PDA

View Full Version : Ý thức trách nhiệm xã hội của sinh viên Luậtlittlehorsefish
07-08-2009, 05:55 AM
Nguyễn Minh Thùy
K52LKD – Khoa Luật - ĐHQGHN

I. Mở đầu

Nhịp sống hiện đại cùng với sự thay đổi của nó đã tạo nên một thế hệ sinh viên mới. Sinh viên- thế hệ trẻ là hạt giống, động lực phát triển tiềm tàng của một đất nước. Đứng ở góc độ ấy, ta có thể thấy rằng một khi lực lượng sinh viên nói chung và sinh luật nói riêng đã ý thức được tầm quan trọng của mình thì việc họ có ý thức và trách nhiệm cao với xã hội là một lẽ đương nhiên. Thế nhưng thật đáng ngạc nhiên câu hỏi ý thức và trách nhiệm của sinh viên hiện nay, và đặc biệt là sinh viên ngành luật với xã hội như thế nào vẫn là một điều băn khoăn lớn, nó đặt ra vấn đề về thực trạng ý thức xã hội của sinh viên ngành luật, những tồn tại, nguyên nhân cơ bản và giải pháp cho thực trạng ấy.

Bằng việc tìm hiểu và giải quyết vấn đề về ý thức xã hội cho sinh viên ngành luật cùng với các vấn đề khác liên quan, chúng ta có thể tìm ra hướng đi đúng, cũng như tạo ra các cơ hội cho các sinh viên Luật có thể hoàn thiện những kĩ năng sống cùng với ý thức và trách nhiệm với xã hội.

II. Ý thức và trách nhiệm xã hội là gì ?

Quá trình học tập rèn luyện và sinh hoạt đặt ra cho sinh viên luật nhiều những suy ngẫm và trăn trở, chính là tiền đề tạo nên ý thức và trách nhiệm với xã hội. Vậy thế nào là ý thức trách nhiệm với xã hội? Nó đóng vai trò gì trong việc hình thành nên tư tưởng và hành động của sinh viên đối với xã hội ?

Tìm hiểu về khái niệm ý thức xã hội : ta thấy rằng ý thức xã hội là mặt tinh thần của đời sống xã hội, bao gồm tình cảm, tập quán, truyền thống, quan điểm, tư tưởng, lý luận … là sự phản ánh của tồn tại xã hội trong những giai đoạn phát triển nhất định.

Tuy nhiên chúng ta cũng cần phần biệt rõ ràng hai khái niệm ý thức xã hội và ý thức cá nhân : Trong khi đó, ý thức cá nhân là ý thức của mỗi con người trong xã hội do đó không thể không mang tính xã hội. Nhưng ý thức cá nhân không phải bao giờ cũng phản ánh thể hiện quan điểm, tư tưởng, tình cảm phổ biến của một cộng đồng, một tập đoàn xã hội, một giai cấp, một thời đại xã hội nhất định.

Điều logic ở đây là ý thức xã hội và ý thức cá nhân tồn tại trong mối liên hệ hữu cơ, biện chứng với nhau, thâm nhập vào nhau và làm phong phú cho nhau. Ý thức xã hội tồn tại ở mỗi cá nhân cũng phụ thuộc và ý chí chủ quan chủ người đó. Hay nói một cách đơn giản, ý thức về xã hội của cá nhân chính xã hội được phản ánh thu nhỏ thông qua góc nhìn chủ quan của cá nhân. Từ ý thức cá nhân sẽ thôi thúc hành động cá nhân, mong muốn đóng góp những gì cho xã hội.

Chúng ta đã biết về các hình thái của ý thức xã hội, chúng có mối quan hệ chặt chẽ với nhau:


http://img.photo.zing.vn/file_uploads/gallery/sources/2009/05/17/04/49881242510164.jpg

Đặt lý thuyết về ý thức xã hội làm nền tảng, ta có thể thấy muốn sinh viên nói chung và sinh viên nói riêng nâng cao trách nhiệm với xã hội, thì trước tiên phải thay đổi ý thức, nhận thức của họ với xã hội. Ý thức về xã hội của sinh viên phải được phát triển, kết hợp hài hòa giữa ý thức về chính trị, pháp quyền, đạo đức, khoa học, tôn giáo, thẩm mỹ...

