khố an ninh quốc gia Hoa Kỳ (http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/) nó sẽ là nới cung cấp một cái nhìn đầy đủ . Trong bối cảnh lịch sử việt nam vào giai đoạn đó hết sức phức tạp , và những cái kẻ xấu đã cố tình lợi dụng sự phức tạp đó để lập lờ (đánh lận con đen) đổi trắng thay đen hòng đạt được những mục đích của mình .

có một số link :

http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/

http://www.gwu.edu/%7Ensarchiv/NSAEBB/NSAEBB121/index.htm[/URL]

(http://www.gwu.edu/~nsarchiv/NSAEBB/NSAEBB101/index.htm)

Các bạn cứ vào trong này mà tìm nhiều lắm , các file ở dươi dạng pdf nên phải tải Acrobat về rồi cái vào máy thì mới đọc được.

link ở dưới

[URL]http://get.adobe.com/reader/

ChanhBinh_NguoiBinhSon
01-07-2009, 11:48 PM
Khỏi cài Adobe,tải Fox Reader cho nó nhẹ