PDA

View Full Version : Lịch sử việt nam bằng hình ảnh ( 1960 -1961)vnsuluoc
30-07-2009, 09:45 PM
http://www.sachhiem.net/images/nhacu.jpg (http://sachhiem.net/) 14 tháng 3, 2009 ► Lịch sử Việt Nam giai đoạn 1962-1963 bằng hình ảnh. Tập tài liệu gồm hơn 190 bức ảnh trên mười một trang. Nhiều hình ảnh của bà Ngô Đình Nhu. Khá nhiều hình ảnh trong giai đoạn cách mạng dân sự của nhân dân miền Nam.
http://www.flickr.com/photos/34067378@N05/page1/

► Những tập hình sắp theo chủ đề:

1. 16 bức hình tổng quát về quân sự của Hoa Kỳ và miền Nam năm 1962-1963.

http://farm4.static.flickr.com/3261/3175382353_8ef639fa85_s.jpg (http://www.flickr.com/photos/34067378@N05/sets/72157617988503467/)
2. 109 bức về cố Tổng Thống Ngô Đ. Diệm và bà Ngô Đình Nhu.

http://farm4.static.flickr.com/3099/3175369719_6f1eb2795d_s.jpg (http://www.flickr.com/photos/34067378@N05/sets/72157613346747211/)
3. 12 bức hình về Henry Cabot Lodge ở Việt Nam.

http://farm4.static.flickr.com/3311/3176286838_5410f58083_s.jpg (http://www.flickr.com/photos/34067378@N05/sets/72157613346486957/)
4. 54 bức hình về cuộc cách mạng dân sự và lật đổ bạo quyền nhà Ngô.

http://farm4.static.flickr.com/3297/3176286840_15ed286029_s.jpg (http://www.flickr.com/photos/34067378@N05/sets/72157613348091195/)

Trang Lịch SửNguồn: http://www.sachhiem.net/indexLS.phpRất nhiều ảnh về vnch, về Ngô Đình Diệm, ngô Đình Nhu, Lệ xuân, và cuộc đảo chính 1963!!

(http://www.sachhiem.net/indexCT.php) (http://www.sachhiem.net/indexCT.php)