Các hiện tượng của ý thức xã hội có tác động rất mạnh trở lại hiện thực cuộc sống. Có ý nghĩa đối với quá trình hình thành nền văn hóa mới con người mới, môi trường mới và bộ phận sinh viên luật với tư duy và hành động mới

Như vậy, phải có một cái nhìn, quan điểm, tư tưởng, định hướng đúng đắn về những gì đang diễn ra quanh mình thì sinh viên luật mới nhận thức được nhiệm vụ và trách nhiệm cụ thể của mình với xã hội đến đâu, có tư tưởng đúng đắn mới chi phối được hành động đúng đắn. Tức là thay đổi ý thức => thay đổi tư duy=>thay đổi nhận thức trách nhiệm xã hội=>thay đổi hành động xã hội.

III. Đặc điểm khác biệt của sinh viên ngành luật

Để xét về vấn đề ý thức trách nhiệm với xã hội của sinh viên ngành luật hiện nay, ta cũng cần phải nhận thấy bản thân môi trường đào tạo của chuyên ngành luật đã rất khác biệt so với các ngành khoa học khác (một ngành khoa học chính trị - xã hội). Môi trường ấy góp phần tạo nên phần khác biệt cho sinh viên Luật, cũng như góp phần tạo nên cái nhìn khác của sinh viên Luật đối với xã hội.

1. Đặc điểm môi trường đào tạo

Sinh viên ngành luật có định hướng và môi trường phát triển khác với sinh viên các ngành khoa học khác ở chỗ:

Một môi trường đào tạo mang tính tư duy về chính trị xã hội

Sinh viên luật chịu sự tác động mạnh của các vấn đề xã hội, điều này thể hiện ngay trong nội dung học tập và nghiên cứu của sinh viên. Yêu cầu học tập đòi hỏi sinh viên phải cần thiết theo dõi các vấn đề chính trị-kinh tế-xã hội...cùng với việc nghiên cứu sâu bản chất các vấn đề ấy. Đây cũng là đặc thù của chuyên ngành luật: học và tư duy các vấn đề xã hội rồi có sự tương tác vào vấn đề.

Bên cạnh đó, ngành Luật là chuyên ngành lý luận mang tính chất chính trị-kinh tế. Đây là hai nội dung quan trọng và có tác động mạnh mẽ tới xã hội cho nên ý thức của sinh viên luật đối với xã hội quyết định ảnh hưởng đến xã hội sau này.

Môi trường phát huy khả năng tham gia hoạt động xã hội của sinh viên

Môi trường giáo dục của sinh viên Luật tạo điều kiện cho sinh viên phát huy các kĩ năng cộng đồng. Các kĩ năng có thể kể đến như: giao tiếp, thuyết trình, tiếp xúc cộng đồng...

Thứ hai sinh viên có điều kiện tham gia và tiếp xúc với các cơ hội tham gia hoạt động xã hội: tình nguyện, trao đổi sinh viên, tình nguyện quốc tế, các hoạt động công ích...

2. Đặc trưng của sinh viên ngành luật

Hiểu biết về chính trị và xã hội

Đầu vào của sinh viên ngành luật chủ yếu là các khối C và D, như vậy ngay từ đầu các sinh viên đã có một vốn hiểu biết khá sâu về lịch sử, địa lý, văn học, những vấn đề thuộc về văn hóa và xã hội. Do vậy sinh viên ngành luật đã có nền tảng hiểu biết xã hội và tư duy xã hội. Mặc dù điều đó xét theo cách nào đó cũng chỉ là hạn hẹp so với số lượng kiến thức các bạn sinh viên tiếp thu trên giảng đường đại học, tuy nhiên, đó cũng tạo tiền đề ban đầu cho tư duy và ham thích của sinh viên với các vấn đề xã hội.

Hơn nữa ở trong một môi trường định hướng chính trị, xã hội như chúng ta đã phân tích, các bạn phải nghiên cứu và vận dụng những điều đó vào thực tiễn. Ngay bản thân quá trình nghiên cứu đã hình thành nên vốn hiểu biết của các bạn sinh viên về xã hội.

Hăng hái tham gia công tác hoạt động chính trị - xã hội

Một điều dễ nhận thấy nhất là các tỷ lệ sinh viên luật tham gia công tác chính trị là rất cao, chứng tỏ các sinh viên đã có ý thức được trách nhiệm xã hội của bản thân. Hơn nữa, chúng ta hiện đang là các sinh viên ngành luật, thấy được sự quan trọng của ý thức xã hội nên chúng ta cần định ra một hướng đi riêng nhằm đảm bảo quá trình xã hội hóa của sinh viên luật.

