PDA

View Full Version : Giáo dục lòng yêu nướcnguoitreyeunuoc
04-07-2009, 05:37 PM
Trong thời điểm hiên nay thì theo mình nên cần giáo dục lòng yêu nước cho mọi người, nhất là thế hê trẻ, mình thấy có những bộ phim trung quốc giáo dục lòng yêu nước rất tốt, sao điện ảnh mình không thử nhỉ, chứ chỉ học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ thì sao giới trẻ hiểu hết được