HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

Warning!

Tủ sách tạm thời chỉ được tải về. Nếu bạn có yêu cầu upload vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@hoangsa.org

Tủ Sách: Sinh vật biển và nghề thủy sản

Sub-Categories

Category Description Files
Sinh vật biển QĐ Hoàng Sa và QĐ Trường Sa Sinh vật biển QĐ Hoàng Sa và QĐ Trường Sa 8

Files in category : Sinh vật biển và nghề thủy sản
  File NgàyĐảo ngược sự liệt kê Tủ sách biển Đông
[English]Saber-Toothed Blennies, Tribe Nemophini (Pisces: Blennidae), 1976 [English]Saber-Toothed Blennies, Tribe Nemophini (Pisces: Blennidae), 1976 : Saber-Toothed Blennies, Tribe Nemophini (Pisces: Blennidae) by William Smith-Vaniz Full view: http://books.google.com/books?id=HSnRp1m3DI4C&pg=PA42&dq=%22south+china+sea%22+shark&lr=&ei=_wrBS6aiJZ2MygT0rYn3Bw&cd=329#v=onepage&q=%22south%20china%20sea%22%20shark&f=false (Unknown Size) 11-04-2010 38
[English]Report of the twentieth Session of the Coordinating Working Party on Fishery Statistics [English]Report of the twentieth Session of the Coordinating Working Party on Fishery Statistics : Report of the twentieth Session of the Coordinating Working Party on Fishery Statistics by Food and Agriculture Organization of the United Nations Full view at : http://books.google.com/books?id=NJJpO1OSAb4C&pg=PA43&dq=%22south+china+sea%22+shark&lr=&ei=PArBS779EZTAzQTa_JH9Dw&cd=280#v=onepage&q&f=false (Unknown Size) 11-04-2010 24
[English]Discards in the world's marine fisheries: an update [English]Discards in the world's marine fisheries: an update : Discards in the world's marine fisheries: an update by Kieran Kelleher, Food and Agriculture Organization of the United Nations Full view at http://books.google.com/books?id=G95sheLE6doC&pg=PA48&dq=%22south+china+sea%22+shark&lr=&ei=tAnBS6fMDoSUzgS-pdXYBg&cd=254#v=onepage&q&f=false (Unknown Size) 11-04-2010 25
[English]A Bibliography of Sharks and Related Species [English]A Bibliography of Sharks and Related Species : A Bibliography of Sharks and Related Species from http://books.google.com/books?id=ND4qAAAAYAAJ&pg=PA188-IA6&dq=%22south+china+sea%22+shark&lr=&ei=PwjBS4vWJZeuywSvoMjWCA&cd=49#v=onepage&q=%22south%20china%20sea%22%20shark&f=false (Unknown Size) 11-04-2010 33
[English]Livestock's long shadow: environmental issues and options [English]Livestock's long shadow: environmental issues and options : Livestock's long shadow: environmental issues and options by Henning Steinfeld, Pierre Gerber, T. D. Wassenaar, Vincent Castel, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Cees de Haan Full view: http://books.google.com/books?id=1B9LQQkm_qMC&pg=PA213&dq=%22south+china+sea%22+biodiversity&lr=&ei=YgbBS_XnCJnqyATPqqCOCw&cd=61#v=onepage&q=%22south%20china%20sea%22%20biodiversity&f=fals ... [more] (Unknown Size) 11-04-2010 22
[English]Freshwater biodiversity in Asia: with special reference to fish, 1996 [English]Freshwater biodiversity in Asia: with special reference to fish, 1996 : Freshwater biodiversity in Asia: with special reference to fish, by Maurice Kottelat, Tony Whitten, printed in 1996 full view at http://books.google.com/books?id=SOcUBjfhS0QC&pg=PA16&dq=%22south+china+sea%22+biodiversity&lr=&ei=vAXBS9bgPIb4zAT-hYHHCA&cd=21#v=onepage&q&f=false (Unknown Size) 11-04-2010 46
[English]Use of property rights in fisheries management [English]Use of property rights in fisheries management : Use of property rights in fisheries management by Ross Shotton, Fisheries Western Australia Full view at http://books.google.com/books?id=s5Y1YeqD-iAC&pg=PA454&dq=Fish+%22south+china+sea%22&lr=&ei=TwLBS4XtMZW2yASSm7GUDA&cd=128#v=onepage&q=Fish%20%22south%20china%20sea%22&f=false (Unknown Size) 11-04-2010 22