Các bạn sinh viên tham gia tình nguyện và hoạt động cộng đồng cao. Qua hoạt động chính là một cách các sinh viên hiểu thêm về thực tiễn, có cơ hội nhìn nhận lí thuyết dưới góc độ thực tế nhiều hơn. Chính trải nghiệm làm cho tư duy của sinh viên luật sâu sắc và tinh tế hơn.

Như vậy qua nhận xét ban đầu về môi trường đào tạo và về bản thân sinh viên luật chúng ta nhận thấy sinh viên luật có một nền tảng tốt để phát huy ý thức và trách nhiệm của mình với xã hội.

IV. Thực trạng về hoạt động xã hội của sinh viên Luật trong thời gian qua

Áp dụng lí luận vào thực tiễn, hoạt động của sinh viên luật diễn ra khá sôi nổi và hào hứng theo nhiều mức độ khác nhau. Trong khảo sát 266 sinh viên khoa luật ( chiếm 25% sinh viên khoa), (khảo sát diễn ra trong ba tháng 12,1,2 năm 2008-2009) ta có thể phác họa một bức tranh về các hoạt động xã hội này:

Với các hoạt động xã hội- chính trị- văn hóa có sự thay đổi theo từng khóa theo chiều hướng tích cực, khóa sinh viên sau tham gia đông hơn, nhiệt tình hơn các khóa trước: Khóa 50 (85,71%); Khóa 51 (87,1%); Khóa 52 (93,88%); Khóa 53 (100%). Điều này cho thấy sự tích cực trong cách nhìn nhận về các hoạt động xã hội trong sinh viên.

Tuy vậy, sự tham gia hoạt động xã hội mang tính sâu rộng thì lại giảm xuống: Khóa 50 (25%); Khóa 51 (22,58%); Khóa 52 (14,29%); Khóa 53 (8%). Điều này cho thấy rằng đằng sau sự thay đổi về số lượng tham gia hoạt động xã hội chưa đi kèm với chất lượng các hoạt động. Các khóa trên có điều kiện và thời gian tiếp xúc nhiều hơn với các hoạt động mang tính xã hội cao. Tuy vậy điều này có thể khắc phục trong quá trình sinh viên học tập và tham gia công tác xã hội lâu dài trong thời gian sau.

Ngoài các hoạt động xã hội bên ngoài thì việc đóng góp của sinh viên cho các hoạt động trong Khoa là một phần của trách nhiệm trong sinh viên. Tỉ lệ tham gia các hoạt động đoàn thể trong khoa là cao (61,66%), tuy vậy việc tham gia các câu lạc bộ trong khoa lại không như vậy: Có 44,11% có tham gia ít nhất là một câu lạc bộ.

Một tỉ lệ đáng kinh ngạc là số vi phạm các quy định pháp luật về trật tự xã hội đang có tỉ lệ rất cao: số vi phạm (59,4%).

Nhận xét về thực trạng trên

Thứ nhất, Thông qua thực tiễn trong phạm vi khoa, hoạt động xã hôi cho sinh viên mặc dù đã được triển khai nhưng chất lượng còn hạn chế, tinh thần tham gia hoạt động xã hội của sinh viên chưa thật sự sôi động và chưa tạo thành một nếp nghĩ truyền thống. Do vậy nên nhìn tổng quan các hoạt động trong khoa, hàng năm có thể thấy là nhiều, song hoạt động được tổ chức có chất lượng thì chưa nhiều, hoạt động thu hút đông sinh viên còn thiếu, hoạt động thực sự để lại ấn tượng khó quên trong sinh viên còn ít.

Thứ hai, việc sinh viên vi phạm pháp luật với tỷ lệ cao đặt ra câu hỏi về ý thức pháp luật của sinh viên chúng ta nói chung và sinh viên luật nói riêng. Đánh giá cao việc thẳng thắn của sinh viên trong việc tự kiểm điểm, tuy nhiên việc sinh viên luật mà vi phạm pháp luật với tỷ lệ cao như thế là một điều đáng phải suy ngẫm. Vai trò của sinh viên Luật là những người đảm bảo sự cân bằng cho XH, đảm bảo sự thực thi của pháp luật, hơn nữa lại là những người tiếp cận với các quy chuẩn đang điều chỉnh pháp luật mà lại thiếu ý thức xã hội thì cực kì tệ hại. Chỉ là một ví dụ nhỏ, như việc tham gia giao thông, bản thân những người học Luật nếu không nhận thức được nên làm như thế nào để xã hội tiến bộ hơn thì làm sao trông chờ vào những sinh viên khác. Như vậy tức là “biết luật mà vẫn phạm luật” Qua đó chúng ta có thể thấy một phần thực trạng của sinh viên Luật, và thấy được thực trạng đó là đáng cảnh báo.

