Ai ở Hải Phòng vào điểm danh nào .
Em ở Quận Lê Chân - Hải Phòng thế hệ 9x ạ.