HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

Warning!

Tủ sách tạm thời chỉ được tải về. Nếu bạn có yêu cầu upload vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@hoangsa.org

Tủ Sách: Sinh vật biển và nghề thủy sản

Sub-Categories

Category Description Files
Sinh vật biển QĐ Hoàng Sa và QĐ Trường Sa Sinh vật biển QĐ Hoàng Sa và QĐ Trường Sa 8

Files in category : Sinh vật biển và nghề thủy sản
  File NgàyĐảo ngược sự liệt kê Tủ sách biển Đông
[English]ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS FOR COASTAL  FISHERIES - THE CASE OF PURE-SEINING   IN KHANH HOA, VIETNAM. [English]ECONOMIC PERFORMANCE INDICATORS FOR COASTAL FISHERIES - THE CASE OF PURE-SEINING IN KHANH HOA, VIETNAM. : Luận án tốt nghiệp cao học ngành thủy sản của Nguyễn Trọng Lương tại trường đại học Tromso (University of Tromso, Norway) Source: http://www.ub.uit.no/munin/bitstream/10037/1977/2/thesis.pdf (1,59 MB) 26-02-2010 107
[English]Morphological varibility of Kappaphycus cottonii in Vietnam [English]Morphological varibility of Kappaphycus cottonii in Vietnam : Nghiên cứu của Phạm Hữu trí về loài san hô Kappaphycus cottoni ở các vùng biển Việt Nam Nguồn http://nsgl.gso.uri.edu/cuimr/cuimrw99001/cuimrw99001_part9.pdf (685,9 KB) 26-02-2010 137
[English]Training Project for Promotion of Community-based Fishery Resource Management by Coastal Small-scale Fishers in Vietnam [English]Training Project for Promotion of Community-based Fishery Resource Management by Coastal Small-scale Fishers in Vietnam : Training Project for Promotion of Community-based Fishery Resource Management by Coastal Small-scale Fishers in Vietnam. This was the Report of Phase One (25-30 August 2008). It was supported by the International Cooperative Fisheries Organization of the International Cooperative Alliance & Vietnam Cooperative Alliance. (7,24 MB) 25-02-2010 52
[English]Thesis: Marine palynological records in the southern South China Sea [English]Thesis: Marine palynological records in the southern South China Sea : A Thesis of "Marine palynological records in the southern South China Sea" by Hiroshi Kawamura in 2002 (2,87 MB) 25-02-2010 75
Nguồn lợi sinh vật các rạn san hô Cù Lao Xanh-Hòn Đất-Hòn Khô (Quy Nhơn) Nguồn lợi sinh vật các rạn san hô Cù Lao Xanh-Hòn Đất-Hòn Khô (Quy Nhơn) : Báo cáo khoa học về "Hình thái địa hình và hiện trạng nguồn lợi sinh vật các rạn san hô khu vực Cù Lao Xanh-Hòn Đất-Hòn Khô, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Đề xuất hướng quản lý, bảo vệ, khai thác phát triển bền vững" của viện hải dương học Nha Trang. Báo cáo được đăng tại http://www.dostbinhdinh.org.vn/H ... [more] (2,21 MB) 25-02-2010 106
[English]Theory and management of tropical fisheries, 1981 [English]Theory and management of tropical fisheries, 1981 : Theory and management of tropical fisheries: proceedings of the ICLARM/CSIRO workshop on the Theory and Management of Tropical Multispecies Stocks by Daniel Pauly, Garth I. Murphy, International Center for Living Aquatic Resources Management, Cronulla, Australlia 1981 Full view at http://books.google.com/books?id=lZVmZyIyMc0C&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false ... [more] (Unknown Size) 25-02-2010 26
[English]Indo-Pacific Fishery Commission, Presentation paper at the 6th sesion, 1990 [English]Indo-Pacific Fishery Commission, Presentation paper at the 6th sesion, 1990 : Indo-Pacific Fishery Commission, Presentation paper at the 6th sesion, 1990 Sponsorship by FAO Full view at http://books.google.com/books?id=W6UScFBny74C&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false (Unknown Size) 25-02-2010 22
[English]Geographic information systems in fisheries management and planning, 2003 [English]Geographic information systems in fisheries management and planning, 2003 : Geographic information systems in fisheries management and planning by Gertjan de Graaf, Food and Agriculture Organization of the United Nations Full view at http://books.google.com/books?id=xiQCvv2SgB4C&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false (Unknown Size) 25-02-2010 30
[English]The Development Dimension Fishing for Coherence, 2006 [English]The Development Dimension Fishing for Coherence, 2006 : Policy coherence entails the application of mutually reinforcing policies across government departments to achieve objectives consistent with internationally agreed development goals. The current fisheries situation poses particularly interesting issues of policy coherence, both in terms of ensuring sustainable and responsible fisheries and with regard to the major importance of developing countri ... [more] (Unknown Size) 25-02-2010 29
[English]Recommendation domains for pond aquaculture: country case study: Henan, China, 2008 [English]Recommendation domains for pond aquaculture: country case study: Henan, China, 2008 : Recommendation domains for pond aquaculture: country case study: Development and Status of Fresh water Aquaculture in Henan Province, China By Pemsl, D.E., Bose, M.L Full view at http://books.google.com/books?id=s6JN8C3_9T0C&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false (Unknown Size) 25-02-2010 24
[English]Report of the Conference on Aquaculture in the Third Millennium, 2000 [English]Report of the Conference on Aquaculture in the Third Millennium, 2000 : Members of more than 200 organisations from countries across the world attended the conference, representing all key stakeholder groups in aquaculture. The aim of the conference was to formulate a strategy for sustainable aquaculture development over the next 20 years, following on from the work of the Kyoto Conference held in 1976. In particular, it considered the role that aquaculture will play ... [more] (Unknown Size) 25-02-2010 22
[English]Bangkok FAO Technical Consultation on Policies for sustainable shrimp culture, 1997 [English]Bangkok FAO Technical Consultation on Policies for sustainable shrimp culture, 1997 : Papers presented at the Bangkok FAO Technical Consultation on Policies for sustainable shrimp culture, 1997 full view at http://books.google.com/books?id=49x22v0e7YAC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false (Unknown Size) 25-02-2010 32
[English]FAO Yearbook of Fishery Statistics: Capture Production: Vol. 96/1, 2003 [English]FAO Yearbook of Fishery Statistics: Capture Production: Vol. 96/1, 2003 : The FAO Yearbook of Fishery Statistics - Capture production is a compilation of statistics on nominal catches of fish, crustaceans, molluscs and other aquatic animals, residues and plants. The nominal catch statistics include only the production from capture fisheries with the exclusion of aquaculture production. Former volumes of the Yearbook contain catches and aquaculture statistics combined. T ... [more] (Unknown Size) 25-02-2010 46
[English]Values of inland fisheries in the Mekong river basin, 2007 [English]Values of inland fisheries in the Mekong river basin, 2007 : Values of inland fisheries in the Mekong river basin By Eric Baran, Teemu Jantunen, Chiew Kieok Chong, under the sponsorship of WorldFish Center Full view at http://books.google.com/books?id=A0naQxTCNvUC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false (Unknown Size) 25-02-2010 42
[English]Global symposium on women in fisheries: sixth Asian fisheries forum 29, 2002 [English]Global symposium on women in fisheries: sixth Asian fisheries forum 29, 2002 : Global symposium on women in fisheries: sixth Asian fisheries forum 29 ... in 2002 By M.J. Williams Full view at http://books.google.com/books?id=5L5zsAT9ldkC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false (Unknown Size) 25-02-2010 29
Sort By   Sort Order