HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

HOANGSA.ORG ĐÃ CHUYỂN SANG DIỄN ĐÀN MỚI- DIỄN ĐÀN CŨ CHỈ ĐỂ LƯU TRỮ KHÔNG THỂ VIẾT BÀI.

ĐỂ ĐI ĐẾN DIỄN ĐÀN MỚI XIN VUI LÒNG CLICK VÀO ĐÂY HTTP://HOANGSA.ORG/F

Warning!

Tủ sách tạm thời chỉ được tải về. Nếu bạn có yêu cầu upload vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@hoangsa.org

Tủ Sách: Việt Nam hội nhập và phát triển

Files in category : Việt Nam hội nhập và phát triển
  File NgàyĐảo ngược sự liệt kê Tủ sách biển Đông
Abstracts Pinned File Abstracts : The third international conference on Vietnamese studies. See English version here (3,55 MB) 06-11-2010 1.797
Việt Nam hội nhập và phát triển Pinned File Việt Nam hội nhập và phát triển : Các báo cáo nêu trong Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 3 được chia thành 18 tiểu ban [TB], là đánh giá của học giả trong và ngoài nước về thực trạng Lịch sử-Pháp luật-Văn hóa-Chính trị-Kinh tế-Xã hội-Quốc phòng của đất nước ta trong từng giai đoạn bảo vệ, xây dựng, phát triển. (7,17 MB) 24-10-2010 210
[English and Korean]Relation Korea-Vietnam [English and Korean]Relation Korea-Vietnam : "A study on the establishment of nuclear co-operative relations and future direction between Korea and Vietnam" in English and Korean by M.H.Yang http://www.iaea.org/inis/collection/NCLCollectionStore/_Public/32/062/32062340.pdf (3,64 MB) 01-05-2011 101
[P18] Natuanal resources, environmet [P18] Natuanal resources, environmet : [P18] Natuanal resources, environmet & sustainable developmet (6,07 MB) 20-12-2010 40
[P17] International relations [P17] International relations : The third international conference on Vietnamese studies (4,95 MB) 20-12-2010 36
[P16] Synthetical area studies [P16] Synthetical area studies : The third international conference on Vietnamese studies (8,75 MB) 20-12-2010 38
[P15] Theory and training methods in Vietnamese st [P15] Theory and training methods in Vietnamese st : Theory and training methods in Vietnamese studies (2,40 MB) 19-12-2010 43
[P14] Education and training of human resources [P14] Education and training of human resources : The third intenational conference on Vietnamese studies (3,27 MB) 30-11-2010 34
[TB18] Tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững [TB18] Tài nguyên thiên nhiên, môi trường và phát triển bền vững : Tiểu ban 18 - Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 3 (17,44 MB) 27-11-2010 50
[TB17] Quan hệ quốc tế của Việt Nam với các nước và khu vực [TB17] Quan hệ quốc tế của Việt Nam với các nước và khu vực : Tiểu ban 17 - Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 3 (7,19 MB) 16-11-2010 79
[TB16] Những nghiên cứu tổng hợp theo khu vực [TB16] Những nghiên cứu tổng hợp theo khu vực : Tiểu ban 16 - Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 3 (8,15 MB) 10-11-2010 51
[TB15] Những vấn đề lý thuyết và phương pháp đào tạo Việt Nam học [TB15] Những vấn đề lý thuyết và phương pháp đào tạo Việt Nam học : Tiểu ban 15 - Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 3 (6,09 MB) 09-11-2010 44
[TB14] Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực [TB14] Giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực : Tiểu ban 14 - Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 3 (7,88 MB) 07-11-2010 45
[P13] Source materials for Vietnames studies and methods for infomation exploitation and analysis [P13] Source materials for Vietnames studies and methods for infomation exploitation and analysis : The third international conference on Vietnamese studies (2,77 MB) 07-11-2010 61
[TB13] Các nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu Việt Nam và phương pháp khai thác, xử lý thông tin [TB13] Các nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu Việt Nam và phương pháp khai thác, xử lý thông tin : Tiểu ban 13 - Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần 3 (11,12 MB) 06-11-2010 41
Sort By   Sort Order