Đọc bài viết của chủ topic này tôi lại nhớ ngày trước khi còn đi học và những giờ chào cờ .Tôi còn nhớ rõ lời tuyên thệ : vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa , vì lý tưởng bác Hồ vĩ đại SẴN SÀNG. Tình yêu tổ quốc ngấm vào máu từ khi nào không biết, mọi thứ thật đơn giản và tự nhiên. Và tôi cũng tiếc là rất nhiều bạn trong chúng ta quên lời thề khi đứng tuyên thệ dưới cờ.