HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

Warning!

Tủ sách tạm thời chỉ được tải về. Nếu bạn có yêu cầu upload vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@hoangsa.org

Tủ Sách: Bộ sách tiếng Pháp: Những người bạn Huế xưa

Files in category : Bộ sách tiếng Pháp: Những người bạn Huế xưa
  File NgàyĐảo ngược sự liệt kê Tủ sách biển Đông
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue Vol. 4, Oct-Dec 1942 Pinned File [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue Vol. 4, Oct-Dec 1942 : ESQUISSE D’UNE ETHNOGRAPHIE NAVALE DES PAYS ANNAMITES Sơ Khảo Nghiên Cứu Dân Tộc Học Về Biển của Xứ Annam Đoạn trích ở trang 353 của bản gốc, tức trang 6 trong file PDF này, tác giả sử dụng mô tả của John BARROW về các thuyền đi biển của người Việt. Qua đó, có thể xác định người VN thời bấy giờ đã dung thuyền đ ... [more] (8,63 MB) 12-07-2010 483
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue Vol. 2, Avr-Juin 1923 Pinned File [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue Vol. 2, Avr-Juin 1923 : LE MÉMOIRE SUR LA COCHINCHINE DE JEAN-BAPTISTE CHAIGNEAU Par A. SALLES. Inspecteur des Colonies en retraite NOTICE SUR LA COCHINCHINE FOURNIE PAR M. CHAIGNEAU (2) Trang 61 của file pdf, tức trang 257 trên bản gốc. .................. ... vài đảo có người ở cách không xa bở biển và Hoàng Sa, bao gồm nhiều đảo nhỏ, các đảo đá và đá ngầm. Chỉ đ ... [more] (4,21 MB) 11-07-2010 289
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No.4, 4è année -Sept 1918 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No.4, 4è année -Sept 1918 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c415aca7aeec.jpg (2,72 MB) 17-07-2010 229
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No.3, 4è année Juil-Sept 1918 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No.3, 4è année Juil-Sept 1918 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c4155c02ff69.jpg (9,88 MB) 17-07-2010 485
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 2, 4è année Avr-Juin 1917 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 2, 4è année Avr-Juin 1917 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c405ca4ee576.jpg (9,02 MB) 16-07-2010 174
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 1, 4è année Jan-Mar 1917 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 1, 4è année Jan-Mar 1917 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c405ab394b9e.jpg (4,88 MB) 16-07-2010 247
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 4, 3è Année Oct-Dec 1916 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 4, 3è Année Oct-Dec 1916 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f46d5842c4.jpg (8,77 MB) 16-07-2010 367
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 3, 3è Année Juil-Sept 1916.pdf [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 3, 3è Année Juil-Sept 1916.pdf : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f42941e371.jpg (8,09 MB) 16-07-2010 362
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 2, 3è année Avr-Juin 1916.pdf [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 2, 3è année Avr-Juin 1916.pdf : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f3faa4d9a1.jpg (8,74 MB) 16-07-2010 299
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 1, 3è année Jan-Mar 1916 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 1, 3è année Jan-Mar 1916 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f3e2bee7ed.jpg (3,41 MB) 16-07-2010 241
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 4, 2è année Oct-Dec 1915 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 4, 2è année Oct-Dec 1915 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f4d75309c5.jpg[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 4, 2è année Oct-Dec 1915 (5,99 MB) 14-07-2010 281
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 3, 2è année Juil-Sept 1915 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 3, 2è année Juil-Sept 1915 : [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 3, 2è année Juil-Sept 1915 http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f4eee49902.jpg (7,15 MB) 14-07-2010 438
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 2, 2è année Avr-Juin 1915 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 2, 2è année Avr-Juin 1915 : http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f486a99e5d.jpg[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 2, 2è année Avr-Juil 1915 (8,12 MB) 14-07-2010 231
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 1, 2è Année Jan-Mar 1915 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 1, 2è Année Jan-Mar 1915 : [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No. 1, 2è Année Jan-Mar 1915 http://hoangsa.org/forum/imagehostnew/112234c3f4dd8f11df.jpg (4,68 MB) 13-07-2010 208
[French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No.3, 1re année, Juil-Sept 1914 [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No.3, 1re année, Juil-Sept 1914 : [French] Bulletin des Amis du Vieux Hue No.3, 1re année, Juil-Sept 1914 (2,23 MB) 13-07-2010 203
Sort By   Sort Order