HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

Warning!

Tủ sách tạm thời chỉ được tải về. Nếu bạn có yêu cầu upload vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@hoangsa.org

Tủ Sách: Hồ sơ thềm lục địa mở rộng

Files in category : Hồ sơ thềm lục địa mở rộng
  File NgàyĐảo ngược sự liệt kê Tủ sách biển Đông
[English] Vietnam's Response on China's Objection Pinned File [English] Vietnam's Response on China's Objection : Tuyên bố của Việt Nam đối với lời phản đối của Trung Quốc về hồ sơ thềm lục địa Việt Nam (644,0 KB) 09-05-2009 351
[English] Vietnam's Response on China's Objection of Vietnam-Malaysia Joint Submission Pinned File [English] Vietnam's Response on China's Objection of Vietnam-Malaysia Joint Submission : Phản ứng của Việt Nam trước lời phản đối của Trung Quốc về hồ sơ thềm lục địa Việt Nam (644,0 KB) 09-05-2009 224
[English] Vietnam's Submission to CLCS Pinned File [English] Vietnam's Submission to CLCS : On 7 May 2009, the Socialist Republic of Viet Nam submitted to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, in accordance with Article 76, paragraph 8, of the United Nations Convention on the Law of the Sea, information on the limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured in respect of the North Area ... [more] (248,0 KB) 08-05-2009 357
[English] Vietnam-Malaysia's Joint Submission to C Pinned File [English] Vietnam-Malaysia's Joint Submission to C : On 6 May 2009, Malaysia and the Socialist Republic of Viet Nam submitted jointly to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, in accordance with Article 76, paragraph 8, of the United Nations Convention on the Law of the Sea, information on the limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured in resp ... [more] (15,07 MB) 08-05-2009 359
Thềm lục địa Việt Nam trên cơ sở luật pháp quốc tế về biển Thềm lục địa Việt Nam trên cơ sở luật pháp quốc tế về biển : Về thềm lục địa, Tuyên bố ngày 12/05/1977 quy định như sau: “Thềm lục địa của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam bao gồm đáy biển và lòng đất dưới đáy biển thuộc phần kéo dài tự nhiên của lục địa Việt Nam cho đến bờ ngoài của rìa lục địa; nơi nào bờ ngoài của rìa lục địa cách đường c ... [more] (190,7 KB) 09-12-2010 101
Báo cáo quốc gia xác định ranh giới ngoài thềm lục địa của Việt Nam trình Uỷ ban Ranh giới ngoài thềm lục địa của Báo cáo quốc gia xác định ranh giới ngoài thềm lục địa của Việt Nam trình Uỷ ban Ranh giới ngoài thềm lục địa của : Quốc gia ven biển có ranh giới thềm lục địa vượt quá 200 hải lý kể từ đường cơ sở lãnh hải phải trình Báo cáo lên Ủy ban Ranh giới thềm lục địa của Liên Hợp Quốc (Ủy ban RGTLĐ) để xem xét và đưa ra khuyến nghị. Việc xây dựng Báo cáo quốc gia về ranh giới ngoài thềm lục địa vượt quá 200 hải lý phả ... [more] (97,5 KB) 01-11-2010 122
[English] Vietnam's Response on Philippines' Objec [English] Vietnam's Response on Philippines' Objec : Phản ứng của Việt Nam trước lời phản đối của Philippines về hồ sơ thềm lục địa Việt Nam (1,03 MB) 30-09-2009 138
[English] Vietnam's Response on Philippines' Objec [English] Vietnam's Response on Philippines' Objec : Phản ứng của Việt Nam trước lời phản đối của Philippines về hồ sơ thềm lục địa Việt Nam (1,03 MB) 30-09-2009 133
[English] Malaysia's Response on Philippines' Obje [English] Malaysia's Response on Philippines' Obje : Phản ứng của Malaysia trước lời phản đối của Philippines (1,28 MB) 30-09-2009 189
[English] Philippines' Submission to CLCS [English] Philippines' Submission to CLCS : On 8 April 2009, the Republic of the Philippines submitted to the Commission on the Limits of the Continental Shelf, in accordance with Article 76, paragraph 8, of the United Nations Convention on the Law of the Sea, information on the limits of the continental shelf beyond 200 nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is measured in the Benham Rise region. I ... [more] (1,59 MB) 12-08-2009 237
[English] Philippines' Objection to Vietnam's Subm [English] Philippines' Objection to Vietnam's Subm : Phản đối của Philippines về hồ sơ thềm lục địa Việt Nam (79,6 KB) 12-08-2009 129
[English] Philippines' Objection to Vietnam-Malays [English] Philippines' Objection to Vietnam-Malays : Phản đối của Philippines đối với hồ sơ chung Việt Nam - Malaysia (83,1 KB) 12-08-2009 145
[French] Malaysia's Response on China's Objection [French] Malaysia's Response on China's Objection : Phản ứng của Malaysia trước lời phản đối của Trung Quốc (8,9 KB) 12-08-2009 119
[English] Malaysia's Response on China's Objection [English] Malaysia's Response on China's Objection : Phản ứng của Malaysia trước lời phản đối của Trung Quốc về hồ sơ chung Việt Nam - Malaysia (977,6 KB) 12-08-2009 170
[Chinese] China's Objection to Vietnam-Malaysia's [Chinese] China's Objection to Vietnam-Malaysia's : The official English translation (released by United Nations) can be downloaded at: http://hoangsa.org/forum/downloads.php?do=file&id=155 (988,0 KB) 09-05-2009 171
Sort By   Sort Order