V. Nguyên nhân của thực trạng trên

Khi xét đến nguyên nhân của những vấn đề này, không thể đổ lỗi cho những lí do đã quá chung chung và vĩ mô như cơ chế thị trường, hay tác động của toàn cầu hóa, hội nhập... công nhận đây là những lí do căn bản dẫn đến sự thay đổi sâu sắc của toàn bộ xã hội ( trong đó có sinh viên ). Tuy nhiên vấn đề ở đây, để cải thiện cho tình hình chúng ta phải dám nhìn thẳng vào những lí do mang tính bản chất. Tại sao với một nền tảng như trên mà vẫn còn tồn tại những yếu kém trong hoạt động xã hội của sinh viên khoa luật.

Nguyên nhân thứ nhất thuộc về phía các bạn sinh viên

Trước hết, qua khảo sát “sinh viên luật và góc nhìn mở” , yếu kém đó trước hết là lỗi thuộc về phía các bạn sinh viên.

Sinh viên hiện nay chia thành ba xu hướng : thứ nhất, một bộ phận sinh viên sống theo tư tưởng hưởng thụ, mắc vào các tệ nạn xã hội điển hình cho lối sống thiếu lành mạnh. Thứ hai, một bộ phận sinh viên sống khép kín và thờ ơ với cuộc sống xung quanh, chỉ quan tâm đến những gì liên quan đến bản thân mình. Thứ ba, là những sinh viên nhận thức tốt xã hội, thực hiện xã hội hóa thành công, hài hòa cân bằng được cuộc sống giữa học tập và hoạt động xã hội.

Sinh viên luật cũng không nằm ngoài phạm vi trên. Qua khảo sát số liệu điển hình nhất thu được về ý thức của các bạn sinh viên đó là: số sinh viên luật không thích tham gia hoạt động xã hội: 8,27%, số sinh viên luật nhận thấy mình không đủ hiểu biết kiến thức để tham gia hoạt động xã hội: 25,56%,. Một điều rất dễ hiểu khi cho các bạn tự nhận xét về ý thức tham gia các hoạt động xã hôi của có đến 24, 81% số sinh viên không đủ tự tin để đánh giá về bản thân mình. Đặc biệt 64% các bạn sinh viên luật mong muốn mình có người dẫn dắt chỉ hướng. Và 53,38 % các bạn sinh viên thấy mình không có cơ hội tham gia các hoạt động xã hội vì thiếu thông tin.

Những con số trên đây cho thấy sự trì trệ của sinh viên luật còn rất lớn. Các bạn thiếu tự tin trong khi đánh giá sức mạnh của bản thân, do vậy nảy sinh tâm lí ngại, ngại giao tiếp, ngại tiếp xúc, ngại tham gia các hoạt động xã hội. Từ đó, luôn muốn có người vạch dẫn dắt vạch ra trước một con đường đi tới, điều này cũng có mặt tích cực, tuy nhiên nó làm nảy sinh tâm lí trông chờ. Trên thực tế, nếu như các bạn sinh viên không tự năng động tìm cho mình một con đường thì khó có ai có thể tạo cho bạn một cơ hội chứng minh bản thân. Và kết quả của việc trông chờ là thấy mình đang thụt lùi so với những cá nhân khác. Một điểm rất sai lầm nữa trong suy nghĩ của một bộ phận sinh viên này đó là việc tiếp cận thông tin. Thời đại mà sinh viện hiện nay đang sống là thời đại khác xa so với trước đây, thông tin không tự tìm đến mà bản thân các sinh viên phải chủ động tìm kiếm thông tin, như vậy trước tiên đảm bảo lợi ích xã hội và sau là lợi ích của chính bản thân mỗi sinh viên nếu muốn tạo cho mình một cơ hội giao tiếp xã hội.

Bởi vậy nếu như các muốn quy kết nguyên nhân và trách nhiệm thì việc đầu tiên bản thân mỗi sinh viên phải làm là nhìn lại để tự hoàn thiện mình.

Thứ hai, nguyên nhân dẫn đến tình trạng nói trên một mặt thuộc về cơ chế đào tạo, giáo dục, và cơ cấu tổ chức hoạt động xã hội tại đoàn khoa.

