PDA

View Full Version : Sách cho vùng khó!Linha1
02-08-2009, 11:32 PM
Chúng ta thừa biết điều kiện của các em nhỏ, thanh niên vùng cao, vùng núi, hải đảo... khó khăn như thế nào để tiếp cận với tri thức. Trong đó, sách là nguồn tri thức tiếp cận gần gũi và nhanh nhất.
Thật là lý thuyết xuông nếu chúng ta chỉ hô hào "xây dựng đất nước, lấy lại Trường Sa, Hoàng Sa". Hãy bắt đầu bằng những việc làm cụ thể.

Hãy ủng hộ chúng tôi để ngày càng có nhiều em nhỏ cùng xa, hải đảo... có trên tay những cuốn sách bổ ích.

http://www.tusachcongdong.com/
Đây là một trang web phi lợi nhuận, được thành lập nhằm mục đích lớn nhất:

"Đưa sách đến tay các em nhỏ vùng khó khăn".
http://www.tusachcongdong.com/Default.aspx?P=4

Cuốn sách hay thay đổi cuộc đời.
Hãy ủng hộ chúng tôi để cùng xây dựng đất nước.

Linha1
03-08-2009, 12:39 AM
"Phấn đấu vì sự phát triển bền vững của miền núi Việt Nam", đó là bức thông điệp "miền núi" muốn gửi tới toàn thể chúng ta.