HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

Warning!

Tủ sách tạm thời chỉ được tải về. Nếu bạn có yêu cầu upload vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@hoangsa.org

Tủ Sách: Nghiên cứu khoa học về HS-TS-BĐ và các ngành nghề về kinh tế biển đảo

Sub-Categories

Category Description Files
Hội nghị khoa học biển đảo lần thứ 5 Hội nghị khoa học và công nghệ biển toàn quốc lần thứ 5, Hà Nội tháng 5/2011 7
Sinh vật biển và nghề thủy sản Sinh vật biển và nghề thủy sản 191
Hải văn, thời tiết, môi trường Hải văn, thời tiết, môi trường 55
Nghiên cứu địa chất, địa mạo, bồn trũng và các nghiên cứu khác Nghiên cứu địa chất, địa mạo, bồn trũng và các nghiên cứu khác 31
Ngành công nghiệp tàu thủy, cảng biển, và vận tải đường biển Ngành công nghiệp tàu thủy, cảng biển và vận tải đường biển 87
Ngành dầu khí Ngành dầu khí 15
Xây dựng các công trình biển đảo Xây dựng các công trình biển đảo 5

Files in category : Nghiên cứu khoa học về HS-TS-BĐ và các ngành nghề về kinh tế biển đảo
  File NgàyĐảo ngược sự liệt kê Tủ sách biển Đông
CHIẾN LƯỢC BẢO TỒN BIỂN Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH Pinned File CHIẾN LƯỢC BẢO TỒN BIỂN Ở VIỆT NAM: CÁC VẤN ĐỀ VÀ HÀM Ý CHÍNH SÁCH :  (1,16 MB) 01-12-2010 355
ĐỀ ÁN TỔNG THỂ VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 Pinned File ĐỀ ÁN TỔNG THỂ VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 : ĐỀ ÁN TỔNG THỂ VỀ ĐIỀU TRA CƠ BẢN VÀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG BIỂN ĐẾN NĂM 2010, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020 Vai trò của biển và đại dương đối với nhân loại. Thực trạng công tác điều tra cơ bản và quản lý tài nguyên – môi trường biển ở Việt Nam. Tăng cường điều tra cơ bản làm cơ sở cho ... [more] (1,50 MB) 25-11-2010 206
Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước (1977-2000). Tập 5. Chương trình biển KHCN-06 ( Pinned File Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước (1977-2000). Tập 5. Chương trình biển KHCN-06 ( : Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước (1977-2000). Tập 5. Chương trình biển KHCN-06 (1996-2000) Xây dựng ngân hàng dữ liệu quốc gia biển. Điều tra vùng biển vịnh Thái Lan. Xác định danh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam. (14,78 MB) 20-11-2010 199
Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước (1977-2000). Tập 1. Chương trình biển Thuận H Pinned File Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước (1977-2000). Tập 1. Chương trình biển Thuận H : Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước (1977-2000). Tập 1. Chương trình biển Thuận Hải-Minh Hải (1997-1980) Điều kiện khí tượng, vật lý, thủy văn và động lục. Đặc điểm địa chất, địa mạo, nguồn lợi khóang sản. Khu hệ sinh vật và nguồn lợi sinh vật. ... [more] (15,87 MB) 20-11-2010 120
Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước (1977-2000). Tập 3. chương trình 48B (1986-1990) Pinned File Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước (1977-2000). Tập 3. chương trình 48B (1986-1990) : Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước (1977-2000). Tập 3. chương trình 48B (1986-1990) Các điều kiện khí tượng thủy văn vùng biển Việt Nam. (20,98 MB) 20-11-2010 112
Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước (1977-2000). Tập 2. Chương trình biển 48.06 ( 1 Pinned File Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước (1977-2000). Tập 2. Chương trình biển 48.06 ( 1 : Báo cáo tổng kết các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước (1977-2000). Tập 2. Chương trình biển 48.06 ( 1981-1985) Nghiên cứu các điều kiện vật lý, thủy văn, khí tượng, nguồn lợi của vùng biển Việt Nam. (16,55 MB) 20-11-2010 141
Đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước giai đoạn 1997-2002 Pinned File Đánh giá tổng hợp kết quả thực hiện các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước giai đoạn 1997-2002 : Đánh giá tổng hợp Kết quả thực hiện các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước giai đoạn 1997-2002 Nhận xét về tổ chức thực hiện các chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp nhà nước giai đoạn 1997-2000. Đánh giá tổng hợp các kết quả điều tra và ứng dụng, kết quả xây dựng tiềm lực ... [more] (11,57 MB) 20-11-2010 189
BIỂN ĐÔNG - TẬP 1 - KHÁI QUÁT VỀ BIỂN ĐÔNG Pinned File BIỂN ĐÔNG - TẬP 1 - KHÁI QUÁT VỀ BIỂN ĐÔNG : Chương trình điều tra nghiên cứu biển cấp Nhà nước KHCN-06 (1996-2000) Cấu trúc kiến tạo vùng biển Việt Nam và kế cận. Địa hình và địa mạo đáy biển Đông. Đặc điểm khí tượng thủy văn biển Đông. Đời sống sinh vật biển Đông. (52,76 MB) 18-11-2010 270
Vai trò của tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông Vai trò của tài nguyên thiên nhiên ở Biển Đông : Bài nghiên cứu này sẽ cung cấp tổng quan về các tác động chính trị và kinh tế mà các quốc gia phải đối mặt khi giải quyết các thách thức đặc thù liên quan đến vấn đề tài nguyên. Tiếp đó, bài viết sẽ xem xét những xu hướng tài nguyên và môi trường quan trọng nhất tại khu vực – trong đó có năng lượng, th ... [more] (546,3 KB) 15-04-2012 51
Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế : Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế - sinh thái và du lịch đảo Cù Lao Chàm Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn thuộc vùng biển Việt Nam. MS KC.09.12. (2001-2005) Chủ trì: GS.TS. Lê Đức Tố ... [more] (35,48 MB) 09-03-2012 84
Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế : Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế - sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn vùng biển ven bờ Việt Nam Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn thuộc vùng biển Việt Nam. MS KC.09.12. (2001-2005) Chủ trì: GS.TS. Lê Đức Tố ... [more] (35,68 MB) 09-03-2012 64
ĐỊNH HƯỚNG PT KT - ST CỤM ĐẢO HÒN KHOAI ĐỊNH HƯỚNG PT KT - ST CỤM ĐẢO HÒN KHOAI : BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ: ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ - SINH THÁI CỤM ĐẢO HÒN KHOAI Luận chứng khoa học về mô hình phát triển kinh tế sinh thái trên một số đảo, cụm đảo lựa chọn thuộc vùng biển Việt Nam. MS KC.09.12. (2001-2005) Chủ trì: GS.TS. Lê Đức Tố ... [more] (5,87 MB) 09-03-2012 112
Vũng vịnh ven bờ biển VN và tiềm năng sử dụng Vũng vịnh ven bờ biển VN và tiềm năng sử dụng : Các vũng vịnh Việt Nam là cửa mở hướng ra biển, khai thác biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải. (19,11 MB) 13-01-2012 115
[English] GENDER ACTION PLAN  FOR THE HON MUN MPA PILOT PROJECT [English] GENDER ACTION PLAN FOR THE HON MUN MPA PILOT PROJECT : Hon Mun Marine Protected Area (HMMPA) Pilot Project (established June 2001) is seeking to establish the first comprehensive MPA in Vietnam. The project is seeking to balance the need between conservation and development. The underlying approach of the establishment of the HMMPA is based on the principle that involvement of local communities will lead to a more successful outcome for manageme ... [more] (323,4 KB) 27-12-2010 43
Phân tích kinh tế và kỹ thuật đánh giá giá trị tài nguyên Phân tích kinh tế và kỹ thuật đánh giá giá trị tài nguyên :  (1,50 MB) 25-12-2010 237
Sort By   Sort Order