Một là, trong giáo trình, cơ cấu bộ môn của sinh viên luật chưa từng có tiền lệ một bộ môn gọi là tiếp cận xã hội. Trong khi đây là bộ môn được triển khai hệ thống các trường luật tiến bộ trên thế giới: chương trình clinic legal education – University at Buffalo law School (Mỹ), UK Center legal Education,...Bởi vậy việc tạo một phong cách mới trong giảng dạy là bước tiền đề cho việc phát huy ý thức xã hội cộng đồng của sinh viên trên giảng đường.

Hai là, với việc số môn học dày đặc, sắp xếp các môn học không khoa học, lại thêm lối học tự nghiên cứu nên thời gian còn lại cho sinh viên tham gia các hoạt động xã hội hạn chế. Sinh viên luôn phải đánh đổi giữa việc học trên lớp hay tham gia công tác xã hội. Đây chính là mặt trái của hình thức đào tạo tín chỉ nửa vời.

Ba là, xét về hoạt động đoàn khoa trong công tác tổ chức , chúng ta đã có những hoạt động mang tính cộng đồng và xã hội cao, nhưng vấn đề là các hoạt động này thiếu một kế hoạch dài hạn và chưa duy trì được khí thế lâu dài.

VI. Giải pháp cho thực trạng trên

1. Sinh viên cần tự hoàn thiện bản thân

2. Hoàn thiện hoạt động từ phía người tổ chức

Qua các nguyên nhân nêu trên, vậy suy cho cùng sinh viên mong muốn gì ở hoạt động của đoàn khoa?

Vậy vấn đề đặt ra là sinh viên luật đánh giá và mong muốn sao về các hoạt động xã hội ở khoa mình? Chúng ta có thể thấy rằng, trong vòng phạm vi một khảo sát ta thấy: 42,11% số sinh viên tham gia khảo sát cho rằng mình không tham gia vì thiếu tin tưởng ở công tác chỉ đạo và tổ chức. Cụ thể là 47,377% cho rằng các hoạt động này mất nhiều thời gian vô ích trong khâu triển khai tuy nhiên kết quả chưa cao, 39,1% cho rằng việc phân công công việc còn mập mờ và thiếu cụ thể, đây cũng có thể là nguyên nhân phát sinh số liệu 48,12% các bạn cho rằng cơ chế chịu trách nhiệm còn kém.

Như vậy, có thể thấy một số vấn đề nhỏ cần giải quyết trước mắt là :

Chuyên môn quản lí cần phải nâng cao, khi các hoạt động từ đoàn được triển khai qua hoạt động sinh viên ở từng chi đoàn và từng lớp nên chọn ra các cán bộ đoàn khoa có năng lực, tránh trường hợp do một cá nhân mà làm ảnh hưởng tin tưởng của sinh viên với hoạt động của đoàn

Hơn nữa, hoạt động xã hội và cộng đồng ở khoa chỉ sôi nổi theo từng giai đoạn theo đánh giá số đông tham gia khảo sát (54,14%). Như vậy vấn đề mấu chốt trong hoạt động này đó là khi triển khai hoạt động cộng đồng cho sinh viên tất cả chỉ dựa trên những hoạt động cụ thể theo từng gian đoạn, thiếu một chiến lược, kế hoạch lâu dài, thiếu đầu tư đồng bộ. Nếu đưa được vào một kế hoạch cụ thể và ổn định, tính toán và sắp xếp được các hoạt động phù hợp cho từng sinh viên theo giai đoạn sẽ huy động được tối đa tiềm năng xã hôi của sinh viên.

Cuối cùng, tránh bệnh thành tích, nên đặt trọng tâm vào công tác phát triển con người hơn là hơn thua tổ chức, vì suy cho cùng một tổ chức có phát triển tốt khi và chỉ khi phát triển năng lực cá nhân tốt và có đoàn kết chặt chẽ.

Giải quyết cho các nguyên nhân chính đã nêu trên:

Các hoạt động của sinh viên như thực hành luật, tuyên truyền luật, tư vấn luật, hỗ trợ pháp luật ở cộng đồng nên đưa vào một bộ môn cụ thể, khuyến khích sinh viên tìm tòi và nâng cao nhận thức, tư duy luật của sinh viên thông qua thực hành.

Việc phân chia thời gian học và môn học nên phù hợp và chính xác hơn, tránh tình trạng học các môn không có tổ chức rõ ràng, nên tạo điều kiện sinh viên đăng kí môn học, như vậy sẽ tạo điều kiện cho sinh viên quản lí thời gian tốt hơn, có điều kiện tham gia công tác xã hội.

