HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

Warning!

Tủ sách tạm thời chỉ được tải về. Nếu bạn có yêu cầu upload vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@hoangsa.org

Tủ Sách: Tài liệu của chính quyền Pháp tại Đông Dương liên quan đến HSTS

Files in category : Tài liệu của chính quyền Pháp tại Đông Dương liên quan đến HSTS
  File NgàyĐảo ngược sự liệt kê Tủ sách biển Đông
[French]Oiseaux des Iles Paracels (1930) [French]Oiseaux des Iles Paracels (1930) : Oiseaux des Iles Paracels (2,22 MB) 02-07-2011 102
[French] Indochine. Rapports au Conseil de gouvernement 1917 [French] Indochine. Rapports au Conseil de gouvernement 1917 : Báo cáo của chính quyền Pháp tại Đông Dương năm 1917, có nói đến việc cần thiết lắp đặt đài radio TSF, trạm quan sát thời tiết, hải đăng trên quần đảo Hoàng Sa (trang 112) (12,64 MB) 14-11-2010 391
[French]Accords franco-vietnamiens du 8 mars 1949 (souveraineté vietnamienne sur les îles Paracels) [French]Accords franco-vietnamiens du 8 mars 1949 (souveraineté vietnamienne sur les îles Paracels) : Accords franco-vietnamiens du 8 mars 1949 (souveraineté vietnamienne sur les îles Paracels) http://archives.assemblee-nationale.fr/5/cri/1973-1974-ordinaire2/011.pdf (2,79 MB) 23-06-2010 89
[French]Resume mensuel du temps en indochine 1952 [French]Resume mensuel du temps en indochine 1952 : liên quan đến các trạm khí tượng ở HS và TS (57,31 MB) 17-06-2010 35
[French]Bulletin mensuel des observations1940 [French]Bulletin mensuel des observations1940 : liên quan đến các trạm khí tượng ở HS và TS (14,77 MB) 17-06-2010 35
[French]Resume mensuel du temps en indochine 1950 [French]Resume mensuel du temps en indochine 1950 : liên quan đến các trạm khí tượng ở HS và TS (7,75 MB) 17-06-2010 39
[French]Resume mensuel du temps en indochine 1951 [French]Resume mensuel du temps en indochine 1951 : liên quan đến các trạm khí tượng ở HS và TS (7,69 MB) 17-06-2010 41
[French]Resume mensuel du temps en indochine 1949.pdf [French]Resume mensuel du temps en indochine 1949.pdf : liên quan đến các trạm khí tượng ở HS và TS (7,25 MB) 17-06-2010 47
[French]Annales du Service météorologique de l'Indochine.1938-1939. [French]Annales du Service météorologique de l'Indochine.1938-1939. : liên quan đến các trạm khí tượng ở HS và TS (11,17 MB) 17-06-2010 46
[French]Recueil des procès-verbaux des seances plénières du grand conseil des intérêts economiques et financiers de l'Indochine 1938 [French]Recueil des procès-verbaux des seances plénières du grand conseil des intérêts economiques et financiers de l'Indochine 1938 : Báo cáo "Recueil des procès-verbaux des seances plénières du grand conseil des intérêts economiques et financiers de l'Indochine" năm 1938 của chính quyền Pháp ở Đông Dương, trong đó có đoạn nói đến chi phí chiếm hữu quần đảo Hoàng Sa 47000 (trang 79) và nói đến việc duy trì ngọn hải đăng và các công trình khác trên quần đảo Hoàng ... [more] (13,27 MB) 29-05-2010 279
[French]Rapports au conseil de gouvernment, 1928 part 2 [French]Rapports au conseil de gouvernment, 1928 part 2 : Báo cáo của ủy ban chính quyền thuộc địa Đông Dương năm 1928 phần 2, làm tại Hà Nội. Phần báo cáo về Oceanogaphique, biologique et physique ở trang 452 có nói về các hoạt động khảo sát ở quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa (33,85 MB) 25-04-2010 48
[French]Recherches scientifiques et techniques 1932 [French]Recherches scientifiques et techniques 1932 : Báo cáo về "Recherches scientifiques et techniques" ở trang 197 của Viện hải dương học Nha Trang trong báo cáo tổng thể tình hình kinh tế tài chính năm 1932 của chính quyền thuộc địa Đông Dương có nói về khả năng khai thác mỏ Phosphates tại quần đảo Hoàng Sa, đặc biệt là trên đảo Hữu Nhật (Roberts) nơi được ước tín ... [more] (17,42 MB) 25-04-2010 62
[French]Océanographie physicque et biologique 1932, 1933 [French]Océanographie physicque et biologique 1932, 1933 : Phần "Océanographie physicque et biologique" ở trang 159 trong báo cáo năm 1933 về tình hình kinh tế, tài chính của chính quyền thuộc địa Pháp tại Đông Dương có nói những hoạt động chính của tàu De Lanessan trong chuyến khảo sát quần đảo Trường Sa. Các đảo được khảo sát gồm có đảo An Bang (Amboyna Cay), Đá Tây (Récif L ... [more] (13,92 MB) 25-04-2010 547
[French]Rattachement des Iles Paracels à là province de Thừa Thiên 1938 [French]Rattachement des Iles Paracels à là province de Thừa Thiên 1938 : Báo cáo về hoạt động bảo hộ của Pháp tại Annam từ 01/06/1937 cho đến 31/05/1938, trong đó ở trang 12 có nhắc đến Paracels, và trang 14 có nhắc đến Nghị định của toàn quyền Đông Dương trong năm 1938 sát nhập quần đảo Hoàng Sa, vốn trước kia thuộc Quảng Nam vào địa phận tỉnh Thừa Thiên (10,39 MB) 25-04-2010 261
[French]RAPPORT D'ENSEMBLE SUR LA SITUATION DU PROTECTORAT DE L'ANNAM PENDANT LA PÉRIODE COMPRIME ENTRE LE 1er JUIN 1938 ET LE 31 MAI 1939 [French]RAPPORT D'ENSEMBLE SUR LA SITUATION DU PROTECTORAT DE L'ANNAM PENDANT LA PÉRIODE COMPRIME ENTRE LE 1er JUIN 1938 ET LE 31 MAI 1939 : Tài liệu báo cáo của Pháp về tổng quan các hoạt động bảo hộ Annam từ 1/6/1938 đến 31/5/1939. Ở trang số 16 có nói đến việc bảo vệ các vị trí quan trọng, trong đó có sự chiếm hữu quần đảo Hoàng Sa. Trong phần báo cáo về y tế có nhắc đến 2 trường hợp mắc bệnh tả ở quần đảo Hoàng Sa (trang 159) (11,64 MB) 24-04-2010 132
Sort By   Sort Order