HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

Warning!

Tủ sách tạm thời chỉ được tải về. Nếu bạn có yêu cầu upload vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@hoangsa.org

Tủ Sách: Tài liệu ngoại giao Pháp, Mỹ, Nhật về WW2 liên quan HSTS

Files in category : Tài liệu ngoại giao Pháp, Mỹ, Nhật về WW2 liên quan HSTS
  File Ngày Tủ sách biển Đông
[English]Japanese Southward Expansion in the South Seas 1919-1940 Pinned File [English]Japanese Southward Expansion in the South Seas 1919-1940 : Bài nghiên cứu nói về các hoạt động bành trướng của Nhật từ 1919 đến 1940, trong đó có việc chiếm quần đảo Trường Sa vào tháng 3/1939 http://ir.kagoshima-u.ac.jp/bitstream/10232/55/1/iwa.pdf (189,2 KB) 28-05-2010 305
[French and Japanese]Quan hệ giữa Pháp và Nhật đối với Hoàng Sa và Trường Sa 1933 Pinned File [French and Japanese]Quan hệ giữa Pháp và Nhật đối với Hoàng Sa và Trường Sa 1933 : Quan hệ giữa Pháp và Nhật đối với việc chiếm hữu Hoàng Sa và Trường Sa năm 1933 (1,03 MB) 28-05-2010 83
[English]Southward advance of Japanese expantionist movemen [English]Southward advance of Japanese expantionist movemen : http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=article&id=FRUS.FRUS1939v03&did=FRUS.FRUS1939V03.I0004&q1=southward%20advance%20of%20japanese (2,25 MB) 12-02-2010 70
[English]Foreign relations of the United States diplomatic papers, 1939 [English]Foreign relations of the United States diplomatic papers, 1939 : United States Department of State / Foreign relations of the United States diplomatic papers, 1939. The Far East Volume III (1939) Southward advance of Japanese expansionist movement: Hainan and the Spratly Islands, pp. 103-123 Source http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=article&id=FRUS.FRUS1939v03&did=FRUS.FRUS1939V03.I0004&q1=Spratly (17,48 MB) 24-02-2010 34
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part1a [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part1a : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (27,34 MB) 24-02-2010 25
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part1b [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part1b : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (74,73 MB) 24-02-2010 24
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part2 [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part2 : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (89,61 MB) 24-02-2010 25
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part3 [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part3 : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (82,74 MB) 24-02-2010 22
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part4 [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol1, part4 : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (76,00 MB) 24-02-2010 25
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol2, part1 [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol2, part1 : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (85,66 MB) 24-02-2010 32
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol2, part2 [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol2, part2 : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (37,30 MB) 24-02-2010 32
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol2, part3 [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol2, part3 : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (98,23 MB) 24-02-2010 27
[English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol2, part4 [English]Foreign relations of the United States. Japan: 1931-41, vol2, part4 : Tài liệu của Bộ ngoại giao Mỹ về quan hệ ngoại giao Mỹ Nhật trong giai đoạn 1931-1941 từ thư viện http://digicoll.library.wisc.edu Vấn đề về Paracel và Spratly tất nhiên cũng là một phần ở trong đó (75,85 MB) 24-02-2010 54
[English]American's policy toward Japan's "Unconditioned Surrender" [English]American's policy toward Japan's "Unconditioned Surrender" : American's policy toward Japan's "Unconditioned Surrender" writtenby Makoto Iokebein the Japanese Journal of American Studies, No.1 (1981) Source: http://wwwsoc.nii.ac.jp/jaas/periodicals/JJAS/PDF/1981/No.01-019.pdf (3,52 MB) 05-03-2010 112
[English]Extension of Japanese penetration into Southern Asia and South Pacific territories [English]Extension of Japanese penetration into Southern Asia and South Pacific territories : Hồi ký của trưởng phòng Viễn Đông Bộ ngoại giao Hoa Kỳ (1939) (17,48 MB) 21-03-2010 48
Sort By   Sort Order