HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

Warning!

Tủ sách tạm thời chỉ được tải về. Nếu bạn có yêu cầu upload vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@hoangsa.org

Tủ Sách: Luật, nghị định, pháp lệnh, chính sách, hiệp ước của VN về biển, biên giới

Files in category : Luật, nghị định, pháp lệnh, chính sách, hiệp ước của VN về biển, biên giới
  File NgàyĐảo ngược sự liệt kê Tủ sách biển Đông
Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc Pinned File Biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc :  (20,04 MB) 28-03-2011 106
Giới thiệu một số vấn đề cơ bản của Luật Biển ở Việt Nam Pinned File Giới thiệu một số vấn đề cơ bản của Luật Biển ở Việt Nam : Giới thiệu đến các bạn về Luật biển của Việt Nam (26,45 MB) 12-01-2009 1.574
LUẬT BIỂN VIỆT NAM LUẬT BIỂN VIỆT NAM : LUẬT BIỂN VIỆT NAM Luật Biển Việt Nam đã được 495/496 đại biểu Quốc hội nhất trí thông qua. Đây là luật có tỷ lệ đại biểu tán thành cao nhất trong số năm dự thảo luật và nghị quyết được Quốc hội biểu quyết sáng 21/6. (160,5 KB) 16-07-2012 275
Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm cần bảo vệ Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm cần bảo vệ : QUYẾT ĐỊNH Số: 82/2008/QĐ-BNN của BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ban hành tại Hà Nội, ngày 17 tháng 7 năm 2008 Về việc công bố Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển (654,0 KB) 25-12-2011 216
Toàn văn báo cáo giải trình và chất vấn của TTg CP Toàn văn báo cáo giải trình và chất vấn của TTg CP : Toàn văn báo cáo giải trình và chất vấn của TTg Chính phủ Việt Nam vào sáng ngày 25/11/2011 (115,5 KB) 27-11-2011 119
BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - CĂMPUCHIA BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - CĂMPUCHIA : BIÊN GIỚI ĐẤT LIỀN VIỆT NAM - CĂMPUCHIA (23,55 MB) 04-10-2011 92
Quyết định của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ về Quyết định của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ về : Quyết định của Trưởng ban Ban Vật giá Chính phủ về cước, phí cảng biển Số: 127/VGCP-CNTD.DV (296,0 KB) 07-02-2011 290
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duy Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duy : Quyết định của Thủ tướng Chính phủ Về việc phê duyệt kế hoạch Quốc gia ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2001 - 2010 Số: 129/2001/QĐ-TTg (58,5 KB) 07-02-2011 71
Nghị định của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng b Nghị định của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng b : Nghị định của Chính phủ Về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam ban hành kèm theo Nghị định số 13/CP ngày 25 tháng 02 năm 1994 của Chính phủ (78,5 KB) 01-02-2011 58
Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 6) Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 6) : Căn cứ "Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" ký ngày 30 tháng 12 năm 1999, thông qua Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc triển khai công tác phân giới cắm mốc liên hợp từ năm 2000 đến n ... [more] (47,61 MB) 31-12-2010 72
Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 5) Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 5) : Căn cứ "Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" ký ngày 30 tháng 12 năm 1999, thông qua Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc triển khai công tác phân giới cắm mốc liên hợp từ năm 2000 đến n ... [more] (46,47 MB) 31-12-2010 55
Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 4) Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 4) : Căn cứ "Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" ký ngày 30 tháng 12 năm 1999, thông qua Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc triển khai công tác phân giới cắm mốc liên hợp từ năm 2000 đến n ... [more] (46,84 MB) 31-12-2010 42
Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 3) Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 3) : Căn cứ "Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" ký ngày 30 tháng 12 năm 1999, thông qua Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc triển khai công tác phân giới cắm mốc liên hợp từ năm 2000 đến n ... [more] (46,52 MB) 31-12-2010 68
Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 2) Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 2) : Căn cứ "Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" ký ngày 30 tháng 12 năm 1999, thông qua Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc triển khai công tác phân giới cắm mốc liên hợp từ năm 2000 đến n ... [more] (80,18 MB) 31-12-2010 53
Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 1) Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc (Phần 1) : Căn cứ "Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa" ký ngày 30 tháng 12 năm 1999, thông qua Ủy ban liên hợp phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc triển khai công tác phân giới cắm mốc liên hợp từ năm 2000 đến n ... [more] (45,34 MB) 31-12-2010 65
Sort By   Sort Order