HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

Warning!

Tủ sách tạm thời chỉ được tải về. Nếu bạn có yêu cầu upload vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@hoangsa.org

Tủ Sách: Tài liệu ngoại giao Pháp, Mỹ, Nhật về WW2 liên quan HSTS

Files in category : Tài liệu ngoại giao Pháp, Mỹ, Nhật về WW2 liên quan HSTS
  FileĐảo ngược sự liệt kê Ngày Tủ sách biển Đông
[English]Japanese Southward Expansion in the South Seas 1919-1940 Pinned File [English]Japanese Southward Expansion in the South Seas 1919-1940 : Bài nghiên cứu nói về các hoạt động bành trướng của Nhật từ 1919 đến 1940, trong đó có việc chiếm quần đảo Trường Sa vào tháng 3/1939 http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/55/1/iwa.pdf (189,2 KB) 28-05-2010 306
[French and Japanese]Quan hệ giữa Pháp và Nhật đối với Hoàng Sa và Trường Sa 1933 Pinned File [French and Japanese]Quan hệ giữa Pháp và Nhật đối với Hoàng Sa và Trường Sa 1933 : Quan hệ giữa Pháp và Nhật đối với việc chiếm hữu Hoàng Sa và Trường Sa năm 1933 (1,03 MB) 28-05-2010 83
[English] US DoS Bulletin 1942 1943 [English] US DoS Bulletin 1942 1943 : Báo cáo của Bộ ngoại giao Mỹ trong năm 1942, 1943 trong đó nhấn mạnh phải đặc biệt chú ý đến các vùng đất mà Nhật Bản đang chiếm là Hàn Quốc, Mãn Châu, Trung Quốc, Đài Loan, quần đảo Trường Sa, Bán đảo Đông Dương, Thái Lan, Miến Điện, quần đảo Andamans, bán đảo Malaysia, Hồng Kông, Singapore, Philippines, thuộc ... [more] (12,23 MB) 26-06-2010 82
[English]American's policy toward Japan's "Unconditioned Surrender" [English]American's policy toward Japan's "Unconditioned Surrender" : American's policy toward Japan's "Unconditioned Surrender" writtenby Makoto Iokebein the Japanese Journal of American Studies, No.1 (1981) Source: http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaas/periodicals/JJAS/PDF/1981/No.01-019.pdf (3,52 MB) 05-03-2010 112
[English]Chronicle of international events 1938 and 1939 [English]Chronicle of international events 1938 and 1939 : Chronicle of international events 1938 and 1939, including Paracels and Spratly (1,47 MB) 25-06-2010 51
[English]Concerning the Sovereignty of Spratly Isl [English]Concerning the Sovereignty of Spratly Isl : Published Statement of the Japanese Minister for Foreign Affair Concerning the Sovereignty of Spratly Island (1,72 MB) 25-12-2011 68
[English]Extension of Japanese penetration into Southern Asia and South Pacific territories [English]Extension of Japanese penetration into Southern Asia and South Pacific territories : Hồi ký của trưởng phòng Viễn Đông Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (1939) (17,48 MB) 21-03-2010 48
[English]Foreign relations of the United States diplomatic papers, 1939 [English]Foreign relations of the United States diplomatic papers, 1939 : United States Department of State / Foreign relations of the United States diplomatic papers, 1939. The Far East Volume III (1939) Southward advance of Japanese expansionist movement: Hainan and the Spratly Islands, pp. 103-123 Source http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=article&id=FRUS.FRUS1939v03&did=FRUS.FRUS1939V03.I0004&q1=Spratly (17,48 MB) 24-02-2010 34
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part1a [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part1a : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (27,34 MB) 24-02-2010 25
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part1b [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part1b : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (74,73 MB) 24-02-2010 24
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part2 [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part2 : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (89,61 MB) 24-02-2010 25
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part3 [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part3 : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (82,74 MB) 24-02-2010 22
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part4 [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part4 : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (76,00 MB) 24-02-2010 25
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol2, part1 [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol2, part1 : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (85,66 MB) 24-02-2010 32
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol2, part2 [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol2, part2 : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (37,30 MB) 24-02-2010 32
Sort By   Sort Order