HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

Warning!

Tủ sách tạm thời chỉ được tải về. Nếu bạn có yêu cầu upload vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@hoangsa.org

Tủ Sách: Lịch sử hàng hải trên thế giới

Files in category : Lịch sử hàng hải trên thế giới
  File NgàyĐảo ngược sự liệt kê Tủ sách biển Đông
[English]A general history of all voyages and travels throughout the old and new world Pinned File [English]A general history of all voyages and travels throughout the old and new world : A general history of all voyages and travels throughout the old and new world, from the first ages to this present time, illustrating both the ancient and modern geography, containing an accurate description of each country, its natural history and product; the religion, customs, manners, trade, [etc.] of the inhabitants, and whatsoever is curious and remarkable in any kind. An account of al ... [more] (45,96 MB) 14-04-2010 54
[English]A new voyage round the world, vol2 Pinned File [English]A new voyage round the world, vol2 : A new voyage round the world vol2, printed in London 1699. See vol 1 at the link http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=edit&id=784 (29,37 MB) 28-12-2009 45
[English] A voyage to Madagascar, and the East Indies [English] A voyage to Madagascar, and the East Indies : A voyage to Madagascar, and the East Indies (14,61 MB) 26-12-2010 46
[English] A seaman's narrative of his Adventures during a captivity among Chinese pirates, on the coast of Cochin-China [English] A seaman's narrative of his Adventures during a captivity among Chinese pirates, on the coast of Cochin-China : A seaman's narrative of his Adventures during a captivity among Chinese pirates, on the coast of Cochin-China, and afterwards during a journey on foot across that country, in the years 1857-8 (12,65 MB) 26-12-2010 52
[English]The Traditional Boats of Vietnam, an Overview [English]The Traditional Boats of Vietnam, an Overview : This paper addresses the material boat culture of Vietnam both in its current context and more specifically through an assessment of how the boats of Vietnamhave been studied in the past. It presents a comprehensive summary of past publications describing the construction, use and variety of boats in the region, from the earliest volumes to modern research projects, including the work of the US m ... [more] (2,93 MB) 06-07-2010 567
[English]A general history and collection of voyages and travels, Volume 12, 1814 [English]A general history and collection of voyages and travels, Volume 12, 1814 : A general history and collection of voyages and travels, Volume 12, 1814 http://books.google.com/books?id=4SljPNgARKMC&pg=PA108&dq=%22Pracels%22&lr=&ei=7tj2S56nGaCszQSr5dH7CQ&cd=26#v=onepage&q=%22Pracels%22&f=false (Unknown Size) 22-05-2010 47
[English]The United service journal and naval and military magazine, Part 1, 1829 [English]The United service journal and naval and military magazine, Part 1, 1829 : The United service journal and naval and military magazine, Part 1, 1829 http://books.google.com/books?id=RJBFgU7YI18C&pg=PA658&dq=%22Pracels%22&lr=&ei=Stj2S5bNKZ6GyQST_aStDA&cd=13#v=onepage&q=%22Pracels%22&f=false (Unknown Size) 22-05-2010 51
[Dutch]Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen archipel, in het jaar 1821 [Dutch]Reis naar het oostelijk gedeelte van den Indischen archipel, in het jaar 1821 : Quyển sách tiếng Hà Lan viết về các chuyến đi biển đến phía Đông của Ấn Độ năm 1821, có thể có những thông tin nói về Việt Nam thời kỳ đó. Xem thêm thông tin tại đây http://books.google.com/books?id=JZsBAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (Unknown Size) 09-05-2010 42
[English]William Dampier: Science, Exploration and Literary Influence including his Hydrographic Treatise of 1699 [English]William Dampier: Science, Exploration and Literary Influence including his Hydrographic Treatise of 1699 : "William Dampier: Science, Exploration and Literary Influence including his Hydrographic Treatise of 1699" by Gary C. Williams Source: http://researcharchive.calacademy.org/research/scipubs/pdfs/v59/proccas_v59_n14.pdf (3,84 MB) 17-04-2010 276
[French]Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages, vol 7 (1911) [French]Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages, vol 7 (1911) : Quyển sách tiếng Pháp có tên là "Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages" tập 7, viết về Đông Dương trong thời gian 1879-1895. Sách được xuất bản năm 1919 Nguồn: http://www.archive.org/details/missionpavieindo07paviuoft (Unknown Size) 14-04-2010 53
[French]Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages, vol 6 (1911) [French]Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages, vol 6 (1911) : Quyển sách tiếng Pháp có tên là "Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages" tập 6, viết về Đông Dương trong thời gian 1879-1895. Sách được xuất bản năm 1911 Nguồn: http://www.archive.org/details/missionpavieindo06paviuoft (Unknown Size) 14-04-2010 58
[French]Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages, vol 5 (1902) [French]Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages, vol 5 (1902) : Quyển sách tiếng Pháp có tên là "Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages" tập 5, viết về Đông Dương trong thời gian 1879-1895. Sách được xuất bản năm 1902 Nguồn: http://www.archive.org/details/missionpavieindo05paviuoft (Unknown Size) 14-04-2010 41
[French]Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages, vol 4 (1902) [French]Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages, vol 4 (1902) : Quyển sách tiếng Pháp có tên là "Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages" tập 4, viết về Đông Dương trong thời gian 1879-1895. Sách được xuất bản năm 1902 Nguồn: http://www.archive.org/details/missionpavieindo04pavi (Unknown Size) 14-04-2010 45
[French]Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages, vol 3 (1900) [French]Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages, vol 3 (1900) : Quyển sách tiếng Pháp có tên là "Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages" tập 3, viết về Đông Dương trong thời gian 1879-1895. Sách được xuất bản năm 1900 Nguồn: http://www.archive.org/details/missionpavieindo03pavi (Unknown Size) 14-04-2010 45
[French]Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages, vol 2 (1906) [French]Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages, vol 2 (1906) : Quyển sách tiếng Pháp có tên là "Mission Pavie Indo-Chine, 1879-1895: Géographie et voyages" tập 2, viết về Đông Dương trong thời gian 1879-1895. Sách được xuất bản năm 1906 Nguồn: http://www.archive.org/details/missionpavieindo02paviuoft (Unknown Size) 14-04-2010 60
Sort By   Sort Order