Đoàn khoa nên lập chiến lược lâu dài công tác xã hội cho sinh viên, có thể theo năm, dựa trên các nguồn tài trợ dự kiến trước, tạo điều kiện sinh viên chủ động thực hiện công việc xã hội có chất lượng trên cơ sở được chuẩn bị sẵn vật chất và tâm lí.

VII. Kết luận

Sinh viên ngành luật cũng như sinh viên nói chung luôn khao khát đóng góp công sức cho xã hội, nhìn vào những hoạt động đã đạt được chúng ta có thể khẳng định rằng tiềm năng và lợi thế của sinh viên luật là rất lớn. Tuy vậy việc thực tế hóa ý thức xã hội ấy còn kém, sinh viên còn vấp phải nhiều rào cản, từ môi trường, từ chính bản thân những sinh viên.

Bởi vậy với mục đích tạo một môi trường tốt hơn cho sinh viên hoàn thiện bản thân, cũng như nâng cao ý thức và trách nhiệm xã hội cho sinh viên luật, chúng ta cần phải hoàn thiện và tạo một chiến lược phát triển lâu dài hơn, không phải chỉ dừng lại ở những điều kiện và hoạt động nhỏ lẻ như hiện tại.

Sinh viên Luật cần một diễn đàn chính thống, nơi có thể bày tỏ ý kiến của mình về các hoạt động cộng đồng...cần một diễn đàn mà ở đó sinh viên có thể tự do bày tỏ quan điểm, cảm xúc về những vấn đề cộng đồng. Sinh viên luật cần một tổ chức hoạt động xã hội riêng và chính thống. Đó là nơi sinh viên có thể đưa ra các đề xuất, dự án, kế hoạch, chiến lược, tự triển khai nguồn vốn và tiến hành hoạt động dưới sự dẫn dắt của những người có kinh nghiệm. Đó cũng là nơi tổng kết các hoạt động cộng đồng mà sinh viên đã đóng góp, diễn đàn này sẽ mở rộng hoạt động và liên kết với các trường khác trong chiến dịch sinh viên tiếp cận, hỗ trợ và liên kết cộng đồng. Sinh viên có tiếng nói trong hoạt động của chính mình sẽ tránh rơi vào tình trạng bị động như khi chỉ dựa vào các hoạt động của khoa ( mặc dù vẫn lấy nền tảng là các hoạt động triển khai ở khoa). Tạo cho sinh viên chủ động và làm chủ các hoạt động công cộng.

Nguồn: http://hcmls.net/forums/showthread.php?t=3585

connuocViet
07-08-2009, 11:11 AM
Sinh viên ngành luật cũng như sinh viên nói chung luôn khao khát đóng góp công sức cho xã hội, nhìn vào những hoạt động đã đạt được chúng ta có thể khẳng định rằng tiềm năng và lợi thế của sinh viên luật là rất lớn. Tuy vậy việc thực tế hóa ý thức xã hội ấy còn kém, sinh viên còn vấp phải nhiều rào cản, từ môi trường, từ chính bản thân những sinh viên.

Bởi vậy với mục đích tạo một môi trường tốt hơn cho sinh viên hoàn thiện bản thân, cũng như nâng cao ý thức và trách nhiệm xã hội cho sinh viên luật, chúng ta cần phải hoàn thiện và tạo một chiến lược phát triển lâu dài hơn, không phải chỉ dừng lại ở những điều kiện và hoạt động nhỏ lẻ như hiện tại.


Trong bài viết, tác giả cũng có ý định tìm giải pháp xì hơi cho quả bong bóng "hoạt động dân chủ" của các Luật sư hiện nay nhưng còn quá chung chung mà chưa đề cập tới những vấn đề chính.

Tại sao nhiều Luật sư tham gia vào các hoạt động dân chủ, phạm pháp ?

Đơn giản vì Việt Nam vẫn chưa thực sự là một nhà nước pháp quyền. Một người không thể kiểm tra được chính bản thân mình dù người đó có công tâm đến đâu. Luật sư và sv Luật là những người hiểu rõ luật hơn ai hết và họ thực sự bối rối khi những gì học trong sách vở, những gì họ coi là công lý không được thực thi ngoài đời thực. Gọi đó là bi kịch thì cũng không sai. Chúng ta nên thông cảm hơn với họ và không nên a dua chỉ để chửi bới giải trí.