[English]Deep Sea 2003: conference on the governance and management of deep-sea Fisheries, part 2 [English]Deep Sea 2003: conference on the governance and management of deep-sea Fisheries, part 2 : [English]Deep Sea 2003: conference on the governance and management of deep-sea Fisheries, part 2 edited by FAO (Roma), printed in 2006 Full view at http://books.google.com/books?id=izASW0ydfVAC&pg=PA7&dq=Fish+%22south+china+sea%22&lr=&ei=ngHBS5G5BJS0yQTvraDLBw&cd=113#v=onepage&q=Fish%20%22south%20china%20sea%22&f=false (Unknown Size) 11-04-2010 39
[English]Trophic models of aquatic ecosystems [English]Trophic models of aquatic ecosystems : Trophic models of aquatic ecosystems by Villy Christensen, Daniel Pauly, International Center for Living Aquatic Resources Management, International Council for the Exploration of the Sea, DANIDA. Full view at http://books.google.com/books?id=eIMQJ0LDahEC&pg=PA300&dq=Fish+%22south+china+sea%22&lr=&ei=DgHBS_KnDpTqzATPuJjqCg&cd=109#v=onepage&q=Fish%20%22south%20china%20sea%22&f=false (Unknown Size) 11-04-2010 33
[English]Biology, fisheries, and culture of tropical groupers and snappers, 1996 [English]Biology, fisheries, and culture of tropical groupers and snappers, 1996 : Biology, fisheries, and culture of tropical groupers and snappers, edited by Francisco Arreguín-Sánchez, J. L. Munro, Miriam C. Balgos, Daniel Pauly, printed in Manila 1996 Full view at http://books.google.com/books?id=1Cg08ib-9cAC&pg=PA118&dq=Fish+%22south+china+sea%22&lr=&ei=CwDBS8_YEaakyAS8krTKAw&cd=73#v=onepage&q=Fish%20%22south%20china%20sea%22&f=false (Unknown Size) 11-04-2010 34
[English]Techno-economic performance of marine capture fisheries, 2001 [English]Techno-economic performance of marine capture fisheries, 2001 : Techno-economic performance of marine capture fisheries by U. Tietze, Food and Agriculture Organization of the y U. Tietze, Food and Agriculture Organization of the United Nations Full View at http://books.google.com/books?id=_6-k-XebM7IC&pg=PA30&dq=Fish+%22south+china+sea%22&lr=&ei=QP7AS-meEJ7-zQTIxrH3Bw&cd=7#v=onepage&q=Fish%20%22south%20china%20sea%22&f=false (Unknown Size) 11-04-2010 38
[English]Marine biodiversity of the South China Sea: A checklist of stomatopod crustacea, 2000 [English]Marine biodiversity of the South China Sea: A checklist of stomatopod crustacea, 2000 : A report of "Marine biodiversity of the South China Sea: A checklist of stomatopod crustacea" at the National University of Singapore Source: http://rmbr.nus.edu.sg/rbz/biblio/s8/s08rbz405-457.pdf (2,32 MB) 08-04-2010 156
[English]STATUS OF SOUTHEAST ASIA CORAL REEFS [English]STATUS OF SOUTHEAST ASIA CORAL REEFS : STATUS OF SOUTHEAST ASIA CORAL REEFS in the year 2002 Source: http://www.aims.gov.au/pages/research/coral-bleaching/scr2002/pdf/scr2002-07.pdf (1,41 MB) 07-04-2010 126
[English]Aquatic Biodiversity in the National  Biodiversity Strategy and Action Plans of  Signatories to the Convention on Biological  Diversity [English]Aquatic Biodiversity in the National Biodiversity Strategy and Action Plans of Signatories to the Convention on Biological Diversity : Aquatic Biodiversity in the National Biodiversity Strategy and Action Plans of Signatories to the Convention on Biological Diversity. Summaries for Countries with Significant Aquatic Biodiversity Concerns, Funded by the United Nations Environment Program (UNEP) and International Development Research Centre (IDRC) Source http://www.unep.org/bpsp/Fisheries/Aquatic%20Biodiversity%20in%20NBSAP ... [more] (837,1 KB) 07-04-2010 126
[English]Marine protected areas in South East Asia [English]Marine protected areas in South East Asia : Các khu bảo tồn biển ở khu vực Đông Nam Á (trong khuôn khổ hợp tác của Asean) Nguồn: http://community.middlebury.edu/~scs/docs/marine%20protected%20areas_in_South%20East%20Asia.pdf (2,35 MB) 07-04-2010 49
Sort By   Sort Order